ข้อมูลเกษตร
เพิ่มผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมด้วยเกลือแกง
คุณไมตรี สารินทร์ เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ปี 2553 ดำเนินกิจกรรม ไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนที่ดินจำนวน 15 ไร่ เน้นปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นส่วนใหญ่ เพราะมะพร้าวเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เนื่องจากน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์ ส่วนใบสามารถนำมาสานเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สอยในครัวเรือนได้ ส่วนก้านที่เหลือสามารถนำไปแปรรูป เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวได้อีกด้วย อีกทั้งการแพร่ขยายพันธุ์ก็สามารถทำได้ง่าย ภายในสวนคุณไมตรี สารินทร์มีต้นมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 300 ต้น มีเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี ดังนี้
2013-05-17
4,839
ปุ๋ยหมัก 3 วัน ปรับปรุงบำรุงดินในแปลงปลูกผักให้ดีขึ้น
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับ คุณป้าอาภรณ์ ทองบุญยังซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญด้านปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นอย่างดีเพราะทำมากว่า 20 ปีแล้ว ว่าในการที่เราจะทำปุ๋ยหมักสูตรใดก็ตามต้องรู้ประโยชน์ของปุ๋ยหมักแต่ละตัวว่ามีประโยชน์ยังไง ปุ๋ยหมักมีคุณสมบัติเด่นๆในการปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ทำให้การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศในดินดีขึ้น ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำ และรักษาความชื้นในดิน รากต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ต้นไม้ดูดน้ำและธาตุอาหารในดินได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนเร่งการทำงานของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน คุณสมบัติเด่นอีกประการคือ ช่วยยึดธาตุอาหารในดิน และปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้า ๆจึงแนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยหมักปรับสภาพดิน ภายใน 3 วัน
2013-05-17
8,434
ผิวหน้าสวยใส กระชับ ไร้ริ้วรอย ด้วยมะเขือเทศ โยเกิร์ต น้ำผึ้ง
ปัจจุบันปัญหาเรื่องผิวพรรณ เป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายต้องคำนึง โดยเฉพาะผิวหน้าที่เป็นดั่งประตูของหัวใจ เป็นสิ่งสำคัญที่เรามองข้ามไม่ได้กันเลยทีเดียว ดังนั้น คุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จึงได้แนะนำสูตรผิวหน้าสวย ใส กระชับ ไร้ริ้วรอย ด้วยมะเขือเทศผสมโยเกิร์ต ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.
2013-05-17
4,286
หางนมผง (Skimmed milk)
เป็นวัตถุดิบที่จัดได้ว่ามีคุณภาพโปรตีนดีที่สุดมีการย่อยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มีราคาแพงมาก
2013-05-17
4,746
เทคนิคการทำความสะอาดบาดแผลของโค-กระบือโดยวิธีง่ายๆ
สิบเอกกรกรช ธนวัฒน์ เกษตรกรเลี้ยงโคขุนที่บ้านศาลารีไทย ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงโคขุน จนเป็นที่ยอมรับใน รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงโค-กระบือ และเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในชุมชนที่เลี้ยงโค-กระบือนั้นเอง ปัจจุบันสิบเอกกรกรช ธนวัฒน์ เป็นอาสาปศุสัตว์ประจำตำบล และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิค สำหรับการเลี้ยงโคขุน โดยสายพันธุ์โคขุนที่นิยมในการเลี้ยง คือ สายพัธุ์อเมริกันบรามันท์ พันธุ์กำแพงแสน และพันธุ์วัวไทย และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงโคขุน โดย จะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ส่วนอาหารนั้นได้แก่ หญ้า ฟาง และรำ โดยสลับสับเปลี่ยนกันออกไปตามช่วงฤดูกาลต่างๆ นั้นเอง การเลี้ยงโคขุนนั้นต้องหมั่นสังเกตุความผิดปกติของโคขุน เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายกับโคขุนได้
2013-05-17
3,240
ปลาป่น (Fish meal)
ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ให้โปรตีนสูงและมีคุณภาพดี ทำมาจากปลาเป็ดเศษปลาเล็กปลาน้อย หรือหัวปลาที่เหลือ จากโรงงานทำปลากระป๋อง ทำให้ปลาป่นที่ผลิตได้มีคุณภาพหลากหลาย ดังนั้นในการซื้อขายปลาป่น จึงมีการแบ่งเกรด ตามเปอร์เซนต์โปรตีนในปลาป่น โดยปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 1 จะมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 60% ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 2 มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 55% และปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 3 มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 50%
2013-05-17
5,557
เทคนิคกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวด้วยมะละกอสุก
หอยเชอรี่ เป็นศัตรูข้าวที่พบได้บ่อยในทุกภูมิภาค มักอาศัยในน้ำนิ่ง ฤดูผสมพันธุ์สามารถออกไข่ได้ถึง 500 - 3,000 ฟอง อีกทั้งฤดูแล้งสามารถหลบฝังตัว และจำศีลได้นาน 3-4 เดือน หอยเชอรี่จะเข้ากัดกินต้นกล้า สร้างความเสียหายในนาข้าวเป็นวงกว้าง
2013-05-16
3,985
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบง่าย
การปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวอีกอาชีพหนึ่ง มีการลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,200 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะดำเนินการ อาทิ กากมันสำปะหลัง ฟาง ผ้ายาง สายยางรดน้ำ ปุ๋ยยูเรีย เชื้อเห็ดฟาง สำหรับราคาในการขายในตลาด ปัจจุบันจะมีพ่อค้ามารอรับถึง ผลผลิตในแต่ละรอบมีรายได้ ราว 7,000 - 8,000 บาท นางคำผุ่น ธรรมดา เกษตรกรบ้านหนองโง้ว ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย บนเนื้อที่ 1 ไร่ สลับหมุนเวียนไปกับการปลูกหัวผักกาด นางคำผุ่น ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ farmer info ทางวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. ถึงวิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ที่สามารถทำรายได้เสริมให้กับเกษตรกรด้วยวิธีการที่ไม่ยาก ดังนี้
2013-05-16
113,844
เพิ่มปริมาณผลผลิตเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันสำปะหลัง ด้วย EM สูตรขยาย
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เป็นรูปแบบการเพาะเห็ดที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรสามารถนำเอาวัสดุมาใช้ทำกองเห็ด ได้แก่ กากมัน/เปลือกมันสำปะหลัง ซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าการใช้ฟางข้าวในอดีต และเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตเห็ดฟางสดจากเดิม 70-80 กิโลกรัม เป็น 90-100 กิโลกรัมต่อการผลิตได้ด้วยการใช้ EM ขยาย
2013-05-16
17,265
ทุเรียนติดลูกดี มีพลูสวย ด้วยตัวช่วยไม้กวาดขนไก่
ทุเรียนเป็นผลไม้เมืองร้อน ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยจะให้ผลตอบแทนสูงมาก ถ้าเกษตรกรสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณ ซึ่งการผลิตทุเรียนนั้น ถ้าเกษตรกรปล่อยให้เกสรทุเรียนผสมกันเองตามธรรมชาติ ทุเรียนจะติดผลน้อย ผลผลิตด้อยคุณภาพ การช่วยผสมเกสรให้ทุเรียน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆตามภูมิปัญญาของคุณทศพล สุวะจันทร์ เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ชาวจังหวัดศรีสะเกษ
2013-05-16
13,193
การปลูกกล้วยตานีตัดใบและการทำปอกล้วยตานี
คุณนิตยา บำเหน็จ อยู่บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบอาชีพหลักคือปลูกกล้วยตานี เพื่อจำหน่ายใบตองจากกล้วยตานี โดยทำอาชีพมานับเป็นเวลา 25 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วมาทำปอกล้วยจากต้นกล้วยตานี โดยมีพ่อค้าจากกรุงเทพมารับ เพื่อนำไปแปรรูปทำเป็นเครื่องสานต่างๆ และนำไปปอกล้วยมัดปูทะเล เพราะมีความคงทน จากการทำอาชีพนี้ทำให้คุณนิตยา มีรายได้ทุกวัน เพราะปลูกใบตองไว้ประมาณ 10 ไร่ ทำให้ใบตองส่งให้ลูกค้าทุกวัน ส่วนใหญ่ใบตองจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดไท ที่กรุงเทพ โดยมีรถบรรทุกที่รับจ้างขนในพื้นที่ โดยคิดค่าขนส่งเป็นกิโลกรัม การทำอาชีพเสริมคือทำปอกล้วย เป็นการทำประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ โดยไม่ต้องมีต้นทุนใดๆ นำไปจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 10 บาท แต่ละเดือนถ้ามีการทำจริงจังก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมาเป็นเงินนับ 10,000 บาท
2013-05-16
25,738
ถั่วลิสงอินทรีย์
การปลูกถั่วลิสงในรูปแบบของการใช้สารเคมีดั้งเดิม รวมไปถึงการปลูกถั่วลิสงมาตรฐาน GAP จะได้ผลผลิตเฉลี่ยราวๆ 300-600 กิโลกรัม/ไร่ แต่คุณอำนวย มหาดไทย เกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงเริ่มมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย ได้หันมาทำเกษตรอินทรีย์โดยการรับรองเป็นแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตถั่วลิสงที่ปลูกได้ปริมาณสูงกว่าการปลูกด้วยวิธีการอื่นๆ
2013-05-16
13,425
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
31.94 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 ก.ย. พ.ศ.2565