ข้อมูลเกษตร
การใช้น้ำสกัดสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ปีกในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาล
ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดู จากฝนไปสู่ฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสูงในตอนกลางคืนที่อาจจะส่งผลให้สัตว์ปีกอ่อนแอและแสดงอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด ปอดบวม อหิวาต์ และโรคอื่นๆได้ง่าย ในด้านปศุสัตว์อินทรีย์เกษตรกรสามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับสัตว์ปีกได้ด้วยน้ำสกัดสมุนไพรที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นด้วยต้นทุนต่ำ
2013-01-02
3,488
สูตรการทำอาหารไก่ไข่ (อายุแรกเกิด - 6สัปดาห์)
นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ เกษตรไร่นาสวนผสม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่ไข่(อายุแรกเกิด - 6สัปดาห์)ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องการทำอาหารไก่ไข่ (อายุแรกเกิด - 6 สัปดาห์)เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนค่าอาหาร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อย และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงได้แนะนำเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงไก่ไข่ (อายุแรกเกิด - 6 สัปดาห์) ไว้ดังนี้
2013-01-02
9,068
การบำรุงดินลูกรัง ให้เหมาะสำหรับทำนาได้
การปรับปรุงดินลูกรังให้เหมาะแก่การทำนาโดย นาย นฤทธิ์ คำธิศรี เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี ในการปรับปรุงดินลูกรังให้มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตร ได้ให้คำแนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
2012-12-27
3,620
การปลูกถั่วเขียวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวและเสริมรายได้หลังนา
ถั่วเขียว เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง จึงเหมาะสำหรับปลูกเป็นพืชหลังนาเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและยังช่วยสร้างรายได้เสริมหลังจากฤดูการทำนาได้อีกด้วย
2012-12-27
42,581
การกรีดยางพาราแบบหนึ่งในสามของลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน
การกรีดหนึ่งในสามของลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน : ใช้กับสวนที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไร่
2012-12-27
2,499
แชมพูว่านหางจระเข้ บำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวย
หากท่านที่กำลังมีปัญหาผมบาง ผมหวียาก หวีไม่ลื่น อีกทั้งผมยังพันกัน และผมไม่เงางาม วันนี้เรามีสูตรการทำแชมพูง่ายๆมาฝากโดยทำจากว่านหางจระเข้ ที่พ่ออินผ่อง แก้วดำ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ยินดีให้สูตรวิธีการทำง่ายๆกับทีม FARMER INFO.จ.เชียงราย และสูตรนี้เหมาะสำหรับการนำไปใช้เอง ทั้งลดต้นทุนและได้ผลดีโดยมีวิธีทำง่ายๆดังนี้
2012-12-27
17,150
สูตรอาหารเป็ดลดต้นทุน
สูตรอาหารเป็ดมีมากมายหลายสูตร ซึ่งมักแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
2012-12-27
3,997
สูตรสมุนไพรหนอนตายหยากรักษาแผลมีหนอนในสัตว์
ปัญหาแผลติดเชื้อแผลเป็นหนองมีหนอน เป็นอีกปัญหาที่น่ากลัวสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง หรือหากปล่อยไว้ไม่รักษาก็อาจจะลุกลามถึงขั้นติดเชื้อ ในแผล และส่งผลให้สัตว์ป่วยถึงตายได้ในที่สุด
2012-12-27
2,713
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ วันที่ 27 ธันวาคม 2555
ดูเราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเติม
2012-12-27
996
สูตรยาบำรุงโค กระบือ เจริญอาหาร
ยาบำรุง (ยานี้จะช่วยให้วัวควายกินหญ้า กินน้ำได้มาก ทำให้อ้วนและแข็งแรงขึ้น)
2012-12-27
10,905
กข19
ชื่อพันธุ์ - กข19 (RD19) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ไออาร์262 / ปิ่นแก้ว 56 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไออาร์262 และพันธุ์ปิ่นแก้ว 56 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขนในปี พ.ศ.2512 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ BKN6986-147-2 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522
2012-12-26
6,172
กข45
ชื่อพันธุ์ - กข45 (RD45) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ข้าวสายพันธุ์ PCRBR83012?267-5 /พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสายพันธุ์ PCRBR83012?267-5 (ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์หอมนายพล กับ IR46) กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเมื่อ ปี 2532 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553
2012-12-26
7,262
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ.2566