ข้อมูลเกษตร
สูตรอาหารหมูป่าเสริมโปรตีน
หมูป่าเป็นสัตว์ชอบกินหญ้าอ่อนเป็นอาหารโดยเฉพาะหญ้าขน แต่หากกินหญ้าเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต หรือแม้กระทั่งการให้หัวอาหารเพียงอย่างเดียว จึงได้มีการทำสูตรอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนลงในอาหารหมูป่าและทำให้หมูป่าไม่เบื่ออาหารที่จำเจด้วยสูตรอาหารหมูป่าเสริมโปรตีน
2013-12-20
5,008
แหน ปุ๋ยชั้นดีสำหรับต้นข้าว
แหน เป็นพืชน้ำที่สามารถหาได้ง่ายในหนองน้ำทั่วประเทศ ซึ่งแหนมีโปรตีนสูง สามารถย่อยสลายและปล่อยธาตุอาหารออกมาได้อย่างรวดเร็ว
2013-12-19
3,794
ถนอมรักษาไก่เป็ดสดๆ(ทั้งตัว)ให้เก็บไว้ได้นานๆ
อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การถนอมอาหารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และต้องการเก็บรักษาอาหารไว้บริโภคได้นานๆ
2013-12-19
9,245
เทคนิคการเลี้ยงเป็ดไข่ในช่วงหน้าหนาว
ปัจจุบันไข่เป็ดที่มีขาย อยู่ตามท้องตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ ของผู้บริโภค เพราะเป็ดไข่ เลี้ยงค่อนข้างยาก หากเป็ดเกิดอาการตกใจหรือหรืออุณหภูมิไม่เหมาะสม ก็จะไม่ยอมออกไข่ และโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนี้ เป็ดจะออกไข่ได้ยากมาก วันนี้ผมมีเทคนิคในการดูแลเป็ดในช่วงหน้าหนาวให้ออกไข่ได้ตามปกติ มาฝากกันครับโดยคำแนะนำจาก คุณ สนอง ศรีเจริญ เกษตกรเลี้ยงเป็ดไข่บ้านอ่าวสวาย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
2013-12-19
7,784
เทคนิคการเพิ่มสารอาหารให้กับสุกรด้วยต้นเบญจรงค์
ปัจจุบันถือได้ว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของต้นทุนค่าอาหารที่สูง จึงได้ศึกษาหาวัตถุดิบมาเสริมควบคู่ไปกับอาหารสุกรที่ซื้อมา เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสุกร และก็ยังคงคาดหวังถึงผลผลิตที่จะได้ก็ยังคงเท่าเดิม จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info.จังหวัดชุมพร ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงหมูหลุมแบบลดต้นทุนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วยวิธีการหาวัตถุดิบในพื้นที่ที่มีประโยชน์สำหรับสุกรมาเสริมให้สุกรกินด้วยต้นเบญจรงค์
2013-12-19
3,359
วันเวลา..ทำนาปรัง ฤกษ์วิวาห์หนอนห่อใบข้าว
ฤดูหนาวไม่เพียงคนไทยจะได้ฤกษ์จับคู่เข้าหอแต่งงานมากกว่าฤดูอื่น...แมลงศัตรูข้าวเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดที่นิยมจับคู่ในฤดูนี้มากเป็นพิเศษเช่นกัน
2013-12-18
4,406
เพิ่มอัตราการรอดของลูกไก่ด้วยด้วยฮอร์โมนไข่และปรามโรค
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมือใหม่มักประสบปัญหาเรื่องลูกไก่ตายตั้งแต่ยังเล็ก หรือเลี้ยงยังไงก็ไม่โต อาจจะด้วยการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้ฉีดยาตามตารางวัคซีนที่ปศุสัตว์ให้คำแนะนำ วันนี้เราจึงมีวิธีการดูแลลูกไก่เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของไก่ทุกตัว ให้โตเท่ากัน น้ำหนักดี ซึ่งวิธีการนี้คุณนำพา ขัติกันทา เจ้าของศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ยินดีเผยแพร่เทคนิคพิเศษนี้ผ่านรายการ FARMER INFO.จ.เชียงราย ซึ่งมีวิธีการดังต่อไป
2013-12-18
4,372
การเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำหมักรกหมู
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ ป้าเรือน ทองจำรัส กลุ่มข้าวอินทรีย์ครบวงจร บ้านยางยวน ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ได้พูดถึงประโยชน์ของน้ำหมักรกหมูที่สามารถเพิ่มอัตตรา การงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวได้
2013-12-17
3,926
ไข่น้ำ(ผำ)เลี้ยงง่าย รายได้ดี ใช้พื้นที่น้อย
ปัจจุบันไข่น้ำหรือผำเป็นพืชเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากในแง่ของแหล่งโปนตีนราคาถูก แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการเพาะเลี้ยง ทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการตลาดและการผลิต เป็นอย่างมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไข่น้ำหรือผำนั้นสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย ด้วยการลงทุนและการจัดการที่ไม่มากนัก
2013-12-16
13,453
การจัดทรงพุ่มมะเขือยาว
ปัจจุบันการปลูกมะเขือยาวบนตอมะเขือพวงกลายเป็นวิธีแพร่หลาย เนื่องจากทำให้ต้นมะเขือยาวนั้นมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานขึ้น ทำให้ลดต้นทุนในการรื้อถอน-เตรียมแปลงใหม่ไปได้มากโข แต่เมื่อมะเขือยาวมีอายุมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาก็คือทรงพุ่มที่เก้งก้าง ที่จะเป็นจัวการลดทอนผลผลิต หากไม่มีการจัดการทรงพุ่มที่ดี
2013-12-16
33,619
วิธีแก้ไขชวนชมที่เป็นโรครากเน่าให้ฟื้นคืนฟอร์มที่สวยงาม
ชวนชมเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี สมฉายา กุหลาบทะเลทราย” ที่ให้ความงดงามชื่นใจได้ แม้อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เนื่องจากเป็นไม้ชอบแล้งหรือทนแล้งนี่เอง ชวนชมจึงมีจุดอ่อนมากในหน้าฝนหรือในสภาพอากาศที่ชื้นแฉะ ซึ่งผู้ปลูกเลี้ยงมักพบว่ามีปัญหาเรื่องโรครากเน่า ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญของชวนชม เนื่องจากถ้าเป็นแล้วแก้ไขไม่ทันก็มีแต่จะทำให้ต้นชวนชมที่เฝ้าประคบประหงมมานั้นตายลูกเดียว
2013-12-16
35,277
วิธีแกะเปลือกลำไยอบแห้งแบบสะดวกและรวดเร็ว
การแกะลำไยอบแห้งชนิดเนื้อ เพื่อที่จะนำเอาเนื้อลำไยล้วนๆไปจำหน่ายให้โรงงานที่รับซื้อในภาคเหนือ โดยวิธีการแกะเปลือกและเอาเมล็ดออก จะทำได้ยากและใช้เวลานาน เนื่องจากเมื่อลำไยอบแห้งแล้ว เนื้อจะติดกับเมล็ดจึงทำให้แกะออกยาก แต่ด้วยคำแนะนำของคุณกฤษณา จันตูม จึงทำให้แกะออกได้แสนง่ายดาย ดังนี้
2013-12-16
13,535
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566