ข้อมูลเกษตร
ปู๋ยหมักสูตรบำรุงหัวมันสำปะหลัง
นายโฮม โคตรศรีวงษ์ เกษตรกรบ้านสุขสมบรูณ์ ต.เมืองเพีย จ.ขอนแก่น เป็นประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด จากเศษซากพืช เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่างๆ หญ้าแห้ง ที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมักไปสักระยะเวลาหนึ่ง เศษซากพืชก็จะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ย และกลายเป็นสีน้ำตาลปนดำ ที่สามารถนำไปใช้ในเรือกสวนไร่นาได้ โดยเฉพาะสูตรเด็ดที่นำมาใช้บำรุงมันสำปะหลังแล้วทำให้ได้น้ำหนักหัวมากขึ้น ซึ่งมีสูตรและวิธีการทำ ดังนี้
2015-06-10
2,926
มังคุดพันธุ์เสียบยอด ต้นเตี้ยติดผลเร็วและดก
มังคุดพันธุ์เสียบยอด เกิดจากการพัฒนาพันธุ์โดยเกษตรกรฝีมือดี ด้วยวิธีเอากิ่งของมังคุดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดไปเสียบยอดหลายครั้งจนทำให้มีลักษณะเด่นขึ้นมาคือ ต้นเตี้ยสูงเพียงแค่ 2-3 เมตรเท่านั้น สามารถเก็บผลผลิตจากต้นได้ง่ายขึ้น ซึ่งปกติมังคุดทั่วไปต้นจะสูง 10-12 เมตร และ "มังคุดพันธุ์เสียบยอด" ยังมีความเป็นพิเศษกว่ามังคุดทั่วไปอีกคือ จะมีดอกติดผลได้เร็วกว่าอีกด้วย หลังปลูกเพียงแค่ 2-3 ปี เท่านั้น จะมีผลชุดแรก ปกติมังคุด ทั่วไปจะมีดอกและติดผลหลังปลูก 5-6 ปี
2015-06-09
13,556
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-06-09
756
ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากกากมูลสัตว์
หลายๆครัวเรือนเกษตรเริ่มผลิตแก๊สชีวภาพพลังงานทดแทนราคาประหยัดไว้ใช้เพื่อลดต้นทุนด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากมูลสัตว์ ด้วยประโยชน์ 2 ต่อจากกากของมูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักหมมเป็นแก๊สชีวภาพแล้ว ยังสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเปุ๋ยหมักคุณภาพสูงไว้สำหรับเป็นปุ๋ยรองพื้นในนาข้าวได้อีกด้วย
2015-06-08
4,263
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-06-08
1,657
ข้าวเหนียวมีประโยชน์ช่วยดักจับตะกอนน้ำมัน
คุณพ่อบ้าน คุณแม่บ้าน ที่ประสบกับปัญหาน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารมีสีขุ่นดำ มีตะกอนน้ำมัน เมื่อนำไปใช้ทอดอาหารทำให้สีสันของอาหารดูไม่น่ารับประทาน มีตะกอนน้ำมันเกาะติดอาหาร วันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกัน
2015-06-08
1,918
โรครากขาว (White root disease)
Root disease เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเข้าทำลายระบบราก เป็นผลให้ต้นยางตายก่อนกำหนด ทำให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตและรายได้ไปตลอดอายุของต้นยางพารา เชื้อราโรครากขาวสามารถเข้าทำลายต้นยางได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป เชื้อราจะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน หรือ ช่วงที่มีฝนตกชุก และ มีความชื้นสูง
2015-06-08
4,491
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2558
สำรวจราคาสินค้าจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-06-08
982
เทคนิคการเลี้ยงควายให้อ้วนแข็งแรง ผิวสวย ขายต่อได้ราคา
ควาย หรือ กระบือ เป็นสัตว์ที่อยู่กับเกษตรกรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยใช้แรงงานควายไถนา แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนตามสมัย หันมาใช้เครื่องจักรทุ่นแรงในการไถนา ส่วน ควาย ก็เลี้ยงเพื่อการจำหน่ายมาก
2015-06-08
42,936
เกร็ดการหุงข้าวด้วยน้ำมันหมู เพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าว
ข้าวจัดเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อประชากรโลก มีผู้คนกว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและประเทศไทยเรานั้น ก็มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เพียงแต่ข้าวที่กินนั้นจะต่างชนิดกันออกไปอาจเป็นชนิดที่แปรรูป มาจากข้าวชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ซึ่งการหุงก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับการหุงข้าวเจ้าให้อร่อยนั้น วันนี้ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างคุณเดือนเพ็ญ ทิศรักษ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื่องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้แนะนำการหุงข้าวด้วยน้ำมันหมูซึ่งจะช่วยให้ข้าวที่หุงอร่อย น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น มาฝากกันด้วยวิธีง่าย ๆ ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในครัวเรือนได้ดังนี้
2015-06-05
2,145
ดอกขจร (Cowslip creeper)
ขจร (Cowslip creeper) เป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมาก ทุกส่วนของลำต้นมีน้ำยางขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียง ตรงข้าม เป็น ใบคู่เป็นรูปหัวใจ กว้างและยาว 6-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ มีช่อดอกสีเหลืองอมชมพู อ่อน ออก เป็นช่อแบบซี่ร่ม ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันส่วนปลายแยก 5 แฉกกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลายกลีบ แยก เป็น 5 แฉก ดอกบานไม่พร้อมกันดอกอ่อนสีเขียว เมื่อบานเริ่มหอมตั้งแต่ช่วงบ่าย ดอกออกมากตั้งแต่ต้นฤดูหนาว
2015-06-05
6,190
ถั่วพูร้อยสาย เทคนิคการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต
ถั่วพู เป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากระบบรากไวต่อการท่วมขังของน้ำ พื้นที่ปลูกจึงต้องมีการระบายน้ำดี ในการปลูกต้องมีการขึ้นค้างเหมือนการปลูกถั่วฝักยาว เนื่องจากเป็นพืชล้มลุกข้ามฤดู(ไม้กึ่งเลื้อย) มีอายุการเก็บเกี่ยว 60-110 วัน
2015-06-05
60,730
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
62.00
0.00