ข้อมูลเกษตร
ราคาผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่...
2015-03-19
2,003
อาการตายจากยอด (Die back)
พืชจะมีอาการเริ่มจากที่ใบอ่อนเริ่มเหี่ยวจากปลายกิ่งหรือปลายยอด ลุกลามเข้าหาส่วนโคนทีละน้อย ถ้าอาการเป็นไปอย่างช้าๆ ส่วนของกิ่งหรือลำต้นที่ยังไม่ตายจะแตกแขนงใหม่ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป แต่ถ้าอาการแห้งตายเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะแห้งตายตลอดทั้งต้นในระยะเวลาอันสั้น เปลือกล่อนออกจากเนื้อไม้ มองเห็นเชื้อราสีดำหรือขาวเกิดขึ้นบริเวณด้านในของเปลือก
2015-03-19
4,098
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่....
2015-03-18
1,872
เติมน้ำหมักก่อนหุงข้าวช่วยให้เก็บไว้ทานนานข้ามคืน
ในกรณีที่แม่บ้านหุงข้าวทุกครั้งอาจหุงทีละมากๆ แล้วทานไม่หมด แน่นอนว่าข้าวที่หุงไว้ค้างคืนนั้นต้องบูดเสียทานไม่ได้แน่นอนและยิ่งอากาศร้อนๆยิ่งเร่งให้อาหารบูดง่าย วันนี้เรามีเกร็ดความรู้การหุงข้าวให้เก็บไว้ทานได้นานๆ ถึงค้างคืน4-5 วันก็ไม่เสีย ซึ่งวิธีการนี้คุณวิจิตร เมืองใจ ได้ยินดีแนะวิธีการทำให้กับทีมงานรักบ้านเกิด.คอม ขณะลงพื้นที่พร้อมเผยแพร่ผู้สนใจต่อไป
2015-03-18
3,251
รองเท้าหนังเป็นมันเงาเหมือนใหม่ด้วยผลปาล์มสุก
ปาล์มน้ำมัน นอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้ชาวสวนได้อย่างงามแล้ว เมล็ดร่วงของปาล์มน้ำมันยังสามารถนำมาทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกหลายอย่าง
2015-03-18
4,327
ปฏิรูปสูตรปุ๋ยปาล์มฯ N-P-K ไม่พอ..ต้องมีโดโลไมท์
เปิดเออีซี ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เพราะเราสู้มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไม่ได้ ทั้ง ในเรื่องต้นทุนที่สูงกว่า ผลผลิตต่ำกว่า...ดังนั้น การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจึงสำคัญต่อเกษตรกรไทย
2015-03-18
2,215
การป้องกันโรคในกุ้งขาวแวนนาไม
ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการป้องกันโรคในกุ้งขาวแวนนาไม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุน โดยไม่ใช้สารเคมี มาแนะนำกัน
2015-03-18
3,539
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่....
2015-03-17
1,061
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรได้จากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่...
2015-03-16
1,795
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าจากทั่วทุกมุมของเมืองไทย...
2015-03-16
940
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่....
2015-03-13
962
อาหารเสริมไก่พื้นเมือง สัตว์เลี้ยงคู่บ้านเกษตรกรไทย
ไก่พื้นเมืองนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่คู่บ้านเกษตรกรไทยในต่างจังหวัดมาเป็นเวลาช้านาน และนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากมนุษย์ต้องนำไก่มาใช้เป็นอาหาร ซึ่งเนื้อไก่และไข่ไก่นั้นนับเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญอีกด้วย
2015-03-13
4,927
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00