ข้อมูลเกษตร
การทำชาเขียวข้าวหอม
ชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวหอม เป็นชามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก ช่วยในการสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ ช่วยลดและป้องกันการเกิดมะเร็ง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง มีคลอโรฟิลล์ และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งการทำชาเขียวข้าวหอมนั้นสามารถตัดใบจากต้นอ่อนข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, ปทุมธานี 1 หรือข้าวหอมในพื้นที่ ที่มีอายุ 15-20 วัน จะทำให้การทำชาเขียวข้าวหอมมีรสชาติดีและมีสรรพคุณอย่างมากมาย
2013-02-20
4,369
การเก็บข้าวสวย ให้นาน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
จากการลงพื้นที่บ้านตะคลองเก่า ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. คุณหอมหวล เพ็รชกิ่ง เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีพื้นที่การเกษตร 50 ไร่ ซึ่งทำนาข้าวแบบอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน เรื่องการหุงข้าวให้สามารถเก็บข้าวสวยได้นาน มาแนะนำ ดังนี้
2013-02-20
5,040
เทคนิคการเพิ่มความหอมให้กับข้าวสาร
ข้าว ถือ เป็นพืชอาหารที่สำคัญของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารประจำวันมากกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก คนไทยก็เช่นกันนิยมบริโภคข้าวเป็นหลัก ด้วยกระบวนการทำให้ข้าวสุกด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการหุงต้ม การนึ่ง การหุงในกระบอกไม้ไผ่ เป็นเหตุให้การใช้ภาชนะที่แตกต่างกัน รวมถึงการประกอบอาหารที่ใช้รับประทานคู่กับข้าว ก็ได้รับการเอาใจใส่ คิดค้น เพื่อให้เกิดคุณค่าและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เราเอง
2013-02-20
3,558
การดูแลชมพู่ให้มีผลใหญ่ ผิวสวยเป็นที่ต้องการของตลาด
คุณผจงจิต พุทธมาตย์ อยู่บ้านเลขที่ 187 ม.6 บ้านสามแยก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อที่ 7 ไร่ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกชมพู่พันธุ์ทัพทิมจันทร์ จำนวน 120 ต้น ปลูกมะนาวในบ่อปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ต้น ปลูกเงาะ 10 ต้น เลี้ยงเป็ด ไก่ บ่อปลา กบ และหมูป่า จำนวน 20 ตัว โดยส่วนที่สร้างรายได้หลักๆ ในศูนย์ฯแห่งนี้ ก็คือ ชมพู่ หมูป่า และการขายกิ่งพันธุ์ชมพู่และกิ่งพันธุ์มะนาว
2013-02-20
6,373
การปลูกชวนชมกระถาง
ชวนชม เป็นพรรณไม้ที่มีสีสันของดอกสวยงามสะดุดตา มีรูปทรงของต้นและกิ่งก้านที่สวยงามและอ่อนช้อยนุ่มนวล เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแห้งแล้งจนได้รับสมญาว่า Desert Rose หรือ "กุหลาบทะเลทราย" นอกจากนี้ชวนชมยังเป็นชื่อที่มีความไพเราะเป็นศิริมงคลตามความเชื่อของคนไทย แม้แต่ชาวจีนซึ่งเรียกชวนชมว่า "ปู้กุ้ยฮวย" หรือ ดอกไม้แห่งความร่ำรวยก็ยังมีความหมายไปในทางศิริมงคลเช่นกัน
2013-02-20
31,262
ลักษณะและวิธีการเลี้ยงแพะ/โรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงแพะ
ลักษณะและวิธีการเลี้ยงแพะ ลักษณะและวิธีการเลี้ยงแพะโดยทั่วไปสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 แบบด้วยกัน คือ
2013-02-20
109,822
การปฏบัติเลี้ยงดูแพะ
การปฏิบัติเลี้ยงดูแพะตัวผู้และตัวเมียก็คล้ายกันแต่ควรแยกแพะตัวผู้และตัวเมีย อย่าให้เลี้ยงปนกันตั้งแต่อายุได้ 3 เดือน การใช้พ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 8 เดือน
2013-02-20
33,342
การดูแลสุขภาพแพะ
การดูแลสุขภาพแพะ
2013-02-20
23,435
การดูแลปลากัดที่เป็นโรคจากเชื้อรา
หากพูดถึงปลากัด คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ปลากัดซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี หากเลี้ยงถูกวิธีก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องโรคต่าง ๆ หรือถ้าพบก็จะไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้ตายได้
2013-02-20
12,398
พันธุ์แพะ
พันธุ์แพะที่เลี้ยงในประเทศไทยมีดังนี้
2013-02-20
14,426
การเลือกพันธุ์และการประมาณอายุแพะ
การประมาณอายุแพะ การประมาณอายุของแพะสามารถดูได้จากฟันของแพะ แพะมีฟันล่าง 8 ซี่ ฟันแท้ของแพะจะงอกขึ้นมาแทนฟันน้ำนมเป็นคู่ ตั้งแต่อายุ 1 ปี ถึง 4 ปี และหลังจากแพะอายุได้ 4 ปี แล้วฟันแท้จะค่อยๆหลุดไปซึ่งจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อดูจากภาพประกอบ
2013-02-20
9,588
การรักษาโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรพ่อแม่พันธุ์ด้วยกล้วย
โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (หรือ PED) เป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ไวรัสเข้าไปทำลายผนังลำไส้เล็ก การดูดซึมสารอาหารน้อยลง และในลูกสุกรไม่สามารถย่อยน้ำนมได้ จึงส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียของเหลวและมีการขาดน้ำ ทำให้ลูกสุกรทรุดโทรมจนถึงตายได้ ซึ่งการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info จ.ชุมพร ลงพื้นที่ในจังหวัดระนอง ณ พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ได้เจอกับคุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลประจำเล้าคลอดของพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม จึงได้สอบถามวิธีการรักษาโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (หรือ PED) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2013-02-20
3,418
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00