ข้อมูลเกษตร
การเก็บข้าวกล้องไม่ให้เกิดเชื้อรา
ข้าว ทุกคนในประเทศไทยเคยบริโภคกันทุกคน แต่ที่คุ้นเคยก็คือข้าวขาว ยิ่งข้าวนุ่ม ยิ่งชอบรับประทาน แต่บางคนชอบบริโภคข้าวแข็ง แต่ที่ไม่ค่อยรับประทานกันก็คือ ข้าวกล้อง เพราะไม่คุ้นเคยและเวลาหุงแล้วค่อยข้างแข็ง รสชาติไม่ถูกปาก ซึ่งเรามารู้จักข้าวกล้องกันคะ ข้าวกล้อง คือเมล็ดข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือผ่านการขัดสีแค่บางส่วน ข้าวกล้องมีรสชาติมันปานกลางและมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวสาร (ข้าวขาว) ข้าวทุกประเภทอาทิ ข้าวเมล็ดยาว ข้าวเมล็ดสั้น ข้าวเหนียว สามารถทำเป็นข้าวกล้องได้ทั้งสิ้น ข้าวกล้องและข้าวสารมีปริมาณพลังงาน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันที่กระบวนการผลิตและคุณสมบัติทางโภชนาการอื่น และวิธีการเก็บข้าวกล้องไม่ให้เกิดเชื้อราทำกันอย่างไร
2014-05-20
5,275
ป้องกันแมลงในนาข้าวด้วยสมุนไพร
เกษตรกรชาวนามักจะประสบกับปัญหาในการทำนาข้าวหลายๆด้าน และสิ่งที่เกษตรกรชาวนาพบเจอเป็นปัญหาหลักก็คือ ปัญหาแมลงศัตรูข้าวซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ผลผลิตของข้าวลดน้อยลงซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
2014-05-19
2,967
การทำขนมข้าวเหนียวสองดัง(ข้าวเหนียวอุบ)
ขนมข้าวเหนียวสองดังหรือภาษาท้องถิ่นทางใต้เรียกว่า ขนมข้าวเหนียวอุบ จะใช้เรียกกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพรเป็นขนมพื้นบ้านโบราณที่คนในสมัยโบราณยังนิยมทำกินกันอยู่ ด้วยวิธีการทำที่ง่ายและรสชาติก็อร่อยถูกใจ หวาน มัน เข้มข้น กรุบกรอบ รับประทานแล้วเพลิน แต่อาจจะเพิ่มเติมกินคู่กับกล้วยเล็บมือนาง กล้วยน้ำว้า ก็อร่อยไปอีกแบบ
2014-05-19
21,687
เทคนิคการใช้ปุ๋ยน้ำหมักในนาข้าวแทนการเดินฉีดพ่น
ชาวนาส่วนใหญ่คงทราบกันดีว่า ต้นทุนในการทำนาหลักๆ มาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ค่าแรงงาน ค่าน้ำมันสูบน้ำ ค่าปุ๋ยและสารเคมี 3 ส่วนนี้หากสามารถจัดการได้ ต้นทุนการผลิตย่อมลดลงอย่างแน่นอน แต่ทางออกนี้จะทำอย่างไรเมื่ออายุเฉลี่ยของชาวนาไทยยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งปุ๋ย และสารเคมีเป็นสิ่งที่เราผลิตเองไม่ได้ ซึ่งชาวนาหลายคนพยามที่จะลดต้นทุนในการทำนา เช่นเดียวกับ คุณแสวง เวียงนนท์ เกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ได้แนะนำเทคนิคการใช้ปุ๋ยน้ำหมักในนาข้าวแทนการเดินฉีดพ่น ซึ่งสามารถประหยัดทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ ด้วยวิธีการทำดังนี้
2014-05-19
4,084
แนวทางทำนาแบบประณีตยกระดับชีวิตชาวนาไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกข้าวมากกว่า 80 ล้านไร่ โดยครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตนาน้ำฝนต้องพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก เกษตรกรจึงมีความเสี่ยงในการผลิตข้าวมากกว่าพื้นที่อื่น ทำให้ต้องใช้ปัจจัยในการผลิตสูงแต่ผลผลิตต่ำ ฉุดให้ค่าผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
2014-05-19
4,062
ข้าวควบขนมล้านนา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่ ถนนคนเดินเชียงราย
ถนนคนเดินเชียงราย หรือ"กาดเจียงฮายรำลึก" แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนของจังหวัดเชียงราย เริ่มมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ปี 2551 ทุกๆ วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น. ณ บริเวณ ถนนธนาลัยตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบเชียงราย ไปจนถึงสี่แยกธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย ด้วยระยะทางประมาณเกือบ 2 กิโลเมตรท่านจะได้สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นบ้านล้านนา ตลอดระยะทางแบ่งโซนจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร อาหารพื้นเมือง และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเหนือ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาแหล่งพักผ่อนยามค่ำคืน เดินเที่ยวแบบสบายๆ หรือ ซื้อของฝาก ของกิน สามารถเลือกได้ ตามใจต้องการ โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านอาหารการกิน กลายเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวล้านนาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างต้องการชิมและลิ้มลองอาหารเมืองเหนือ
2014-05-19
8,917
ข้าวเม่า อาหารเลิศรสแห่งความศรัทธา
ข้าวเม่าเป็นอาหารหวานอย่างหนึ่งของชาวไทยที่ประกอบอาชีพทำนา ชาวนารู้จักทำข้าวเม่ากันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยใช้เมล็ดข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวที่มีรวงแก่ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ นำมาคั่ว ตำ แล้วนำไปรับประทานได้เลย ถ้าทำสุกใหม่ ๆ ก็จะนิ่ม หรือบางคนก็จะนำไปคลุกเคล้าด้วยน้ำตาลทราย มะพร้าวและเกลือ รับประทานแทนขนมหวาน แต่ในปัจจุบัน การตำข้าวเม่ากำลังจะสูญหายไปจากชาวนาไทย เนื่องจากจังหวัดชัยนาทเป็นสังคมเกษตรกรรมโดยเฉพาะ การทำนาปลูกข้าวจึงได้ทำให้สภาพชีวิตของชุมชนมีความผูกพันอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การตำข้าวเม่าเป็นประเพณีหนึ่งซึ่งนอกจากจะนำความสนุกสนานรื่นเริงมาสู่ชาวบ้านแล้วยังทำให้ได้กินของอร่อย และสามารถตากแห้งเก็บไว้กินได้ตลอด ทั้งปี
2014-05-16
3,454
เทคนิคการเลี้ยงเป็ดให้แข็งแรง ไข่ดกด้วยสูตรแกลบแช่น้ำหมักชีวภาพ
ไข่เป็ด เป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี แต่ในปัจจุบันไข่เป็ดที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค อาจทำให้มีราคาสูง เพราะเป็ดไข่เลี้ยงค่อนข้างยาก หากเป็ดเกิดอาการตกใจหรือดูแลไม่ดีพอก็จะไม่ยอมไข่ ดังนั้นคุณนิคม นามวงษ์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงเป็ดไข่มานาน จึงได้แนะนำเทคนิคการเลี้ยงเป็ดให้แข็งแรง ไข่ดกด้วยสูตรแกลบแช่น้ำหมักชีวภาพ มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไปซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
2014-05-16
21,824
ลำไยไทยผ่านด่านสุดโหดตลาดจีน ลดสารตกค้างด้วยห้องรมจากแม่โจ้
จีนเป็นตลาดลำไยใหญ่ที่สุดของไทย โดยเฉพาะผลลำไยสด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา มีปริมาณการนำเข้าประมาณ 2 แสนตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 4 พันล้านบาท และยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญของการส่งออกลำไยสดจากไทยไปจีน คือ การมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อผลลำไยสูงกว่าเกณฑ์ที่จีนได้กำหนดไว้ นั่นคือ มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (พีพีเอ็ม) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีการแจ้งเตือนปัญหาดังกล่าวไปยังเกษตรกรและสถานประกอบการรมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จีนได้มีหนังสือแจ้งระงับการนำเข้าลำไยผลสดจากผู้ประกอบการของไทยไปแล้วจำนวน 9 แห่ง
2014-05-15
2,755
ฝักคูณแก่ ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ และหอยเชอร์รี่ ในนาข้าว
เดือนพฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา มีพืชชนิดหนึ่งที่มีอยู่จำนวนมากในทุกภูมิภาค คือ ฝักคูณ ที่มีประโยชน์ในการกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวได้เป็นอย่างดี เพราะต้นคูณจะออกดอกและเป็นฝักคูณแก่ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เกษตรกรสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรป้องกันศัตรูในนาข้าวได้เป็นอย่างดี ประหยัด คุ้มค่าและลดต้นทุน
2014-05-12
3,817
ปลูกหญ้าแฝกบนคันนาข้าว ยึดดิน ป้องกันหนู ข้าวงาม
หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ อุ้มน้ำ ฟื้นฟูดินให้มีความอุดม สมบูรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เกษตรกรจึงนำมาใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมากมาย ซึ่งสำหรับนาข้าวแล้ว คุณผล มี ศรี หมอดินอาสาประจำอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่น ประดับประเทศปี 2554 ได้ให้ข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่า หญ้าแฝก มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนาข้าว ดังนี้
2014-05-12
8,081
เพลินข้าวบ้าน ฟื้นฟูข้าวพื้นบ้าน
เพลินข้าวบ้าน เป็นโครงการฟื้นฟูข้าวพื้นบ้านอินทรีย์เพิ่อวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชนแห่งความสุขยั่งยืน ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์คุณภาพของเพลินข้าวบ้านทุกเมล็ด นอกจากจะไร้สารพิษและเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้ชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติมีองค์ความรู้ในการทำนาอินทรีย์อย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทยอีกด้วย เพื่อวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชนแห่งความสุขยั่งยืน
2014-05-12
5,771
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 พ.ค. พ.ศ.2566