ข้อมูลเกษตร
วิธีการใช้เชื้อบีทีร่วมกับสารสกัดจากสะเดากำจัดหนอนผีเสื้อศัตรูพืชผัก
คุณมนตรี บุญจรัส ผู้จัดการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ กทม. ได้ให้คำแนะนำผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการกำจัดหนอนลดการวางไข่ของผีเสื้อกลางคืน
2015-11-26
10,152
การใช้ใบมะละกอกำจัดเพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้งกลายเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญหลายชนิด ทั้งพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล เมื่อเข้าทำลายแล้วย่อมเกิดความเสียหายต่อผลผลิตอย่างแน่นอน และยากที่จะกำจัดให้กมดไปได้ด้วยการฉีดพ่นสารเคมีในครั้งเดียว เนื่องจากมีไขเคลือบตัวไว้หนา และยังมีมดเป็นพาหะที่สำคัญ จึงพบว่าเมื่อกำจัดไปได้ไม่นาน มเพลี้ยแป้งก็จะกลับมาทำลายพืชผลให้ได้รับความเสียหายอยู่ร่ำไป ซึ่งปัญหานี้สำหรับ คุณบุญล้อม เฉิดไธสงค์ เกษตกรบ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนาเป้า อ.พล จ.ขอนแก่น ได้มีการคิดค้นสูตรสมุนไพรที่มีส่วนผสมของใบมะละกเป็นหลัก และมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นมาใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงอยากเผยแพร่สูตรดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้
2015-11-26
20,589
การทำสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก จากน้ำยาล้างจาน
สิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน สามารถนำมาประยุกต์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย และอาจมีหลายๆ คนที่อาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไป แต่มีเกษตรกรอย่าง คุณสมควร ศรีวงษ์โชติสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น นอกจากจะตั้งกลุ่มผลิตผ้าไหมแล้ว แบ่งพื้นที่การเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวหลายอย่าง จึงได้ลองเก็บผลผลิตในแปลงเกษตรมาคิดค้นทดลอง จนได้สูตรน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพรอีกทั้งยังสามารถใช้ขับไล่แมลงที่เข้ามารบกวนฝในเรือกสวนไร่นา ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคนในหมู่บ้านห้วยค้อได้หลายบาทต่อปี ทางทีมงานจึงพลาดไม่ได้ที่จะนำสูตรนี้มาฝากกันค่ะ
2015-11-26
14,062
กำจัดหญ้าวัชพืชด้วยเกลือและกลีเซอร์รีน
วัชพืช ที่พบในแปลงปลูกพืชมักจะเป็นประเภทที่ทนทาน ยากต่อการกำจัดทิ้ง ทั้งยังมีขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายพันธุ์ การเจริญเติบโต และ การแพร่กระจายพันธุ์ที่สูงกว่าพืชพันธุ์ที่ปลูก เนื่องจากพืชพันธุ์ที่ใชhปลูกในปัจจุบันนั้นผ่านขบวนการคัดเลือกและดัดแปลงจากมนุษญื ในด้านของการเพิ่มผลผลิตมากกว่าความคงทนอยู่รอด ในสภาพแวดล้อมที่มีศัตรูและการแก่งแย่งสูงตามธรรมชาติ ดังนั้น หากพบว่ามีประชากรวัชพืชแพร่ระบาดมากในแปลงพืชปลูก เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการเร่งกำจัดออกจากแปลง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันและปริมาณของผลผลิต ฉะนั้นจึงทำให้เกษตรกรจำต้องสิ้นเปลืองเงินทุนในการซื้อหาสารเคมีมากำจัดวัชพืชในแปลงนา จนกลายเป็นปัญหาเรื่องการขาดทุน หรือได้ ไม่คุ้มเสีย จึงเป็นที่มาของการคิดค้นสารอินทรีย์ ประหยัดต้นทุน ที่สามารถนำมาใช้แทนการใช้สารเคมีอย่างได้ผล ดังภูมิปัญญาของคุณพ่อศรีเทพ คชนะ จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนอ่างแก้ว จังหวัดยโสธร ที่ใช้เกลือแกงและกลีเซอรีนเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสารกำจัดวัชพืช ซึ่งมีวิธีการผลิต ดังนี้
2015-11-26
16,519
การขยายเชื้อบีเอสควบคุมโรคพืช
เชื้อบีเอส (บาซิลัส ซับทีลิส) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชโดยไม่ทำความเสียหายให้กับพืช มีความสามารถในการแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าเชื้อจุลินทรีย์อื่น และสร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ทำให้เชื้อโรคพืชลดการทำลายพืช และทำลายเชื้อโรคพืชทำให้ลดปริมาณเชื้อโรคพืช
2015-11-26
28,203
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมประสิทธิภาพสมุนไพรกำจัดแมลง
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 นับเป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุด ที่กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาศักยภาพขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกับพืชสมุนไพร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
2015-11-26
5,912
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ในปัจจุบันนี้ การทำเกษตรจะมีศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรหลายท่านต้องประสบกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชกันมาก ทำให้ต้องหาวิธีการป้องกันแก้ไขกันไปหลากหลาย ซึ่งในการแก้ปัญหาหรือการป้องกันศัตรูพืชเกษตรกรแต่ละราย จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เหมือน หรือแตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะนำสารเคมีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือบางคนอาจจะนำสารชีวภาพมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคุณละเอียด บุญพร้อม เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้นำเชื้อราบิวเวอร์เรีย มาช่วยกำจัดศัตรูพืชอย่างเพลี้ยแป้ง ให้หมดไปได้ ด้วยวิธีการจัดการดังนี้
2015-11-26
14,385
กำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยพริกแกงเผ็ดก้นครัว
ในการปลูกพืชผักต่างๆ เกษตรกร จะต้องเจอกับปัญหาสารพัดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเรื่องของราคา และแมลงต่างๆที่เข้ามารบกวนทำลายพืชผักของเกษตรกร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมา แต่ก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ไม่กังวนกับปัญหาเหล่านี้ เช่นเกษตรกรท่านนี้กลุ่มนี้ครับ ซึ่งมี คุณป้าบุญเลิศ ช้างอยู่ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งมีสูตรเด็ดที่ใช้ พริกแกงเผ็ด ในการป้องกันกำจัดแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ
2015-11-26
9,483
น้ำหมักสมุนไพรน็อกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ
ปัจจุบันได้มีพืชผัก ผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในจำนวนไม่น้อย ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยไฟ เพลี้ยต่างๆ วันนี้ได้นำสูตรภูมิปัญญาการผลิตน้ำหมัก “สูตรน้ำหมักน็อกเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้งแมลงศัตรูพืชต่างๆ ที่คุณสุพัฒน์ จินดาคำ เจ้าของภูมิปัญญา และวิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้แนะนำซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้
2015-11-26
8,385
น้ำหมักสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้ผล
เกษตรกรหลายๆ ท่าน มักประสบปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะในสวนผลไม้ ทั้งภาคใต้และภาคอื่นๆ ที่มีพื้นที่เหมาะสำหรับการทำสวนผลไม้ กอรปกับพื้นที่ในสวนของเกษตรสวนใหญ่มีการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร คุณบุญ ป่านเทพ หมอดินอาสาแห่งบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จึงได้นำเอาสมุนไพรที่มีอยู่ มาทำน้ำหมักสำหรับไล่แมลงศัตรูพืชในสวนผลไม้ โดยมีส่วนผสมและวิธีการดังนี้
2015-11-26
6,672
การผลิตน้ำส้มควันไม้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบเป็นกรดอะซิติก มีความเป็นกรดต่ำ มีสีน้ำตาลออกดำและมีสารประกอบอื่นๆ อีกมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างมากมาย เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารไล่แมลง และสารเร่งการเติบโตของพืช เกษตรกรสามารถนำไปฉีดพืชผัก พืชไร่ ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
2015-11-26
12,912
น้ำหมักมะม่วงหิมพานต์กำจัดวัชพืช
\"วัชพืช\" ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจรองลงมาจากพวกแมลงศัตรูพืช และโรคพืช เป็นต้น การป้องกันกำจัดก็ยาก เนื่องจากเป็นพืชที่ทนต่อการทำลาย เกษตรกรหลายท่านจึงต้องยอมใช้สารเคมีในการกำจัดพวกวัชพืช ถึงแม้ว่าจะเป็นอันตรายแต่ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ ด้านคุณอารีรัตน์ พูนปาล เกษตรกรชาวตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้มีแนวคิดในการกำจัดวัชพืชที่ได้จากธรรมชาติ ได้ผลดียิ่งนัก
2015-11-26
11,233
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00