ข้อมูลเกษตร
รักษาโรคราใบติดของทุเรียนด้วยขมิ้น
โรคราใบติดเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝนหรือหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนเสร็จแล้ว โดยโรคนี้มีลักษณะอาการบนใบที่พบจะมีรอยคล้ายถูกน้ำร้อนลวก รูปร่างแผลและส่วนที่เกิดอาการของโรคไม่แน่นอน อาจเริ่มที่ปลายใบ กลางใบ หรือโคนใบ แล้วลุกลามจนเป็นทั้งใบ และจะสังเกตเห็นเส้นใยสีขาวนวลแผ่ปกคลุมคล้ายใยแมงมุมแผ่ไปตามผิวใบ ใบที่ถูกทำลายจะร่วงหล่นไปในที่สุด มีการติดต่อแบบสัมผัส อย่างเช่น ถ้าใบที่เป็นโรคไปสัมผัสกับใบที่ปกติ ใบปกตินั้นก็จะเป็นโรคราใบติดได้เช่นกัน
2013-04-23
23,484
ปุ๋ยจากยาสูบและถั่วสดเพิ่มความหวานให้ผลไม้
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการทำการเกษตร เป็นการลดต้นทุนในการเกษตรเป็นอย่างดี คุณนพดล น้อยใหม่ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบชีวภาพ อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์กับทางศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร*1677 ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ ที่ต้องการให้ไม้ผลมีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของท้องตลาด ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คุณนพดลได้แนะนำวิธีการทำน้ำหมักโพแทสเซียมเพิ่มควานหวานในไม้ผล โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่พืช ต้องการในระยะ ติดผลเล็ก เพิ่มแป้งและน้ำตาล เพิ่มน้ำหนักและความหวานในไม้ผล
2013-04-23
3,769
สูตรปุ๋ยเพิ่มความหวานให้ผลไม้
สำหรับ คุณนงนุช แสนแก้ว เกษตรกรชุมชนบ้านเขางอบพัฒนา ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้แนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเพิ่มความหวานในไม้ผลซึ่งได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง โดยให้คำแนะนนำไว้ดังนี้
2013-04-23
30,783
เปลี่ยนผมแห้งแตกปลายให้กลับมานุ่มสวยสุขภาพดีด้วยน้ำมันมะกอก
การที่จะให้เส้นผมของคนเราสวยงามอยู่ตลอดนั้น เราจะต้องมีการบำรุงเส้นผมให้บ่อยครั้ง ก็จะทำให้เส้นผมของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ดูดี เงางาม และแข็งแรง
2013-04-23
2,555
สูตรอาหารสัตว์แบบสมดุลธรรมชาติ
จากการลงพื้นที่ และ สัมภาษณ์ คุณลุงบุเรง ชิตมาลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ที่ประกอบอาชีพทำสวนและเลี้ยงสัตว์ ที่สำคัญคือการทำการเกษตร แบบ ผสมผสาน คือการ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ให้เกื้อกูลกันรวมไปถึง การประมง แลการแปรรูปเพิ่มมูลค่า และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในพื้นที่ 1 ไร่ ได้ทดลองเลี้ยงสัตว์นาๆชนิด ให้เกื้อกูลกัน เช่น สุกร เป็ด ไก่ สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา และคิดค้น สูตรอาหารสัตว์แบบสมดุลธรรมชาติ
2013-04-23
1,898
วิธียืดอายุการเก็บรักษาพริกไทยสดไว้ให้นานขึ้น
คนไทยรู้จักใช้พริกไทยสดมาประกอบอาหาร ที่สำคัญยังนำไปเข้าเครื่องยาไทยสดและทำเป็นยารักษาโรคอีกหลายตำรับ พริกไทยนั้นมีรสเผ็ดร้อน เหมาะกับคนธาตุลม ที่มีจุดอ่อนทางสุขภาพเจ็บป่วยง่ายในฤดูฝน เป็นช่วงที่ความร้อนกับลมกระทบกัน จึงมีผลต่อคนธาตุลมให้เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนธาตุอื่นๆ
2013-04-22
12,544
ปูนแดงกำจัดหนอนเจาะต้นมะพร้าว
มะพร้าวเป็นไม้ผลที่มีประโยชน์หลายชนิด ยกตัวอย่าง เช่น เนื้อและน้ำของมะพราวอ่อนก็นำมารับประทาน เนื้อในผลแก่ก็นำไปขูดและคั้นทำกะทิ ส่วนกะลาก็สามารถนำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้ อย่างเช่นโคมไฟ หรือกระบวย มะพร้าวนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยนำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่การปลูกมะพร้าวไปจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไปกว่าจะสามารถให้ผลผลิตได้ และมะพร้าวก็เป็นพืชที่มีอายุยืนยาวหลายสิบปีด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาในการปลูกมะพร้าวที่จะทำให้อายุการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นลงไป หรือแม้แต่ตายก่อนวัยอันควร ในปัจจุบัน คือ เรื่องของแมลงศัตรูพืช ที่นับวันยิ่งยากต่อการจัดการมากขึ้นทุกที จนเกษตรกรหลายรายจนใจ ได้แต่ยอมขาดทุนให้กับแมลงศัตรูมะพร้าว โดยเฉพาะหนอนที่เข้าไปกัดกินต้นมะพร้าว ให้ค่อยๆ ยืนต้นตายไปทีละนิด สุดท้ายต้นก็เน่าตายไปอย่างจำใจขาดแหล่งรายได้
2013-04-22
4,451
วิธีการทำแป้งท้าวยายม่อม
ปัจจุบันคนที่สนใจในเรื่องการทำอาหารและขนมมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน หรือทำเพื่อจำหน่าย ซึ่งวัตถุดิบที่นิยมนำมาใช้มีราคาสูงขึ้น ดังนั้นคุณปุณณภา อารามรักษ์ เจ้าหน้าที่งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำวิธีการทำแป้งเท้ายายม่อม ซึ่งเป็นแป้งเอนกประสงค์สามารถทำได้หลายอย่าง อีกทั้งยังมีราคาสูง ซึ่งหากทำได้เอง ผู้ผลิตจะสามารถลดต้นทุนได้จำนวนมากหรือใครที่สนใจจะทำแป้งเท้ายายม่อมขายก็อาจสร้างรายได้ให้ครอบครัวไม่ยาก
2013-04-22
14,360
ท้าวยายม่อม
ท้าวยายม่อม เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีหัวเป็นแป้ง กลมหรือรี ใบรูปฝ่ามือ มี 3 แฉก แต่ละแฉกเป็นใบประกอบหลายแฉกย่อย ใบรูปฝ่ามือกว้างได้ 120 ซม. ยาว ได้ 70 ซม. ก้านใบยาว 20-170 ซม. รวมกาบใบ ช่อดอกมี 1-2 ช่อ ยาวได้ถึง 170 ซม. แต่ละช่อมี 20-40 ดอก หัวใช้ทำเป็นแป้งได้ ทั้งยังจัดว่าอาหารอย่างดีสำหรับคนไข้ที่เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ให้คนไข้รับประทานดี เกิดกำลังและชุ่มชื่นหัวใจ
2013-04-22
5,174
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ วันที่ 18 เมษายน 2556
ดูราคาสิ้นค้าเกษตรเพิ่มเติม
2013-04-18
2,177
เคล็ดลับทำข้าวคั่ว
ข้าวคั่ว ส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารอิสานไม่ว่าจะเป็นน้ำตก หรือลาบ จัดได้ว่าเป็นวิธีการถนอมอาหารของคนอีสาน
2013-04-18
3,063
ปรับสภาพดินเค็มด้วยก้อนเห็ดเก่า
ดินเค็มเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ชุ่มชื้น ทั้งในเขตชลประทานและเขตอาศัยนํ้าฝน พื้นที่ดินเค็มในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินเค็มหรือ นํ้าเค็มมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร ทำให้การเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพของพืช และรายได้ของเกษตรกรลดลง ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เมื่อความรุนแรงของปัญหามากขึ้นส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เกษตรกรทำมาหากินไม่ได้ ต้องย้ายพื้นที่ทำกินหรืออพยพไปหางานในเมือง
2013-04-18
3,915
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ.2566