ข้อมูลเกษตร
ขาวบ้านนา
ชื่อพันธุ์ - ขาวบ้านนา 432 ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองขาวบ้านนา จากจังหวัดปราจีนบุรี คัดเลือกสายพันธุ์ดี จำนวน 20 สายพันธุ์ ในระหว่างปี 2538-2540 ปลูกทดสอบและประเมินการยอมรับของชาวนาข้าวขึ้นน้ำในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จนสามารถคัดเลือกได้ข้าวขาวบ้านนาสายพันธุ์ดีเด่น?PCRC92001-432? ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหาร กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
2012-12-20
5,116
การเพาะเมล็ดผักหวานป่าในขวดพลาสติก
ผักหวานป่า จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบโดยทั่วไปมักมีลักษณะเป็นไม้พุ่มใหญ่ ผักหวานป่าเป็นผักที่มีคนนิยมรับประทานกันมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รับประทานกันได้ตลอดทั้งปี
2012-12-20
6,074
เทคนิคการย้ายกล้าผักหวานป่าให้เจริญเติบโตดี ไม่กระเทือนระบบราก
ผู้ใหญ่รับ พรหมมา หมอดินอาสา ประจำตำบลหนองบัว และเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัว 2 อาชีพเป็นเกษตรกรทำไร่ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกผักหวานป่าในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และมีพื้นที่ทำกิน 15 ไร่ แบ่งเป็น ทำนา 10 ไร่ ปลูกผักหวาน 1 ไร่ พืชหมุนเวียน ผู้ใหญ่รับ แนะนำว่า การปลูกพันธุ์ผักหวานป่ามี 2 วิธี คือ การเพาะด้วยเมลดพันธุ์และการตอนกิ่ง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมากกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพราะการตอนกิ่งนั้นน้อยคนที่จะรู้ยักวิธีการตอนผักหวานป่าซึ่งต้องใช้เวลาและเทคนิคในการตอนและการปลูกจึงจะประสบผลสำเร็จ ในการตอนกิ่ง ผักหว่านป่าประชาชนจึงใช้วิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งขั้นตอนง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนกิ่งตอนและกิ่งตอนก็มีราคาสูงมากว่าต้นกล้าที่เพาะด้วยเมล็ดอีกด้วย ผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วมีอายุการให้ผลผลิตหลายสิบปีและไม่มีศัตรูพืชรบกวนจึงเป็นพืชที่ปลอดสารพิษซึ่งผู้ปลูกไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพว่าได้รับสารพิษใด ๆ เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีสนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่จะมารบกวนผักหว่านป่าจึงมั่นใจได้ว่าผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลอดสารพิษ 100 %
2012-12-20
6,277
อาการอ้อยขาดแคลเซียม
อาการอ้อยขาดแคลเซียมจะทำให้เนื้อเยื่อเจริญส่วนยอดตาย ใบอ่อนจะมีอาการยอดงอบิดเบี้ยวและไหม้ที่ส่วนยอด และขอบใบ ใบจะมีแผลเล็กๆ สีซีด และมีจุดแห้งๆ ตรงกลาง ต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเปลือกจะอ่อนนุ่มและเปราะ ลำจะผอมเรียวการเจริญเติบโตจะลดลงและอ่อนแอ ถ้าขาดแคลเซียมอย่างรุนแรงการเจริญเติบโตจะหยุดชะงักและตายในที่สุด
2012-12-20
1,729
ผมดกดำ สวยสลวยเหมือนสาวไทยโบราณ ด้วยสมุนไพรใบหมี่
ใบหมี่เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและมีคุณสมบัติช่วยทำให้เส้นผมดกดำเป็นเงางาม ไม่เป็นรังแค จึงถูกนำมาเป็นวัตถุหลักในการผลิตแชมพูและครีมนวดผมสูตรต่างๆที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาด และเนื่องจากใบหมี่เป็นสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่น คนไทยโบราณจึงนิยมนำมาใช้หมักหรือนวดผมให้นุ่มสลวย ดกดำเป็นเงางาม ได้เช่นกัน
2012-12-20
11,193
อาการอ้อยขาดซิลิกอน
อ้อยที่ขาดซิลิกอนจะมีอาการเกิดจุดขาวเล็กๆบนใบ หรือขีดยาวๆ จะเป็นรุนแรงในใบแก่ อ้อยแตกกอลดลง ใบจะแก่ก่อนกำหนด
2012-12-20
1,545
อาการอ้อยขาดทองแดง
อ้อยที่ขาดทองแดงจะมีกอไม่สมบูรณ์ ยอดลู่ลงดิน ใบขาดคลอโรฟิลใบที่ยอดไม่สามารถคลี่ได้ตามปกติ จะเป็นทางสีเขียวอ่อน จนในที่สุดสีขาวซีดใบจะบางเป็นแผ่นกระดาษและม้วนงอถ้าอาการรุนแรงลำอ้อยและเนื้อเยื่อเจริญจะสูญเสียความเต่ง ยอดเหี่ยว และการแตกกอจะลดลง
2012-12-20
1,700
อาการอ้อยขาดไนโตรเจน
เมื่ออ้อยขาดไนโตรเจนจะแสดงอาการที่ใบ โดยใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีคลอโรฟิลต่ำ ใบอ่อนจะมีสีจาง ลำต้นแคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง อ้อยแตกกอน้อย อ้อยจะมีอัตราส่วนระหว่างซูโครส และ รีดิวซิ่งซูการ์สูง เพราะอ้อยขาดไนโตรเจนจะสร้างซูโครสมาก แต่จะสร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโต ลดลง
2012-12-20
1,890
ปัสสาวะติดขัด กระชายดำช่วยได้
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กับทุกคนทุกเพศทุกวัย และด้วยเหตุนี้เอง สมุนไพร จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะด้วยสรรพคุณที่หลากหลายและจากการทดลองใช้ที่ได้ผลทำให้สมุนไพร เป็นทางเลือกที่หลายๆคนเลือกใช้ในการแก้อาการผิดปกติบางอย่าง ดังนั้นคุณสมหวัง สิทธิ์สิริโสภา เกษตรกรหมู่ที่ 6 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จึงได้แนะนำการใช้รากกระชายดำแก้ขับเบาและปัสสาวะขัด ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ผู้ที่สนใจและเกิดปัญหาดังกล่าวได้ลองนำไปใช้ต่อไป
2012-12-20
2,495
อาการอ้อยขาดคลอรีน
อาการขาดธาตุคลอรีนและอาการเป็นพิษจากธาตุคลอรีนมากเกินไป มักจะแยกกันไม่ค่อยออก เนื่องจากจะมีใบอ่อนที่กำลังโผล่ออกมาแสดงอาการเหี่ยวเฉา โดยเฉพาะในวันที่มีอากาศร้อนและแสงแดดจัด แต่จะกลับเป็นปกติตอนกลางคืน อ้อยจะมีรากสั้นผิดปกติเหมือนกัน แต่ถ้าขาดคลอรีนอ้อยจะแตกรากแขนงมาก ถ้าคลอรีนมากจนเป็นพิษรากจะแตกแขนงเพียงเล็กน้อย
2012-12-20
2,308
อาการอ้อยขาดโบรอน
อ้อยที่ขาดโบรอนจะมีใบม้วนงอ เนื่องจากเซลล์ไม่สามารถรักษาความเต่งไว้ได้ เส้นใบจะใส ต้นอ่อนจะเป็นพุ่มและแตกกอมาก ใบจะเปราะ ม้วนงอ มีสีซีด ต่อมาจะแห้งตาย อาการคล้ายๆ โรคพกกะบองและคล้ายๆ อ้อยที่ถูกสารเคมีกำจัดวัชพืช
2012-12-20
1,599
อาการอ้อยขาดโพแทสเซียม
อาการอ้อยที่ขาดโพแทสเซียมจะมีการสังเคราะหแสงต่ำกว่าปกติ โดยแสดงอาการขาดภายใน 2-5 เดือน อ้อยจะไม่มีการแตกกอ ลำอ้อยเล็กกว่าปกติ และเล็กเรียวไปทางยอด ยอดและขอบใบจะมีจุดประสีส้ม มีแผลแห้งตายระหว่างเส้นใบ ใบแก่จะมีสีน้ำตาลทั้งใบคล้ายไฟลวก
2012-12-20
1,939
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
36.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.04 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00