ข้อมูลเกษตร
การผสมเกสรกล้วยไม้
คุณอุรัตน์ สดแสนรัตน์ เกษตรกร ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ผู้เคี่ยวกรำกับการเพาะัเลี้ยงกล้วยไม้มาทั้งชีวิตได้ให้คำแนะำนำเกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ด้วยวิธีการผสมพันะูธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ดีที่จะนำไปขยายพันธุ์หรือสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมาประดับวงการกล้วยไม้ต่อไป โดยการผสมเกสรกล้วยไม้ นั้นมีวัตถุประสงค์ หลัก 2 ประการ คือ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณ ต้นกล้วยไม้ให้มีมากขึ้น ซึ่งทำให้ได้ปริมาณมากกว่าการตัดแยกลำและการตัดยอด 2. เพื่อปรังปรุงคุณลักษณะต่างๆ เพื่อให้ได้ต้นที่มีลักษณะดีเด่นแปลกออกไป จากสายพันธุ์เดิม และ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น การตัดดอก ประกวด หรือ ตกแต่งสถานที่
2013-12-25
10,695
การปลูกข้าวไร้สารเคมี
การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย
2013-12-24
5,749
การป้องกันมอดข้าวเปลือกด้วยโหระพา
มอดข้าวเปลือก เป็นแมลงศัตรูสำคัญของข้าวเปลือก สามารถทำลายเมล็ดข้าวได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยตัวเต็มวัยจะกัดแทะเมล็ดข้าวให้เป็นรู หรือรอยแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกมา เมื่อนำข้าวสารไปทำอาหารจะทำให้มีกลิ่นเหม็น แต่ถ้าเป็นตัวอ่อนจะอาศัยและกัดกินอยู่ภายในเมล็ดข้าวจนเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจึงเจาะรูออกมาจากเมล็ด ซึ่งจะทำให้เมล็ดเหลือเฉพาะเปลือก
2013-12-24
8,950
ลดความเค็มในต้มจืดด้วยข้าวสาร
ในการประกอบอาหารจำพวกต้มจืด บางครั้งพ่อครัว แม่ครัวอาจพลั้งมือใส่เกลือมากเกินไป ทำให้ต้มจืดมีรสเค็ม ซึ่งหากเติมน้ำเพิ่มเข้าไปก็อาจจะสูญเสียรสหวานจากเนื้อและผักได้
2013-12-23
3,162
เพิ่มความหอมให้กับข้าวสารที่ยังไม่ได้หุง
จากการลงพื้นที่บ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทีมงานรักบ้านเกิดได้พบกับคุณกนกกร ชาติชัย ที่มีประสบการณ์ในการทำเกษตรแบบผสมผสานมานานหลายปี วันนี้จึงมีเทคนิคพิเศษในเรื่องการเพิ่มความหอมให้กับข้าวสารที่ยังไม่ได้หุง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านมาแนะนำ เป็นแกร็ดความรู้และมีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
2013-12-23
3,856
ปลูกงาร่วมกับปอเทืองเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสในดิน
โดยทั่วไปเกษตรกรผู้ทำนาอินทรีย์มักจะปลูกพืชปุ๋ยสดหลังนาเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ถ้าทำต่อเนื่องติดต่อกัน 4-5 ปีขึ้นไป ข้าวจะได้รับไนโตรเจนมากเกิน จะได้ข้าวใบใหญ่ แต่ติดรวงน้อย รวงข้าวไม่มีน้ำหนัก ร่วงและหักได้ง่าย ซึ่งเป็นอาการของข้าวที่ขาดธาตุฟอสฟอรัส และโปรแตสเซี่ยม เกษตรกรสามารถเสริมธาตุฟอสฟอรัสและโพแตสเซี่ยมได้ด้วยการปลูกงาควบคู่ไปกับพืชปุ๋ยสด
2013-12-23
4,743
หน้าใสไร้สิวอ่อนเยาว์ด้วยน้ำซาวข้าว
เมื่อพูดถึงน้ำซาวข้าวแล้วประโยชน์มากเหลือ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าน้ำซาวข้าวสามารถป้องกันสิวพร้อมทั้งทำให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ได้ด้วย ดังนั้น คุณเจนติมา ษาสุรี ตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้เผยแพร่เคล็ดลับที่หลายคนที่พบเห็นแล้วมักทักอยู่เป็นประจำว่าทำไมใบหน้าใสแลดูเด็กเสมอ ด้วยสูตรเคล็ดลับที่ใช้น้ำซาวข้าวเป็นประจำ ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลกมาฝากกันคะ
2013-12-23
3,192
การเตรียมเชื้อเห็ดฟางและการดูแลรักษา(ในโรงเรือน)
การเตรียมเชื้อเห็ดและการหว่านเชื้อเห็ดฟางในโรงเรือน ควรเตรียมในตอนเช้าหลังจากอบเพิ่มอุณหภูมิ(อบฆ่้าเชื้อโรงเรือน)แล้ว โดยจะใช้เชื้อเห็ดฟาง 25 ก้อน ต่อการเพาะเห็ด 1 โรงเรือน
2013-12-23
32,298
การเตรียมวัสดุเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน สูตรเพิ่มผลผลิต
คุณไสว แก้วเคนมา ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ตั้งแต่ปี 2547 จำนวนสมาชิก 31 คน ได้งบประมาณอุดหนุนจากสหกรณ์การเกษตรมา 50,000 บาท ก็แบ่งมาสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และให้สมาชิกกลุ่มได้ยืมเป็นทุนเพื่อประกอบกิจการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปทำเห็ดฟางตามบ้านของตนเอง เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน จนกระทั่งปัจจุบัน บ้านหนองจำนัก จัดว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนอย่างแพร่หลาย และเป็นแหล่งผลิตเห็ดฟางที่สำคัญขอจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผสมวัสดุเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนไว้ ดังนี้
2013-12-23
99,723
การเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
คุณไสว แก้วเคนมา ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ตั้งแต่ปี 2547 จำนวนสมาชิก 31 คน ได้งบประมาณอุดหนุนจากสหกรณ์การเกษตรมา 50,000 บาท ก็แบ่งมาสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และให้สมาชิกกลุ่มได้ยืมเป็นทุนเพื่อประกอบกิจการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปทำเห็ดฟางตามบ้านของตนเอง เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน จนกระทั่งปัจจุบัน บ้านหนองจำนัก จัดว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนอย่างแพร่หลาย และเป็นแหล่งผลิตเห็ดฟางที่สำคัญขอจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
2013-12-23
75,497
การคัดและขยายพันธุ์เป็ดไข่ตัวเมียให้ได้จำนวนมากกว่าเป็ดตัวผู้
เมื่อเกษตรกรต้องการซื้อเป็ดมาเลี้ยงเพื่อผลิตไข่ แต่ลูกเป็ดส่วนใหญ่จะไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจนจนกว่าเป็ดจะโต จึงถูกพ่อค้าหลอกขาย เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยวิธีการคัดและขยายพันธุ์เป็ดไข่เอง
2013-12-23
28,301
บรรเทาผิวแห้งลอกเป็นขุยในหน้าหนาวด้วยขิง
ขิงจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้าน และถือเป็นสมุนไพรในด้านความงามที่ใช้ในทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้บำรุงผิวอยู่มากมาย นอกจากนี้ขิงมีสรรพคุณช่วยให้ผิวพรรณเรียบเนียนยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งมีวิธีง่ายๆด้วยการนำขิงสดมาขูดเป็นฝอยแล้วนำมานวดบริเวณต้นขา ก้น หรือบริเวณที่มีเซลลูไลท์จะช่วยลดความขรุขระของผิวได้ ผิวพรรณถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะช่วงอากาศเริ่มหนาวแบบนี้ หลายคนประสบปัญหาผิวพรรณลอกเป็นขุย แต่คุณทราบหรือไม่ว่าขิงเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่สามารถบรรเทาอาการลอกและเป็นขุยได้
2013-12-20
3,551
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00