ข้อมูลเกษตร
ข้าวกล้องงอกผงสำเร็จรูปผสมธัญพืชพร้อมชงดื่ม
ข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชพร้อมชงดื่ม จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีโภชนาการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าและช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมิ่ง จ.อุบลราชธานี
2015-10-12
11,050
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยเพิ่มเติมได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-12
1,736
วิธีดูแลจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพ
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันทุกขั้นตอนเพื่อจะได้ผลผลิตของข้าวที่ดี ได้ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
2015-10-12
2,786
ป้องกันกำจัดวัชพืชในร่องสวนด้วยผ้าพลาสติกสีดำ
เทคนิควิธีการทำการเกษตรที่ธรรมดาแต่น่าสนใจโดยที่ใครหลายต่อหลายคนได้มอง ข้ามไป นั่นคือการคลุมร่องดินของผักหวานด้วยถุงดำ เพื่อป้องกันวัชพืชที่จะขึ้นมาทำให้ประหยัดเวลาในการคอยกำจัดวัชพืชนอกจาก นั้นการคลุมดินยังมีประโยชน์อีกมากมายเช่นช่วยรักษาอุณหภูมิและความชุ่มชื้น ในดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และลดการพังทลายในดินโดยป้องกันแรงปะทะจากน้ำฝน
2015-10-12
11,475
รวมสูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดโรคผักบุ้งที่เกิดจากเชื้อรา
\"ผักบุ้ง\" จัดเป็นพืชผักที่ปลูกง่าย ลงทุนน้อย และใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกไม่นาน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้แล้ว โดยแต่ละรอบการปลูกจะใช้ระยะเวลาเพียง 30-45 วัน จึงคืนทุนได้เร็ว เนื่องจากเป็นผักที่มีการตลาดดี มีความต้องการใช้ตลอดฤดูกาล ทั้งยังปลูกได้ผลดีตลอดปี ขอเพียงให้มีความชุ่มชื้น มีระบบน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และมีการจัดการเอาใจใส่เรื่องวัชพืชและการเตรียมดินปลูกที่ดีตั้งแต่แรก ก็แทบจะไม่มีปัญหาใดๆ เข้ามาทำให้ผู้ปลูกต้องปวดหัวมากไปกว่าโรคที่เกิดจากเชื้อรา
2015-10-09
4,867
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-09
737
เพิ่มปุ๋ยในนาข้าว ด้วยการปลูกต้นก้ามปูล้อมแปลงนา
ต้นก้ามปู เรียกอีกชื่อว่าต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉา เป็นไม้โตเร็ว จัดอยู่ในพืชวงศ์เดียวกับพืชตระกูลถั่ว ประโยชน์ของการปลูกไม้โตเร็วอย่างต้นก้ามปู มีอยู่หลายด้าน เกษตรกรจะปลูกต้นก้ามปูไว้เพื่อเป็นร่มเงา ใช้เลี้ยงครั่งและเป็นเชื้อเพลิงเสียส่วนใหญ่ แต่สำหรับ อ.เปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย มีความเห็นว่า ยังมีเกษตรกรส่วนน้อยที่ยังไม่ทราบว่า ต้นก้ามปู สามารถปลูกไว้สำหรับเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อย่างดี ทางศูนย์เรียนรู้ฯจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นก้ามปูสำหรับบำรุงต้นข้าวในนา โดยมีแปลงสาธิตให้กับผู้ที่สนใจศึกษา
2015-10-08
12,041
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยเพิ่มเติมได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-08
1,922
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-08
782
เลี้ยงกุ้งในฤดูกาลที่เหมาะสม
จากข้อมูลการเลี้ยงกุ้งระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา พบว่าในช่วงปลายปีจนถึงต้นปี จะมีปัญหาโรคดวงขาวรุนแรงมากในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงควรวางแผนการเลี้ยงกุ้งให้เหมาะสมตามฤดูกาลหลายพื้นที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยลูกกุ้งในช่วงปลายปี เพราะลูกกุ้งมีการติดเชื้อไวรัสมากโดยเฉพาะลูกกุ้งที่ได้มาจากแม่กุ้งน้ำตื้นริมชายฝั่งในช่วงที่ไม่สามารถหาแม่กุ้งน้ำลึกได้พอเพียงแม่กุ้งน้ำตื้นมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อดวงขาวสูงมาก ทำให้ลูกกุ้งมีโอกาสติดเชื้อสูงตามไปด้วยพื้นที่มีความเสี่ยงมากในการปล่อยลูกกุ้งในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปคือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงจังหวัดปัตตานีจะมีคลื่นลมแรงฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน โอกาสที่กุ้งจะเครียดและอ่อนแอและป่วยเป็นโรคในที่สุดจะมีสูงมาก ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ความเสี่ยงจะน้อยกว่า เช่น ทางฝั่งทะเลอันดามันในช่วงปลายปีต่อถึงต้นปีมีฝนตกน้อยกว่าทางฝั่งอ่าวไทย ส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิของน้ำจะต่ำกว่าปกติเพราะเป็นช่วงอากาศหนาวแต่ไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุฝนมากตอนกลางวันแสงแดดจัดซึ่งจะทำให้สภาพต่าง ๆ ในบ่อยังคงเป็นปกติ กุ้งจะกินอาหารลดลงมากในมื้อเช้า และกลางคืนเพราะอุณหภูมิน้ำต่ำมาก ส่วนมื้อกลาง วันกุ้งจะกินอาหารมากขึ้นแต่ยังไม่เท่ากับช่วงปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพในบ่อทางชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่มีมรสุมติดต่อกันหลายวัน ฝนตกหนักและอุณหภูมิน้ำต่ำลง สภาพในบ่อจะลดลงเรื่อย ๆ ในที่สุดกุ้งจะป่วยได้ง่าย ทางภาคกลางและภาคตะวันออกมีโอกาสเสี่ยงที่น้อยกว่า การวางแผนการปล่อยลูกกุ้งให้เหมาะสม เช่น รอบแรกปล่อยลูกกุ้งหลังจากอากาศหนาวเย็นผ่านไปแล้ว คือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปบางพื้นที่อาจจะปล่อยได้ตั้งแต่เดือนมกราคมและในรอบที่สองปล่อยลูกกุ้งในเดือนกรกฏาคมหรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมและจะทำให้มีระยะเวลาเลี้ยงนานพอเพียงเมื่อมีปัญหาในช่วงปลายปีกุ้งก็โตพอที่จะจับขายได้แล้วอาจจะลดความเสี่ยงได้มากสำหรับฟาร์มรายย่อยขนาดเล็กที่ไม่มีบ่อพักน้ำ และอยู่ริมชายฝั่งทะเลหรือในพื้นที่ ๆ
2015-10-08
6,474
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-07
1,107
การนำสมุนไพรมาป้องกันแมลงและศัตรูพืชในแปลงนาข้าว
ปัจจุบันการทำนาข้าวนั้น ล้วนแต่มีความเสี่ยงต่อการนำสารเคมีมาฉีดเพื่อป้องกันแมลงและศัตรูพืชยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทำให้เกษตรกรชาวนาและผู้บริโภคได้รับสารเคมีกันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการทำลายสภาพหน้าดินในแปลงนาข้าวให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก คุณลุงเหลี่ยง แสงรัตน์ หมอดินประจำจังหวัดระยองได้เกิดความคิดว่า ทำอย่างไรจะให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี จึงได้นำสมุนไพรต่างๆ เช่น บอระเพ็ด สะเดา และตะไคร้หอม มาทำเป็นสมุนไพรฉีดป้องกันแมลงและศัตรูพืชในแปลงนาข้าวแทนการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกคน
2015-10-06
3,253
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00