ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-11-05
1,690
มะพร้าวน้ำหอมหวานจนมดติดใจ ด้วยปุ๋ยสูตรนี้
การปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะการเลือกพื้นที่ในการปลูก ใช้พันธุ์ดี ปลูกถูกวิธี การดูแลรักษาที่สมบูรณ์แบบ ปราศจากโรคและแมลงศัตรูมารบกวน รวมไปถึงการทำให้มะพร้าวน้ำหอมของเป็นที่ต้องการของตลาดนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิต แต่จะเน้นไปที่คุณภาพ ซึ่งก็คือรสชาตินั่นเอง
2015-11-05
5,409
ราคาผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-11-05
1,153
วิธีป้องกันหนูเข้าทำลายไม้ผลอย่างยั่งยืน ได้ผลดี และ ไม่ต้องฆ่า
หนู นับได้ว่าเป็นศัตรูสำคัญในด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นในนาข้าว ในไร่ รวมไปถึงสวนผลไม้ เมื่อเกิดการระบาดเข้าทำลาย ย่อมสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรไม่มากก็น้อย แต่วิธีการป้องกัน กำจัด ก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่พื้นที่การระบาด
2015-11-04
3,317
การทำน้ำหมักสูตรออนซอน บำรุงพืชผักให้งอกงาม
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา ได้พบคุณบุญชิด สมัตถะ บ้านท่าแจ้ง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ในพื้นที่ 30 ไร่ ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ วันนี้จึงมีองค์ความรู้เรื่องวิธีการทำน้ำหมักสูตรออนซอน บำรุงพืช ด้วยการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มาแนะนำ ดังนี้
2015-11-04
3,274
ปลูกหอมแบ่ง 45 วันทำเงินแสน
จากการลงพื้นที่ของทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบนายสมหมาย แยกงูเหลือม อายุ 60 ปี เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านพระวังหาร ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอมแบ่ง บนผืนนา 4 ไร่ ได้แนะนำช่องทาง อาชีพการปลูกต้นหอมแบ่ง เพียง 45 วันโกยเงินล้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยขั้นตอนวิธีการปลูก ดังนี้
2015-11-04
104,146
มะม่วงผ้าขี้ริ้วห่อทอง กินสุกหวานมาก
มะม่วงชนิดนี้ เป็นสายพันธุ์ไทยโบราณที่นิยมปลูกและนิยมรับประทานอย่างกว้างขวางในแถบจังหวัดนนทบุรี และแถบใกล้เคียง คือ ย่านตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย กทม. มาช้านานแล้ว ส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อเก็บผลกินในครัวเรือนมีเก็บผลขายบ้างประปราย มีลักษณะประจำพันธุ์คือ ผลอ่อนจะมีรสเปรี้ยวจัด ผลแก่ยังไม่ถึงสุกมีรสเปรี้ยวนำปนมันเล็กน้อย ปอกเปลือกฝานเป็นแว่นจิ้มพริกเกลือป่นหรือน้ำปลาหวานดีมาก ผลสุกรสหวานมาก วัดความหวานได้ประมาณ 22-24 องศาบริกซ์ ในยุคสมัยก่อนจึงปลูก "มะม่วงผ้าขี้ริ้วห่อทอง" เพื่อกินผลสุกเพียงอย่างเดียว
2015-11-04
2,701
ปุ๋ยน้ำหมักผลไม้สุกบำรุงพืชผักผลไม้
น้ำเอ็มไซม์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ทำจากการหมักซากพืช ซากสัตว์ โดยผ่านกระบวนการทางเคมีที่ทำการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาล จากซากพืชและสัตว์ให้เป็นกรดน้ำส้ม เมื่อละลายน้ำแล้วน้ำส้มจะสลายตัวเป็นโอโวน ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคทำให้อากาศมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นและช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย
2015-11-03
13,214
ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี ใช้บำรุงพืชทุกชนิด
หอยเชอร์รี่นับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำนา เนื่องจากหอยเชอร์รี่นั้นสามารถแพร่ระบาดในนาข้าวได้อย่างรวดเร็ว เพราหอยเชอร์รี่สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดปี ปริมาณไข่ขึ้นอยู่กับขนาดของหอย ซึ่งจะมีไข่อยู่ระหว่าง 200 -2,000 ฟอง และจะฟักเป็นตัวได้ภายใน 2 สัปดาห์ ไข่ของหอยเชอร์รี่นั้นจะเคลือบด้วยสารพิษ ทำให้สัตว์อื่นไม่สามารถทำอันตรายไข่หอยได้ หอยเชอร์รี่จึงแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว การทำน้ำหักชีวภาพจากหอยเชอร์รี่จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรกำจัดหอยเชอร์รี่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อนาข้าวเป็นอย่างมาก
2015-11-03
6,192
คุณสมบัติของสารเร่ง พด.1 - พด.12
นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมฯดำเนินการแจกสารเร่งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดิน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 12 มหัศจรรย์ของกรมฯ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ซึ่งจากสำรวจพบว่า มีสถิติการใช้สารเคมีลดลงมาก แต่เกษตรกรบางส่วนยังเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ถูกต้อง ดังนั้น กรมฯจึงจัดทำคำจำกัดความของสารเร่ง พด.1-12 ไว้เผยแพร่ เพื่อให้การขอรับการบริการได้อย่างถูกต้อง
2015-11-03
92,342
ปุ๋ยสูตรบำรุง ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ที่ชะงักการเจริญเติบโต
ปุ๋ยสูตรนี้เหมาะสมสำหรับพืชผล ไม้ยืนต้น ที่ประสบปัญหาระหว่างการเจริญเติบโต จนทำให้หยุดชะงัก หรือจะเรียกอีกอย่างว่าสูตรอาหารจานด่วน ซึ่งมีคนนำไปลองใช้แล้วได้ผลดีจนแทบไม่ต้องบรรยาย
2015-11-03
16,907
ปุ๋ยน้ำซาวข้าว “บำรุงพืชทั่วไป”
สูตรนี้มีวิธีการทำที่แสนง่าย แต่นำไปบำรุงพืชได้ผลดีนัก เนื่องจากในน้ำซาวข้าวจะอุดมไปด้วยวิตามินบีรวมและสารอาหารหลากชนิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับพืช ตามความเหมาะสม ทั้งยังไม่มีอันตรายต่อพืชปลูกเหมือนปุ๋ยเคมีอีกด้วย
2015-11-03
20,386
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00