ข้อมูลเกษตร
ปิ่นแก้ว 56
ชื่อพันธุ์ - ปิ่นแก้ว 56 (Pin Gaew 56) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - เป็นข้าวที่ชนะการประกวดในปี พ.ศ.2498 จึงได้นำรวงมาปลูกแบบรวงต่อแถวแล้ว คัดเลือกรวงที่ดีที่สุด ไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าว แล้วนำไปปลูก เปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่น คัดได้สายพันธุ์ที่ 56 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502
2012-12-20
4,437
พลายงามปราจีนบุรี
ชื่อพันธุ์ - พลายงามปราจีนบุรี (Plai Ngahm Prachin Buri) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้จากการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ โดยนายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีจาก ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2523 ปลูกคัดเลือกแบบหมู่ จนได้พันธุ์บริสุทธิ์ การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
2012-12-20
5,227
เล็บมือนาง 111
ชื่อพันธุ์ - เล็บมือนาง 111 (Leb Meu Nahng 111) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองโดยนายสุรศักดิ์ แสงสวาสดิ์ จากอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ ปี พ.ศ.2493 จำนวน 127 รวง ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดได้สายพันธุ์ เล็บมือนาง 14 ? 12 ? 111 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502
2012-12-20
4,863
ขาวบ้านนา
ชื่อพันธุ์ - ขาวบ้านนา 432 ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองขาวบ้านนา จากจังหวัดปราจีนบุรี คัดเลือกสายพันธุ์ดี จำนวน 20 สายพันธุ์ ในระหว่างปี 2538-2540 ปลูกทดสอบและประเมินการยอมรับของชาวนาข้าวขึ้นน้ำในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จนสามารถคัดเลือกได้ข้าวขาวบ้านนาสายพันธุ์ดีเด่น?PCRC92001-432? ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหาร กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
2012-12-20
5,236
การเพาะเมล็ดผักหวานป่าในขวดพลาสติก
ผักหวานป่า จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบโดยทั่วไปมักมีลักษณะเป็นไม้พุ่มใหญ่ ผักหวานป่าเป็นผักที่มีคนนิยมรับประทานกันมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รับประทานกันได้ตลอดทั้งปี
2012-12-20
6,170
เทคนิคการย้ายกล้าผักหวานป่าให้เจริญเติบโตดี ไม่กระเทือนระบบราก
ผู้ใหญ่รับ พรหมมา หมอดินอาสา ประจำตำบลหนองบัว และเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัว 2 อาชีพเป็นเกษตรกรทำไร่ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกผักหวานป่าในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และมีพื้นที่ทำกิน 15 ไร่ แบ่งเป็น ทำนา 10 ไร่ ปลูกผักหวาน 1 ไร่ พืชหมุนเวียน ผู้ใหญ่รับ แนะนำว่า การปลูกพันธุ์ผักหวานป่ามี 2 วิธี คือ การเพาะด้วยเมลดพันธุ์และการตอนกิ่ง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมากกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพราะการตอนกิ่งนั้นน้อยคนที่จะรู้ยักวิธีการตอนผักหวานป่าซึ่งต้องใช้เวลาและเทคนิคในการตอนและการปลูกจึงจะประสบผลสำเร็จ ในการตอนกิ่ง ผักหว่านป่าประชาชนจึงใช้วิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งขั้นตอนง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนกิ่งตอนและกิ่งตอนก็มีราคาสูงมากว่าต้นกล้าที่เพาะด้วยเมล็ดอีกด้วย ผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วมีอายุการให้ผลผลิตหลายสิบปีและไม่มีศัตรูพืชรบกวนจึงเป็นพืชที่ปลอดสารพิษซึ่งผู้ปลูกไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพว่าได้รับสารพิษใด ๆ เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีสนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่จะมารบกวนผักหว่านป่าจึงมั่นใจได้ว่าผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลอดสารพิษ 100 %
2012-12-20
6,390
อาการอ้อยขาดแคลเซียม
อาการอ้อยขาดแคลเซียมจะทำให้เนื้อเยื่อเจริญส่วนยอดตาย ใบอ่อนจะมีอาการยอดงอบิดเบี้ยวและไหม้ที่ส่วนยอด และขอบใบ ใบจะมีแผลเล็กๆ สีซีด และมีจุดแห้งๆ ตรงกลาง ต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเปลือกจะอ่อนนุ่มและเปราะ ลำจะผอมเรียวการเจริญเติบโตจะลดลงและอ่อนแอ ถ้าขาดแคลเซียมอย่างรุนแรงการเจริญเติบโตจะหยุดชะงักและตายในที่สุด
2012-12-20
1,813
ผมดกดำ สวยสลวยเหมือนสาวไทยโบราณ ด้วยสมุนไพรใบหมี่
ใบหมี่เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและมีคุณสมบัติช่วยทำให้เส้นผมดกดำเป็นเงางาม ไม่เป็นรังแค จึงถูกนำมาเป็นวัตถุหลักในการผลิตแชมพูและครีมนวดผมสูตรต่างๆที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาด และเนื่องจากใบหมี่เป็นสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่น คนไทยโบราณจึงนิยมนำมาใช้หมักหรือนวดผมให้นุ่มสลวย ดกดำเป็นเงางาม ได้เช่นกัน
2012-12-20
11,347
อาการอ้อยขาดซิลิกอน
อ้อยที่ขาดซิลิกอนจะมีอาการเกิดจุดขาวเล็กๆบนใบ หรือขีดยาวๆ จะเป็นรุนแรงในใบแก่ อ้อยแตกกอลดลง ใบจะแก่ก่อนกำหนด
2012-12-20
1,627
อาการอ้อยขาดทองแดง
อ้อยที่ขาดทองแดงจะมีกอไม่สมบูรณ์ ยอดลู่ลงดิน ใบขาดคลอโรฟิลใบที่ยอดไม่สามารถคลี่ได้ตามปกติ จะเป็นทางสีเขียวอ่อน จนในที่สุดสีขาวซีดใบจะบางเป็นแผ่นกระดาษและม้วนงอถ้าอาการรุนแรงลำอ้อยและเนื้อเยื่อเจริญจะสูญเสียความเต่ง ยอดเหี่ยว และการแตกกอจะลดลง
2012-12-20
1,812
อาการอ้อยขาดไนโตรเจน
เมื่ออ้อยขาดไนโตรเจนจะแสดงอาการที่ใบ โดยใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีคลอโรฟิลต่ำ ใบอ่อนจะมีสีจาง ลำต้นแคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง อ้อยแตกกอน้อย อ้อยจะมีอัตราส่วนระหว่างซูโครส และ รีดิวซิ่งซูการ์สูง เพราะอ้อยขาดไนโตรเจนจะสร้างซูโครสมาก แต่จะสร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโต ลดลง
2012-12-20
1,967
ปัสสาวะติดขัด กระชายดำช่วยได้
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กับทุกคนทุกเพศทุกวัย และด้วยเหตุนี้เอง สมุนไพร จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะด้วยสรรพคุณที่หลากหลายและจากการทดลองใช้ที่ได้ผลทำให้สมุนไพร เป็นทางเลือกที่หลายๆคนเลือกใช้ในการแก้อาการผิดปกติบางอย่าง ดังนั้นคุณสมหวัง สิทธิ์สิริโสภา เกษตรกรหมู่ที่ 6 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จึงได้แนะนำการใช้รากกระชายดำแก้ขับเบาและปัสสาวะขัด ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ผู้ที่สนใจและเกิดปัญหาดังกล่าวได้ลองนำไปใช้ต่อไป
2012-12-20
2,599
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566