ข้อมูลเกษตร
ดอกข้าว
ดอกข้าวคือ ส่วนที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์ ดอกข้าวประกอบด้วยเปลือกนอก 2 แผ่นประสานกันเพื่อห่อหุ้มส่วนที่อยู่ภายในไว้ ทั้งสองเปลือกนี้ภายนอกของมันอาจมีขนหรือไม่มีขนก็ได้ ถ้าที่เปลือกไม่มีขน ที่ใบของมันก็จะไม่มีขนและผิวเรียบด้วย พันธุ์ข้าวบางพันธุ์มีหางสั้นและบางพันธุ์ก็มีหางยาว พันธุ์ที่มีหางยาวเป็นลักษณะที่ไม่ต้องการ เพราะทำให้เก็บเกี่ยวและนวดยาก นอกจากนี้อาจทำให้ผู้เข้าไปเก็บเกี่ยวเกิดเป็นแผลตามผิวหนังได้ง่าย
2012-12-24
4,542
ตั๊กแตนผี กัดกินใบอ้อย
กัดกินใบอ้อยจากขอบใบเข้ามาข้างในทำให้ใบขาดหายเป็นส่วนๆ และปรากฎรอยเว้าแหว่งอยู่ทั่วไป
2012-12-24
2,371
เพลี้ยแป้งสีชมพูอ้อย
พบการแพร่ระบาดในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศไทย และแหล่งปลูกอ้อยเกือบทั่วโลก ตลอดอายุการเจริญเติบโต
2012-12-24
2,762
วิธีหุงข้าวกล้องให้สุกเร็ว นุ่มอร่อย
ข้าวกล้อง มีคุณค่าทางอาหารมากมาย จึงเป็นที่นิยมบริโภคของคนรักสุขภาพ นอกจากนั้นรสชาติของข้าวกล้องหุงสุกจะมีความหอม อร่อยกว่า ข้าวทั่วๆ ไป การหุงข้าวกล้องให้นุ่ม อร่อยจึงมีความแตกต่างจากการหุงข้าวขาว เนื่องจากข้าวกล้องมีเยื่อหุ้มเมล็ดการดูดซึมน้ำจะยากกว่า จึงต้องใช้น้ำมากและใช้เวลาหุงนาน แต่สำหรับ คุณขจิตพรรณ คำลือ เจ้าของไร่ทินกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้แบ่งปันเกร็ดความรู้กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับ เทคนิคการหุงข้าวกล้องให้สุกเร็ว นุ่มอร่อย ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
2012-12-21
14,625
การจัดเก็บข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพด้วยยุ้งฉางไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บข้าวเปลือก หรือการเก็บรักษาข้าวเปลือกเป็นเรื่องที่เกษตรกรชาวนาไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำนาปี เนื่องจากว่าในเวลา 1 ปี เกษตรกรทำนาแค่ 1 ครั้ง และจะต้องทำการเก็บข้าวไว้เพื่อบริโภคตลอดทั้งปี หรือเก็บไว้เพื่อขาย และเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป เพื่อให้ข้าวเปลือกมีคุณภาพที่ดี เกษตรกรชาวนาจึงต้องจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกที่ดีด้วย
2012-12-21
14,094
อาการอ้อยขาดเหล็ก
อ้อยที่ขาดเหล็กจะเริ่มแสดงอาการที่ยอด แล้วลามไปส่วนที่แก่กว่าโดยสีของใบระหว่างท่อส่งน้ำจะซีดจางเป็นทาง ใบของต้นอ่อนของอ้อยตอเห็นเป็นสีเขียวเป็นทางๆตามความยาวของใบ ถ้าอาการรุนแรงจะเห็นเป็นสีขาวทั้งกอ
2012-12-21
2,335
จิ้งหรีดทองดำกัดกินใบและต้นอ้อยบริเวณผิวดิน
ตัวเต็มวัย ตัวสีดำตลอด มีจุดสีเหลือง 2 จุดด้านบนตรงโคนปีก อาศัยอยู่บริเวณพื้นผิวดิน กัดกินพืชและอาจกัดต้นและใบบริเวณพื้นผิวดิน
2012-12-21
3,205
ตั๊กแตนปาทังก้ากัดกินใบอ้อยจนเป็นรอยพรุน
ตั๊กแตนปาทังก้าจะสร้างความเสียหายที่เกิดกับอ้อย ด้วยการกัดกินใบจนเกิดรอยพรุนบนใบ ควบคุมปริมาณประชากรแมลงได้โดยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเพราะเป็นแหล่งวางไข่และขยายพันธุ์ทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้มาก
2012-12-21
2,643
ตะเภาแก้ว 161
ชื่อพันธุ์ - ตะเภาแก้ว 161 (Ta - pow Gaew 161) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชนะการประกวดปี พ.ศ.2498 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกแบบ คัดพันธุ์บริสุทธุ์ ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนได้สาย พันธุ์ ตะเภาแก้ว 55-161 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502
2012-12-20
3,852
นางฉลอง
ชื่อพันธุ์ - นางฉลอง (Nahng Cha - lawng) ชนิด - ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยเจ้าหน้าที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2497 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502
2012-12-20
3,518
ปิ่นแก้ว 56
ชื่อพันธุ์ - ปิ่นแก้ว 56 (Pin Gaew 56) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - เป็นข้าวที่ชนะการประกวดในปี พ.ศ.2498 จึงได้นำรวงมาปลูกแบบรวงต่อแถวแล้ว คัดเลือกรวงที่ดีที่สุด ไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าว แล้วนำไปปลูก เปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่น คัดได้สายพันธุ์ที่ 56 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502
2012-12-20
4,402
พลายงามปราจีนบุรี
ชื่อพันธุ์ - พลายงามปราจีนบุรี (Plai Ngahm Prachin Buri) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้จากการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ โดยนายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีจาก ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2523 ปลูกคัดเลือกแบบหมู่ จนได้พันธุ์บริสุทธิ์ การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
2012-12-20
5,168
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ.2565