ข้อมูลเกษตร
สมุนไพรหมักบำรุงสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก
ในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สัตว์ปีกที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ ไม่ว่าจะเป็นเป็ดหรือไก่ อาจเป็นโรคและป่วยตายได้ ซึ่งนอกจากเกษตรกรต้องดูแลเอาใจเรื่องความสะอาดของโรงเรือนและสภาพโรงเรือนที่เหมาะสมกับสัตว์ปีกแล้ว เกษตรควรรู้จักการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ปีกด้วย ซึ่งคุณบุญเป็ง จันต๊ะภา ปราชญ์ชาวบ้านตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้สมุนไพรหมักเพื่อบำรุงสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก ด้วยวิธีการใช้สมุนไพรต่างๆ มีส่วนผสมและวิธีการทำ ดังนี้
2013-11-06
5,043
แก้ปัญหาผื่นแดงตามผิวหนังสุกรด้วยใบทองพันชั่ง
จากการลงพื้นที่พบคุณป้าประจิน ภู่ขวัญเมือง ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอต้นแบบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็นศูนย์ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ คุณป้าประจินเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูหลุมมานานกว่า 10 ปี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาสุกรที่ผิวหนังมีผื่นแดง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการได้รับเชื้อโรคจากการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากของสุกร
2013-11-06
16,077
สูตรปุ๋ยหมักบำรุงดินก่อนปลูกข้าวไร่ด้วยเปลือกกาแฟ
ดินเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของการปลูกพืชต่างๆ แต่ถ้าธาตุอาหารในดินเริ่มเสื่อมสภาพลงจากการปลูกสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็ควรที่จะต้องบำรุงดินด้วยเพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณภาพดินให้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น การนำเปลือกกาแฟที่ผ่านการสีแล้วนำมาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน ปรับสภาพดินก่อนที่จะทำการปลูกข้าวไร่ โดยมีวัตถุดิบและขั้นตอนการทำดังนี้
2013-11-05
5,067
ดินเค็มทุเลาด้วยแกลบ
การปรับปรุงดินเค็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในดินที่มีความเค็มในระดับเค็มจัดนั้น จะต้องมี การลงทุนเพื่อดำเนินการสูงมาก วิธีการหนึ่ง ที่นับว่าได้ผล ประหยัด คุ้มค่า และเกษตรกร สามารถจัดการด้วยตัวเองได้ในพื้นที่ดินเค็ม ก็คือ วิธีการคัดเลือกพืชทนเค็มบางชนิด ที่เหมาะสม สำหรับปลูกในพื้นที่ดินเค็มที่มีระดับ ความเค็มต่างๆ กัน และอีกวิธีที่สามารถทำได้คือการใช้แกลบเมล็ดข้าวเป็นตัวช่วย
2013-11-05
3,679
มะละกอติดลูกดก-ให้ผลผลิตดีขึ้นด้วยเทคนิคการตัดยอด
นายบัณฑิต กูลพฤกษี ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาสมิง หมู่ 6 บ้านชุมแสง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดได้แนะเทคนิคการทำให้มะละกอติดลูกดก ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.โดยคัดต้นมะละกอที่สมบูรณ์แล้วตัดยอดทิ้ง ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้มะละกอมีลูกดก
2013-11-05
30,508
เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์มะละกอ ให้ปลอดจากไวรัส ใบด่างวงแหวน
คุณจันทร์เพ็ญ เกษตรกรจาก อ.โชคชัย โทรมาสอบถามจากบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้สวนมะละกอที่ปลูกอยู่นั้น ปลอดจากโรคไวรัสใบด่างวงแหวน ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา FM 98.0 MHz. ได้ประสานไปยัง อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอแนวทางการป้องกัน ซึ่ง อ.อธิศพัฒน์ ได้ให้คำแนะนำมาดังนี้
2013-11-05
1,280
น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ใหม่ ฝ้ายเขียวเกษตร 2 และ ปากช่อง เคยู 3
เมื่อปี พ.ศ. 2543 สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์เรืองศักดิ์ กมขุนทด และ รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ ได้แนะนำพันธุ์น้อยหน่าเพชรปากช่องเนื้อทอง และ ปากช่อง 46 จนน้อยหน่าพันธุ์ "เพชรปากช่อง" เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่นั้นมา ทีมนักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ อาจารย์เรืองศักดิ์ กมขุนทด และ รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล ได้รวบรวมและพัฒนาพันธุ์น้อยหน่า มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำงานวิจัยด้านเขตกรรมและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลชนิดนี้ควบคู่ไปด้วย
2013-11-05
2,301
การทำข้าวกล้องงอกพร้อมดื่มจากเมล็ดข้าว ที่แตกหักให้เกิดคุณค่า
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณป้าเรือน ทองจำรัส เกษตรกรบ้านยางยวน ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นประธานกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์ปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากรชุมชน ได้พูดถึงประโยชน์ของข้าวกล้องงอก ว่าปลายข้าวที่แตกหัก ไม่เต็มเมล็ด สามารถเปลี่ยนรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
2013-11-01
4,771
กำจัดกอไผ่ให้ตายลึกถึงโคนราก ด้วยเกลือแกง กำมะถันและโซดาไฟ
ไผ่ เป็นไม้ที่แผ่พันธุ์เร็วและทำลายยาก แม้จะตัดต้นออกหรือขุดกอขึ้นมาทำลายอยู่บ่อยครั้ง ไผ่ก็ยังกลับมายืนต้นงอกงามได้เหมือนเดิม การจะทำลายไผ่ให้สิ้นซาก เพื่อเคลียร์ที่ทางหรือวางผังการปลูกพืชใหม่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก หากไม่รู้หลักในการจัดการที่ดี ถ้าเป็นที่โล่งกว้างก็อาจใช้วิธีเผากอทิ้งได้ไม่ยาก แต่ถ้าพื้นที่ไม่อำนวยต่อการใช้ไฟ เราขอเสนอ เกลือแกง โซดาไฟ และ กำมะถันมาเป็นผู้ช่วยมือดีในการจัดกอไผ่ให้ตายสนิท ชนิดที่ไม่ต้องมาเหนื่อยในการกำจัดซ้ำแล้วซ้ำอีก ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
2013-11-01
95,303
วิธีต้มหัวปลีให้มีสีสดใส เหมือนเพิ่งเก็บมาจากต้น
ปัญหาในการต้มหัวปลีเพื่อทานเคียงน้ำพริกถ้วยโปรด คือ หัวปลีต้มที่ได้มีสีดำคล้ำ หน้าตาไม่ชวนทาน แต่คุณประยงค์ ไภยบูลย์ มีเคล็ดลับนิดเดียวที่จะมาแนะนำให้ได้ทำตามกัน ในการต้มหัวปลีครั้งต่อไปใ้ห้มีสีสด ขาวน่าทานเหมือนเพิ่งเก็บมาจากต้น
2013-11-01
27,649
ปุ๋ยสูตรเด็ด เคล็ดลับลำไยหวาน กรอบ อร่อย
ลำไยส่วนใหญ่จะปลูกทางภาคเหนือ แต่ปัจจุบันมีการปลูกกระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพพื้นที่ติดภูเขา อากาศเย็นคล้ายภาคเหนือ จึงมีการปลูกลำไยกันแพร่หลาย นายบุญชิต สมัตถะ เกษตรกรอีกหนึ่งท่านที่สนใจและปลูกลำไยอีดอจนประสบความสำคัญ มีผลผลิตดี รสชาติหวาน กรอบ อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด
2013-11-01
6,066
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ ARDA ผลผลิต 5 ตันต่อไร่-ให้น้ำมันต่อทะลายสูง25%
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชพลังงานที่มีความต้องการเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มมากเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ปัจจุบันมีเกษตรกรไทยปลูกปาล์มน้ำมันมากกว่า 1.28 แสนครัวเรือน และมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 4.28 ล้านไร่ แต่ที่ผ่านมาประเทศเรายังคงประสบปัญหาในเรื่องของพันธุ์ปาล์มน้ำมันอยู่มาก ทั้งปัญหาพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตต่ำและปัญหาพื้นที่ในการปลูก เนื่องจากธรรมชาติของปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างสูง การปลูกปาล์มในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานจึงมักจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผลผลิตต่ำ ส่วนภาคกลางก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่บางส่วน และปัญหาอื่นๆ อาทิ ราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ พันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพต่ำ เป็นต้น
2013-11-01
11,800
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00