ข้อมูลเกษตร
สูตรกำจัดป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (หลักสูตรโรงเรียนชาวนาแม่สาย )
การทำนาข้าวในปัจจุบันเกษตรกรมักประสบปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดมากทุกๆปี โดยสาเหตุการระบาดนับว่ามีอยู่หลายสาเหตุ เช่น เกษตรกรมีการปลูกข้าวตลอดทั้งปีโดยไม่พักดิน ,การปลูกข้าวพันธุ์ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล,ร่วมทั้งการใช้สารเคมีบางชนิดอาจทำให้เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นต้น ซึ่งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงจำพวกปากดูด ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลส์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวก แห้งตายเป็นหย่อมๆเรียก อาการไหม้ ถ้าไม่หาวิธีกำจัดอาจทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายได้ ตามข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงานฯ วันนี้เรามีสูตรการกำจัดป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ( หลักสูตรโรงเรียนชาวนาแม่สาย )โดยคุณพรรณพิมล ปันคา ศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุม บ้านท่าศาลา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่สูตรวิธีการกำจัดเพลี้ยกระโดยที่ได้ผล และเกษตรกรสามารถเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีวัตถุดิบที่ใช้และวิธีการทำดังนี้
2015-09-16
1,754
มะละกอ ขอนแก่น 80 ให้ผลเร็ว ต้านทานจุดวงแหวน
ปัญหาการระบาดของ โรคจุดวงแหวน ในแหล่งปลูกมะละกอที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างความเสียหายและทำให้เกษตรกรเดือดร้อนค่อนข้างมาก นอกจากจะทำให้ผลผลิตลดลงแล้ว มะละกอยังมีคุณภาพไม่ดี ส่งผลให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย กรมวิชาการเกษตรจึงได้เร่งศึกษาวิจัยพัฒนาและ ปรับปรุงพันธุ์มะละกอให้มีความทนทานต่อโรคจุดวงแหวนควบคู่ไปกับการพัฒนามะละกอผลเล็กเพื่อรองรับตลาดในอนาคต กระทั่งได้มะละกอพันธุ์ใหม่ ชื่อ “ขอนแก่น 80” ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะใช้มะละกอพันธุ์นี้ผลิตเพื่อป้อนให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ ตลาดมะละกอผลสุก น่าจะไปได้ค่อนข้างดี
2015-09-16
10,610
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-16
709
สูตรปุ๋ยเสริมการติดผลและเร่งการสุกแก่ผลปาล์มน้ำมัน
คุณสุพจน์ สง่าหวัง เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้โทรมาสอบถามกับทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเครือข่ายอันดามันจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ *1599 ด้วยปัญหาที่ว่า ปลูกปาล์มน้ำมันไว้ 10 ไร่ ใช้วิธีการดูแลแบบธรรมดาทั่วไป โดยปกติจะใช้ปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันนี้ราคาปุ๋ยเคมีปรับสูงขึ้น แต่ราคาปาล์มน้ำมันกลับลดลง จึงได้รับผลกระทบมาก ในเรื่องของต้นทุนการจัดการทางเคมีที่สูงขึ้น ตนจึงได้ปรับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงปาล์มน้ำมัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ยังขาดความรู้ความเข้าในในการเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักและอยากได้สูตรปุ๋ยหมักที่มาช่วยเสริมการติดผลและเร่งให้ผลปาล์มน้ำมันสุกแก่เร็วขึ้น จึงได้โทรมาสอบถาม *1599
2015-09-15
22,173
การจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและผลผลิตสูง แต่ต้องการธาตุอาหารในปริมาณสูง ดังนั้นในการทำสวนปาล์มน้ำมันจะต้องใช้ปุ๋ยเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องทราบชนิดและอัตราปุ๋ยที่ปาล์มน้ำมันต้องการ รวมทั้งวิธีการและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ย
2015-09-15
8,664
การประเมินความต้องการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน
การกำหนดความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมันนั้น นิยมใช้ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารและการบันทึกปริมาณผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีเป็นเครื่องมือในการประเมินความต้องการธาตุอาหาร และนำผลที่ได้มาพิจารณาการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม
2015-09-15
7,090
คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ส่วนใหญ่ดินในภาคใต้ของประเทศไทยมีอินทรียวัตถุต่ำ และมีสภาพเป็นกรด โดยเฉพาะดินดอนมักพบว่ามี pH 4.0-5.0 ดังนั้นการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตจึงน่าจะเหมาะสมกับปาล์มน้ำมัน
2015-09-15
47,571
การใช้ทะลายเปล่าคลุมดิน ร่วมกับการให้ปุ๋ยเคมี
ในต่างประเทศนิยมใช้ทะลายเปล่าคลุมดินในสวนปาล์มน้ำมัน เพราะทะลายเปล่าเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุที่สำคัญ เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยธาตุอาหารหมุนเวียนกลับคืนสู่ดิน
2015-09-15
15,628
เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิต
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นพืชพลังงานตัวสำคัญเชิงพาณิชย์ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกกันมากทางภาคใต้ อันเนื่องจากมีน้ำ มีฝนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอมีความเหมาะสม แต่ปัจจุบันภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคอีสาน สามารถปลูกได้และให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพ เพราะอาศัยน้ำฝนที่ตกมามากในช่วงปีหลัง ๆที่ผ่านมา รวมทั้งเกษตรกรยังใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทำแหล่งน้ำ ทำท่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงแปลงปาล์มน้ำมัน
2015-09-15
3,744
ปาล์มน้ำมันลูกดก - ให้น้ำหนักดี ด้วยปุ๋ยน้ำหมักจากเมล็ดเงาะ
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นในพื้นดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นรวมทั้งเพิ่มผลผลิตด้วย วันนี้เรามีวิธีในการเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและเพิ่มผลผลิตจากสูตรน้ำหมักจากเมล็ดเงาะมาฝากกัน
2015-09-15
2,787
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-09-15
806
สมุนไพรรักษาอาการปากเท้าเปื่อยในโคกระบือ
ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ สัตว์จะมีอาการไข้ ซึม เบื่ออาหาร ปากและลิ้นเป็นแผลเปื่อย สัตว์จะเจ็บปากไม่กินอาหาร น้ำลายไหล ที่บริเวณเท้าจะบวม มีน้ำเหลืองแตกออกเป็นแผลบริเวณซอกกีบ สัตว์จะเดินไม่ได้เคลื่อนไหวลำบาก
2015-09-15
37,703
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
36.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.04 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00