ข้อมูลเกษตร
ชาข้าวกล้อง ข้าวเหนียวดำลืมผัว
เมื่อการดื่ม " ชา " เริ่มเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักษ์สุขภาพทั่วทุกมุมโลก และนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเกิดขึ้นมากมาย อาทิ ชาขาว ชาเขียว ชาอูหลง ชาใบหม่อน ชาตะไคร้ และอีกมากมาย ในจำนวนนี้มี " ชาข้าวกล้อง ข้าวเหนียวดำลืมผัว " ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว รวมอยู่ด้วย
2013-09-09
10,836
ข้าวพันธุ์ลืมผัว
ข้าวพันธุ์ "ลืมผัว" เดิมเป็นข้าวเหนียวนาปีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูกในสภาพไร่ สูง จากระดับ น้ำทะเลประมาณ 650 เมตร เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ ที่เรียกกันว่า "ข้าวเหนียวดำ"เป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย เมื่อเคี้ยวจะรู้สึกมันและนุ่มแบบหนุบ ๆ ผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไร่และฟ้าอากาศที่เหมาะสม ได้ 490 กก./ไร่ เมื่อนำมาปลูกในพื้นราบ ผลผลิตที่ได้อยู่ระหว่าง 200-350 กก./ไร่ เป็นข้าวที่มีโอเมก้า 3, 6, 9 วิตามินบี 3 วิตามินอี
2013-09-09
4,882
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพลู
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ"พลู"เช่น ไส้เดือนฝอย ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญในการปลูกพลู จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต"พลู"ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
2013-09-09
6,673
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูกุยช่าย
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ"กุยช่าย"เช่น โรคราสนิม โรคแอนแทรคโนส ฯลฯ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต"กุยช่าย"ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
2013-09-09
7,548
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูกระเจี๊ยบเขียว
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ"กระเจี๊ยบเขียว"เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น โรคฝักลาย หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะสมอฝ้าย ฯลฯ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต"กระเจี๊ยบเขียว" ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
2013-09-09
9,783
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูคะน้า
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ"คะน้า"เช่น ด้วงหมัดกระโดด,ด้วงหมัดผัก,ด้วงหมัดผักแถบลาย,ด้วงหมัดผักสีน้ำเงิน,หนอนกระทู้หอม ,หนอนใยผัก,โรคราน้ำค้าง โรคใบจุด โรคใบไหม้ ฯลฯ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต"คะน้า"ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
2013-09-09
30,641
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูผักบุ้งจีน
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ"ผักบุ้งจีน"เช่น โรคราสนิมขาว ฯลฯ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต "ผักบุ้งจีน" ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
2013-09-09
7,634
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูถั่วฝักยาว
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ"ถั่วฝักยาว"เช่น ไรขาวพริก หนอนกระทู้หอม เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น หนอนเจาะฝัก หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้ฝักข้าวโพด มวนเขียวข้าว เพลี้ยจักจั่นฯลฯ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต"ถั่วฝักยาว"ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
2013-09-09
32,709
ป้องกันกำจัดแมลงหวี่ในโรงเพาะเห็ดด้วยควันไฟจากกาบมะพร้าวและเถากระทกรก
เกษตรกรที่เคยประสบปัญหาแมลงหวี่ ที่มารบกวนในโรงเห็ด โดยแมลงหวี่จะเข้ามาตอมและวางไข่เป็นหนอนแล้วก็จะแพร่ขยายพันธุ์ ทำความเสียหายให้กับก้อนเห็ดโรงเพาะเห็ดได้ วันนี้เราจึงมีวิธีป้องกันและขับไล่แมลงหวี่ให้หมดไป ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้ไม่ใช่สารเคมีแน่นอน แต่นั่นคือการนำพืชสมุนไพรมาเผาให้มีเกิดควันเพื่อขับไล่แมลงหวี่เหล่านั้นไม่ให้มาสร้างความเสียหายในโรงเห็ดต่อไป ซึ่งวิธีการนี้คุณกรรณิการ์ ปีติตระกูล สวนเห็ดกรรณิการ์ บ้านห้วยขมใน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงรายได้ยินดีเผยเทคนิคพิเศษนี้ผ่านรายการ FARMER INFO.จ.เชียงราย ด้วยวิธีการปฏิบัติง่ายๆดังนี้
2013-09-09
24,097
การทำหมวกกันฝนยางพารา
ปัจจุบันยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย มีการปลูกทั่วประเทศ แต่ปัญหาและอุปสรรคในการกรีดยางในปัจจุบันยังคงมีอยู่มาก บางพื้นที่ปลูกได้แต่ไม่มีน้ำยาง บางพื้นที่ปลูกดีมีน้ำยางแต่ไม่สามารถตัดได้เนื่องจากฝนตกเยอะ ดังนั้นเกรียงไกร เทพิณอารักษ์ เกษตรกรบ้านเนินดินแดง หมู่ 9 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด ผู้เชี่ยวชาญในการทำสวนยางและเป็นเกษตรกรนักคิดค้น ดัดแปลง สามารถทำให้ยางในพื้นที่ของตนในจังหวัดตราด ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฝนมาก(ฝน 8 แดด 4)ตัดได้ทั้งปีและมีคุณภาพ จึงได้แนะนำเทคนิควิธีการทำหมวกให้ต้นยางเพื่อการตัดยางให้ได้ตลอดทั้งปี มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านทาง สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไป
2013-09-09
12,162
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูถั่วลันเตา
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ"ถั่วลันเตา"เช่น หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว ,หนอนแมลงวันเจาะยอดถั่วน้ำค้าง โรคใบจุด โรคใบไหม้ ฯลฯ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต"ถั่วลันเตา"ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
2013-09-09
5,198
การใช้สมุนไพรเปลือกยางนาบำรุงร่างกายในโค กระบือ
ยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 40 เมตร ลำต้นตรง เปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือเทาปนขาวค่อนข้างเรียบ ลำต้นขนาดใหญ่เปลือกมักแตกสะเก็ดเป็นหลุมตื้น เปลือกในสีน้ำตาลอ่อนอมชมพู โคนต้นเป็นพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ เกิดตามป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
2013-09-09
3,700
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00