ข้อมูลเกษตร
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-14
1,035
การใส่ปุ๋ยและการจัดการต้นมังคุดเพิ่มคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรชาวสวนมังคุดที่ประสบปัญหาต่างๆ ในขั้นตอนการจัดการ การดูแลทั้งในส่วนของการใส่ปุ๋ย การเตรียมดิน การดูแลต้นมังคุด รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่จะมีเข้ามาในแต่ระยะช่วงของการเติบโต ซึ่งคุณสรรเสริญ เข็มสม เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้แนะนำวิธีการให้ปุ๋ยและการจัดการต้นเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดไว้เป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2015-07-14
4,459
การปลูกมังคุดในภาคอีสาน ให้ประสบความสำเร็จ
คุณสมยศ รสโสดา เกษตรกรจากบ้านดงค้าพัฒนา ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประสบความสำเร็จทางด้านการนำผลไม้ทางภาคตะวันออก เช่น เงาะ มังคุด เรียน มาปลูกในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านทางด้านการปลูกมังคุดด้วย สำหรับการปลูกมังคุดในภาคอีสานให้ประสบความสำเร็จ ไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2015-07-14
61,933
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-13
1,717
การคุมหญ้าวัชพืชในข้าวนาหว่านให้กลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ
ปัญหาของข้าวนาหว่านก็คือหญ้าวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมต้นข้าวจนข้าวเจริญงอกงามได้ไม่ดีและให้ผลผลิตต่ำและปัญหาต้นข้าวล้มในช่วงที่ข้าวตั้งท้องออกรวงไม่สามารถรับน้ำหนักของรวงข้าวได้เนื่องจากต้นข้าวสูงจนเกินไป
2015-07-13
2,610
ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวกล้องงอก
ปัจจุบันการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวด้วยการนำมาแปรรูปนั้นเริ่มเป็นที่นิยมและมีหลายวิธีแตกต่างกันไป ซึ่งล้วนแต่ได้ประโยชน์มากมายเช่นเดียวกับแม่ผล วงค์ศรีดา เกษตรกรบ้านสันสะอาด ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้นำภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวกล้องงอกมาปรับใช้ให้ง่ายต่อการผลิตที่ใครๆก็สามารถทำได้ ที่ปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มที่รักสุขภาพ และนับว่าข้าวกล้องงอกที่คุณแม่ผลได้คิดค้นและทดลองจนประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 20ปี ก่อนที่จะยินดีเผยสูตรวิธีการทำนี้ให้กับทีมงานรักบ้านเกิด.คอม นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ทดลองทำและนำไปใช้ ซึ่งมีวิธีการทำและขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้
2015-07-13
5,097
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-10
716
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-09
725
ชาผักหวานป่า เพิ่มมูลค่าผลผลิต พิชิตสุขภาพดี
ชาผักหวานป่ามีรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัว ที่เป็นเอกลักษณ์ของผักหวานป่า ซึ่งถ้าใครได้ลองลิ้มชิมรสแล้ว เป็นต้องติดใจกันทุกรายไป ที่สำคัญชาผักหวานป่ายังมีคุณสมบัติ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วย โดยคุณป้าจำเนียร ฉิมสง่า เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกผักหวานป่า ในพื้นที่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และมีความสามารถในด้านการแปรรูปผักหวานป่า เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ข้าวเกรียบผักหวานป่า คุ๊กกี้ผักหวานป่า ยำผักหวานป่า ชาผักหวานป่า ฯลฯ อย่างหาตัวจับได้ยากยิ่ง
2015-07-08
4,304
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-08
698
ข้าวแดงแก้โรคยอดฮิต ลดคอเลสเทอรอลในเลือด
เมื่อพูดถึงข้าวแดง คนไทยส่วนใหญ่มักจะนึกถึงข้าวนักโทษในเรือนจำ หรือไม่ก็ข้าวกล้องที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง อย่างข้าวมันปู ข้าวสังข์หยด แต่ข้าวแดงที่แท้จริงนั้น สีแดงไม่ได้เกิดจากตัวข้าว เป็นสีของเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Monascus purpureusหรือราแดง และเป็นภูมิปัญญาของสมัยก่อนที่นำมาใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหาร เช่น ทำเต้าหู้ยี้สีแดง
2015-07-07
4,048
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-07
726
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00