ข้อมูลเกษตร
การกระตุ้นให้ชวนชมสร้างกิ่งก้านมากขึ้น
คุณอรทัย แก้ววงศ์ษา เจ้าของศูนย์เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับตัวอย่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และเป็นศูนย์ศึกษาดูงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคกระตุ้นให้ชวนชมสร้างกิ่งก้านมากขึ้นไว้ดังนี้
2013-03-14
5,544
การเลี้ยงกล้วยไม้ช้างแดงให้มีใบเขียวสวย อวบอิ่ม ให้ดอกสมบูรณ์
กล้วยไม้ช้างแดง ถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ที่นิยมปลูกกันมากในหมู่ของคนรักษ์กล้วยไม้ เนื่องจากความสวยงามของใบที่มีลักษณะค่อนข้างแข็ง ใบเรียวมน และดอกที่เป็นช่อสวยงาม ซึ่งกล้วยไม้ช้างแดงจะมีรากเป็นแบบรากอากาศ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปลูกมากมาย แต่ถ้าหากให้ปุ๋ยและน้ำไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดอาการทิ้งใบได้ อาการนี้ควรระวังให้ดี เพราะถ้าทิ้งใบมาก ๆ ต้นกล้วยไม้จะดูไม่สวยงาม ดอกที่เคยออกมาหลาย ๆ ช่อก็จะไม่สมบูรณ์
2013-03-14
51,986
การให้น้ำไม้ผลขนาดเล็กด้วยระบบสปริงเกอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณป้าประทุม เล็กวงศ์ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ทำสวนผลไม้มาหลายสิบปี บนเนื้อที่ 17.5 ไร่ ปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และกระท้อน นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผลรุ่นใหม่ขึ้นมาแซมรุ่นเก่าที่จะทำการโค่นทิ้งเนื่องจากว่ามีอายุมากและมีอาการต้นโทรม ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ดีเหมือนเดิม ส่วนในพื้นที่รกร้างคุณป้าประทุม ได้ทำการปรับสภาพพื้นที่ดินและปลูกไม้ผลก็คือ มังคุด โดยปลูกมังคุดลงบนพื้นที่ที่ว่างเปล่าทั้งหมด และให้น้ำระบบสปริงเกอร์ เพื่อความสะดวก
2013-03-14
8,541
กำจัดตัวไรในถุงลมให้นก
โรคตัวไรในถุงลม ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะ ว่าเกิดจากเจ้าตัวไรที่มีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นจุดเล็กๆสีดำ ซึ่งมีวงจรชีวิตประมาณ 14-21 วัน พร้อมที่จะแพร่ขยายพันธุ์และเกาะกินเซลที่เป็นเยื่อบุผนังของระบบทางเดินหายใจของนก โพรงจมูก หลอดลม กล่องเสียง และถุงลม การติดต่อเมื่อนกดื่มน้ำในถ้วยน้ำเดียวกันกับนกตัวที่เป็นโรค จะมีไข่ของไรหรือตัวไรปะปนอยู่ในถ้วยน้ำและเมื่อนกอีกตัวดื่มน้ำเข้าไป ตัวไรที่อยู่ในน้ำก็จะแพร่ขยายพันธุ์ในตัวของนก โดยลักษณะอาการของนกที่เป็นโรคนี้จะเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก มีการหายใจทางปาก เสียงดังวี๊ดๆเวลาหายใจเข้าออก ไอ มีน้ำมูก เสียงร้องเปลี่ยนไป นกจะอ่อนเพลีย ผอม และจะตายอย่างฉับพลันได้
2013-03-14
9,928
วัคซีนไก่ในช่วงอากาศเปลี่ยน
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อย วันหนึ่งมี 3 ฤดู อาจทำให้ไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้มีผลกระทบ เกิดโรคต่างๆได้ง่าย ถ้าไม่มีการป้องกันด้วยวัคซีนและการดูแลที่ถูกวิธี ถ้าหากเกษตรกรปฏิบัติได้ก็จะสามารถลดอัตราการตายของไก่ที่เลี้ยงไว้ได้แน่นอนวันนี้เราจึงนำเอา วิธีการดูแลไก่พันธุ์พื้นเมืองด้วยการฉีดวัคซีนไก่ในช่วงอากาศเปลี่ยน ที่คุณวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย กล่าวว่าหลังจากที่ฟักไข่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วจะต้องให้วัคซีนตามตารางวัคซีนดังต่อไปนี้
2013-03-14
11,460
น้ำหมักบอระเพ็ดแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ป้องกันนกและหนูได้
การปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสมดังความต้องการของชาวนานั้น ต้องมีการดูแลอย่างดีตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ข้าวคือหัวใจสำคัญ ต้องมีการเอาใจใส่บำรุงอย่างดีที่สุด รวมถึงต้องกำจัดศัตรูสำคัญอย่างนก และ หนู ที่จะคอยสร้างความเสียหายให้กับเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะช่วงเวลาที่หว่านกล้า
2013-03-13
5,630
เพลงเกี่ยวข้าว
"เพลงเกี่ยวข้าว" นับเป็นวัฒนธรรมของชาวนาไทยมาแต่อดีต แม้ว่าในปัจจุบันการเกี่ยวข้าวจะมีวิวัฒนาการมาใช้เครื่องจักรกันบ้างแล้ว แต่เพลงเกี่ยวข้าวก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ในบางสังคม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า เกี่ยวข้าว ไว้ว่า เรียกเพลงร้องแก้กันในเวลาเกี่ยวข้าวทํานองเพลงเรือว่า เพลงเกี่ยวข้าว
2013-03-13
7,799
โรคเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรีและการป้องกัน
เป็ดเป็นสัตว์ปีกที่มีปัญหาเรื่องโรคน้อยกว่าไก่ หากทำการเลี้ยงในกรงตับด้วยแล้วปัญหาเรื่องโรคและอัตราการตายน้อยมาก โรคเป็ดที่สำคัญมีดังนี้
2013-03-13
9,841
การเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนา
การเลี้ยงปลาสลิด ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปไกลมากไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพาะลูกปลา การเลี้ยงดู ระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้น จำนวนผลผลิตต่อไรที่สูงขึ้น รวมทั้งกลไกการซื้อขายในตลาดปลาที่เปลี่ยนไป รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้สะดวกรวดเร็วและประหยัด แรงงาน ลดค่าใช้จ่าย โดยรวมแล้วถ้าเราจับหลักการในการเลี้ยงปลาสลิดได้ก็จะสามารถลดระยะเวลา และต้นทุนการผลิตลงได้อีก เพิ่มกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
2013-03-13
27,734
การปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝก
คุณสุดารัตน์ นิลเปลี่ยน หมอดินอาสา ผู้ที่ทุ่มเทชีวิตในการทำประโยชน์เพื่อผืนดิน โดยการอนุรักษ์และพยายามขยายพันธุ์หญ้าแฝก ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับพื้นดิน ทั้งการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินในพื้นที่ที่เราทำเกษตร ฯลฯ และขณะนี้ได้ผันตนเองไปเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นในพื้นที่ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงร่วมกับกลุ่มสมาชิกที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ "หญ้าแฝก" อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง"หญ้าแฝก" เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้พระราชทานพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ให้ศึกษาและนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยมีหน่วยงานของภาครัฐทำการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกและใช้ประโยชน์ ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรนำหญ้าแฝกมาปลูกและใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกจะมีวิธีการปลูกและการขยายพันธุ์ ดังนี้
2013-03-12
23,770
การใช้ระบบรากหญ้าแฝกบำบัดน้ำเสีย
การปลูกหญ้าแฝก ขวางกั้นเขตน้ำ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คุณสุรชัย บุญคง เกษตรกรผู้ทำไร่นาส่วนผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำการคิดค้นขึ้น เพื่อที่จะใช้หญ้าแฝกและรากของหญ้าแฝกเป็นตัวกรองน้ำเสีย หรือบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะนำน้ำดังกล่าว มาใช้กับพื้นที่การเกษตรนั่นเอง ซึ่งเดิมทีแล้ว เขตขั้นที่คุณสุรชัยนั้น นำหญ้าแฝกมาปลูกนั้น เป็น 2 บ่อ ที่มีตลิ่งขั้น บ่อหนึ่งใช้สำหรับเลี้ยงปลา อีกบ่อหนึ่งใช้สำหรับการทำเกษตร แต่เนื่องจากเมื่อถึงฤดูฝน พื้นที่ดังกล่าวจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำ ทำให้จาก 2 บ่อรวมกันเป็นบ่อเดียว น้ำสามารถเข้าหากันได้ ทำให้บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาเสียตามไปด้วย เนื่องจากบ่อที่ใช้ทำการเกษตรนั้น เป็นน้ำเสียจากเศษอาหาร หรือน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูด้วย ทำให้บ่อปลามีกลิ่นเหม็น และทำให้เกิดปลาเป็นโรค คุณสุรชัย จึงได้นำหญ้าแฝกมาปลูกดักน้ำทั้ง 2 บ่อไว้ เนื่องจากรากของหญ้าแฝกจะช่วยในการกรองปรับสภาพและบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2013-03-12
11,582
ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากใบหญ้าแฝก
หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ อุ้มน้ำฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พืชชนิดนี้มีประโยชน์หลากหลายที่เกษตรกรเห็นประจักษ์ชัดจากการนำมาใช้ในพื้นที่ทางการเกษตร สำหรับคุณผล มีศรี หมอดินอาสาประจำอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นประดับประเทศปี 2554 ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า หญ้าแฝกนอกจากมีประโยชน์จากการนำมาปลูกหรือขยายพันธุ์ในพื้นทางการเกษตรแล้ว ต้นหญ้าแฝกยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สำหรับใช้บำรุงพืชผักสวนครัว และไม้ผลยืนต้นได้ดีอีกด้วย มีข้อแตกต่างจากเศษพืชอื่นๆตรงที่ต้นหญ้าแฝกมีธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากมาย การทำปุ๋ยหมักจากหญ้าแฝก ทำได้ง่ายๆกับหญ้าแฝกทุกสายพันธุ์ เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จำนวนมาก ส่วนผสมดังนี้
2013-03-12
6,277
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00