ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่....รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-20
1,706
เทคนิคกระตุ้นข่าอ่อนและการปลูกจำหน่ายหัวสด
คุณแดง แก้วมหาชัย เกษตรกรผู้ปลูกข่าอ่อนและหวายพื้นบ้านในเขต ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการปลูกข่าอ่อนจำหน่าย ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจที่จะผลิตพืชอนาคตไกลอย่างข่าได้ศึกษาถึงวิธีการและเทคนิคในการกระตุ้นให้เกิดหัวข่าอ่อน ในพื้นที่ปลูกข่าเพียง 1 ไร่ แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้แบบรายสัปดาห์ ทำให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวได้พอสมควร ได้แนะนำวิธีการปลูกและเทคนิคการกระตุ้นหน่ออ่อนไว้ดังนี้
2015-07-20
43,416
สูตรยาบำรุงสัตว์ให้แข็งแรง
ยาบำรุง (ยานี้จะช่วยให้วัวควายกินหญ้า กินน้ำได้มาก ทำให้อ้วนและแข็งแรงขึ้น)
2015-07-20
26,521
แก้อาการท้องอืดในโค-กระบือช่วงฤดูฝน
ในช่วงฤดูฝนหญ้าอ่อน จะขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นที่ชื่นชอบของโค-กระบือ แต่หากสัตว์กินหญ้าอ่อนมากๆ ผลที่ตามมาคือปัญหาอาการท้องอืดในโค-กระบือ หากรักษาไม่ทันก็อาจส่งผลทำสัตว์ตายได้ ดังนั้นเกษตรกรควรรู้จักวิธีรักษาหากพบว่าโค-กระบือเริ่มมีอาการท้องอืด ซึ่งคุณสมัย สาวงษา ปราชญ์ชาวบ้านแห่งสมสมัยฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้แนะนำสูตรสมุนไพรเพื่อรักษาอาการท้องอืดในโค-กระบือผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ด้วยวิธีเตรียมสมุนไพรง่ายๆ ดังนี้
2015-07-20
3,747
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-17
532
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-16
956
การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบนบ่อดินเพื่อลดกลิ่นสาบคาวปลา
เกษตรกรหลายๆท่านที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินหรือบ่อซีเมนต์อาจจะเคยเจอกับปัญหาปลาดุกที่เลี้ยงจะมีกลิ่นสาบคาว สาเหตุอันเนื่องมาจากอาหารและมูลปลาที่ตกค้างในบ่อ
2015-07-16
19,147
เทคนิคการป้องกันข้าวเมาตอซัง
ข้าวเมาตอซัง จะเกิดในระยะต้นกล้า และแตกกอ โดยข้าวจะมีอาการใบเหลือง ต้นเหลือง สาเหตุมาจากก๊าซไข่เน่าที่เกิดจากการไถกลบฟางหรือซากพืชที่ย่อยสลายไม่หมด
2015-07-15
2,815
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-15
724
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-07-14
1,022
การใส่ปุ๋ยและการจัดการต้นมังคุดเพิ่มคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรชาวสวนมังคุดที่ประสบปัญหาต่างๆ ในขั้นตอนการจัดการ การดูแลทั้งในส่วนของการใส่ปุ๋ย การเตรียมดิน การดูแลต้นมังคุด รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่จะมีเข้ามาในแต่ระยะช่วงของการเติบโต ซึ่งคุณสรรเสริญ เข็มสม เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้แนะนำวิธีการให้ปุ๋ยและการจัดการต้นเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดไว้เป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2015-07-14
4,434
การปลูกมังคุดในภาคอีสาน ให้ประสบความสำเร็จ
คุณสมยศ รสโสดา เกษตรกรจากบ้านดงค้าพัฒนา ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประสบความสำเร็จทางด้านการนำผลไม้ทางภาคตะวันออก เช่น เงาะ มังคุด เรียน มาปลูกในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านทางด้านการปลูกมังคุดด้วย สำหรับการปลูกมังคุดในภาคอีสานให้ประสบความสำเร็จ ไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2015-07-14
61,719
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
64.00
0.00