ข้อมูลเกษตร
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-28
652
การเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น PDA
จะต้องทำในสภาพปลอดเชื้อ และ ห้องปลอดเชื้อทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อภายนอกที่จะส่งผลทำให้เชื้อเห็ดที่ผลิตได้ ไม่บริสุทธิ์ เสียหาย ปนเปื้อน เส้นใยไม่เดินในอาหารวุ้น ขั้นตอนนี้จำต้องอาศัย เทคนิคความรู้ความชำนาญส่วนบุคคลประกอบด้วย จึงจะได้เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ปลอดการปนเปื้อน
2015-10-27
17,156
ราคาผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-27
1,211
การหมักฟางข้าวเพื่อใช้ในการเพาะเห็ด
ฟางข้าวจัดเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย และ พบได้ในทุกท้องที่ ทั้งยังมีราคาไม่แพง ซึ่งเมื่อนำมาผ่านขบวนการหมักให้เกิดการย่อยสลายไปบางส่วนแล้วพบว่า สามารถนำมาใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ และ เห็ดยานางิ เป็นต้น
2015-10-27
15,901
น้ำหมักลูกยอกำจัดแมลงในนาข้าว
คุณอุไร ทองปาน เกษตรกรที่ทำนาข้าวจนมาเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นหัวหน้าฐานการทำนาข้าวอินทรีย์ อยู่บ้านเลขที่ 51 บ้านหว้าใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำนามา 16 ปี เคยใช้สารเคมีมา 4 ปี หลังจากนั้นใช้น้ำหมักลูกยอก็ได้ผลมาถึงปัจจุบัน
2015-10-26
6,337
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-10-26
1,543
เครื่องสีข้าวกล้องประดิษฐ์เองแบบมือหมุน
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวันยิ่งเลือนหาย เดิมการสีข้าวในอดีตจะไม่มีเครื่องจักรกลที่ทันสมัย แต่เกษตรกรมีข้าวกล้องไว้บริโภคตลอดทั้งปี ดังนั้นคุณผ่าน ปันคำ ปราชญ์เกษตรแห่งโรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงรายจึงได้สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการประยุกต์วัสดุเหลือใช้ในปัจจุบันให้เป็นเครื่องสีข้าวกล้อง สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้แรงคนในการสีข้าวให้เป็นเมล็ดข้าวกล้องที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เครื่องสีข้าวกล้องประดิษฐ์เองมีส่วนประกอบเพียงไม่กี่อย่าง ใช้งานง่าย เกษตรกรมืออาชีพอย่างคุณก็สามารถทำได้
2015-10-26
6,939
การทำนาประณีต ปลูกข้าวเมล็ดละหม้อ กอละเกวียน
ข้าวเป็นอาหารหลักของมนุษย์ แต่สถานการณ์วิกฤตข้าวไม่มั่นคง และไม่ปลอดภัย การใช้พื้นที่และต้นทุนอย่างจำกัด แต่ให้ได้ผลผลิตสูง จึงเป็นที่มาของ การปลูกข้าว เมล็ดละหม้อ กอละเกวียน โดยใช้พันธุ์ข้าว 1 เมล็ด ได้ผลผลิต 1 หม้อ หรือพันธุ์ข้าว 1 กอ ได้ผลผลิต 1 เกวียน จากการแนะนำของ คุณประยูร ใจแจ้ง ปราชญ์เกษตรกรบ้านหนองม่วงพัฒนา ม.9 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ด้วยขั้นตอนการทำดังนี้
2015-10-26
2,572
โรคสตรอเบอร์รีที่เกิดจากเชื้อไวรัส
สตรอเบอรีเป็นพืชหนึ่งที่มีโรค แมลง และศัตรูรบกวนมาก นับตั้งแต่ระยะกล้าไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว การป้องกันตั้งแต่ระยะแรกจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะโรคของสตรอเบอรีบางโรคการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจะสามารถทำได้ง่ายกว่าการกำจัดหลังจากที่โรคระบาดทำความเสียหายแล้ว เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
2015-10-26
6,533
เห็ดดอกใหญ่ ได้น้ำหนักดี ด้วยปุ๋ยหมักไข่หอยเชอรี่
คุณฐิติรัตน์ พ่วงโพธิ์ทอง เกษตรกรตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อาชีพประจำคือเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญด้านการเขี่ยเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดทุกชนิด และเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย มีเนื้อที่ในการทำการเกษตรนั้นจำนวน 10 ไร่ อดีตยุวเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้ไปดูงานด้านการเกษตรที่ประเทศอเมริกาเป็นเวลานาน 1ปี ในปี 2527 หลังฝึกงานที่อเมริกาเสร็จก็กลับมาทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำการผลิตเห็ดฟางพันธุ์ไต้หวันจนได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ดจากการอบรมและประสบการณ์การทำงานที่บริษัทเห็ดแห่งนี้ จนเบื่ออาชีพลูกจ้าจึงลาออกมาทำฟาร์มเห็ดร่วมกับพืชชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ 10 ไร่ของตัวเอง ซึ่งแบ่งเป็นการผลิตการเกษตรด้านต่างๆ ดังนี้
2015-10-26
3,815
เกลือสปาผงขมิ้น ขจัดเซลล์ผิวเก่า เผยผิวขาวเนียนใส
ปัจจุบันนี้มีผู้สนใจและรักสุขภาพผิวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผิวที่เรียบเนียนอยู่แล้ว หรือผิวหยาบกร้านก็ตาม อาจจะได้รับผลกระทบมาจากสภาวะของอากาศ มลพิษจากการทำงานหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกันไป จากการสัมภาษณ์คุณอมรรัตน์ สว่างลาภ เกษตรอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับการทำเกลือสปาสมุนไพรไว้ใช้เองแบบง่ายๆ เพื่อให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งหลังจากการใช้
2015-10-26
4,589
การผ่าทุเรียนที่ไม่สุกมากให้ง่ายขึ้นและดูน่ารับประทาน
ทุเรียนเป็นผลไม้ที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่าน ทุกเพศทุกวัย แต่หลายๆท่านมักจะชอบรับประทานทุเรียนที่ไม่สุกมาก ซึ่งจะผ่าได้ยากกว่าทุเรียนที่สุกงอม และมีวิธีการที่แตกต่างกัน วันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆในการผ่าทุเรียนที่ยังไม่สุกมากให้ง่ายขึ้นและน่ารับประทานมาฝากกัน
2015-10-26
2,173
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ.2566