ข้อมูลเกษตร
สูตรรักษาโรคกลากเกลื้อนในวัว
กลาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราบริเวณขน และ ผิวหนังชั้นนอกของวัว ควาย มักพบมากในวัวที่เลี้ยงรวมกันอย่างแออัด หรือคอกชื้นแฉะ สามารถพบได้บ่อยเมื่อสภาพอากาศมีความชื้นสูง
2013-01-10
13,952
วิธีการทำลัน หรืออุปกรณ์ดักปลาไหลจากวัสดุเหลือใช้
ลัน เป็นเครื่องมือสำหรับดักปลาไหล โดยสมัยก่อนนิยมใช้กระบอกไม้ไผ่ในการทำ แต่ปัจจุบันชาวบ้านนิยมหันมาใช้ท่อ PVC เนื่องจากสะดวก และหาได้ง่าย
2013-01-10
56,296
สูตรหมักอาหารสุกรเพิ่มภูมิต้านทานโรค
อาหาร นับเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงสุกรให้เจริญเติบโต ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่ประมาณ 65 - 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหาร ผู้เลี้ยงสุกรจึงต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพอาหาร ราคาของอาหาร ประสิทธิภาพในการใช้อาหารของสุกร การจัดการเกี่ยวกับการให้อาหารสุกรระยะ ต่าง ๆ ตลอดจนคำนึงถึงความสามารถในการใช้วัตถุดิบเป็นอาหารที่ให้สุกรกินตามอายุต่างๆ และตามสภาพของการให้ผลผลิต ซึ่งอาหารเหล่านั้นควรเป็นอาหารที่เพิ่มภูมิต้านทานให้กับสุกรโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูกาลแบบช่วงนี้
2013-01-10
1,717
น้ำหมักเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินลดกลิ่นสาบและเนื้อปลาดุกหวานอร่อย
คุณนิพนธ์ บุญเต็ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก คงจะอยากให้ปลาที่ท่านเลี้ยงมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่มีกลิ่นสาบ ไม่มีมันในท้อง และที่สำคัญคือ เลี้ยงให้มีเนื้อหวานรสชาติอร่อย ซึ่งสิ่งดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเลี้ยงปลาออกมาให้ได้ดังที่พูดไป แต่วันนี้ คุณคุณนิพนธ์ บุญเต็ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก มีวิธีการและเทคนิคง่าย ๆ ที่จะทำให้ปลาดุกที่เลี้ยง มีความสมบูรณ์ ไม่เป็นโรค มีเนื้อหวานน่ารับประทาน มาบอกกล่าวกันผ่านทางรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ดังนี้
2013-01-10
8,814
ทำไมต้องใส่ปุ๋ยในระยะ PI
ทุกวันนี้ ท้องนาบ้านเรา เห็นมีแต่ใบข้าวเขียวเต็มทุ่ง...ไม่เห็นรวงข้าวสีทองดังแต่ก่อน จนเกิดคำถามขึ้นในใจว่า...ทำไมเราปลูกข้าวแล้วได้ใบงาม ทำไม...ทำอย่างไร...ที่จะให้ข้าวที่ปลูก ได้เมล็ดมากกว่าใบข้าว เพราะคนเรากินข้าวที่เป็นผลิตผลจากเมล็ดข้าว นอกจากนี้ การปลูกข้าวทุกวันนี้ มีทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่อัดลงในแปลง สารเคมีที่ระดมพ่น จนเกิดการสะสมทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหล่านี้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของการทำนาในปัจจุบัน ต้นทุนการปลูกข้าวของไทยจึงสูงขึ้นทุกวัน เราลืมไปว่า ข้าวคือสิ่งมีชีวิต มีการเจริญเติบโต มีความต้องการที่มีขอบเขต บริโภคมากเกินไปก็เป็นโทษ สภาพแวดล้อมแออัด ก็มีโรคภัยรบกวน ปัจจัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตของข้าว คือ ดิน น้ำ อากาศ ข้าวต้องเติบโตด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีอาหารที่เพียงพอ และมีภูมิคุ้มกันโรคภัยที่มีสุขอนามัย ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เมล็ดพันธุ์ที่หนาแน่นเกินไป นาข้าวไม่มีการระบายอากาศ อากาศที่ร้อนชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูข้าว ตัวอย่างเช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นต้น การใส่ปุ๋ยให้เป็นอาหารกับต้นข้าวในอัตราที่เหมาะสม ใส่มากใบข้าวก็อ่อนแอ ใส่ผิดเวลาข้าวไม่ต้องการก็สิ้นเปลืองปุ๋ย สูญเสียไปกับสภาพแวดล้อม หรือเป็นโทษเมื่อใส่หลังข้าวออกดอก โรคและแมลงจะรบกวน
2013-01-09
6,700
การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีการทุบราก
การขายพันธุ์ผักหวานป่านั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งหลักๆ นั้นจะแบ่งได้ 3 วิธีด้วยกัน คือ การตอนกิ่ง, การเพาะชำไหล, การเพาะเมล็ดแต่หลังจากนี้ไปก็ต้องเพิ่มหลักของการขยายพันธุ์ผักหวานป่าที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งนั้นคือ การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีการทุบราก
2013-01-09
12,052
การขยายพันธุ์ชะอมด้วยวิธีการตอนกิ่ง
การปลูกชะอมอาจจะมีต้นทุนการดูแลไม่มากนักและไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน แต่ราคาชะอมที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปจะมีราคาแตกต่างกันออกไปตามช่วงฤดูกาล จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหลายคนเริ่มปลูกเพื่อการค้า ทั้งการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ด้วยวิธีการตอนสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้
2013-01-09
37,283
การผลิตใบยาสูบ
คุณแสง ปัญญาทิพย์ บ้านสันหนองบัว หมู่ที่ 11 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกยาสูบบนพื้นที่กว่า 18 ไร่ ปัจจุบันเป็นหมอดินอาสาประจำหมูบ้านสันหนองบัว เป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านที่ทำการเกษตรโดยทั่วไป ทำการเกษตรโดยพึ่งการเกษตรแบบอินทรีย์ อนุรักษ์น้ำและดิน แต่สำหรับการปลูกยาสูบนั้นส่วนหนึ่งจะต้องพึ่งเกษตรแบบเคมี เนื่องจากว่า ผลผลิตที่ได้จะต้องให้ตรงกับความต้องการของโควต้าที่ได้มีการจำหน่ายมาให้กับเกษตรกร
2013-01-09
25,444
สูตรเด็ดเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยให้ได้ดอกใหญ่มีรสหวาน
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยให้ได้ดอกใหญ่รายได้งาม นอกจากการเตรียมวัสดุเพาะที่ดีแล้ว อาหารเสริมที่เติมเข้าไปในกองเพาะเห็ดก็มีส่วนสำคัญที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตด้วยเช่นกัน ซึ่งเราสามารถหลีกหนีวิธีการหรือการใช้สูตรอาหารแบบเดิมๆ ได้ด้วยการเพิ่มเติมวัสดุพิเศษบางชนิดเข้าไปซึ่งจะทำให้ได้เห็ดดอกใหญ่มีรสชาติดี เป็นที่่ต้องการของตลาด
2013-01-09
4,256
กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ
กล้วยหอมทอง เป็นกล้วยที่ขึ้นชื่อของเชียงราย มีรสชาติที่หอมหวาน อร่อย แตกต่างจากกล้วยหอมทองที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เพราะเนื้อแน่น ไม่เละ มีความหวานและหอมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
2013-01-09
12,205
การขยายพันธุ์ส้มด้วยวิธีการตอนกิ่ง
การขยายพันธุ์ส้มด้วยวิธีการตอนกิ่ง เป็นวิธีการเพิ่มจำนวนพันธุ์พืชที่มีมีประสิทธิภาพให้มีมากขึ้นกว่าเดิมมาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนต่างๆของส้มนั้นสามารถเกิดราก แตกตา หรือเจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นใหม่ มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ดั้งเดิม มีคุณสมบัติและให้ผลผลิตดีเช่นเดิม เหมาะสำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ส้ม มะนาว ชมพู่ ลำไย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
2013-01-09
23,183
การปลูกชะมวง เพื่อเก็บยอดจำหน่าย
ชะมวง พืชโบราณ ที่ไม่นิยมปลูกกันเท่าไหร่ ส่วนมากจะขึ้นตามป่าโปร่ง แต่กว่าจะหากินได้ต้องใช้เวลาในการเสาะหาและเก้บเกี่ยว ดังนั้น คุณสุพจน์ จึงเห็นว่าถ้ามีป้อนตลาดทั้งปี ก็อาจจะทำรายได้ให้ครอบครัวได้ไม่น้อย ซึ่งในพื้นที่าชะมวงจัดเป็นพืชผักตัวเอกในการทำรายได้ให้แต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากยังมีแหล่งปลูกและแพร่กระจายพันธุ์ไม่มาก ทั้งยังมีลักษณะพิเศษคือยิ่งเก็บก็จะยิ่งแตกยอดใหม่ขึ้นมาให้เก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆ การปลูกชะมวงตรงนี้ ก็เหมือนกับการนำไม้ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้าน โดยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชะมวง คือ จะมีรสเปรี้ยว เมื่อทาน ซึ่งรสเปรี้ยวนี้จะช่วยแก้อาการร้อนใน แก้อาการช้ำในได้ด้วย และ ถ้านำไปเป็นส่วนผสมในแกงเห็ด โดยเฉพาะเห็ดป่า ชะมวงก็จะล้างพิษเห็ดป่าที่อ่าจมีปนเปื้อนมาออกไปได้
2013-01-09
27,936
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
36.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.04 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00