ข้อมูลเกษตร
เห็ดตับเต่า (เห็ดผึ้งหรือเห็ดเผิ่ง)
เห็ดตับเต่า เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ลักษณะดอกค่อนข้างใหญ่ หมวกเห็ดมนทรงกระทะคว่ำ ผิวมัน เนื้อแข็ง ดอกสีน้ำตาลเข้ม ด้านล่างหมวกมีสปอร์กลมเล็ก ๆ สีเหลือง ก้านหมวกอวบใหญ่ยาว 4 - 8 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 - 4 ซม. โคนก้านหมวกโป่งเป็นกระเปาะ ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์เมื่อผ่าดูเนื้อในเห็ดถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมเขียว เห็ดตับเต่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวภาคเหนือและภาคอีสาน จะนิยมรับประทานกันมาก มีความต้องการของตลาดสูง ปรุงเป็นอาหารได้หลายเมนู จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้อถึงที่ให้ราคาสูงมีการซื้อ ? ขาย ถึงกิโลกรัมละ 80 -120 บาท ทางภาคเหนือเรยกว่า "เห็ดห้า" เนื่องจากมักเจอเห็ดตับเต่าอยู่ใต้ต้นหว้า(ต้นห้า) ทางภาคอีสานเรยกว่า "เห็ดผึ้ง" หรือ "เห็ดเผิ่ง" เพราะเมื่อนำเห็ดตับเต่าไปประกอบอาหาร สีของน้ำแกงจะเหมือนสีน้ำผึ้ง
2015-07-24
18,568
พืชอาศัยของเห็ดตับเต่า
เนื่องจากเห็ดตับเต่าไม่สามารถเพาะให้เกิดดอกเห็ดได้ในสภาพโรงเรือน เหมือนเช่นเห็ดอื่นๆ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันกับรากพืชอาศัย แบบพึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน แบบไมคอร์ไรซา (Micorrhiza) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของเห็ดรากับระบบรากของพืชชั้นสูง โดยเซลล์รากพืชและรา สามารถดูดซึมแร่ธาตุและอาหารให้กันและกันได้ ต้นพืชได้รับน้ำละแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเห็ดรา ส่วนเห็ดราได้รับสารอาหารจากต้นพืช ผ่านมาทางระบบราก เช่น พวกแป้ง น้ำตาล โปรตีน และ วิตามินต่างๆ นอกจากนี้ไมคอร์ไรซายังช่วยป้องกันรากพืชจากการเข้าทำลายของเชื้อโรคด้วย
2015-07-24
7,366
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-24
801
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-23
850
วิธีป้องกันเห็ดฟางฝ่อในหน้าร้อนหรือในสภาพอากาศร้อน
เห็ดฟาง เป็นอาหารยอดนิยมติดตลาดทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากประเภท ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด ฯลฯ และยังเป็นเห็ดที่มีโปรตีนสูง สามารถทานทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ ทั้งยังมีรสชาติดี เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง
2015-07-22
15,238
การคัดเลือกดอกเห็ดทำหัวเชื้อ
การคัดเลือกดอกเห็ด เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายพันธุ์เห็ด จึงต้องมีการเลือกดอกเห็ดที่มีลักษณะดี มีคุณภาพ เพื่อให้ได้เชื้อเห็ดที่ดี
2015-07-22
8,728
การเพาะเมล็ดผักหวานป่า
ผักหวานป่ามีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง ปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเริ่มหายาก ซึ่งทำให้มีราคาแพง และเป็นที่ต้องการของตลาด
2015-07-22
6,259
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2558
ดสำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-22
789
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-21
1,356
การเสริมเปลือกกล้วยให้แพะกินช่วยปรับสภาพแพะที่มีรูปร่างผอมโทรมให้แข็งแรงและอ้วนขึ้น
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหลายๆท่านที่มักจะประสบปัญหาแพะมีรูปร่างผอมโทรม โตช้า ต้องเสียเวลาในการเลี้ยงนานขึ้น และต้องแบกรับภาระต้นทุนอาหารข้นที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติ วันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆ ในการช่วยปรับสภาพรูปร่างของแพะที่ผอมโทรมให้แข็งแรงและอ้วนขึ้นในระยะเวลารวดเร็ว โดยการเสริมเปลือกกล้วยให้แพะกินมาฝากกัน
2015-07-21
4,407
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่....รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-20
1,804
เทคนิคกระตุ้นข่าอ่อนและการปลูกจำหน่ายหัวสด
คุณแดง แก้วมหาชัย เกษตรกรผู้ปลูกข่าอ่อนและหวายพื้นบ้านในเขต ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการปลูกข่าอ่อนจำหน่าย ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจที่จะผลิตพืชอนาคตไกลอย่างข่าได้ศึกษาถึงวิธีการและเทคนิคในการกระตุ้นให้เกิดหัวข่าอ่อน ในพื้นที่ปลูกข่าเพียง 1 ไร่ แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้แบบรายสัปดาห์ ทำให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวได้พอสมควร ได้แนะนำวิธีการปลูกและเทคนิคการกระตุ้นหน่ออ่อนไว้ดังนี้
2015-07-20
43,966
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00