ข้อมูลเกษตร
แก้ปัญหาปาล์มน้ำมันขาดน้ำในพื้นที่ปลูกแถบภาคอีสาน ด้วยการทำแปลงแบบผสมผสาน
การปลูกปาล์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ซึ่งมีผลทำให้ผลผลิตได้ไม่ตรงไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
2015-03-03
4,882
อาการสับปะรดขาดธาตุโพแทสเซียม
\"สับปะรด\" เป็นพืชที่ต้องการธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมในปริมาณที่ค่อนข้างสูง ถ้าขาดโพแทสเซียมปลายใบจะไหม้ จะมีจุดไหม้ที่ใบแก่ ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและเหี่ยวแห้งไป ผลจะขนาดเล็กสุกช้า และมีปริมาณกรดในเนื้อสับปะรดน้อยมาก
2015-03-03
3,273
ปลอกเปลือกสับปะรดอย่างไรให้ได้เนื้อเยอะ
การปลอกเปลือกสับปะรดให้ได้เนื้อสับปะรดเยอะและไม่ทำให้เนื้อสับปะรดช้ำ
2015-03-03
1,127
ปลูกยางพารา คลุมดินด้วยซีรูเลียมกำจัดวัชพืช
โดยทั่วไปแล้วการปลูกยางพาลา ระยะ 1-5 ปี เกษตรกรมักจะพบกับปัญหาวัชพืชปกคลุมต้นยาง ก่อให้เกิดการใช้สารเคมีรวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการทำลายหน้าดินส่งผลให้กรีดยางได้ช้าและได้ผลผลิตน้ำยางในปริมาณที่น้อยลง คุณกัลยารัตน์ หมื่นวณิชกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ได้แนะนำวิะีการลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืชและ ช่วยบำรุงดินในสวนยางด้วยการปลูก ซีรูเลียมคลุมดิน
2015-03-03
3,428
การวางแผนเพาะปลูกมันสำปะหลัง
หลักในการเลือกฤดูปลูก คือ ควรจัดวันปลูกเพื่อให้มันสำปะหลังอายุ 1-5 เดือน อยู่ในสภาพที่ขาดน้ำน้อยที่สุด การปลูกเพื่อการผลิตท่อนพันธุ์ ควรปลูกต้นฤดูฝน ซึ่งมันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตดี ได้ปริมาณท่อนพันธุ์มาก ส่วนการผลิตหัวมันสดช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม ขึ้นกับสภาพพื้นที่แหล่งปลูกมันสำปะหลัง โดยทั่วไปการปลูกปลายฝนจะให้ผลผลิตสูงกว่า
2015-03-03
3,012
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทย
2015-03-03
758
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในนาหว่านน้ำตมให้กล้าข้าวโตไว
คุณมะยม จันทร์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์สายใยรักบ้านดอนเเสก ม.12 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้เเนะนำถึงเทคนิคการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในนาหว่านน้ำตม คุณป้ามะยม ยินดีที่จะเผื่อแพร่ความรู้ดีๆ แบบนี้ผ่านทาง www.rakbankerd.com
2015-03-02
3,936
เคล็ดลับหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้หอม นุ่ม อร่อย
หมดปัญหาการหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่หุงออกมาแล้วแข็งจนแทบทานไม่ได้เลยนั้น พ่อบ้านแม่บ้านไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปแล้วคะ เพราะวันนี้...เรามีเคล็ดลับในการหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้นุ่มอร่อยน่ารับประทานมาฝากกัน
2015-03-02
3,879
น้ำซาวข้าวแก้ปัญหาน้ำมันเครื่องยนต์ติดแน่น
ปัญหาที่หลายๆคนกำลังคิดหนัก เมื่อคราบน้ำมันเครื่องยนต์ ติดเสื้อผ้า หรือ แม้แต่พื้นบ้าน ทำให้กำจัดออกยากลำบาก บางครั้งฝังติดแน่น กำจัดไม่ออก ซึ่งการที่จะกำจัดคราบน้ำมันเครื่องยนต์แบบง่ายที่แต่ละบ้านสามารถทำได้โดยน้ำซาวข้าวนั้นเอง
2015-03-02
2,644
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-03-02
1,636
สารไล่แมลงในแปลงนาจากสบู่ดำ
เกษตรกรผู้ทำนาข้าวที่กำลังประสบปัญหาเรื่องโรคแมลงศัตรูข้าวต่างๆที่มารบกวน ถ้าจะใช้สารเคมีในการกำจัดฉีดพ่นก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วันนี้เราจึงมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่คุณกองแก้ว อุดใจ เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานทั้งนาข้าวและพืชไร่ บ.สันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งได้ให้กับสัมภาษณ์กับทีมงานฯขณะลงพื้นที่ กล่าวว่าปกติที่นาของตนไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องโรคแมลงต่างๆ มารบกวนเหมือนคนอื่นๆ ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ก็ได้ ที่สำคัญตนไม่เคยใช้ยาเคมีภัณฑ์ต่างๆ กำจัดแมลงเลย โดยสิ่งที่จะใช้ก็จะมีแต่วิธีการต่างๆ สืบค้นตำราหาวัตถุดิบที่มีในสิ่งแวดล้อมนำมาทดลองหรือทำตามคำบอกเล่าของคนรุ่นหลังมาใช้ ก็นับว่าได้ผลไม่น้อยเลยที่เดียว เช่นเดียวกับสารไล่แมลงในนาข้าวจากสบู่ดำที่ตนอยากแนะนำให้เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว จึงอยากให้ลองนำไปใช้ดูโดยมีวัตถุดิบและวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2015-03-02
3,320
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทย...
2015-03-02
847
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ย. พ.ศ.2565