ข้อมูลเกษตร
ปลูกผักกางมุ้งลอยฟ้า
คุณธนวัตร โชคกำทอง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านกระโดน ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา แนะนำว่าการปลลูก“ผักสวนครัวกางมุ้ง” เป็นวิธีการจัดการที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแมลง-โรคระบาดมากและมีสภาพดินปลูกไม่เหมาะสม การนำวิธีนี้เข้ามาจัดการจึงช่วยแก้ปัญหาได้มาก ทั้งยังทำให้ดูแลรักษาพืชผักได้ง่ายอีกด้วย
2015-10-21
35,240
กล้วยผลใหญ่ ให้เครือดกด้วยวิธีการแบบนี้
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยทุกท่านคงอยากให้กล้วยมีผลขนาดใหญ่และมีจำนวนหวีมากในเครือเดียวกัน วันนี้ คุณบุญศรี ธุระกิจจำนง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในพื้นที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีเทคนิคในเรื่องของการเพิ่มขนาดและจำนวนหวีของกล้วยในเครือเดียวกันมาบอก โดยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
2015-10-21
8,003
เทคนิคการปลูกกล้วยกลับหัว ด้วยหน่อจากต้นที่ให้เครือแล้ว
ภูมิปัญญาที่ได้จากประสบการณ์ด้านการทำสวนกล้วย เป็นการใช้หน่อกล้วยเก่าที่มีการให้ลูกแล้ว ไปเป็นหน่อพันธุ์ในการขยายพันธุ์ปลูก โดยอาศัยน้ำเลี้ยงและจุลินทรีย์จากต้นเก่าประคับประคองต้นใหม่ที่จะแตกขึ้นมาจากตาในหน่อเดิม ทำให้ต้นที่เกิดใหม่ตั้งตัวได้เร็วและเจริญเติบโตดีขึ้น
2015-10-21
78,203
การเพาะขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมด้วยฟางข้าว
กลวิธีการเพาะกล้าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ตามแบบฉบับชาวบ้าน โดยไม่ใช้โรงเรือน หรือตาข่ายพรางแสง อาศัยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าวเป็นตัวช่วยรักษาความชื้นให้แก่ลูกมะพร้าว ทำให้มะพร้าวมีอายุการงอกเร็วขึ้น
2015-10-21
23,263
ป้องกันกำจัดมอดกัดกินช่อดอกสละด้วยหางไหลแดง
แมลงศัตรูพืช ของสละช่วงแทงช่อดอกที่สำคัญ คือ มอด มักเข้าทำลายสละโดยการกัดกินช่อดอกทั้งที่มีการผสมเกสรเรียบร้อยแล้วและที่ยังไม่ผสมเกสร ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสที่ช่อดอกเหล่านั้นจะกลายมาเป็นผลผลิต ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของสละเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่
2015-10-21
3,399
เพิ่มผลผลิตอ้อย ด้วยการปลูกด้วยระบบน้ำหยด
นายสมพงษ์ วรรณวินัย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชัยภูมิ แห่งบ้านหนองแซง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เริ่มปลูกอ้อยตั้งแต่ ปี 2524 มีความเชี่ยวชาญในการปลูกอ้อยจนประสบความสำเร็จ และคิดค้นการปลูกอ้อยระบบน้ำหยดเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน ปลูก 1 ครั้ง ตัดได้ 8 ตอ ซึ่งมีการปลูกดังนี้
2015-10-21
23,921
การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน
กล้วยไม้ดินถือว่าเป็นพืชตระกูลกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย เนื่องจากปลูกเลี้ยงง่าย ดอกสวยและบางชนิดมีกลิ่นหอม แต่ในการปลูกเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งจะพบว่ากล้วยไม้มีการแตกขยายกออกเป็นจำนวนมาก จนแน่นกระถาง ดังนั้นควรมีการถอนแยก เพื่อให้มีการเจริญเติบโตต่อไปได้ดี
2015-10-21
4,631
การทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ
ทุเรียน เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงมีเกษตรกรจำนวนมากที่ทำการผลิตทุเรียนนอกฤดูออกจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดปริมาณน้อย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีเพื่อทำการกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกและติดผล
2015-10-21
23,157
การตอนกิ่งลำไยและการปลูกกิ่งตอนให้รอดตายสูง
คุณบุญชิต สมัตถะ เริ่มต้นจากการนำลำไยอีดอมาปลูกเพียง 6 ต้นในปี 2540 และได้ทำการขยายพันธุ์เองด้วยวิธีการตอนกิ่งซึ่งมีวิธีการทำดังต่อไปนี้
2015-10-21
29,652
การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี
คุณมนัส วาจาสัตย์ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้โทรมาสอบถามกับทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเครือข่ายอันดามันจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ *1599 เรื่องสูตรปุ๋ยเคมี และสูตรปุ๋ยชีวภาพที่ใช้กับสับปะรดเพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตให้กับสับปะรด โดยคุณสมชายได้ปลูกสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตไว้ประมาณ 10 ไร่ มานานกว่า 2 ปี ปัจจุบันสับปะรดที่ปลูกไว้กำลังจะออกลูกแล้ว โดยปกติแล้วคุณสมชายและเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่บริเวณนั้น จะใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-0 ให้กับสับปะรด แต่ตนรู้สึกว่าบางครั้งสับปะรดที่ปลูกไว้จะให้ผลผลิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ลูกก็ไม่ค่อยโต เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะสูตรปุ๋ยที่ตนใช้อยู่อาจไม่ตรงกับความต้องการของสับปะรดที่ตนปลูกก็ได้ เลยต้องการที่จะสอบถามเรื่องสูตรปุ๋ยต่างๆ ที่ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของสับปะรด วิธีการให้ปุ๋ยสับปะรด และ อัตราส่วนในการให้ปุ๋ยต่อครั้งด้วย
2015-10-21
10,588
เทคนิคดูแลฝรั่งให้ผิวสวยไร้ปัญหาราแป้ง
คุณกนกวลี ทองส่งโสม เกษตรกรตัวอย่างที่ประกอบอาชีพโดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ในพื้นที่ไสม่วง 16/3 ม.13 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ ได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดรอบ ๆ บ้าน ทำแปลงเกษตรขึ้นมา โดยการปลูกพืชผสมผสานหลากหลายชนิด ได้ประโยชน์ครบถ้วน เช่น โหระพา ฝรั่ง ชมพู่ มะเขือ ผักบุ้ง ดอกพุทธ ถั่วฝักยาว ฯลฯ และใด้ให้ความรู้เรื่องเคล็ดลับการดูแลฝรั่งให้ปลอดจากการถูกราแป้งเข้ารบกวน ซึ่งจะส่งผลให้ผิวขรุขระไม่สวย จำหน่ายไม่ได้ราคา หรือ ตกเกรดไป ด้วยสูตรสมุนไพรที่คิดค้นขึ้นใช้ในสวนฝรั่งและสวนยผักที่ปลุกไว้ ทำให้พืชผัก ผลไม้ที่ออกจากสวนไปนั้นมีต้นใบสวยงาม น่าทาน เป็นที่ต้องการของตลาด ไว้ดังนี้
2015-10-21
4,743
รวมเทคนิคผลิตถั่วฝักยาวคุณภาพดี
คุณอาภรณ์ ช่วยนุกูล เกษตรกรในชุมชนบ้านสี่แยกทุ่งแย้ ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ มีความสนใจด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก จึงใช้พื้นที่ของตนเองปลูกผักสวนครัว ซึ่งมีการสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เช่น แตงกวา มัน พริก ผักชี ฯลฯ ปัจจุบันได้ปลูกถั่วฝักยาว อยู่ในช่วงให้ผลผลิต ซึ่งแปลงถั่วฝักยาวแปลงนี้ได้รับคำชมเชยจากเพื่อน ๆ ว่าเป็นแปลงที่สวยมาก คุณอาภรณ์จึงบอกเคล็ดลับในการปลูกถั่วฝักยาวให้(มีคุณภาพดี)สวย ไว้ดังนี้
2015-10-21
5,779
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566