ข้อมูลเกษตร
หันตรา 60
ชื่อพันธุ์ - หันตรา 60 (Hantra 60) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ขาวนางเนย 11 / ซี4-63 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ ขาวนางเนย 11 และ พันธุ์ ซี4-63 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2515 ปลูกคัดเลือก จนได้สายพันธุ์ SPR7270-18 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530
2012-12-26
4,059
ปราจีนบุรี 1
ชื่อพันธุ์ - ปราจีนบุรี 1 (Prachin Buri 1) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - พ.ศ. 2519 สร้างคู่ผสมรวม โดยรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสมชั่วต่างๆ ที่เหลือจากการปลูกทดสอบ ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ดีเด่น คือ SPR?76 Com3-5-2 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรมีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541
2012-12-26
4,284
ปราจีนบุรี 2
ชื่อพันธุ์ - ปราจีนบุรี 2 (Prachin Buri 2) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - BKNFR80086 / HTAFR80038 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง BKNFR80086 และ HTAFR80038 ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา ในปี พ.ศ.2524 และปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ HTAFR81042-4B-7-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2545
2012-12-26
5,606
อยุธยา 1
ชื่อพันธุ์ - อยุธยา 1 (Ayutthaya 1) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - อู่ตะเภา / ขาวดอกมะลิ 105 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์แบบผสมเดี่ยว ระหว่างข้าวขึ้นน้ำพันธุ์อู่ตะเภา กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา ใน พ.ศ.2528 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ HTAFR85035-B-R-R-7-9 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547
2012-12-26
5,157
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นวันเว้นวัน
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นวันเว้นวัน : เป็นระบบที่ใช้ทั่วไปเหมาะสมกับยางทุกพันธุ์
2012-12-26
2,579
พันธุ์ทุเรียนไทย
มีรายชื่อพันธุ์ของทุเรียนบ้านในประเทศไทยมากถึง 227 พันธุ์ ในจำนวนนี้อาจมีบางชื่อที่เป็นพันธุ์เดียวกัน กรมวิชาการเกษตรจึงจำแนกทุเรียนไทยโดยใช้ลักษณะของทรงใบ ฐานใบ ปลายใบ ทรงผล และ หนามผลซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนตามสภาพแวดล้อม สามารถจำแนกทุเรียนไทยออกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ
2012-12-26
10,102
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีแหล่งที่มาจากพวกกำปั่น แหล่งที่ปลูก ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.ยะลา และ จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
2012-12-26
7,339
ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว
แหล่งที่มาของทุเรียนพันธุ์ก้านยาว เกิดจากเพาะเมล็ดทองสุก ที่ตำบลสามเสนใน โดยนายรอด บ้านคลองวัดสัก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ไปได้ภรรยาทางสามเสนใน) แหล่งปลูก ได้แก่ จ.จันทบุรี,จ.นนทบุรี,จ,ระยอง,จ.ตราด,จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา
2012-12-26
5,929
ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง
ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง มีแหล่งปลูก ที่ จ.จันทบุรี ,จ.ตราด, จ.นนทบุรี, จ.ระยอง และ จ.นครศรีธรรมราช
2012-12-26
15,429
เทคนิคกระตุ้นการงอกของเมล็ดแตงกวา
การเตรียมเมล็ดแตงกวาก่อนนำไปเพาะ นำเมล็ดแตงกวามาแช่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ในถุงพลาสติกนาน 3 ชั่วโมง เทน้ำออกปิดปากถุงทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมล็ดจะงอกพร้อมปลูก(ที่มา : สุภาวรรณ สายหมั้น)
2012-12-26
9,985
ปัญหาการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ในอดีตปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานและปรับตัวได้ดี แต่ปัจจุบันการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีรายงานการระบาดเมื่อต้นปี 2551 และขยายวงออกไปตามแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรีและนครราชสีมา สาเหตุสำคัญของการระบาดอย่างกว้างขวาง
2012-12-26
4,116
น้ำหมักสมุนไพรกำจัดโรคกุ้งแห้งพริก
โรคกุ้งแห้งพริก โรคนี้จัดว่าเป็นโรคที่สำคัญหรือโรคประจำตัวของพริกก็ว่าได้ค่ะ เพราะโรคนี้เกิดจากเชื้อราที่มักจะเข้ามาทำลายพริกหรือเป็นโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อโรคเหล่านี้จะมาตามท่อน้ำเลี้ยงและมาสะสมอยู่ในเม็ดพริก พอเซลล์ของพริกเริ่มอ่อนแอก็จะทำให้เกิดโรคเน่าขึ้นและมักจะพบเห็นในพริกจำพวก พริกผลใหญ่ หรือ พริกผลเล็ก (พริกในกลุ่มพริกขี้หนู) และพริกยักษ์ (พริกหวาน) เป็นหลัก สร้างความลำบากใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกแล้วจำนวนมาก
2012-12-25
5,196
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566