ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการเลี้ยงเป็ดเนื้อให้โตเร็วและแข็งแรง
ปัจจุบันการเลี้ยงเป็ดของพี่น้องเกษตรกรนิยมเลี้ยงมากเพื่อบริโภคเป็นอาหารและไว้จำหน่าย เช่น การทอด แกง การทำเป็ดย่าง และสามารถใช้เวลาว่างหลังจากการเพาะปลูกมาเลี้ยงเป็ด เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีทุนน้อยและเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้
2014-07-25
9,105
เทคนิคการให้อาหารปลาสวยงามเพื่อให้เจริญเติบโตดี
เจ้าหน้าที่ FARMER INFO ลงพื้นที่พบกับ คุณ ถวิล อิงคนินันท์ หรือว่าลุงอ๊อด เจ้าของฟาร์มปลาสวยงาม ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยคุณลงอ๊อดได้แนะนำเทคนิคการให้อาหารปลาสวยงามที่ถูกต้อง และได้ผลจริงจากประสบการณ์ที่เลี้ยงปลาสวยงามมากว่า 20 ปี และยินดีที่จะเผยแพร่เทคนิคดีๆแบบนี้ ผ่านทาง www.rakbankerd.com
2014-07-25
7,658
การใช้สารจิบเบอเรลริล บำรุงข้าว
การปลูกข้าว เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดี ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ หัวใจสำคัญอยู่ที่สภาพแวดล้อมโดยรวม และการบำรุงรักษาที่ใส่ใจตลอดอาการการเจริญเติบโต
2014-07-24
6,116
กลิ่นเต่าจาง ผิวใต้รักแร้เรียบเนียนขาวด้วยสครับสับปะรด
ปัญหาของใต้วงแขนของสาวๆ จัดเป็นปัญหาใหญ่ไม่น้อย ถึงแม้จะใช้น้ำหอมหรือโคโลนยี่ห้อดีก็อาจไม่สามารถทำให้วงแขนของคุณขาวไร้จุดด่างดำปลอดกลิ่นได้ คุณวิรวรรณ ภูขาว บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร บอกว่าเรื่องของใต้วงแขนหรือรักแร้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องบำรุงให้ดีเช่นกัน ดังนั้นขณะอาบน้ำควรหมั่นขัดผิวใต้วงแขนไปด้วย หรือ จะใช้ตัวช่วยอย่างสับปะรดเข้าช่วยใต้วงแขนด้วยสับปะรด ดังนี้
2014-07-24
4,239
การทำหมันปลาหมอไทยเพื่อให้โตไว
เจ้าหน้าที่Farmerinfo ลงพื้นที่พบกับคุณภาคิน กลับดี บ้านเลขที่ 10 ม.12 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแปลงเพศปลามานานกว่านับ 10 ปี แล้ว คุณภาคินได้แนะนำ สูตรการแปลงเพศปลาหมอไทยเพื่อที่จะทำให้ปลาหมอโตไว มาฝากกันครับ
2014-07-24
29,115
เคล็ดไม่ลับ รากข้าวแก้อาหารเป็นพิษ
คุณประไพ หมายสุข ปราชญ์ชาวบ้าน บ.ดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี เพราะเนื่องจากคุณประไพได้รับสารพิษจากโรงงาน จึงได้หันมาดูแลตัวเอง และไปปลูกสมุนไพรหลายชนิด เพื่อนำมารักษาสุขภาพของตนเอง จนแข็งแรง และต้องการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย ทีมงานรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่ FARMER INFO ได้ลงพื้นที่บันทึกภาพและขอความรู้ เรื่องรากข้าวแก้อาหารเป็นพิษ มาเผยแพร่ ดังนี้
2014-07-22
3,646
สูตรน้ำหมักบำรุงผลไม้ให้ดกและมีรสหวาน
จากการลงพื้นที่บ้านท่าแจ้ง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ คุณบุญชิด สมัตถะ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ในพื้นที่ 30 ไร่ ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วยวิธีการง่ายๆ วันนี้จึงมีองค์ความรู้เรื่องวิธีทำสูตรน้ำหมักบำรุงผลไม้ให้ดก และมีรสหวาน ด้วยการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มาแนะนำ ดังนี้
2014-07-22
1,359
การทำอาหารปลาแบบบุฟเฟ่ต์
จากการลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนกอก ตำบล บ้านบัว อำเภอ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ คุณเสนอ นราผล เกษตรกรประจำตำบลบ้านบัว ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ในรูปแบบอินทรีย์โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกข้าว ปลูกผัก การดูแลต้นไผ่ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก วันนี้จึงมีองค์ความรู้ในเรื่องการทำอาหารปลาแบบบุฟเฟ่ต์ ด้วยวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
2014-07-22
1,248
เทคนิคการทำให้ได้ข้าวผลผลิตสูง ในแปลงนาลุ่มๆ ดอนๆ
พี่น้องชาวนาคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า เมื่อน้ำน้อย นาในที่ดอนจะเสียหาย นาในที่ลุ่มจะได้ผล เมื่อน้ำมาก นาในที่ดอนจะได้ผล นาในที่ลุ่มจะเสียหาย ถ้าในแปลงนาของเราไม่เรียบเสมอกัน พื้นลุ่มๆ ดอนๆ ยังไงก็มีส่วนที่เสียหาย ไม่ว่าน้ำจะมากหรือน้อย
2014-07-21
3,785
การเสียบยอดมะนาวเพื่อเพิ่มผลผลิต
การขยายพันธุ์มะนาวพันธุ์ใหม่ๆ ที่ตลาดมีความต้องการสูง และยังต้องผลิตแข่งกับเวลาและโอกาสด้วย ถ้าจะใช้วิธีการตอนกิ่ง กว่าต้นแม่พันธุ์จะโต และตอนกิ่งได้จำนวนมากๆ อาจจะไม่ทันกับความต้องการ เกษตรกรบางราย จึงหาวิธีการอื่นมาใช้ และวิธีการเสียบยอดนับว่าเป็นวิธีที่สามารถจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้
2014-07-21
1,390
การเตรียมต้นมะสังเพื่อใช้เป็นต้นตอมะนาวหรือพืชตระกูลส้ม
คุณสุภีร์ สมบูรณ์ เกษตรกรผู้มีความชำนาญด้านการปลูกต้นมะสัง เพื่อเป็นต้นตอสำหรับต่อยอดพืชในตระกูลส้ม หรือ มะนาว เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการต้านทานโรค เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตดก และ มีอายุการปลูกที่ยาวนานกว่าการนำมะนาวกิ่งพันธุ์มาปลูกในพื้นที่โดยตรง ได้แนะนำขั้นตอนการดูแลต้นมะสังไว้เพื่อเตรียมการเสียบยอดมะนาวพันธุ์ดีหรือพืชอื่นๆ
2014-07-21
20,915
การผสมพันธุ์กบเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เนื้อกบมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด
กบนาตามธรรมชาติจะมีเนื้อแน่น คุณภาพดี มีความต้านทานโรคสูง แต่มีขนาดเล็ก ปริมาณการไข่น้อย แต่กบพันธุ์บลูฟล็อกมีขนาดลำตัวใหญ่ ออกไข่ได้เยอะ เมื่อนำกบทั้งคู่มาผสมพันธุ์กันจะได้จำนวนกบเยอะ เนื้อเยอะแน่นมีคุณภาพดี ภูมิต้านทานโรคสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด
2014-07-21
4,948
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00