ข้อมูลเกษตร
ข้าวหอมมะลิจะคงความหอมได้ยาวนานขึ้นจากการเก็บไว้ในตู้เย็น
คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิจะมีเมล็ดยาว ผิวมัน เมล็ดเป็นมันเลื่อมใสไม่ขุ่น เมื่อหุงสุกจะได้เมล็ดข้าวที่เรียวยาวสีขาวที่มีกลิ่นหอม และเนื่องจากยังมีผลผลิตน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวขาวชนิดอื่นๆ ดังนั้น ข้าวหอมมะลิจึงถือเป็นข้าวเกรดสูงที่ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการ
2015-02-19
3,945
เปลี่ยนแป้งมันในครัวให้เป็นกาวข้นเหนียวได้ทันใจภายใน 5 นาที
\"แป้งมันสำปะหลัง\" นอกจากจะนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวหวานแล้ว ยังสามารถนำมาดัดแปลงเป็น กาวน้ำเหนียวหนืดไว้ใช้งานแทนกาวลาเท็กซ์ได้ไม่อยาก
2015-02-19
18,052
โรคลำต้นเน่าของยางชำถุง (Twig rot of polybag plant)
พบโรคลำต้นเน่าระบาดในแปลงเพาะชำยางชำถุง โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ทำให้ต้นยางชำถุงตายอย่างรวดเร็ว
2015-02-19
3,085
ไถพรวนดินระหว่างแถวยางพาราช่วยรักษาความชื้นในหน้าแล้ง
ในฤดูแล้งทุกปี เกษตรกรที่ปลูกยางพารามักประสบปัญหาเกี่ยวกับยางพารายืนต้นตายโดยเฉพาะต้นยางที่กำลังปลูกได้1-2ปี ชึ่งระยะนี้เกษตรกรต้องระวังหลายอย่างเช่น ภัยแล้ง,ไฟป่า เป็นต้น วันนี้เราจึงมีข้อมูลจากการลงพื้นที่ได้สัมภาษณ์คุณชัยโรจน์ อัศวชัย เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อ.พาน จ.เชียงรายได้ยินดีที่จะแนะนำวิธีการไถพรวนดินระหว่างแถวให้กับต้นยางพาราที่ปลูกได้ในช่วงอายุ 1-2 ปี แรก ซึ่งวิธีการนี้เป็นช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินและยังเป็นการกำจัดวัชพืชอีกทางหนึ่งแถมยังแก้ปัญหาเรื่องไฟไหม้สวนยางพาราอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-02-19
4,113
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อทั่วไทย
2015-02-19
905
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
-
2015-02-18
1,833
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
-
2015-02-17
1,965
ขจัดคราบดำด้วยแป้งข้าวเจ้า
จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบกับคุณนรินทร์ จงกล ปราชญ์เกษตรกร บ้านตะคร้อ ม. 2 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี และการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีเทคนิค องค์ความรู้ เกร็ดความรู้มากมาย อาทิ วิธีการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรที่หลากหลาย และแนวทางการจัดการระบบดินให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ วันนี้ได้แนะนำเกร็ดความรู้ในเรื่องการขจัดคราบดำด้วยแป้งข้าวเจ้า บน เหล็ก เงิน ทอง และตะกั่วให้กลับมาเงางาม ด้วยวิธีการ ง่ายๆ ดังนี้
2015-02-17
3,211
ข้าวสารช่วยเพิ่มรสชาติและความหอมให้กับหน่อไม้ดอง
การดองหน่อไม้ เป็นการถนอมอาหารที่มีขั้นตอนไม่มากนัก วิธีการหรือสูตรในการดองหน่อไม้ให้อร่อยจะมีความแตกต่างกันไป สำหรับคุณมานพ ปันปา แม่บ้านเกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย มีอีกหนึ่งสูตรที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้หน่อไม้ดองมีรสดี เปรี้ยวอร่อย มีความหอมด้วยวิธีการใช้ ข้าวสารเป็นส่วนประกอบซึ่งได้เผยแพร่วิธีการนี้ผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ดังนี้
2015-02-17
5,119
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
-
2015-02-17
964
วิธีการทำมันกุ้ง
มันกุ้งของทางภาคใต้จะแตกต่างกับทางภาคอื่น คือ จะมีลักษณะสีดำเข้ม เหนียว นุ่ม รสชาติเค็มๆมันๆมีรสหวานเล็กน้อย นิยมนำมารับประทานกับข้าวร้อนๆ หรือนำมาจิ้มกับผลไม้ที่รสเปรี้ยวแทนน้ำปลาหวาน
2015-02-17
30,599
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
-
2015-02-17
814
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00