ข้อมูลเกษตร
สูตรปุ๋ยบำรุงดอก-ผลส้มโอ ลดการหลุดร่วง
\"ส้มโอ\" เป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นจำนวนไม่น้อยต่อปี แต่เนื่องจากส้มโอเป็นไม้ผลที่มีการติดดอกค่อนข้างยากจึงต้องอาศัยความรู้ความความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ของผู้ปลูกในการสังเกต และทดลองเพื่อสร้างวิธีการที่จะทำให้ต้นส้มโอติดดอกและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ซึ่งคุณประดิษฐ์ สุขนาม มีเทคนิคอยู่ที่การบำรุงต้นด้วยสูตรปุ๋ย ดังต่อไปนี้
2013-05-22
44,832
สารกระตุ้นดอกมะนาวต้นทุนต่ำ
\"มะนาว\" เป็นไม้ผลที่สามารถนำมาทำส่วนประกอบของอาหารได้หลากหลายชนิด และมะนาวยังเป็นไม้ผลที่มีสรรพคุณทางยาอีกด้วย จึงทำให้เกษตรกรหลายท่านสนใจและหันมาปลูกมะนาวกันอย่างแพร่หลาย จนทำให้มะนาวมีราคาตกต่ำเนื่องจากผลผลิตล้นตลาด จึงได้มีเกษตรกรคิดค้นการทำมะนาวนอกฤดูขึ้น เนื่องจากได้ราคาดีถึงราคาลูกละ 7-8 บาทในบางช่วงของปี และหนึ่งในการทำมะนาวนอกฤดูต้นทุนต่ำและได้ผลอย่างดีคือการทำมะนาวนอกฤดูด้วยปุ๋ยสูตรกลูโคส
2013-05-22
6,319
เทคนิคการทำน้ำเขียวในบ่อปลา
หัวใจสำคัญของการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน คือการทำน้ำเขียว เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบ่อดินควรมีความรู้เรื่องการทำน้ำเขียว เพราะจะช่วยให้ปลาเจริญเติบโตเร็ว เนื่องจากในน้ำเขียวมีอาหารธรรมชาติที่เรียกว่า ขี้ไคลน้ำ ซึ่งเป็นอาหารที่ดี ปลาชอบกิน และปลาจะกินได้ตลอดเวลาในน้ำ โดยในช่วงตั้งแต่เริ่มซื้อพันธุ์ปลามาเลี้ยงในระยะ 1-4 เดือน เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการใช้น้ำเขียวเลี้ยงปลา ประโยชน์ที่ได้จะช่วยให้ปลาแข็งแรง เจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ วิธีการทำน้ำเขียวหลากหลายวิธีโดยคุณขวัญชัย รักษาพันธุ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ฉะเชิงเทราปี 2551 ได้กล่าวถึง การทำน้ำเขียวในบ่อปลาด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรสำหรับบ่อดินเลี้ยงปลาขนาด 1 ไร่ สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ง่ายๆ ดังนี้
2013-05-22
35,460
สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ(ชนิดผง) ช่วยให้ดินร่วนซุยและช่วยปรับสภาพดิน ในนาข้าว
จากการลงพื้นที่บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. คุณจันทร์ที ประทุมภา เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ในพื้นที่ 22 ไร่ ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ วันนี้จึงมีองค์ความรู้เรื่องวิธีทำสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ(ชนิดผง) ช่วยให้ดินร่วนซุยและช่วยปรับสภาพดิน ด้วยการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มาแนะนำ ดังนี้
2013-05-21
10,130
การขยายพันธุ์ฟักแม้วโดยใช้ผลแก่
ชาโยเต้หรือภาษาท้องถิ่นนิยมเรียกกันจนติดปากว่าผักฟักแม้ว และมีชื่อเรียกอื่นๆ แตกต่างกันตามท้องถิ่น ได้แก่ มะเขือเครือ มะเขือแม้ว มะเขือฝรั่ง แตงกะเหรี่ยง มะระหวาน มะระญี่ปุ่น และฟักญี่ปุ่น เป็นพืชประเภทไม้เถาเลื้อย มีลักษณะคล้ายพืชตระกูลแตง เนื้อมีรสหวาน รสชาติคล้ายมันฝรั่งปนแตงกวา ส่วนของยอดฟักแม้ว มีลักษณะเช่นเดียวกับยอดของฟักทองและตำลึง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมของเกษตรกรและผู้บริโภคผักทั่วไป
2013-05-21
26,508
การปลูกพุทราไต้หวัน
\"พุทราพันธุ์ไต้หวัน\" นี้สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี แต่ที่สวนของลุงทองปานนี้จะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคมของทุกปี โดยการปลูกพุทราพันธุ์ไต้หวัน ของคุณลุงทองปานนี้จะใช้วิธีนำต้นพุทราพันธุ์พื้นเมืองมาต่อกิ่งกับพันธุ์พุทราไต้หวันและยังมีการเพาะกล้าขายต่อเพื่อให้ผู้อื่นนำไปปลูกอีกด้วย
2013-05-21
29,433
การปลูกกะหล่ำดอก
กะหล่ำดอก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica oleracea มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นผักประเภทอายุปีเดียวและอายุสองปี แต่ส่วนใหญ่ปลูกเป็นผักอายุปีเดียว ลำต้นสูงประมาณ 40-55 เซนติเมตร ขนาดดอกหนักประมาณ 0.5-1.20 กิโลกรัม เส้นผ่า ศูนย์กลาง ประมาณ 10-20 เซนติเมตร มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-90 วัน
2013-05-21
6,589
การปลูกฝรั่งแป้นสีทอง
คุณชูศักดิ์ ดีรอด อยู่บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้เเก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เเละปลูกฝรั่งไว้บนเนื้อที่ 2 ไร่ โดยยึดการทำการเกษตรมาเป็นระยะเวลา 10 ปีเเล้ว ปลูกฝรั่งไว้ข้างบ้าน โดยปลูกพันธุ์แป้นสีทอง เเละพันธุ์กิมจู ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ โดยวางจำหน่ายหน้าบ้าน เนื่องจากอยู่ติดถนน ก็มีลูกค้าที่สัญจรไปมาด้วย โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท มีผลผลิตจำหน่ายทั้งปี โดยผลผลิตจะมีมากช่วงเดือนกรกฎาคม เเละธันวาคม ในช่วงที่จำหน่ายไม่ทันก็จะทำเป็นฝรั่งเเช่บ๊วยจำหน่ายได้ราคาดี
2013-05-21
33,829
เทคนิคการทำอาหารไก่แบบลดต้นทุน
นายอรุณ ขันโคกสูง เกษตรพอเพียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่แบบลดต้นทุนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องการทำอาหารเลี้ยงไก่แบบลดต้นทุน เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนค่าหัวอาหาร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อย และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงได้แนะนำเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงไก่แบบลดต้นทุน ไว้ดังนี้
2013-05-21
3,121
เทคนิคการเก็บเกี่ยวตำลึงให้ได้ยอดสวย หนวดไม่พันกัน
ตำลึงถือเป็นผักริมรั้วที่นำมาแปรรูปทำอาหารได้หลากหลายเมนู ทานได้ทั้งใบ และผลของตำลึง
2013-05-20
3,781
เก็บรักษามะพร้าวขูดไว้ได้นาน ด้วยวิธีนี้
มะพร้าวขูด เมื่อขูดเสร็จควรนำมาคั้นน้ำกะทิในทันที ไม่เช่นนั้นจะมีกลิ่นเหม็นหืน และบูดง่าย
2013-05-20
20,074
ป้องกันผิวดินรอบกอไผ่ยุบตัวด้วยเทคนิคการให้ปุ๋ย
จากการลงพื้นที่บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อพบพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่ทำการเกษตรเพื่อทำเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกรด้วยรวม 95 ไร่ ได้เผยแพร่เทคนิคเกษตรในเรื่องการบำรุงไผ่เพื่อรักษาหน้าดินไม่ยุบตัว ดังนี้
2013-05-20
3,569
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 มี.ค. พ.ศ.2566