ข้อมูลเกษตร
อัตลักษณ์ควายไทย
คุณพรหมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของสอนศิริควายไทย เคยเป็นเซลล์แมนจำหน่ายเคมีภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศมาร่วม 10 ปี ก่อนจะลาออกมาทำกิจการของตัวเอง คุณพรหมพิริยะเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนมีคนแนะนำให้เลี้ยงควาย นับแต่นั้น ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยทีเดียว
2020-03-31
5,229
เกษตรยุคใหม่ เลี้ยงควายในโรงเรือน ห่างโรค ปลอดแมลง
คุณพรหมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของสอนศิริควายไทย เคยเป็นเซลล์แมนจำหน่ายเคมีภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศมาร่วม 10 ปี ก่อนจะลาออกมาทำกิจการของตัวเอง คุณพรหมพิริยะเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนมีคนแนะนำให้เลี้ยงควาย นับแต่นั้น ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยทีเดียว
2020-03-30
4,718
สูตรเด็ดเลี้ยงจิ้งโกร่ง เลี้ยงยังไงไม่ให้ขาดทุน
ก่อนหน้านี้ คุณธเนศปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดเป็นหลัก ทำมาเรื่อย ๆ จนประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด ทำให้รายได้ที่มีหมดไป เพราะว่าการลงทุนไม่มีผลผลิต ปลูกแล้วต้องไถทิ้ง พอไถทิ้งแล้วก็เอาถั่วเหลืองมาปลูก ปรากฏว่าเจอปัญหาภัยแล้งน้ำไม่พอทำการเกษตรอีก พอถึงตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องหาอาชีพอย่างอื่นมาเสริม จึงเริ่มเลี้ยงจิ้งโกร่ง และกลายมาเป็นรายได้เสริมที่ดีของครอบครัวจนถึงปัจจุบัน
2020-03-25
3,637
ทำปุ๋ยน้ำจากมูลจิ้งโกร่ง ใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้ ปลอดภัย100%
ก่อนหน้านี้ คุณธเนศปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดเป็นหลัก โดยปลูกชนิดละ 10 ไร่ ทำมาเรื่อย ๆ จนเกิดประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด ทำให้รายได้ที่มีหมดไป เพราะว่าการลงทุนไม่มีผลผลิต ปลูกแล้วต้องไถทิ้ง พอไถทิ้งแล้วก็เอาถั่วเหลืองมาปลูก ปรากฏว่าเจอปัญหาน้ำแล้งอีก พอถึงตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องหาอาชีพอย่างอื่นมาเสริมแล้ว จึงเริ่มสนใจการเลี้ยงจิ้งโกร่งเป็นอันดับแรก เนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้อยู่ในพื้นที่ของเรา สามารถบริหารจัดการได้ ดูแลในไร่ได้ แล้วยังสามารถนำมูลขี้จิ้งโกร่งเอามาลดต้นทุนในการผลิตพืชไร่ได้อีกด้วย และที่สำคัญในพื้นที่ใกล้ ๆ กันนี้ ก็มีฟาร์มเลี้ยงจิ้งโกร่งอยู่แล้ว สามารถศึกษาจากเขาได้ เขาจึงไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มจิ้งโกร่ง ของ ป้าบัวผิน ที่หมู่บ้านวังอ่าง ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเลี้ยงจิ้งหรีดส่งบริษัทที่รับซื้อ นอกจากนั้นยังศึกษาจากยูทูปเพิ่มเติมอีกด้วย
2020-03-25
2,902
วิธีการชำยอดพลูให้รอด รากออกเยอะ ปลูกแล้วเจริญเติบโตดี
ภูสิตาใบพลู เริ่มต้นมาจากคุณย่าที่ปลูกพลูเลี้ยงครอบครัวมาแต่เดิม จนมาถึงคุณพ่อ และตัวคุณสิตาเอง ที่ไม่เพียงขายในประเทศเท่านั้น แต่ยังนำพลูส่งออกไปต่างประเทศถึง 5 ประเทศ และยังมีติดต่อเขามาอีกเรื่อย ๆ พลูจึงเป็นรายได้สำคัญของคุณสิตาและชาวสวนละแวกนี้ และยังเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป
2020-03-20
8,447
ปุ๋ยหมักจากซากอ้อย บำรุงใบ บำรุงดิน
ภูสิตา เริ่มต้นมาจากคุณย่าที่ปลูกพลูเลี้ยงครอบครัวมาแต่เดิม จนมาถึงคุณพ่อ และตัวคุณสิตาเอง ที่ไม่เพียงขายในประเทศเท่านั้น แต่ยังนำพลูส่งออกไปต่างประเทศถึง 5 ประเทศ และยังมีติดต่อเขามาอีกเรื่อย ๆ พลูจึงเป็นรายได้สำคัญของคุณสิตาและชาวสวนละแวกนี้ และยังเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป
2020-03-19
3,993
สูตรขยายบิวเวอเรีย กำจัดเพลี้ย แมลง ในแปลงผัก
คุณธีร์วศิษฐ์ วงศ์ปัญญา เกษตรกรผสมผสานผักสวนครัว เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สังกัดสำนักงานเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ อาศัยอยู่ที่ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ทำเกษตรผสมผสานผักสวนครัวปลอดสารพิษ และได้ค้นพบเทคนิคการกำจัดและป้องกันศัตรูพืชโดยใช้ชีวพันธุ์
2020-03-11
2,917
สูตรผสมดินปลูก ดินเพาะกล้า อัตรารอด 100%
คุณธีร์วศิษฐ์ วงศ์ปัญญา เกษตรกรผสมผสานผักสวนครัวเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สังกัดสำนักงานเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ อาศัยอยู่ที่ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ทำเกษตรผสมผสานผักสวนครัวปลอดสารพิษ และได้คิดค้นเทคนิคการเตรียมดินสำหรับเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าโดยหันมาใช้ขุยมะพร้าวและแกลบดำแทน มีเรีย หรือ พีทมอส เพื่อเป็นการลดต้นทุน
2020-03-11
23,185
ใช้พลาสติกคลุมแปลงสับปะรด หมดปัญหาหญ้า ช่วยรักษาความชื้น
คุณกฤษณะ สิทธิหาญ อาศัยอยู่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หลังจากกลับมารับช่วงต่อการปลูกสับปะรดของพ่อแม่ ซึ่งตอนนั้นได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากพอที่จะทำให้อาชีพนี้มั่นคง และคุณกฤษณะก็คิดว่ามันง่าย แต่พอทำจริงๆ กลับพบปัญหาขาดทุน เช่น ลงทุนลูกละ 4 บาทแต่ขายได้เพียง 2 บาท เนื่องจากต้องซื้อปุ๋ยเคมีใช้ แถมยังไม่สามารถกำหนดราคาได้ จึงได้คิดค้นหาวิธีที่จะไม่ต้องใช้สารเคมีและลดต้นทุน ในที่สุดก็ค้นพบเทคนิคการคลุมพลาสติกให้พื้นดิน ซึ่งสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ เพราะไม่ต้องใช้สารเคมีก็รักษาความชื้นในดินได้ แถมยังไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชด้วย
2020-03-09
2,776
วิธีต่อกรอง ใช้น้ำหมักชีวภาพ บำรุงพืชในระบบน้ำหยด
คุณกฤษณะ สิทธิหาญ เกษตรกรปลูกสับปะรดอินทรีย์ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งในการค้นคว้าหาความรู้มาดูแลและบำรุงสับปะรดในสวนของตนอยู่เสมอ เพื่อให้สับปะรดมีรสหวาน กรอบ อร่อย หนึ่งในนั้นคือการใช้น้ำหมักชีวภาพรดสับปะรด ซึ่งหลังจากใช้น้ำหมักแล้วก็ปรากฎว่าได้รสชาติอย่างที่ต้องการ ผู้บริโภคติดใจ ทำให้สับปะรดขายได้ราคา จนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณกฤษณะได้
2020-03-09
3,801
วิธีเลือกวัสดุปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี ให้ออกดอกสวย ลูกค้าต้องการ
คุณชนินทรี สองเมือง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี อาศัยอยู่ที่ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ค้นพบเทคนิคการปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อส่งขายยังตลาดต่างประเทศทั้งโซนยุโรป , เอเชีย และ อเมริกา โดยมีทั้ง กล้วยไม้รองเท้านารี สายพันธุ์แท้มากกว่า 30 สายพันธุ์ และ พันธุ์ลูกผสม ที่ได้คิดค้นขึ้นเองโดยวิธีการผสมเกสรอีกหลายร้อยสายพันธุ์
2020-03-09
4,124
เทคนิคผสมเกสรกล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อขยายพันธุ์แบบทวีคูณ
คุณชนินทรี สองเมือง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี อาศัยอยู่ที่ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ปลูก กล้วยไม้รองเท้านารี หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์แท้ และลูกผสม และได้คิดค้นเทคนิคการผสมเกสรของ กล้วยไม้รองเท้านารี เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ และ ปรับปรุงสายพันธุ์ โดยพันธุ์ลูกผสมนี้ยังเป็นที่นิยมของตลาดเพราะมีความหลากหลาย มีหน้าตาแปลกใหม่ โดยเน้นการส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้ง ยุโรป เอเชีย และอเมริกา
2020-03-09
2,972
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.พ. พ.ศ.2567