ข้อมูลเกษตร
การผลิตผงปรุงรสสมุนไพร
ผงปรุงรส หรือ ผงนัว หรือ ผงชูรส เป็นอีกหนึ่งเครื่องปรุงรสที่คนไทยนิยมนำมาประกอบอาหาร แต่ ผงชูรส ตามท้องตลาดนั้น เราต่างก็รู้ว่ามันคือ สารเคมีชนิดหนึ่ง ที่หากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน
2015-09-28
10,706
การเพาะเลี้ยงแพลงตอน เพื่อเป็นอาหารตัวอ่อนปูทะเล
ปูทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่กำลังเป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรเนื่องจากราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่การเลี้ยงปูทะเลจะค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งในเรื่องของน้ำและอาหาร โดยในช่วงตัวอ่อนของปูทะเล จำเป็นที่ต้องใช้แพลงตอนเพื่อเป็นอาหารของปูทะเล การเพาะเลี้ยงแพลงตอนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปูทะเลอย่างมาก
2015-09-28
3,094
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-25
911
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-24
1,930
ราคาผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-24
1,543
ปลูกมะม่วงแนว 90 องศาตะวันออก ช่วยให้ติดลูกดกได้ตลอดปี โดยไม่ต้องพึ่งเคมี
ปัจจุบันมะม่วงมีหลายชนิด มีหลายสายพันธุ์ และวิธีการปลูกจึงต้องเลือกให้เหมาะสม และผลไม้แต่ละชนิดมีส่วนซึ่งนำไปขยายพันธุ์และการปลูกที่แตกต่างกันและช่วยช่วยลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ย ซึ่งช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปลูก แต่ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างอาจารย์ กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และวันนี้มีเทคนิคการปลูกมะม่วง 90 องศาตะวันออกซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
2015-09-24
19,956
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-23
928
ผักบุ้งจีนพืชสร้างรายได้งาม
\"ผักบุ้งจีน\" เป็นผักที่ปลูกและดูแลง่าย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อย โดยเฉพาะเกษตรกรแถบหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นิยมปลูกผักบุ้งจีนส่งให้กับบริษัทส่งออก บางส่วนตัดส่งขายตลาด โดยทั่วไปผักบุ้งจีนที่ขายในท้องตลาดทั่วไป จะถอนขึ้นมาทั้งราก ล้างทำความสะอาดแล้วส่งตลาดด้วยสภาพที่ติดราก แต่ผักบุ้งจีนที่ส่งออกไปต่างประเทศ เขาจะใช้มีดตัดต้นให้ชิดดินเหลือไว้ประมาณ 4-5 เซนติเมตร ไม่ได้เอารากติดไปด้วย
2015-09-22
32,960
น้ำหมักอามูเร่แก้ปัญหาเชื้อราในผักบุ้ง
คุณนงนุช โพธิ์ทอง รองประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ในโครงการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งหมด 30 กว่าไร่ เนื่องจากใช้ชีวภาพจึงต้องหาวิธีหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาโรคในพืชผักต่างๆ จึงแนะวิธีแก้ไขโดยใช้สูตรอามูเร่แก้โรคราสนิมขาวในผักบุ้งและเชื้อราพืชทุกชนิด สูตรนี้เป็นสูตรที่ลูกสาวคุณนงนุชได้ศึกษาจนเจอสูตรของหมอดินจันทร์ บุญยึด จากกำแพงเพชร จึงทดลองทำแล้วได้ผลโดยมีส่วนประกอบดังนี้
2015-09-22
12,413
สมุนไพรป้องกันโรคใบจุดในผักบุ้งจีน
ผักบุ้งจีน ผักสวนครัว ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 25-28 วันเท่านั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ สำหรับผักบุ้งจีนที่ปลูกไว้เพื่อเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อจะต้องดูแลจนกระทั่งอายุ 4-5 เดือน ถึงจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ ซึ่งในช่วงระยะเวลาการปลูกและการดูแลรักษาผักบุ้งนั้น โรคที่เกษตรกรพบอยู่บ่อยครั้งคือ โรคใบจุดในผักบุ้งจีน โดยเฉพาะผักบุ้งจีนที่ปลูกไว้เก็บเมล็ดทำพันธุ์ต่อจะพบโรคนี้มาก การแก้ไขปัญหาโรคใบจุดในผักบุ้งจีนนั้นจะต้องใช้สารเคมีพ่นป้องกันกำจัดโรค
2015-09-22
20,840
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 3
วันที่รับรอง : 18 พฤษภาคม 2526 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2015-09-22
5,547
การปลูกผักบุ้งจีน
นายสัมฤทธิ์ ผาภูมา เกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่การเพาะปลูก 3 ไร่ โดยจะปลูกผักหมุนเวียนตลอดทั้งปี อาทิ ผักชี, คะน้า, ผักบุ้งจีน โดยจะมีพ่อค้ามารับผลผลิตถึงที่บ้าน ปัจจุบันราคาผลผลิตไม่สูงมากนัก ผักบุ้งจีนขายอยู่ที่ 2 กิโลกรัม 26-30 บาท คุณสัมฤทธิ์ เลี้ยงปลาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2015-09-22
28,591
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00