ข้อมูลเกษตร
อาการอ้อยขาดคลอรีน
อาการขาดธาตุคลอรีนและอาการเป็นพิษจากธาตุคลอรีนมากเกินไป มักจะแยกกันไม่ค่อยออก เนื่องจากจะมีใบอ่อนที่กำลังโผล่ออกมาแสดงอาการเหี่ยวเฉา โดยเฉพาะในวันที่มีอากาศร้อนและแสงแดดจัด แต่จะกลับเป็นปกติตอนกลางคืน อ้อยจะมีรากสั้นผิดปกติเหมือนกัน แต่ถ้าขาดคลอรีนอ้อยจะแตกรากแขนงมาก ถ้าคลอรีนมากจนเป็นพิษรากจะแตกแขนงเพียงเล็กน้อย
2012-12-20
2,330
อาการอ้อยขาดโบรอน
อ้อยที่ขาดโบรอนจะมีใบม้วนงอ เนื่องจากเซลล์ไม่สามารถรักษาความเต่งไว้ได้ เส้นใบจะใส ต้นอ่อนจะเป็นพุ่มและแตกกอมาก ใบจะเปราะ ม้วนงอ มีสีซีด ต่อมาจะแห้งตาย อาการคล้ายๆ โรคพกกะบองและคล้ายๆ อ้อยที่ถูกสารเคมีกำจัดวัชพืช
2012-12-20
1,627
อาการอ้อยขาดโพแทสเซียม
อาการอ้อยที่ขาดโพแทสเซียมจะมีการสังเคราะหแสงต่ำกว่าปกติ โดยแสดงอาการขาดภายใน 2-5 เดือน อ้อยจะไม่มีการแตกกอ ลำอ้อยเล็กกว่าปกติ และเล็กเรียวไปทางยอด ยอดและขอบใบจะมีจุดประสีส้ม มีแผลแห้งตายระหว่างเส้นใบ ใบแก่จะมีสีน้ำตาลทั้งใบคล้ายไฟลวก
2012-12-20
1,965
อาการอ้อยขาดฟอสฟอรัส
อ้อยที่ขาดฟอสฟอรัสจะแสดงที่ใบ โดยใบอ้อยจะมีสีเขียวคล้ำ มีสีแดงหรือม่วงอ่อนๆ ปนบ้าง ในส่วนของยอดหรือขอบใบที่โดนแสงใบจะแคบและสั้นกว่าปกติ ใบแก่จะมีสีเหลืองและแห้งตายจากยอดและริมขอบใบ ลำต้นจะผอมแตกกอน้อย และมีปล้องสั้น
2012-12-20
1,844
อาการอ้อยขาดแมกนีเซียม
อ้อยที่ขาดแมกนีเซียม จะมีจุดประคล้ายสนิมเหล็กทั่วบริเวณด้านบนของใบภายในลำอ้อย ถ้าผ่าดูจะมีสีน้ำตาลทำให้ใบแก่และหลุดร่วงก่อนอายุ ลำต้นอาจแคระแกร็น ลักษณะคล้ายกับอ้อยขาดแคลเซียมมาก ลำต้นเล็ก ปล้องสั้น
2012-12-20
2,030
อาการอ้อยขาดแมงกานีส
อ้อยขาดแมงกานีสจะมีลักษณะอาการคล้ายกับอาการขาดเหล็ก ซึ่งมักพบกับอ้อยที่ปลูกในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง อ้อยจะมีสีขาวซีดระหว่างใบ เริ่มจากยอดลงมาจนถึงกึ่งกลางใบ
2012-12-20
2,402
อาการอ้อยขาดโมลิบดินัม
โดยทั่วไปแล้วอ้อยจะไม่ค่อยขาดโมลิบดินัม อาการขาดโมลิบดินัมของอ้อยจะคล้ายอาการขาดไนโตรเจนคือ ใบจะเป็นทางสีเขียวในส่วนที่มีคลอโรฟิล อาการจะค่อยๆชัดเมื่อใบมีอายุมากขึ้น
2012-12-20
1,985
อาการอ้อยขาดสังกะสี
อ้อยที่ขาดสังกะสีจะมีแผลเป็นรอยขีดสีจางบนแผ่นใบ มีแถบสีซีดจางทั้ง 2 ข้างของเส้นกลางใบ แต่ไม่แผ่ไปถึงขอบใบ ยกเว้น กรณีแสดงอาการรุนแรงสีซีดจางจะเริ่มต้นจากเส้นใบเป็นทางยาวแถวๆขอบใบ โดยเริ่มจากยอดถึงกึ่งกลางใบ ระยะแรกระหว่างเส้นใบยังเขียวอยู่ แต่ต่อมาใบทั้งใบจะมีสีซีดจนถึงฐานใบ
2012-12-20
2,167
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่.110 หมู่ที่.5 บ้าน.คอนสาย ตำบล.สามัคคี อำเภอ.เลิงนกทา จังหวัด.ยโสธร รหัสไปรษณีย์.35120
2012-12-19
7,199
อ้อยพันธุ์ สอน.14(แอลเค 92-17)
หักล้มปานกลาง ทนแล้ง : ปานกลาง เหมาะสมต่อดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ต้านทานโรคขาดกำมะถัน-MR ใบจุดสีเหลือง-HS เหี่ยวเน่าแดง-MR
2012-12-19
3,756
อ้อยพันธุ์ สอน.16(เค 93-347)
หักล้มปานกลาง ทนแล้งได้ดี เหมาะสมต่อดินร่วน ดินร่วนทราย ต้านทานโรคใบขาว-MR ใบจุดสีเหลือง-S เหี่ยวเน่าแดง-MR ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MRและแมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
2,354
อ้อยพันธุ์ สอน.18(เค 95-283)
การหักล้มน้อยไม่ทนแล้ง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือดินร่วน ดินร่วนทราย ดินร่วนเหนียว ที่มีการระบายน้ำดีและควรอยู่ในเขตชลประทานต้านทานโรคกอตะไคร้-MR ใบขาว-MS ใบจุดวงแหวน-MS ใบจุดสีเหลือง-MS ยอดบิดหรือพกกระบอง -MR แส้ดำ-MS เหี่ยวเน่าแดง-R ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MR และแมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
2,328
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
31.94 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 7 ต.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
39.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
39.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
42.00
0.00