ข้อมูลเกษตร
การเสียบยอด/เปลี่ยนยอดทุเรียน
ทุเรียนยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่ได้รับ ความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งทำให้ยังคงมีเกษตรกรผู้ที่ต้องการต้นกล้าของทุเรียนพันธุ์ดีนั้นยังมี อยู่อีกเป็นจำนวนมาก โดยทุเรียนภายในประเทศที่นิยมปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายพันธุ์ และการเพาะต้นกล้าพันธุ์เพื่อให้ได้ทุเรียนพันธุ์ที่ดีนั้นเกษตรกรแต่ละคนก็ มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการเสียบยอดโดยใช้ต้นตอเป็นพันธุ์พื้นเมืองนั้นจะช่วยให้ต้นทุเรียนมี ความอดทน ต้านทานโรคและเติบโตได้ดีในพื้นที่นั้นๆ
2013-06-25
63,382
การป้องกันโรคในสัตว์น้ำ ด้วยน้ำมูลไส้เดือนดิน
จากการลงพื้นที่บ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. พบกับนายไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอย่าง มีพื้นที่ทางการเกษตร 34 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ป่า ยางนา ไม้ผล ทำการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด เป็ด,ปลา,ไส้เดือน,หมู,ไก่,วัว จนประสบความสำเร็จ โดยเน้นแบบอินทรีย์ วันนี้จึงมีเทคนิคความรู้ในเรื่อง การป้องกันโรคในสัตว์น้ำ ด้วยน้ำมูลไส้เดือนดิน มาแนะนำซึ่งเป็นเทคนิคที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนต์ สามารถทำเองได้ง่ายๆ ดังนี้
2013-06-25
4,768
วิธีถนอมมะขามเปียกให้เก็บไว้ได้นานโดยไม่เสียรสชาติ-ขึ้นรา
มะขามเปียกที่เราพบเห็นตามท้องตลาดทั่วไป ได้มาจากมะขามสุกจัดที่แกะเปลือกแกะเมล็ดแล้วปั้นเป็นก้อนๆ หากซื้อมาไว้นานๆเนื้อมะขามเปียกจะแห้ง เปลี่ยนสี อาจมีเชื้อราแล้วทำให้รสชาติเปลี่ยนไป และถ้ามะขามเปียกนั้นไม่ได้แกะเมล็ดออก ภายในเมล็ดมะขามจะมีหนอนเจาะเมล็ด หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มะขามเปียกเสียได้ ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยคุณมานพ ปันปา เกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า มะขามเปียกถ้าจะให้เก็บไว้ได้นาน รสชาติดี ไม่เป็นเชื้อรา ต้องนำมะขามเปียกมาถนอมด้วยวิธีการนึ่ง ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
2013-06-24
51,884
การปลูกสะตอในเขตพื้นที่อีสานใต้ กับแหล่งผลิตสะตอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สะตอ พืชผักยืนต้นที่มีแหล่งกำเนิดมาจากภาคใต้ของประเทศไทย เป็นผักพื้นบ้านที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง อาทิ สะตอผัดกุ้ง แกงส้มสะตอกุ้ง แกงเผ็ดใส่สะตอ เป็นต้น ปัจจุบันสะตอจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมรับประทานกันมากขึ้น จึงทำให้ความต้องการบริโภคสะตอมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้มีผู้สนใจปลูกสะตอกันอย่างแพร่หลายกระจายเกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษซึ่งถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
2013-06-24
90,835
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันสำปะหลัง
รูปแบบการเพาะเห็ดฟางได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ทั้งยังมีเทคนิค การดูแลและการจัดการที่เปลี่ยนไปตามแนวความคิดของเกษตรกรเอง หรือ อาจกล่าวได้ว่า การเพาะเห็ดฟางในปัจจุบันนั้นมีการคิดนอกกรอบและลดการยึดติดจากตำรากันมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพาะแบบโรงเรือน การเพาะแบบกองเตี้ยด้วยวัสดุที่มีในท้องถิ่น การเพาะเห็ดฟางในโอ่ง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นต้น ซึ่งหนึ่งใฝหลากวิธีเหล่านั้นก็มีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากเปลือกมันสำปะหลัง ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงงานแปรรุปมันสำปะหลัง ที่สามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย และวิธีการเพาะ การจัดการ การดูแลก็ไม่ยากเท่าที่ควร จึงเป็นวิธีการเพาะอีกแบบหนึ่งที่กำลังได้รับการนิยมอยู่ในขณะนี้
2013-06-24
28,335
สูตรปุ๋ยบำรุงชะอมให้ต้นแข็งแรงและแตกยอดดี
ตามปกติทั่วไปเกษตรกรผู้ปลูกชะอมส่วนใหญ่ จะใช้ปุ๋ยคอกผสมกับแกลบใส่โคนต้นชะอมเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเพียงเท่านั้น แต่คุณสวน สืบสาน มีความต้องการให้ชะอมที่ปลูกมีการเจิรญงอกงาม แข็งแรง และแตกยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอมให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรงและสามารถแตกยอดได้ดี ที่นอกจากจะให้ผลดีเป็นที่พึงใจแล้วยังประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาชะอมได้อีกด้วย
2013-06-24
37,008
อาหารบำรุงหมู ในหน้าร้อน
เมื่อพูดถึงการเลี้ยงหมู อากาศร้อนๆแบบนี้เกษตรกรผู้ลี้ยงหมูหลายท่านคงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่ามันไม่ใช่เรื่องหมู หมู ตามชื่อ แล้วสิค่ะ เหตุเพราะหมูชอบอากาศที่ไม่ร้อน จึงทำให้ต้องคอยฉีดน้ำให้อยู่ตลอดเวลา ร่วมไปจนถึงต้องคอยระวังในเรื่องของอาหารด้วย เพราะอากาศร้อนๆ อาจจะทำให้ หมูนั้นมีอาการท้องร่วงได้
2013-06-24
3,573
น้ำหมักสมุนไพรบำรุงสุกร ทำให้สุขภาพดี กินอาหารเก่ง
ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสัตว์มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลง ที่สำคัญยังไม่มีผลข้างเคียงกับตัวสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยง เนื่องจากสมุนไพรที่นำมาใช้ ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอันตราย
2013-06-21
11,640
เทคนิคการหว่านข้าวให้ข้าวแตกกอดี
การหว่านเมล็ดข้าวในแปลงนั้น จะต้องมีการหว่านที่เหมาะสม สำหรับอัตราในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบกันดี ซึ่งจะอยู่ที่ 15-20 กิโลกรัม / ไร่ แต่ปัญหาที่มักเกิดกับเกษตรกร ก็คือ เมื่อหว่านไปแล้ว เมล็ดพันธุ์ข้าวจะหมดก่อนที่จะหว่านทั่วแปลง ทำให้ต้องเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ตลอด เพื่อที่จะได้หว่านให้ทั่วแปลง จนเกิดปัญหาข้าวที่งอกขึ้นมามีความหนาแน่นมากเกินไป ง่ายต่อการระบาดของแมลงศัตรูข้าว และทำให้ข้าวไม่แตกกอ ซึ่งปัญหาแก้ได้ง่ายๆที่เกษตรกรก็สามารถนำไปใช้ได้
2013-06-20
7,863
น้ำผึ้งรักษาแผลในปากกบ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกบส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาโรคปากเปื่อยในกบ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนไปเย็นจัดหรือช่วงฝนตกจะทำให้ภูมิต้านทานลดลงและง่ายต่อการติดเชื้อเป็นอย่างมาก เมื่อพบเห็นกบเริ่มเป็นโรคนี้ควรรีบแยกเลี้ยงต่างหากทันทีมิฉะนั้นจะเป็นทั้งหมด แต่หากสังเกตและพบว่าเกิดจากสถานที่เลี้ยงกบ เช่น ตามธรรมชาติของกบถ้ามันสามารถมองเห็นออกไปด้านนอกบ่อเลี้ยงได้ มันจะพยายามกระโดดออกนอกบ่อเลี้ยงและจะชนกับผ้าเขียวที่เราล้อม กบจะกระโดดชนอยู่อย่างนั้นจนปากเป็นแผล แก้ปัญหาโดยหาอะไรมาปิดไม่ให้กบมองผ่านผ้าเขียวที่ล้อมได้ ก็จะทำให้กบไม่เป็นโรคปากเปื่อย
2013-06-20
2,443
พิธีสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญควาย
พิธีสู่ขวัญข้าว หรือ เอาขวัญข้าว เป็นการบอกกล่าวก่อนที่จะทำการตี หรือนวดข้าวบางแห่งก็ทำหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเอาขึ้นหลอง(ยุ้งฉาง) ถือเป็นการอันเชิญขวัญข้าวมาสู่ยุ้งฉาง บางแห่งจะทำหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อย ถือเป็นการเรียกขวัญข้าวที่ตกหล่นในขณะนวดข้าว
2013-06-19
8,912
ดาวเรืองดอกโตสวย...ด้วยวิธีการเด็ดตุ้ม
ดาวเรือง กลายเป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมในการนำไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ด้วยมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีชื่อสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ตลาดจึงต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความที่มีศัตรูพืชเข้ารบกวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีและต้องมีเคล็ดวิธีในการผลิตที่แยบยลเพื่อให้ได้ดอกโตสวย คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด
2013-06-19
43,323
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00