ข้อมูลเกษตร
การเตรียมดินก้นบ่อเลี้ยงปลาให้พร้อมสำหรับการปลูกพืช
ดินที่ได้จากการขุดบ่อเป็นดินลึกที่มีธาตุอาหารยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ถ้าจะนำดินเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะสามารถปลูกพืชรอบๆ บ่อเลี้ยงปลาได้ก็จะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด …คุณช่วย สาสุข เกษตรกรเขตทุ่งกุลาร้องให้ เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 จ.ร้อยเอ็ด ปลูกพืชผักสวนครัวบนเนื้อที่ 3 ไร่รอบๆ บ่อเลี้ยงปลา แบบผสมผสานหมุนเวียนตามฤดูกาลตลอดทั้งปี พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ แตงโม ฟักทอง ถั่วฝักยาว พริก ตะไคร้ ผักกาด กวางตุ้ง ผักคะน้า ต้นหอม ผักชี มะเขือ กระเพรา แมงลัก โหระพา ผักแป้น ผักกาดหอม ผักกาดแก้ว ปลูกไผ่เลี้ยง ชะอม เป็นต้น มีการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนน้ำหมักพ่อ ที่ใช้ผลไม้สุกและฮอร์โมนน้ำหมักแม่จากการหมักพืชผักใบเขียว นำมาใช้บำรุงพืชที่ปลูกทำให้ได้ผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมี 100% มีรสชาติหวาน กรอบ เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี..ได้แนะนำวิธีการปรับปรุงดินที่ได้จากการขุดบ่อปลา ซึ่งเป็นดินก้นบ่อ ให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืข จนเจริญงอกงาม ไว้ดังนี้
2015-09-09
8,272
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-07
1,812
น้ำหมักสกัดโปรตีนไหมไล่เพลี้ยกระโดด
เกษตรกรชาวนากับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ระบาดในนาข้าวเปรียบเสมือนคู่ปรับที่ต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ผลผลิตข้าวต่ำลง และทำให้คุณภาพของข้าวในนาไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งคุณชนะพล โห้หาญ เป็นเกษตรกรอีกคนที่ได้รับการแนะนำจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และได้ทำการทดลองจนได้ผลดี ด้วยการป้องกันเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลในนาข้าวด้วยโปรตีนไหมสด
2015-09-07
3,859
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูถั่วฝักยาว
สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงสูตรเข้มข้น ที่หมักขึ้นจากสมุนไพรเป็นทางเลือกที่เกษตรกรหันมาใช้ทดแทนสารเคมีกันมาก ด้วยมีต้นทุนการผลิตต่ำ วัสดุที่นำมาใช้ก็สามารถหาได้ไม่ยากในท้องถิ่น ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ดังนั้นคุณแม่บุญช่วย เถื่อนวิถี เกษตรกรผู้ปลูกผัก พรหมพิราม จึงได้คิดค้นสูตรสมุนไพรขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วฝักยาวขึ้นจากส่วนผสมง่าย ๆ ดังนี้
2015-09-07
6,323
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-04
892
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-03
1,279
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...www.รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-02
1,742
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-01
864
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-08-31
1,823
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-08-28
738
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-08-27
870
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่....รักบ้านเกิด.คอม
2015-08-26
795
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566