ข้อมูลเกษตร
แก้อาการส้นเท้าแตกด้วยน้ำซาวข้าว
ปัญหาผิวแห้งแตกโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้ากำลังกลายเป็นปัญหามาก สำหรับ สาวๆที่จะไส่รองเท้าเปิดส้น สาว ๆ หลายคนต้องการเปิดเผยบริเวณส้นเท้าที่เรียบสะอาด จึง กลายเป็นภาระที่ต้องรักษาผิวส้นเท้าให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่ออวดผู้อื่น เเต่บางคน อาจจะเจอปัญหา ส้นเท้าเเตกระเเหง แต่ปัญหานี้จะหมดไป โดย คุณป้า พิลัย ศรีอำนาจ อดีตพยาบาล ผู้ผันตัวเองมาศึกษาเรื่องสมุนไพร ได้แนะนำการใช้ น้ำซาวข้าว มาช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่ง ได้ผล จริง
2014-10-15
8,670
สร้างระบบนิเวศใหม่ ในแปลงนาด้วยฟางข้าว
หมอดินกำพล ทองโสภา หมอดินอาษา ต.ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ได้แนะนำถึง ประโยชน์จากฟางข้าว ซึ่งสามารถ นำมา ปรับสภาพดินที่เสีย และสร้างระบบนิเวศใหม่ คือการระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ร่วมกันในบริเวณนั้น และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ ได้แก่ ดิน น้ำ แสง ในระบบนิเวศจะมีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ และมีการหมุนเวียนสารต่างๆจากสิ่งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวิตและจากสิ่งมีชีวิต สู่สิ่งแวดล้อม ในนาข้าว สำหรับผู้ที่จะปลูกข้าวแบบลดต้นทุน
2014-10-15
7,085
ห้ามเลือดเลือดกำเดาง่ายๆด้วย รากต้นข้าว
จากการลงพื้นที่พบ กับ ป้าพิลัย ศรีอำนาจ อดีตพยาบาล ผู้ผันตัวเองมาศึกษาเรื่องสมุนไพร ท่านได้แนะนำถึงวิธีการหยุดเลือดกำเดาให้กับเจ้าหน้าที่ฟาร์เมอร์อินโฟร์ พร้อมอธิบายว่า เลือดกำเดาไหลเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยมากมัก ไม่ใช่สาเหตุร้ายแรง ซึ่งจะมีเลือดออกเพียงเล็กน้อยและหยุดได้เอง แต่อาจเกิดจากความผิดปกติและโรคต่างๆ ได้ เมื่อมีเลือดกำเดาออก อย่างตกใจจนทำอะไรไม่ถูก นอกจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประคบบริเวณสันจมูกที่หลายคนรู้จักกันดีแล้ว ยังมีป้องกันเลือดกำเดาง่าย คือการ รากต้นข้าว
2014-10-15
3,163
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดนางรม-เห็ดนางฟ้า
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ "สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า" ไว้ดังนี้
2014-10-15
25,491
สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดตีนแรด เห็ดนางรมหลวง
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ "สูตรอาหารสำหรับเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดตีนแรด เห็ดนางรมหลวง " ไว้ดังนี้
2014-10-15
7,076
สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดเป๋าฮื้อ
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ "สูตรอาหารสำหรับเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ " ไว้ดังนี้
2014-10-15
8,321
สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ "สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู" ไว้ดังนี้
2014-10-15
8,875
สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดหอม
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ \"สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดหอม\" ไว้ดังนี้
2014-10-15
4,505
น้ำบัวบกล้างผักสด ลดเชื้อโรคได้ดี
นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหัวคู จ.นครศรีธรรมราช ตรวจคุณภาพผักสดเครื่องเคียงตามร้านขายอาหาร ด้วยชุดตรวจสอบมาตรฐาน พบเชื้ออีโคไล ตัวการเกิดโรคอุจจาระร่วง ในแตงกวา กะหล่ำปลี ใบมันปู ถั่วงอก และได้คิดค้นกรรมวิธีล้างผักเครื่องเคียงด้วยน้ำใบบัวบก พบว่าให้ผลดี สามารถลดเชื้อได้ดีกว่าน้ำสะอาดถึงเท่าตัว เนื่องจากในใบบัวบกมีสารกลุ่มไตรเทอปินอยด์ กลัยโคไซด์ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ช่วยป้องกันการเกิดอุจจาระร่วงได้
2014-10-15
3,032
การผลิตน้อยหน่านอกฤดู โดยไม่ใช้สารเคมี
ปัจจุบันการผลิตน้อยหน่านอกฤดูกาลได้รับความสนใจและพัฒนาจนดำเนินการได้สำเร็จ โดยอาศัยภูมิปัญญาด้านเกษตรธรรมชาติ นำเอาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ และน้ำหมักสมุนไพร มาเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้สามารถออกนอกฤดูได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี และผู้ที่ทำสำเร็จ คือ คุณเรืองศักดิ์ พรมกอง เกษตรกรตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลิตน้อยหน่านอกฤดูโดยไม่พึ่งพาสารเคมี ภายใต้คำแนะนำ จากเลขาณุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุเปือย จนประสบความสำเร็จ กลายเป็นสวนต้นแบบที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานได้อีกด้วย ทั้งนี้ คุณเรืองศักดิ์ได้มุ่งเน้นการผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าปลอดภัย สุขใจทั้งชาวสวน และผู้บริโภค ทั้งยังกำชับอีกว่าปัจจุบันนี้มีเกษตรกรน้ำยืนกว่า 70 % หันมาทำสวนน้อยหน่านอกฤดูปลอดสาร จนทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ถึงปีละ 140 ตัน/ปี ตามคำแนะนำ ภายใต้การจัดการดังนี้
2014-10-15
8,743
เทคนิคการกระตุ้นให้เป็ดออกไข่ด้วยเสียงเพลง
ในปัจุบันนี้ไข่เป็ด ขาดตลาดเป็นจำนวนมาก อาจเป็นเพราะผู้ที่เลี้ยงเป็ดประสบปัญหาหลายอย่างเช่น พื้นที่การเลี้ยง (โดยเฉพาะเป็ดไล่ทุ่ง) เรื่องการโดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เเละทำสำคัญเป็ดไข่ ยังอ่อนเเอต่อโรคเเละภูมิอาการที่เเปรปรวนของบ้านเรา ทำให้เกษตรกรบางรายถึงกับจะเลิกกิจการกันเลยทีเดียว ในท่ามกลางสภาวะแบบนี้คุณ สนอง ศรีเจริญ เกษตกรเลี้ยงเป็ดไข่บ้านอ่าวสวาย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส พยายามหาข้อมูลและคิดค้น ถึงวิธีการที่จะเลี้ยงเป็ดไข่ให้ได้
2014-10-15
4,826
ใช้ผ้าขาวบาง รองข้าวเหนียว ป้องกันข้าวติดภาชนะและเก็บไว้ได้นาน
การเก็บบรรจุข้าวเหนียวนึ่งในปัจจุบัน แม่บ้านหลายคนยังใช้วิธีการเดิมๆคือนึ่งเสร็จก็นำใส่ในกระติ๊บ หรือกระติก และมักพบปัญหา ข้าวแฉะทานไม่อร่อยเก็บได้ไม่นาน ข้าวเหนียวแข็งติดภาชนะ ล้างทำความสะอาดยาก เมื่อนำมาใช้ใหม่ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆต่อสุขภาพ
2014-10-14
8,318
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00