ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ วันที่ 18 เมษายน 2556
ดูราคาสิ้นค้าเกษตรเพิ่มเติม
2013-04-18
2,146
เคล็ดลับทำข้าวคั่ว
ข้าวคั่ว ส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารอิสานไม่ว่าจะเป็นน้ำตก หรือลาบ จัดได้ว่าเป็นวิธีการถนอมอาหารของคนอีสาน
2013-04-18
3,026
ปรับสภาพดินเค็มด้วยก้อนเห็ดเก่า
ดินเค็มเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ชุ่มชื้น ทั้งในเขตชลประทานและเขตอาศัยนํ้าฝน พื้นที่ดินเค็มในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินเค็มหรือ นํ้าเค็มมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร ทำให้การเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพของพืช และรายได้ของเกษตรกรลดลง ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เมื่อความรุนแรงของปัญหามากขึ้นส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เกษตรกรทำมาหากินไม่ได้ ต้องย้ายพื้นที่ทำกินหรืออพยพไปหางานในเมือง
2013-04-18
3,832
เร่งการผลิตดอกและผลของมะปราง
ในการปลูกมะปรางนั้นใครจะปลูกก็สามารถปลูกได้ แต่ใครจะปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดี ดกเป็นพวงและมีรสหวานกรอบได้นั้น ก็ต้องมีเคล็ดลับเฉพาะเพราะเหตุนี้ คุณกล โฉมคุ้ม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้ บ้านกว้าว หมู่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้เผยสูตรฮอร์โมนผลไม้สุขรสหวาน เร่งการผลิตดอกและผลของพืช ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร
2013-04-18
1,332
เทคนิคกำจัดไรไก่ด้วยตะไคร้หอม
การเลี้ยงไก่ของเกษตรกรหลายท่าน มักมีปัญหาในเรื่องของไรไก่ ที่มารบกวนไก่ที่เลี้ยงไว้ รวมไปถึงการมารบกวนผู้เลี้ยงไก่อีกด้วย ซึ่งการที่กำจัดไรไก่ให้ห่างจากตัวไก่และผู้เลี้ยงนั้นทำได้ง่ายๆจากสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ในปัจจุบัน
2013-04-18
7,573
ป้องกันและรักษาโรคในไก่พื้นเมืองด้วยน้ำจากหม้อนึ่งข้าวเหนียว
เกษตรกรหลายคนอาจคาดไม่ถึงว่า น้ำที่เหลือในหม้อนึ่งข้าวเหนียว ที่เรานึ่งข้าวเหนียวไว้รับประทานเป็นประจำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นน้ำสมุนไพรสำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ปลอดโรคได้ โดยเฉพาะไก่พื้นเมืองที่เป็นโรคฝีดาษ เป็นตุ่ม มีอาการซึม เหงาหงอย ไม่ค่อยกินอาหาร "น้ำหม้อนึ่งข้าวเหนียว"สามารถช่วยได้ เทคนิคพิเศษนี้ ถูกถ่ายทอดโดยคุณบุญเป็ง จันต๊ะภาปราชญ์ชาวบ้านประจำศูนย์เรียนรู้ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เคยให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า เกษตรกรสามารถนำน้ำที่เหลือจากหม้อนึ่งข้าวมาใช้ป้องกันและรักษาโรคฝีดาษด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
2013-04-18
3,170
การเลี้ยงหมึก
ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำประเภทกินเนื้อ ปลาหมึกจะกินอาหารมากกว่าน้ำหนักของตัวเองในแต่ละวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อที่ทรงประสิทธิภาพช่วยให้ปลาหมึกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลาหมึกที่มีความสำคัญ แบ่งตามลักษณะทางชีววิทยาการเพาะเลี้ยงออกเป็น3 กลุ่มใหญ่ ๆ 1.กลุ่มปลาหมึกกลาวน้ำ หรือ กลุ่มปลาหมึกหอม สีหนวด 10 เส้น ปลาหมึกในกลุ่มนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงจะว่ายน้ำหาอาหารอยู่ตลอดเวลา ว่องไว ปราดเปรียว ซึ่งอาหารก็คือกลุ่มปลากลาวน้ำ ปลาหมึกกลุ่มนี้ชอบอยู่ในน้ำใส สะอาด 2.กลุ่มปลาหมึกหน้าดิน หรือกลุ่มปลาหมึกกระดอง มีหนวด 10 เส้น กลุ่มนี้เป็นปลาหมึกที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน ปกติจะนอนหรือฝังตัวอยู่ตามหน้าดิน เช่นเดียวกับสัตว์น้ำในกลุ่ม กุ้ง ปู และปลาหน้าดินชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาหารของปลาหมึกกลุ่มนี้ 3.กลุ่มปลาหมึกสาย เป็นกลุ่มที่มีหนวด 8 เส้น เป็นปลาหมึกหน้าดินเช่นเดียวกับกลุ่มปลาหมึกกระดอง บางชนิดฝังตัวในหน้าดิน แต่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างโดดเดียวตามโพรงหิน อาหารเป็นสัตว์กลุ่มกุ้งและปู
2013-04-18
20,537
อาหารเสริมเป็ดไข่
ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประสบปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ มีราคาแพง ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงตามไปด้วย เพราะต้นทุนการเลี้ยงสัตว์เกิดจากค่าอาหารถึง ร้อยละ 70 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก ดังนั้น การปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
2013-04-18
3,169
วิธีการป้องกันแมลงและเพลี้ยกระโดดในนาข้าว
การป้องกันไม่ให้แมลงหรือเพลี้ยต่างๆ มากัดกินเมล็ดข้าวในนาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยว สร้างความเสียให้เกษตรกรนั้น ไม่เพียงแต่จะให้สารเคมี หรือ น้ำหมักต่างๆ ป้องกันแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ป้องกันไม่ให้แมลงหรือเพลี้ยต่างๆ มารบกวนแบบง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ทั้งสารเคมีและน้ำหมักต่างๆ มาช่วยให้ยุ่งยากอีกด้วย
2013-04-17
2,782
วิธีตากข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพสูง
การนำฟางแห้งมาปูรองพื้นก่อนการนำข้าวเปลือกมาตาก จะทำให้ข้าวที่เปียกหรือมีความชื้นอยู่หมดไป เนื่องจากฟางแห้งจะช่วยไล่ความชื้นได้และเมล็ดข้าวจะแห้งเร็วขึ้น
2013-04-17
12,925
น้ำซาวข้าวสารเหนียวลูกมะกรูดขจัดเมือกและกลิ่นคาวปลา
น้ำซาวข้าวสารเหนียว เป็นน้ำที่ได้จากการล้างข้าวก่อนนำไปหุง ปกติจะล้างข้าวไม่เกิน 1-2ครั้ง เพราะจะทำให้สูญเสียวิตามินที่มีอยู่ในเมล็ดข้าว น้ำซาวข้าวสารเหนียวที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ แต่ทราบหรือไม่ว่าน้ำซาวข้าวสารเหนียวมีคุณประโยชน์อย่างมากเลย โดยเฉพาะคุณแม่บ้านที่ต้องคลุกคลีอยู่กับสัตว์จำพวกปลา ที่ถึงแม้จะมีรสชาติที่หลายคนชื่นชอบ แต่ก็อดปฏิเสธไม่ได้ กับเมือกและกลิ่นคาวของปลาที่อาจติดมือตามมา ดังนั้นวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 16.40 น. คุณวนิลา มาลีรัตน์ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้เผยแพร่เทคนิคการขจัดเมือกและกลิ่นคาวปลา จากน้ำซาวข้าวสารเหนียวและผลมะกรูด ด้วยวิธีการไม่อยากและเห็นผลจริง ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 97.25 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร
2013-04-17
2,870
วิธีอุ่นข้าวที่เหลือค้างคืน
ข้าวที่เหลือค้างคืน เมื่อนำกลับมารับประทานใหม่จะพบว่าข้าวมักแข็ง แห้ง ไม่อ่อนนุ่มเหมือนกับเมื่อหุงมาใหม่ๆ ให้ผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยคลุกเคล้ากับข้าวจากนั้นนำกลับไปหุงอุ่นอีกครั้ง น้ำส้มสายชูจะช่วยให้ข้าวคืนรูปได้เร็วและอ่อนนุ่มขึ้น โดยไม่มีรสเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูแต่อย่างใด ส่วนข้าวที่เหลือค้างคืน เมื่อนำมาอุ่นอาจจะไม่อร่อยเหมือนหุงครั้งแรก ก็ให้นำไปทำอาหารอื่น โดยเฉพาะข้าวผัดจะดีมาก เพราะเม็ดข้าวที่แข็ง เมื่อผัด เม็ดจะไม่หัก หรือนำไปทำข้าวต้มก็ได้เช่นกัน เพราะจะได้ข้าวต้มเม็ดสวยน่ารับประทานยิ่งนัก
2013-04-17
15,972
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.59 บาท
ดีเซล
33.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.16 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 10 มี.ค. พ.ศ.2566