ข้อมูลเกษตร
การปลูกพุทราเชิงการค้า
พุทราถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของชาวไทย ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่าง ๆ ประเทศ ทำให้เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก เพราะว่าพุทรามีหลายพันธ์ให้เลือกปลูก และดูแลไม่อยากนัก แต่เกษตรกรจะมีการดูแลการบำรุงรักษา และมีเทคนิคของใครของมันในการเพิ่มความหวาน เพิ่มผลผลิตให้กับพุทรา คุณจรูญ เตียงช่างรัมย์ เกษตรกรปลูกพุทรา แนะนำวิธีการปลูกพุทราให้ได้ผลผลิตดี
2013-01-10
6,483
การทำกล้าหวายพันธุ์พื้นเมืองจำหน่าย
การเพาะกล้าพันธุ์หวายพันธุ์พื้นเมืองจากเมล็ดเพื่อจำหน่าย คุณส่งเกียรติ อินแปง เกษตรกรผู้ปลูกหวายพันธุ์พื้นเมือง (หวายน้ำ) มานานกว่า 10 ปี บ้านเลขที่ 436 หมู่ 3 บ้านกลองยาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีประสบการณ์ด้านการปลูกหวายมาตั้งแต่การปลูกไว้กินเองในครัวเรือนจนกระทั่งพัฒนามาเป็นการปลูกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ปัจจุบันปลูกหวายในพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1000 บาทต่อวัน
2013-01-10
9,946
สูตรอาหารไก่พื้นเมือง
ปกติแล้วการเลี้ยงไก่พื้นเมืองผู้เลี้ยงมักจะปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ โดยที่ผู้เลี้ยงอาจจะมีการให้อาหารบ้างในตอนเช้าและตอนเย็น สารอาหารที่ไก่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองจึงควรใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของไก่
2013-01-10
9,729
สูตรรักษาโรคกลากเกลื้อนในวัว
กลาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราบริเวณขน และ ผิวหนังชั้นนอกของวัว ควาย มักพบมากในวัวที่เลี้ยงรวมกันอย่างแออัด หรือคอกชื้นแฉะ สามารถพบได้บ่อยเมื่อสภาพอากาศมีความชื้นสูง
2013-01-10
14,071
วิธีการทำลัน หรืออุปกรณ์ดักปลาไหลจากวัสดุเหลือใช้
ลัน เป็นเครื่องมือสำหรับดักปลาไหล โดยสมัยก่อนนิยมใช้กระบอกไม้ไผ่ในการทำ แต่ปัจจุบันชาวบ้านนิยมหันมาใช้ท่อ PVC เนื่องจากสะดวก และหาได้ง่าย
2013-01-10
57,196
สูตรหมักอาหารสุกรเพิ่มภูมิต้านทานโรค
อาหาร นับเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงสุกรให้เจริญเติบโต ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่ประมาณ 65 - 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร ผู้เลี้ยงสุกรจึงต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพอาหาร ราคาของอาหาร ประสิทธิภาพในการใช้อาหารของสุกร การจัดการเกี่ยวกับการให้อาหารสุกรระยะ ต่าง ๆ ตลอดจนคำนึงถึงความสามารถในการใช้วัตถุดิบเป็นอาหารที่ให้สุกรกินตามอายุต่างๆ และตามสภาพของการให้ผลผลิต ซึ่งอาหารเหล่านั้นควรเป็นอาหารที่เพิ่มภูมิต้านทานให้กับสุกรโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูกาลแบบช่วงนี้
2013-01-10
1,804
น้ำหมักเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินลดกลิ่นสาบและเนื้อปลาดุกหวานอร่อย
คุณนิพนธ์ บุญเต็ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก คงจะอยากให้ปลาที่ท่านเลี้ยงมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่มีกลิ่นสาบ ไม่มีมันในท้อง และที่สำคัญคือ เลี้ยงให้มีเนื้อหวานรสชาติอร่อย ซึ่งสิ่งดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเลี้ยงปลาออกมาให้ได้ดังที่พูดไป แต่วันนี้ คุณคุณนิพนธ์ บุญเต็ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก มีวิธีการและเทคนิคง่าย ๆ ที่จะทำให้ปลาดุกที่เลี้ยง มีความสมบูรณ์ ไม่เป็นโรค มีเนื้อหวานน่ารับประทาน มาบอกกล่าวกันผ่านทางรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ดังนี้
2013-01-10
8,955
ทำไมต้องใส่ปุ๋ยในระยะ PI
ทุกวันนี้ ท้องนาบ้านเรา เห็นมีแต่ใบข้าวเขียวเต็มทุ่ง...ไม่เห็นรวงข้าวสีทองดังแต่ก่อน จนเกิดคำถามขึ้นในใจว่า...ทำไมเราปลูกข้าวแล้วได้ใบงาม ทำไม...ทำอย่างไร...ที่จะให้ข้าวที่ปลูก ได้เมล็ดมากกว่าใบข้าว เพราะคนเรากินข้าวที่เป็นผลิตผลจากเมล็ดข้าว นอกจากนี้ การปลูกข้าวทุกวันนี้ มีทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่อัดลงในแปลง สารเคมีที่ระดมพ่น จนเกิดการสะสมทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหล่านี้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของการทำนาในปัจจุบัน ต้นทุนการปลูกข้าวของไทยจึงสูงขึ้นทุกวัน เราลืมไปว่า ข้าวคือสิ่งมีชีวิต มีการเจริญเติบโต มีความต้องการที่มีขอบเขต บริโภคมากเกินไปก็เป็นโทษ สภาพแวดล้อมแออัด ก็มีโรคภัยรบกวน ปัจจัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตของข้าว คือ ดิน น้ำ อากาศ ข้าวต้องเติบโตด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีอาหารที่เพียงพอ และมีภูมิคุ้มกันโรคภัยที่มีสุขอนามัย ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เมล็ดพันธุ์ที่หนาแน่นเกินไป นาข้าวไม่มีการระบายอากาศ อากาศที่ร้อนชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูข้าว ตัวอย่างเช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นต้น การใส่ปุ๋ยให้เป็นอาหารกับต้นข้าวในอัตราที่เหมาะสม ใส่มากใบข้าวก็อ่อนแอ ใส่ผิดเวลาข้าวไม่ต้องการก็สิ้นเปลืองปุ๋ย สูญเสียไปกับสภาพแวดล้อม หรือเป็นโทษเมื่อใส่หลังข้าวออกดอก โรคและแมลงจะรบกวน
2013-01-09
6,801
การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีการทุบราก
การขายพันธุ์ผักหวานป่านั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งหลักๆ นั้นจะแบ่งได้ 3 วิธีด้วยกัน คือ การตอนกิ่ง, การเพาะชำไหล, การเพาะเมล็ดแต่หลังจากนี้ไปก็ต้องเพิ่มหลักของการขยายพันธุ์ผักหวานป่าที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งนั้นคือ การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีการทุบราก
2013-01-09
12,178
การขยายพันธุ์ชะอมด้วยวิธีการตอนกิ่ง
การปลูกชะอมอาจจะมีต้นทุนการดูแลไม่มากนักและไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน แต่ราคาชะอมที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปจะมีราคาแตกต่างกันออกไปตามช่วงฤดูกาล จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหลายคนเริ่มปลูกเพื่อการค้า ทั้งการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ด้วยวิธีการตอนสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้
2013-01-09
37,750
การผลิตใบยาสูบ
คุณแสง ปัญญาทิพย์ บ้านสันหนองบัว หมู่ที่ 11 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกยาสูบบนพื้นที่กว่า 18 ไร่ ปัจจุบันเป็นหมอดินอาสาประจำหมูบ้านสันหนองบัว เป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านที่ทำการเกษตรโดยทั่วไป ทำการเกษตรโดยพึ่งการเกษตรแบบอินทรีย์ อนุรักษ์น้ำและดิน แต่สำหรับการปลูกยาสูบนั้นส่วนหนึ่งจะต้องพึ่งเกษตรแบบเคมี เนื่องจากว่า ผลผลิตที่ได้จะต้องให้ตรงกับความต้องการของโควต้าที่ได้มีการจำหน่ายมาให้กับเกษตรกร
2013-01-09
25,745
สูตรเด็ดเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยให้ได้ดอกใหญ่มีรสหวาน
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยให้ได้ดอกใหญ่รายได้งาม นอกจากการเตรียมวัสดุเพาะที่ดีแล้ว อาหารเสริมที่เติมเข้าไปในกองเพาะเห็ดก็มีส่วนสำคัญที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตด้วยเช่นกัน ซึ่งเราสามารถหลีกหนีวิธีการหรือการใช้สูตรอาหารแบบเดิมๆ ได้ด้วยการเพิ่มเติมวัสดุพิเศษบางชนิดเข้าไปซึ่งจะทำให้ได้เห็ดดอกใหญ่มีรสชาติดี เป็นที่่ต้องการของตลาด
2013-01-09
4,390
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ.2566