ข้อมูลเกษตร
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-18
845
ล้างเห็ดป่าอย่างไรให้ดอกไม่แตก
ช่วงต้นฤดูฝน - ฤดูฝน เป็นฤดูกาลที่เห็ดป่าตามธรรมชาติ อาทิ เห็ดโคน เห็ดละโงก เห็ดข่า เห็ดคาไคล เห็ดน้ำหมาก ฯลฯ ออกดอกมามากมาย ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยใกล้กับป่าเขา มีรายได้จากการเก็บของป่ามาขาย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการผู้ที่นิยมทานเห็ดป่าก็คือ อาการดอกแตกหัก หมวกหลุด และดูไม่น่าทานขณะนำไปล้างทำความสะอาด จนก่อเกิดภูมิปัญญาในการทำให้เห็ดป่าสามารถคงรูปร่างไว้ได้อย่างสวยงาม หลังผ่านการล้างทำความสะอาดแล้ว ด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้
2015-09-17
5,524
ราคาผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-17
1,509
สูตรกำจัดป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (หลักสูตรโรงเรียนชาวนาแม่สาย )
การทำนาข้าวในปัจจุบันเกษตรกรมักประสบปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดมากทุกๆปี โดยสาเหตุการระบาดนับว่ามีอยู่หลายสาเหตุ เช่น เกษตรกรมีการปลูกข้าวตลอดทั้งปีโดยไม่พักดิน ,การปลูกข้าวพันธุ์ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล,ร่วมทั้งการใช้สารเคมีบางชนิดอาจทำให้เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นต้น ซึ่งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงจำพวกปากดูด ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลส์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวก แห้งตายเป็นหย่อมๆเรียก อาการไหม้ ถ้าไม่หาวิธีกำจัดอาจทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายได้ ตามข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงานฯ วันนี้เรามีสูตรการกำจัดป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ( หลักสูตรโรงเรียนชาวนาแม่สาย )โดยคุณพรรณพิมล ปันคา ศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุม บ้านท่าศาลา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่สูตรวิธีการกำจัดเพลี้ยกระโดยที่ได้ผล และเกษตรกรสามารถเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีวัตถุดิบที่ใช้และวิธีการทำดังนี้
2015-09-16
1,839
มะละกอ ขอนแก่น 80 ให้ผลเร็ว ต้านทานจุดวงแหวน
ปัญหาการระบาดของ โรคจุดวงแหวน ในแหล่งปลูกมะละกอที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างความเสียหายและทำให้เกษตรกรเดือดร้อนค่อนข้างมาก นอกจากจะทำให้ผลผลิตลดลงแล้ว มะละกอยังมีคุณภาพไม่ดี ส่งผลให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย กรมวิชาการเกษตรจึงได้เร่งศึกษาวิจัยพัฒนาและ ปรับปรุงพันธุ์มะละกอให้มีความทนทานต่อโรคจุดวงแหวนควบคู่ไปกับการพัฒนามะละกอผลเล็กเพื่อรองรับตลาดในอนาคต กระทั่งได้มะละกอพันธุ์ใหม่ ชื่อ “ขอนแก่น 80” ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะใช้มะละกอพันธุ์นี้ผลิตเพื่อป้อนให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ ตลาดมะละกอผลสุก น่าจะไปได้ค่อนข้างดี
2015-09-16
10,732
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-16
780
สูตรปุ๋ยเสริมการติดผลและเร่งการสุกแก่ผลปาล์มน้ำมัน
คุณสุพจน์ สง่าหวัง เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้โทรมาสอบถามกับทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเครือข่ายอันดามันจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ *1599 ด้วยปัญหาที่ว่า ปลูกปาล์มน้ำมันไว้ 10 ไร่ ใช้วิธีการดูแลแบบธรรมดาทั่วไป โดยปกติจะใช้ปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันนี้ราคาปุ๋ยเคมีปรับสูงขึ้น แต่ราคาปาล์มน้ำมันกลับลดลง จึงได้รับผลกระทบมาก ในเรื่องของต้นทุนการจัดการทางเคมีที่สูงขึ้น ตนจึงได้ปรับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงปาล์มน้ำมัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ยังขาดความรู้ความเข้าในในการเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักและอยากได้สูตรปุ๋ยหมักที่มาช่วยเสริมการติดผลและเร่งให้ผลปาล์มน้ำมันสุกแก่เร็วขึ้น จึงได้โทรมาสอบถาม *1599
2015-09-15
22,333
การจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและผลผลิตสูง แต่ต้องการธาตุอาหารในปริมาณสูง ดังนั้นในการทำสวนปาล์มน้ำมันจะต้องใช้ปุ๋ยเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องทราบชนิดและอัตราปุ๋ยที่ปาล์มน้ำมันต้องการ รวมทั้งวิธีการและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ย
2015-09-15
8,784
การประเมินความต้องการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน
การกำหนดความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมันนั้น นิยมใช้ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารและการบันทึกปริมาณผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีเป็นเครื่องมือในการประเมินความต้องการธาตุอาหาร และนำผลที่ได้มาพิจารณาการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม
2015-09-15
7,185
คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ส่วนใหญ่ดินในภาคใต้ของประเทศไทยมีอินทรียวัตถุต่ำ และมีสภาพเป็นกรด โดยเฉพาะดินดอนมักพบว่ามี pH 4.0-5.0 ดังนั้นการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตจึงน่าจะเหมาะสมกับปาล์มน้ำมัน
2015-09-15
47,904
การใช้ทะลายเปล่าคลุมดิน ร่วมกับการให้ปุ๋ยเคมี
ในต่างประเทศนิยมใช้ทะลายเปล่าคลุมดินในสวนปาล์มน้ำมัน เพราะทะลายเปล่าเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุที่สำคัญ เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยธาตุอาหารหมุนเวียนกลับคืนสู่ดิน
2015-09-15
15,758
เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิต
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นพืชพลังงานตัวสำคัญเชิงพาณิชย์ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกกันมากทางภาคใต้ อันเนื่องจากมีน้ำ มีฝนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอมีความเหมาะสม แต่ปัจจุบันภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคอีสาน สามารถปลูกได้และให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพ เพราะอาศัยน้ำฝนที่ตกมามากในช่วงปีหลัง ๆที่ผ่านมา รวมทั้งเกษตรกรยังใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทำแหล่งน้ำ ทำท่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงแปลงปาล์มน้ำมัน
2015-09-15
3,872
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00