ข้อมูลเกษตร
วิธีการเก็บส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรมาใช้ทำยา
ยาสมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่ได้มาจากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ตัวยาที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่ที่สำคัญก็คือ \"ช่วงเวลาที่เก็บยาสมุนไพร\" การเก็บในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะมีผลต่อฤทธิ์การรักษาโรคของยาสมุนไพรได้ นอกจากคำนึงถึงช่วงเวลาในการเก็บยาเป็นสำคัญแล้ว ยังต้องคำนึงถึงว่าเก็บยาถูกต้องหรือไม่ ส่วนไหนของพืชที่ใช้เป็นยา เป็นต้น พื้นดินที่ปลูก อากาศ การเลือกเก็บส่วนที่ใช้เป็นยาอย่างถูกวิธีนั้น จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาที่จะนำมารักษาโรค หากปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนไป ปริมาณตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพรก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ทำให้ยานั้นไม่เกิดผลในการรักษาโรคได้
2015-10-30
8,188
สารประกอบทางเคมีและเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร
สารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร จำแนกได้เป็น 2 พวกใหญ่ๆ สาร Secondary metabolite ที่มีจะสรรพคุณทางยา แต่ก็มิได้แน่นอนตายตัวเสมอไป จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าสารพวก Primary metabolite บางตัวก็ออกฤทธิ์ในการรักษาได้เช่นกัน และยังมีข้อสังเกตอีกว่าสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางยาในพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง อาจมิใช่เพียงตัวเดียว อาจมีหลายตัวก็ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถ่องแท้ จึงจะสามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์ทางยามาใช้ได้
2015-10-30
14,085
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปรุงยาไทย
ก่อนทำการปรุงยาไทยหรือนำพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์และสรรพคุณต่างๆ มาเข้าตัวยา ผู้ปรุงยาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สรรพคุณของตัวยาและส่วนต่างที่ต้องนำมาใช้ตลอดจนอัตราส่วนต่างๆ ที่ใช้เรียกในตำหรับยาไทยให้ดีเสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราส่วนและการปรุงยาสมุนไพรที่คลาดเคลื่อน(รักบ้านเกิด,2558)
2015-10-30
4,199
มะพร้าวออกลูกดกและมีรสหวาน ด้วยเทคนิคการปลูกแบบนี้
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ นายประเสริฐ ศรีระสันต์ บ้านควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างเรื่องการปลูกมะพร้าว ว่าการปลูกมะพร้าวเราสามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด แต่ยังคงมีผลผลิตเท่ากับการปลูกในพื้นที่เยอะและมีรสชาติ หอม หวาน จึงแนะนำ การทำอาหารเสริมและเพิ่มรสชาติหวานให้กับมะพร้าวด้วยเกลือ
2015-10-30
15,511
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-30
874
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-29
2,007
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-29
1,753
เทคนิคกระตุ้นดอกเห็ดยานางิให้ออกเร็วขึ้น
เห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุ่นเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีตลาดผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูง ราคาขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 150-200 บาท จึงเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการผลิตกันมาก เนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และ ยังมีการเพาะเลี้ยงกันไม่มากเนื่องมาจากมีข้อจำกัดในการผลิต เนื่องจากเป็นเห็ดเมืองหนาว หรือ เป็นเห็ดที่ต้องการอุณหภูมิต่ำหรือต้องการความหนาวเย็นในการเจริญเติบโตหรือการสร้างดอก ซึ่งหนึ่งในเทคนิคการผลิตเห็ดยานางิให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดก็คือการผลิตดอกให้ออกมาเรียวยาว และวิธีกระตุ้นให้เห็ดออกดอกได้เร็วขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2015-10-29
7,154
การเพาะเลี้ยงเห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุ่น
(อัจฉรา,2535) เห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุ่น ในธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้ดีบนท่อนไม้ผุ ต่างประเทศได้ทำการศึกษาและเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2383 ต่อมาใปี พ.ศ.2517 จึงสามารถเพาะเลี้ยงได้โดยวัสดุที่เป็นส่วนผสมของฟางข้าวสาลีและเมล็ดข้าวโอ๊ต แล้วเปลี่ยนมาเป็นขี้เลื่อยที่เพิ่มอาหารเสริมให้เห็ดชนิดนี้สามารถเติบโตได้ดีในเวลาต่อมา เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีรสชาติดี เนื้อดอก ก้านดอก มีความกรอบแน่น เนื้อคล้ายเห็ดโคน นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด และยังมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานกว่า 1 สัปดาห์ โดยยังมีความสด รูปร่าง ขนาดน้ำหนัก และ สีสัน ไม่เปลี่ยนแปลง
2015-10-28
24,436
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-28
718
การเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น PDA
จะต้องทำในสภาพปลอดเชื้อ และ ห้องปลอดเชื้อทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อภายนอกที่จะส่งผลทำให้เชื้อเห็ดที่ผลิตได้ ไม่บริสุทธิ์ เสียหาย ปนเปื้อน เส้นใยไม่เดินในอาหารวุ้น ขั้นตอนนี้จำต้องอาศัย เทคนิคความรู้ความชำนาญส่วนบุคคลประกอบด้วย จึงจะได้เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ปลอดการปนเปื้อน
2015-10-27
17,494
ราคาผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-27
1,280
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00