ข้อมูลเกษตร
อาหารเสริมไก่พื้นเมือง สัตว์เลี้ยงคู่บ้านเกษตรกรไทย
ไก่พื้นเมืองนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่คู่บ้านเกษตรกรไทยในต่างจังหวัดมาเป็นเวลาช้านาน และนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากมนุษย์ต้องนำไก่มาใช้เป็นอาหาร ซึ่งเนื้อไก่และไข่ไก่นั้นนับเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญอีกด้วย
2015-03-13
4,727
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่งทุกมุมของประเทศได้ที่นี่....
2015-03-12
745
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่....
2015-03-11
1,842
การเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อทำพันธุ์ปลูก
การก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเพื่อทำท่อนพันธุ์ปลูกในฤดูกาลใหม่ ไม่ควรเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์จากต้นมันสำปะหลังที่มีอายุปลูกต่ำกว่า 10-12 เดือน โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์เพื่อใช้ขยายพันธุ์ปลูกนั้นมีจำกัด เกษตรกรจึงควรจัดการให้ได้ดังนี้
2015-03-10
4,841
เสริมความแข็งแรงให้ข้าวโพดนับตั้งแต่งอกไปตลอดอายุการปลูก ด้วยปุ๋ยรองก้นหลุม
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมาได้พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากลุ่มผลิตข้าวและอาหารปลอดภัยบ้านหัวสะพาน ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เกษตรที่มีเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสานพร้อมการบริหารจัดการเรื่องน้ำ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพ วันนี้ได้แนะนำเทคนิควิธีเสริมความแข็งแรงให้ข้าวโพดไปจนตลอดอายุการปลูก ด้วยปุ๋ยรองก้นหลุมซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-03-10
2,881
รักษาความชุ่มชื้นให้ปาล์มน้ำมันในหน้าแล้ง ด้วยยางรถยนต์เก่า
การปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตดีนั้น การใส่ปุ๋ยและการให้ที่น้ำที่เพียงพอนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆที่ต้องบริหารจัดการควบคู่กันไป ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเรื่องต้นปาล์มน้ำมันขาดน้ำในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมปุ๋ยและแร่ธาตุต่างๆ ลดลง ทำให้ต้นปาล์มไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ทะลายปาล์มไม่ใหญ่และผลไม่ดก วันนี้เรามีวิธีการพร้อมทั้งขั้นตอนในการรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นปาล์มน้ำมันในช่วงหน้าแล้งโดยใช้ยางรถยนต์เก่ามาฝากกัน
2015-03-10
3,304
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่...
2015-03-10
716
เทคนิคการทำอาหารปลากินพืชแบบลดต้นทุน
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบกับคุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ปราชญ์เกษตรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ เทคนิคพิเศษ เกร็ดเกษตร และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆโดยการทำอาหารปลากินพืช แบบลดต้นทุน ด้วยขั้นตอนและวิธีการทำ ดังนี้
2015-03-10
2,837
ลดอาการไข้ตัวร้อนในเด็กด้วยน้ำซาวข้าว
ในช่วงสภาพอากาศหนาวเย็นขณะนี้ทำให้เด็กเล็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็เกิดการแพ้อากาศ และเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย จึงต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีให้ร่างกายอบอุ่น โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
2015-03-09
2,595
ยืดอายุข้าวหลามให้นานขึ้นด้วยวิธีการล้างข้าวเหนียว
ข้าวหลาม เป็นอาหารที่ทุกคนรู้จักดีมีจำหน่ายทั่วไปทุกจังหวัด แต่ละจังหวัดก็มีรูปแบบและรสชาติแตกต่างกันไป แต่ทำอย่างไรให้ข้าวหลามเก็บไว้รับประทานทานได้นานขึ้นและรสชาติยังคงเดิมก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกัน
2015-03-09
3,839
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-03-09
1,718
การปลูกข้าวขาวหอมมะลิ 105 ในเขตภาคกลาง
เจ้าหน้าที่ฟาร์เมอร์อินโฟชัยนาทลงพื่นที่พบกับ คุณผาง รุ่งเรื่อง เกษตรกร บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคุณลุงได้ปลูกข้าวพันธุ์ หอมมะลิ 105 บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ แต่กว่าคุณลุงจะปลูกข้าวพันธุ์นี้ได้ดี ต้องใช้เวลาศึกษานับเป็บสิบๆปี ในที่สุดคุณลุงก็ค้นพบ ถึงเทคนิคการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อให้ผลผลิตสูง และคุณลุงก็ยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้ดีๆ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ ผ่านทาง www.rakbankerd.com
2015-03-09
9,288
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ.2565