ข้อมูลเกษตร
เทคนิคเพาะกล้าข้าวด้วยทราย ถอนง่ายรากไม่ช้ำ
คุณอัษฎางค์ สีหาราช เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเกษตรกรที่เพาะกล้าข้าวไว้ปลูกเอง ซึ่งมีเทคนิคในการเพาะพันธุ์ข้าวด้วยทรายไม่ให้ต้นกล้าช้ำ ดูแลง่ายเวลาถอนไปปลูกรากก็ไม่ช้ำ และใช้เวลาเพาะกล้าเพียง 15 วัน ก็สามารถนำไปปลูกได้เลย
2014-10-13
5,824
เทคนิคการย้ายต้นกล้าข้าวในแปลงนาหว่าน
ก่อนทำการปลูกข้าวนั้น เกษตรกรต้องนำเมล็ดข้าวที่จะทำการเพาะปลูกแช่น้ำเพาะจนงอก เมื่อเอาเมล็ดที่เริ่มงอกเหล่านี้ไปปลูกในดินที่เปียกด้วยวิธีการหว่าน ต้นข้าวที่สมบูรณ์จะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ซึ่งในพื้นที่การปลูกข้าวในหนึ่งแปลงนั้นการงอกของต้นข้าวจะไม่ทั่วทั้งแปลงนา เกษตรกรจึงต้องมีการซ่อมแซมหรือต้องมีการเคลื่อนย้ายต้นกล้าจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง จะช่วยให้เป็นการป้องกันในเรื่องของศัตรู และแมลงที่จะมาทำลายต้นข้าวได้
2014-10-13
3,520
ทองม้วนกะทิสดสูตรดั้งเดิม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่ จ.พิษณุโลก)
ขนมไทยโบราณสมัยนี้หารับประทานไม่ยาก มีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ในตัว และมีชื่อเป็นมงคล อย่างเช่นขนมที่ขึ้นชื่อว่า "ทอง" ที่ใช้ในงานมงคลต่าง ๆ และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น วัตถุดิบก็หาได้ไม่ยาก บางพื้นที่จัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อทำเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ถึงแม้กรรมวิธีการทำจะละเอียดอ่อน หลายขั้นตอน แต่คุณอารี บุญมาสาเกตุ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เลือกที่จะทำขนมทองม้วนสูตรต่าง ๆ และได้เผยเคล็ดลับการทำขนม "ทองม้วนกะทิสดสูตรดั้งเดิม" เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป
2014-10-13
74,671
กลเม็ดเคล็ดลับในการบ่มเชื้อ-เปิดดอกเห็ดนางรมและนางฟ้า
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ \"กลเม็ด เคล็ดลับในการบ่มเชื้อ-เปิดดอกเห็ดนางรม/นางฟ้า\" ไว้ดังนี้
2014-10-13
5,466
สูตรอาหารสำหรับเห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดแครง
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ "กลเม็ด เคล็ดลับในการบ่มเชื้อ-เปิดดอกเห็ดนางรม/นางฟ้า" ไว้ดังนี้
2014-10-13
4,475
แก้กลิ่นเหม็นหืนในน้ำมันหมู
น้ำมันหมูหากเก็บไว้นานมักจะมีกลิ่นเหม็นหืนไม่น่ารับประทาน หากทิ้งไปก็เสียดายของซึ่งมีวิธีแก้กลิ่นเหม็นหืนอย่างง่ายโดยอาศัยของภายในครัว
2014-10-13
12,595
การใช้หญ้าหมักเสริมโปรตีนให้สัตว์เลี้ยงเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูป
หญ้าหมัก คือเสบียงอาหารสัตว์สำรองที่จัดเตรียมได้ในฤดูที่มีหญ้าสดเป็นจำนวนมากเกินความต้องการของสัตว์ จึงต้องจัดเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลที่ขาดแคลน อีกทั้งยังมีปริมาณโปรตีนสูงที่สามารถนำไปเสริมกับอาหารสำเร็จรูปเพื่อช่วยลดต้นทุนได้ดี
2014-10-13
24,758
สูตรอาหารลูกปลาแฟนซีคาร์ฟ
เจ้าหน้าที่ Farmerinfo ลงพื้นที่ พบกับ คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 57 บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยคุณ คุณศักรินทร์ ได้แนะนำวิธีการทำสูตรอาหารลูกปลาแฟนซีคาร์ฟช่วงอายุ 5 วัน เพราะการเลี้ยงปลาพันธุ์นี้ สำคัญอยู่ที่การอนุบาลลูกปลา เพราะถ้าให้อาหารไม่ถูกหรือไม่ดี ก็อาจจะทำให้ลูกปลาตายได้ง่าย
2014-10-13
5,151
หนอนบุ้ง (Hairy caterpillar)
หนอนคันหรือบุ้งคัน กินใบพืชตระกูลหญ้าโดยไม่จำเพาะเจาะจงนัก ขณะตัวเล็ก ๆ เกาะกินใบเป็นกลุ่ม ๆ เมื่อโตขึ้นกระจายกันไปหลบซ่อนออกหากินในเวลากลางคืน จนกระทั่งเข้าดักแด้ ในซอกกาบใบ ความเสียหายต่ออ้อยจากการกัดกินใบไม่มาก แต่ปัญหาคือ คราบหนอนที่ตกค้างอยู่และตัวหนอนที่หลบอยู่ตามกาบใบทำให้คนตัดอ้อยคันมาก จึงเป็นอุปสรรคในฤดูตัดอ้อย
2014-10-10
7,169
การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน เสริมรายได้ที่โคราช
ว่าที่ รท. สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก ของบ้านหนองค่าย ตําบลหนองค่าย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ว่า "กุ้งฝอย" แต่เดิมนั้นพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำต่างๆ
2014-10-10
41,317
รวมสมุนไพร 3 สูตรเด็ด ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูเห็ดอย่างได้ผล
เจ้าหน้าที่FARMER INFOลงพื้นที่พบกับ คุณพยงค์ แสนกมล หรือ ครูพยงค์ เจ้าของฟาร์มเห็ดพยงค์-อนันต์ ตั้งอยู่ที่ ต.โคกพุทธา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง หลายคนที่อยู่เขตภาคกลางอาจจะรู้จักดี ด้วยความที่ครูพนงค์ เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเห็ดในระดับแนวหน้าของประเทศไทย จากประสบการณ์ในการเพาะเห็ดหลากหลายชนิด รวมทั่งศึกษาดูงานหลากหลายสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ครูพยงค์มีเห็ดแปลกๆมานำเสนอ เเละวันนี้ ครูพยงค์ มีองค์ความรู้ดีๆเรื่อง สูตรไล่เเมลงในโรงเพาะเห็ดมาฝากกันครับ
2014-10-09
6,446
ปลูกมะละกอมาเลย์สวนผสม ป้อนตลาดส้มตำ รับเงินแสน
นับจากอดีต มะละกอดิบจากจังหวัดราชบุรี ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์รางนายร้อย พันธุ์แขกนวล หรือ ดำเนิน ต่างอยู่ในความนิยมใช้ตำส้มตำ เพราะมีเนื้อกรอบ หวาน รสชาติดี จนได้ชื่อว่าใครอยากได้มะละกอตำส้มตำก็ต้อง มะละกอดำเนิน เท่านั้น แต่ด้วยความต้องการมะละกอดิบมีเพิ่มมากขึ้น
2014-10-08
27,317
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ธ.ค. พ.ศ.2565