ข้อมูลเกษตร
แก้ปัญหาผมหลุดร่วงต้นเหตุศีรษะล้านด้วยฟ้าทะลายโจร
มีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้บำรุงสุขภาพของเส้นผม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้สารเคมีในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ฟ้าทะลายโจร, ใบส้มป่อย, ผลมะกรูด, มะเฟือง, ประคำดีควาย ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นสามารถทดแทนการใช้น้ำยาสระผมหรือแชมพูที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป
2013-03-12
6,989
การผสมพันธุ์บอนสี
คุณจรัญ ป้องชู้ เกษตรกรชาวตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรแบบชีวภาพ และขึ้นชื่อในเรื่องของการเพาะพันธฺุ์บอนสี สมัยก่อนเคยทำสวนลำไยบนพื้นที่ 25 ไร่ แต่ถูกพายุพัดจนทำให้ต้นลำไยล้มเสียหาย จึงหันมาทำการปลูกพืชผัก และ เล่นบอนสี ต่อมาได้เริ่มทำน้ำหมักต่างๆใช้และได้ผลดี จึงทำใช้มาตลอดหลังจากนั้น และต่อมาในปี 2550 ที่บ้านของคุณจรัญ ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อแนะนำข้อมูลการเกษตรให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ในเรื่องของการท่านถอดวิทยาการทางการเกษตร เน้นเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต
2013-03-12
8,833
การบังคับไผ่ให้ออกนอกฤดู(ช่วง ต.ค.-พ.ย.)
คุณบุญฤกษ์ คิมกวางทอง เป็นเกษตรกรหนุ่ม ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ โดยหันมาปลูกไผ่หวานสร้างรายได้ และลองผิดลองถูกจนสามารถขยายไผ่หลายสายพันธุ์ อาทิ ไผ่หวาน ,ไผ่พันธุ์ปักกิ่ง , ไผ่พันธุ์ใต้หวันลืมแล้ง , ไผ่พันธุ์ giant (ยักษ์)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม จำหน่ายสู่ตลาดภาคตะวันออกได้อย่างกว้างขวาง ได้แนะนำการผลิตหน่อไผ่นอกฤดู หรือการกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย.ของทุกปี ไว้ดังนี้
2013-03-12
9,377
การปลูกหญ้าแฝกตัดใบ ใช้ในงานหัตถกรรม
หญ้าแฝก มีคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเหนียว ที่เหนียวทั้งรากเหนียวทั้งต้น ซึ่งเราทราบกันดีว่ารากนั้นสามารถปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น ส่วนต้นนั้นมีความเหนียวสามารถนำมาใช้มุงหลังคาแทนหญ้าคาหรือใบจากได้ และวิธีการนั้นง่ายยิ่งกว่า โดยที่ไม่ต้องนำมาทำเป็นตับเหมือนหญ้าคา เพราะทำให้เจ็บมือ แต่สามารถนำมากำขนาดพอดี และจำหน่ายได้ ในราคา กำละ 5 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ส่วนการนำไปใช้นั้น แล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านใด เช่น ทำเป็นซุ้มนั่งเล่น หรือทำเป็นหลังคาของบ้านดิน หรืออาจจะทำเป็นผนังของบ้านได้ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านนั้นเย็น อยู่สบายโดยไม่ต้องเปิดพัดลม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกบ้านเล็กๆ เป็น โฮมสเตย์หรือบ้านดิน รีสอร์ท บังกะโล เป็นต้น เพราะมีอายุการใช้งานนานประมาณ 3-4 ปี ส่วนการปลูกแฝกก็มีหลายวัตถุประสงค์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างของดิน ปลูกเพื่อบำบัดน้ำเสีย ปลูกแฝกเก็บน้้ำ ปลูกแฝกป้องกันแมลง หรือ แม้แต่การปลูกเพื่อตัดใบใช้ในงานหัตถกรรม เป็นต้น
2013-03-12
5,280
น้ำหมักบอระเพ็ดป้องกันแมลงวันเข้าเจาะผลไม้ผล
จากการที่ได้อบรมศึกษาหาความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมจึงทำให้คุณละเอียด บุญพร้อม ได้มีการนำความรู้ที่ได้รับมาทำการประยุกต์ กับการเกษตรของตนเอง เพื่อจะได้ลดต้นทุนและให้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ตนจึงได้แนะนำสูตรต่างๆ ที่ตนใช้แล้วเห็นผลดี ให้ทดลองนำไปใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2013-03-12
9,227
มังคุดกวนคีรีวง
\"มังคุด\" เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ มังคุดจะออกดอก ออกผลเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งคัดเกรดส่งขายยังประเทศญี่ปุ่น อีกส่วนหนึ่งจัดส่งขายภายในประเทศ แต่เนื่องด้วยมังคุดให้ผลผลิตมากขึ้นทุกปี ชาวคีรีวงจึงนำมังคุดที่ตกเกรดและเหลือจากการจำหน่ายผลสด มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า โดยการกวน ซึ่งมังคุดกวน สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานนับปี
2013-03-12
15,204
การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี
ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดในระยะต่างๆ การเลี้ยงลูกเป็ด อายุ 0-2 สัปดาห์ การเลี้ยงเป็ดจะสำเร็จหรือไม่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกเป็ดระยะ 2 สัปดาห์แรกเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าลูกเป็ดนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์ม ถ้าลูกเป็ดแข็งแรง เติบโตสม่ำเสมอ สมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันโรคระบาดและไม่อมโรคแล้ว การเลี้ยงในระยะต่อไปจะไม่ประสบปัญหา โดยปกติแล้วลูกเป็ดอายุ 0-2 สัปดาห์ มีความต้องการอยู่ 5 อย่างด้วยกัน คือการเตรียมพร้อมก่อนนำลูกเป็ดเข้ามาเลี้ยง ความอบอุ่น อาหารที่มีคุณภาพ น้ำสะอาดและการป้องกันโรค 1. การเตรียมพร้อมก่อนนำลูกเป็ดไข่เข้ามาเลี้ยง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้าของฟาร์มจะต้องตระเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะนำลูกเป็ดเข้าฟาร์ม 1.1 ทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลูกเป็ดระยะแรก โดยการล้างน้ำและนำออกตากแดด การเตรียมกรงกก หรือห้องสำหรับกกลูกเป็ดจะต้องเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ถ้ากกลูกเป็ดบนพื้นคอกจะต้องเปลี่ยนวัสดุรองพื้นใหม่ทุกๆ ครั้งที่นำลูกเป็ดเข้าคอก 1.2 การสั่งจองลูกเป็ด ก่อนที่จะเลี้ยงเป็ด ควรจะได้มีการวางแผนว่าควรจะเลี้ยงในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสม และเมื่อตัดสินใจแล้วควจจะสั่งจองลูกเป็ดไว้ล่วงหน้า และควรสั่งซื้อสั่งจองจากโรงฟักลูกเป็ดที่มีชื่อเสียงที่ผลิตลูกเป็ดที่มีคุณภาพ และต้องส่งลูกเป็ดในถึงฟาร์มได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หากโรงฟักอยู่ไกลเกิน การขนส่งลูกเป็ดเกิน 24 ชั่วโมง จะทำให้ลูกเป็ดสูญเสียน้ำโดยระเหยออกจากตัว ทำให้ลูกเป็ดน้ำหนักลด มีผลต่อความแข็งแรงในระยะเวลาต่อมา 1.3 การให้น้ำสะอาด ในระยะแรกที่ลูกเป็ดมาถึงฟาร์ม น้ำที่เตรียมไว้ควรเป็นน้ำสะอาด เช่น น้ำใต้ดิน น้ำบาดาลหรือบ่อน้ำตื้น หรือน้ำฝน หลีกเลี่ยงการใช้น้ำประปา เพราะว่าลูกเป็ดจะตายหรืออ่อนแอมากเมื่อได้กินน้ำที่มีสารเคมี ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำประปาก็อาจทำได้โดยเปิดน้ำเก็บไว้ในถึงเป็นเวลานานข้ามคืน 1.4 โรงเรือนและอุปกรณ์ ก็จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าที่สำคัญๆ ได้แก่ - โรงเรือนที่ใช้กกลูกเป็ด ควรป้องกันลมและฝนได้ พร้อมที่จะต้องป้องกันสัตว์ต่างๆ ที่เป็นศัตรูและเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่ลูกเป็ด เช่น สุนัข แมว หนู นกต่างๆ - การระบายอากาศ โรงเรือนควรมีช่องระบายอากาศที่ดี ส่วนใหญ่แล้วโรงกกลูกเป็ดมักมีฝา ประตูและหน้าต่าง ค่อนข้างจะมิดชิด เพื่อเก็บความอบอุ่นและป้องกันลมแรง การมีช่องระบายอากาศจึงมีความสำคัญ
2013-03-12
45,794
เทคนิคการผสมเทียมปลาดุกให้มีปริมาณมาก
จากการลงพื้นที่ บ้านใหม่โนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการเพาะพันธุ์ปลาดุก เพื่อเป็นรายได้ให้กับตนเอง วันนี้จึงมีเทคนิคเกษตรในเรื่องการผสมเทียมปลาดุก ให้มีปริมาณมาก มาแนะนำซึ่งเป็นเทคนิคที่เกษตรกรสามารถทำเองได้ง่ายๆ ดังนี้
2013-03-12
3,256
เทคนิคคัดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์แบบข้าวหอมแม่พญาทองดำ
ข้าวหอมแม่พญาทองดำ ข้าวพันธุ์พื้นถิ่นที่ถูกพัฒนาโดยธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น ต่อสู้ลมแดดลมฝนมาชั่วนาตาปี ทำให้ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ แต่พันธุ์ข้าวเหล่านี้กำลังจะสูญหายในอนาคตหากเรายังไม่ตื่นตัวและช่วยกันรักษาไว้ เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นถิ่นเหล่านี้อาจจะไม่มีอีกต่อไป
2013-03-11
4,334
สูตรการทำให้ดินในนาข้าวร่วนซุยด้วย EM
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันตั้งแต่การดูแลดินในนาข้าวให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มปลูกข้าวลงไป เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
2013-03-11
3,476
รักษาไก่เป็นหน่อ
กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก หลายคนได้ยินเสียงนี้ อย่าพึ่งคิดว่าเรียกเพื่อนที่ชื่อกุ๊กนะค่ะ แต่นี้กลับเป็นเสียงของไก่ที่เราเลี้ยงไว้ นอกจากเราจะได้ยินเสียงเอ๊กอีเอ๊กเอ๊กปลุกเราตอนเช้าทุกวันแล้ว น้องไก่ยังส่งเสียงกุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก ให้เราได้ยินเป็นประจำ อาจจะเป็นการสนทนา หิวโหย หรืออาจจะเป็นเพราะเขาเจ็บป่วยเป็นโรคก็ว่าไม่ได้นะค่ะ เพราะฉะนั้นเราควรหมั่นดูแลไก่เพื่อไม่ให้เขาเกิดโรคได้ โดยเฉพาะโรคหน่อ อาการของไก่ที่เป็นหน่อ คือ บริเวณใต้อุ้งเท้าของไก่จะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อแข็งคล้ายตาปลา ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจะทำให้ไก่เดินไม่ถนัด เพราะมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆ จนหน่อแตก จะทำการรักษาก็หายยากนะค่ะ
2013-03-11
19,047
เทคนิคการตากข้าวให้ได้ข้าวเปลือกที่แห้งสนิทเพื่อป้องกันความชื้นและเชื้อรา
เป้าหมายหลักของการเก็บรักษาข้าว คือต้องมีการสูญเสียของข้าวในขณะเก็บรักษาน้อยที่สุดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ หลังการเก็บเกี่ยวทุกครั้งควรนำข้าวเปลือกมาตากแดดให้แห้งเพื่อป้องกันความชื้นและเชื้อราและยืดอายุการเก็บข้าวไว้ด้านนานและจำหน่ายได้ราคาดี
2013-03-08
4,080
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00