ข้อมูลเกษตร
การผลิตชมพู่คุณภาพตลาดต้องการ ปลอดสารพิษ
คุณชาญณรงค์ ทวีสาร เกษตรกรวัย 51 ปี ที่ในอดีตเคยทำงานในโรงงานผลิตสารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ซึ่งเป็นงานในลักษณะวิจัยและทดลองผลิตภัณฑ์ เมื่อปี 2540 ทางโรงงานโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงาน คุณชาญณรงค์จึงมีความจำเป็นที่ต้องลาออกย้ายถิ่นฐานกลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้ง ด้วยความที่เคยเป็นคนทำงานมาตลอดอย่างต่อเนื่องจึงได้ริเริ่มหาซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรในปัจจุบัน เริ่มแรกเค้าบอกว่าที่ดินที่ซื้อมามีลักษณะดินเป็นที่ดอน สภาพดินมีความสมบูรณ์ต่ำ ลักษณะเป็นดินทรายจัดที่ฤดูแล้งหญ้าก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ คุณชาญณรงค์คิดว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่การเพาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2013-03-15
6,153
การเตรียมแปลงปักดำ เพื่อใช้ปลูกข้าวต้นเดียว กอเดียว
นายอ่าง เทียมสำโรง เกษตรกรที่หันมาทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์และประสบความ สำเร็จตามเป้าหมาย ใช้พื้นที่ 3 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 โดยทำเป็นเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีใช้ต้นกล้าต้นเดียวจากเมล็ดพันธุ์เมล็ดเดียวต่อข้าวหนึ่งกอ วันนี้จึงมีเทคนิคการเตรียมแปลงปักดำ เพื่อใช้ปลูกข้าวต้นเดียว กอเดียว ดังนี้
2013-03-14
3,666
การเตรียมกาบมะพร้าว เพื่อใช้ปลูกกล้วยไม้หวาย
นายโกมล แจ่มผล อายุ 60 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ปัจจุบัน ยึดอาชีพการเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ อยู่ที่บ้านเลขที่ 144 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ประสบการณ์ในการเลี้ยงกล้วยไม้ 5 ปี โดยเริ่มต้นจากใจรัก และเลี้ยงเป็นงานอดิเรกมาก่อนหน้าแล้วหลายปี จึงผันตัวมาสู่วงการกล้วยไม้ ที่เริ่มแรก จะรับมาจำหน่ายเพียงอย่างเดียว และเริ่มเก็บรวบรวมเอาไว้ศึกษา เพื่อเป็นความรู้แก่ตนเอง ปัจจุบันเริ่มผสมเกสร และเพาะกล้วยไม้รุ่นใหม่ ให้ได้สีสันแปลกออกไป กล้วยไม้ที่ต้องใช้ความชำนาญในการดูแล คือ กล้วยไม้ตระกูลหวาย, แคททรียา, สกุลช้าง, รวมถึงแวนด้า, กล้วยไม้ไทยสกุลต่างๆ, รองเท้านา, รีฟาแลน, บางสายพันธุ์ลุงโกมลยังไม่ชำนาญมากนัก ก็เน้นเอาไว้ศึกษา ลักษณะนิสัยของกล้วยไม้ และการดูแลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เทคนิคการดูแลเฉพาะสายพันธุ์ และมีเทคนิคและสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมกาบมะพร้าวก่อนนำไปปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย ซึ่งมีเทคนิคและขั้นตอน ดังนี้
2013-03-14
11,756
วิธีลดเมือกผักปลัง ที่นำมาประกอบอาหาร
ผักปลังเป็นผักพื้นบ้านราคาถูก อดีตผักปลังเป็นผักที่มักนิยมกินแต่กลุ่มคนที่อยู่ต่างจังหวัด แต่ปัจจุบันมีการพูดถึงผัดพื้นบ้านมากขึ้น ผักปลังจึงได้รับความนิยมจากหลายกลุ่มคนที่หันมารับประทานกันมากขึ้น เพราะผักพื้นบ้านเป็นผักปลอดสารพิษ และด้วยความที่ผักปลังภายในลำต้นมีลักษณะเป็นเมือกเหนียว เมื่อเอาไปผัดหรือทำอาหารอย่างอื่นจะทำให้เรารู้สึกว่ากินง่ายเพราะลื่นลิ้น รสก็ออกหวานปะแล่ม ๆ เนื้อผักนุ่มเคี้ยวง่ายทำให้กินได้มากในหนึ่งมื้อ เพราะเพลิดเพลินกับการกิน นำไปแกงเลียง แกงส้มก็อร่อยดีนิยมนำผักปังลวกจิ้มน้ำพริก ผัดน้ำมันบ้าง
2013-03-14
29,896
การกระตุ้นให้ชวนชมสร้างกิ่งก้านมากขึ้น
คุณอรทัย แก้ววงศ์ษา เจ้าของศูนย์เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับตัวอย่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และเป็นศูนย์ศึกษาดูงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคกระตุ้นให้ชวนชมสร้างกิ่งก้านมากขึ้นไว้ดังนี้
2013-03-14
5,517
การเลี้ยงกล้วยไม้ช้างแดงให้มีใบเขียวสวย อวบอิ่ม ให้ดอกสมบูรณ์
กล้วยไม้ช้างแดง ถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ที่นิยมปลูกกันมากในหมู่ของคนรักษ์กล้วยไม้ เนื่องจากความสวยงามของใบที่มีลักษณะค่อนข้างแข็ง ใบเรียวมน และดอกที่เป็นช่อสวยงาม ซึ่งกล้วยไม้ช้างแดงจะมีรากเป็นแบบรากอากาศ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปลูกมากมาย แต่ถ้าหากให้ปุ๋ยและน้ำไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดอาการทิ้งใบได้ อาการนี้ควรระวังให้ดี เพราะถ้าทิ้งใบมาก ๆ ต้นกล้วยไม้จะดูไม่สวยงาม ดอกที่เคยออกมาหลาย ๆ ช่อก็จะไม่สมบูรณ์
2013-03-14
51,292
การให้น้ำไม้ผลขนาดเล็กด้วยระบบสปริงเกอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณป้าประทุม เล็กวงศ์ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ทำสวนผลไม้มาหลายสิบปี บนเนื้อที่ 17.5 ไร่ ปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และกระท้อน นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผลรุ่นใหม่ขึ้นมาแซมรุ่นเก่าที่จะทำการโค่นทิ้งเนื่องจากว่ามีอายุมากและมีอาการต้นโทรม ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ดีเหมือนเดิม ส่วนในพื้นที่รกร้างคุณป้าประทุม ได้ทำการปรับสภาพพื้นที่ดินและปลูกไม้ผลก็คือ มังคุด โดยปลูกมังคุดลงบนพื้นที่ที่ว่างเปล่าทั้งหมด และให้น้ำระบบสปริงเกอร์ เพื่อความสะดวก
2013-03-14
8,510
กำจัดตัวไรในถุงลมให้นก
โรคตัวไรในถุงลม ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะ ว่าเกิดจากเจ้าตัวไรที่มีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นจุดเล็กๆสีดำ ซึ่งมีวงจรชีวิตประมาณ 14-21 วัน พร้อมที่จะแพร่ขยายพันธุ์และเกาะกินเซลที่เป็นเยื่อบุผนังของระบบทางเดินหายใจของนก โพรงจมูก หลอดลม กล่องเสียง และถุงลม การติดต่อเมื่อนกดื่มน้ำในถ้วยน้ำเดียวกันกับนกตัวที่เป็นโรค จะมีไข่ของไรหรือตัวไรปะปนอยู่ในถ้วยน้ำและเมื่อนกอีกตัวดื่มน้ำเข้าไป ตัวไรที่อยู่ในน้ำก็จะแพร่ขยายพันธุ์ในตัวของนก โดยลักษณะอาการของนกที่เป็นโรคนี้จะเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก มีการหายใจทางปาก เสียงดังวี๊ดๆเวลาหายใจเข้าออก ไอ มีน้ำมูก เสียงร้องเปลี่ยนไป นกจะอ่อนเพลีย ผอม และจะตายอย่างฉับพลันได้
2013-03-14
9,795
วัคซีนไก่ในช่วงอากาศเปลี่ยน
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อย วันหนึ่งมี 3 ฤดู อาจทำให้ไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้มีผลกระทบ เกิดโรคต่างๆได้ง่าย ถ้าไม่มีการป้องกันด้วยวัคซีนและการดูแลที่ถูกวิธี ถ้าหากเกษตรกรปฏิบัติได้ก็จะสามารถลดอัตราการตายของไก่ที่เลี้ยงไว้ได้แน่นอนวันนี้เราจึงนำเอา วิธีการดูแลไก่พันธุ์พื้นเมืองด้วยการฉีดวัคซีนไก่ในช่วงอากาศเปลี่ยน ที่คุณวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย กล่าวว่าหลังจากที่ฟักไข่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วจะต้องให้วัคซีนตามตารางวัคซีนดังต่อไปนี้
2013-03-14
11,438
น้ำหมักบอระเพ็ดแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ป้องกันนกและหนูได้
การปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสมดังความต้องการของชาวนานั้น ต้องมีการดูแลอย่างดีตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ข้าวคือหัวใจสำคัญ ต้องมีการเอาใจใส่บำรุงอย่างดีที่สุด รวมถึงต้องกำจัดศัตรูสำคัญอย่างนก และ หนู ที่จะคอยสร้างความเสียหายให้กับเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะช่วงเวลาที่หว่านกล้า
2013-03-13
5,614
เพลงเกี่ยวข้าว
"เพลงเกี่ยวข้าว" นับเป็นวัฒนธรรมของชาวนาไทยมาแต่อดีต แม้ว่าในปัจจุบันการเกี่ยวข้าวจะมีวิวัฒนาการมาใช้เครื่องจักรกันบ้างแล้ว แต่เพลงเกี่ยวข้าวก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ในบางสังคม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า เกี่ยวข้าว ไว้ว่า เรียกเพลงร้องแก้กันในเวลาเกี่ยวข้าวทํานองเพลงเรือว่า เพลงเกี่ยวข้าว
2013-03-13
7,767
โรคเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรีและการป้องกัน
เป็ดเป็นสัตว์ปีกที่มีปัญหาเรื่องโรคน้อยกว่าไก่ หากทำการเลี้ยงในกรงตับด้วยแล้วปัญหาเรื่องโรคและอัตราการตายน้อยมาก โรคเป็ดที่สำคัญมีดังนี้
2013-03-13
9,819
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
46.00
0.00