ข้อมูลเกษตร
ราคาผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-24
1,503
ปลูกมะม่วงแนว 90 องศาตะวันออก ช่วยให้ติดลูกดกได้ตลอดปี โดยไม่ต้องพึ่งเคมี
ปัจจุบันมะม่วงมีหลายชนิด มีหลายสายพันธุ์ และวิธีการปลูกจึงต้องเลือกให้เหมาะสม และผลไม้แต่ละชนิดมีส่วนซึ่งนำไปขยายพันธุ์และการปลูกที่แตกต่างกันและช่วยช่วยลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ย ซึ่งช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปลูก แต่ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างอาจารย์ กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และวันนี้มีเทคนิคการปลูกมะม่วง 90 องศาตะวันออกซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
2015-09-24
19,917
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-23
908
ผักบุ้งจีนพืชสร้างรายได้งาม
\"ผักบุ้งจีน\" เป็นผักที่ปลูกและดูแลง่าย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อย โดยเฉพาะเกษตรกรแถบหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นิยมปลูกผักบุ้งจีนส่งให้กับบริษัทส่งออก บางส่วนตัดส่งขายตลาด โดยทั่วไปผักบุ้งจีนที่ขายในท้องตลาดทั่วไป จะถอนขึ้นมาทั้งราก ล้างทำความสะอาดแล้วส่งตลาดด้วยสภาพที่ติดราก แต่ผักบุ้งจีนที่ส่งออกไปต่างประเทศ เขาจะใช้มีดตัดต้นให้ชิดดินเหลือไว้ประมาณ 4-5 เซนติเมตร ไม่ได้เอารากติดไปด้วย
2015-09-22
32,781
น้ำหมักอามูเร่แก้ปัญหาเชื้อราในผักบุ้ง
คุณนงนุช โพธิ์ทอง รองประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ในโครงการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งหมด 30 กว่าไร่ เนื่องจากใช้ชีวภาพจึงต้องหาวิธีหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาโรคในพืชผักต่างๆ จึงแนะวิธีแก้ไขโดยใช้สูตรอามูเร่แก้โรคราสนิมขาวในผักบุ้งและเชื้อราพืชทุกชนิด สูตรนี้เป็นสูตรที่ลูกสาวคุณนงนุชได้ศึกษาจนเจอสูตรของหมอดินจันทร์ บุญยึด จากกำแพงเพชร จึงทดลองทำแล้วได้ผลโดยมีส่วนประกอบดังนี้
2015-09-22
12,308
สมุนไพรป้องกันโรคใบจุดในผักบุ้งจีน
ผักบุ้งจีน ผักสวนครัว ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 25-28 วันเท่านั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ สำหรับผักบุ้งจีนที่ปลูกไว้เพื่อเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อจะต้องดูแลจนกระทั่งอายุ 4-5 เดือน ถึงจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ ซึ่งในช่วงระยะเวลาการปลูกและการดูแลรักษาผักบุ้งนั้น โรคที่เกษตรกรพบอยู่บ่อยครั้งคือ โรคใบจุดในผักบุ้งจีน โดยเฉพาะผักบุ้งจีนที่ปลูกไว้เก็บเมล็ดทำพันธุ์ต่อจะพบโรคนี้มาก การแก้ไขปัญหาโรคใบจุดในผักบุ้งจีนนั้นจะต้องใช้สารเคมีพ่นป้องกันกำจัดโรค
2015-09-22
20,762
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 3
วันที่รับรอง : 18 พฤษภาคม 2526 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2015-09-22
5,489
การปลูกผักบุ้งจีน
นายสัมฤทธิ์ ผาภูมา เกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่การเพาะปลูก 3 ไร่ โดยจะปลูกผักหมุนเวียนตลอดทั้งปี อาทิ ผักชี, คะน้า, ผักบุ้งจีน โดยจะมีพ่อค้ามารับผลผลิตถึงที่บ้าน ปัจจุบันราคาผลผลิตไม่สูงมากนัก ผักบุ้งจีนขายอยู่ที่ 2 กิโลกรัม 26-30 บาท คุณสัมฤทธิ์ เลี้ยงปลาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2015-09-22
28,507
การปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ ปลอดสารพิษ
ผักบุ้งจีน กลายเป็ผพืชผักที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยมาช้านาน เนื่องจากมีลำต้น อวบ ตรงใหญ่ มีสีสันน่าทาน ทั้งยังเป็นพืชที่เพาะปลูกง่าย ขายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและผู้ปลูกมาที่สุดก็คือ ผักบุ้งจีนใบไผ่ ที่มีลักษณะใบเรียวเล็กเหมือนใบไผ่ ไม่มีแขนง ข้อปล้องยาว ลำต้นตรง นอกจากผักบุ้งพันธุ์นี้จะมีลักษณะน่ารับประทานแล้ว ยังเป็นพันธุ์ที่ปลูกขายได้ราคาดีอีกด้วย ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกยืนยันว่าสามารถขายได้ 15-20 บาท / กก. เลยทีเดียว
2015-09-22
66,304
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13
นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่สำเร็จอีก 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ระยอง 86-13 (Rayong 86-13) มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตหัวสดสูง เฉลี่ย 4,513 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 3, 3 และร้อยละ 4 ทั้งยังให้ผลผลิตแป้งสูง เฉลี่ย 1,196 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 16, 14 และร้อยละ 9 นอกจากนั้น ยังมีแป้งสูง เฉลี่ย 26.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 14, 11 และร้อยละ 5 และยังให้ผลผลิตมันแห้งสูงถึง 1,705 กิโลกรัม/ไร่
2015-09-22
8,063
มันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 72 (KU 72)
มันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 72 (KU 72) เป็นมันอุตสาหกรรมล่าสุด เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ระยอง 5 (เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ดินเหนียวสีดำ) กับ พันธุ์ OMR 29-20-18 (ทรงต้นดีไม่แตกกิ่งจากด้านล่างลำต้น และมีแป้งในหัวสูง) แม้เพิ่งแนะนำมันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 72 (KU 72) สู่เกษตรกรเป็นปีแรก แต่กลับเรียกคะแนนความสนใจจากเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก ด้วยความโดดเด่นของสายพันธุ์ ทำให้ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดนวัตรกรรมมุ่งเป้า (ข้าว ,มันสำปะหลัง,ยางพารา,อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทมันสำปะหลัง จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 มาเป็นเครื่องการันตีถึงวามสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์อีกด้วย
2015-09-22
45,755
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-22
996
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00