ข้อมูลเกษตร
ฮอร์โมนถั่วเหลือง บำรุงผักโตเร็ว หวานกรอบ
เป็นสูตรที่ใช้ในการบำรุงพืชผักแล้วได้ผลดี มีส่วนในการช่วยเร่งต้น เร่งใบ ทำให้ผักมีรสชาติผักที่ปลูกได้มีความหวานกรอบ
2015-11-25
6,265
การทำปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง
ปุ๋ยจุลินทรีย์แห้งที่สวนผักดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ใช้ เป็นปุ๋ยหมักที่ผลิตมาจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้งนำมากับส่วนผสมอื่นๆ ตามสูตรที่นี่ พัฒนาจึ้นจนได้ปุ๋ยจุลินทรีย์แห้งคุณภาพสูงใช้ปลูกพืชผักได้ดี
2015-11-25
4,236
ปุ๋ยหมักสับปะรด บำรุงพืชผัก
เป็นทั้งจุลินทรีย์และฮอร์โมนในตัวเดียวกัน ช่วยในการฆ่าเชื้อราในดิน และมีผลโดยอ้อมทำให้ไข่แมลงฝ่อ
2015-11-25
3,707
ปุ๋ยปลา เสริมแคลเซียม ยอดเยี่ยมในการบำรุงพืช
ในปัจจุบันการทำการเกษตร ได้มีการส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุน ลดการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต มีการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สารสกัดขับไล่ศัตรูพืช หรืออื่นๆ ดังเช่น ที่แหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรเพื่อสุขภาวะ โดยลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ความรู้เรื่องการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตน้ำหมักปลา เพื่อใช้บำรุงพืช เร่งงการเจริญเติบโต สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน โดยมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-25
4,972
ปุ๋ยน้ำอินทรีย์สีสุก บำรุงพืชผักให้แข็งแรงโตเร็ว
ปัจจุบันเกษตรจำนวนมากยังพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก ทำให้ต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงเกินความจำเป็น จึงประสบกับการขาดทุน เมื่อพบกับราคาต้นทุนตกต่ำในบางฤดูกาลทำให้ต้องขาดทุนมากยิ่งขึ้น และผลกระทบมากที่สุด คือปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำลายดิน ดังนั้น นายสมบูรณ์ จันทร์จรุง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงคิดค้นวิธีการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนมาใช้กับพืชผักที่ปลูก ปรากฎว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้พืชผักที่ปลูกไว้เจริญงอกงามดี ซึ่งมีวิธีการทำได้ดังนี้นี้ได้เป็นอย่างดี
2015-11-25
5,435
ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมก่อนปลูกพืช(สูตรดินดี พืชงาม)
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพราะสะดวกและพืชเจริญเติบโตเร็วในระยะหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบตามมาของการช้ปุ๋ยเคมีคือ ปุ๋ยมีราคาแพงและยังทำลายโครงสร้างดินให้เสื่อมโทรม ด้วยปัญหาดังกล่าวทำให้เกษตรกรหันมาทำปุ๋ยใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้วยังเป็นการปรับสภาพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจรูญ มาแก้ว เป็นประธานกรรมการ ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพขึ้นใช้เองภายในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้
2015-11-25
9,675
ปุ๋ยรองพื้นสูตรเร่งการเจริญเติบโตพืชผักกินใบทุกชนิด
การปลูกผักเพื่อการค้า อาทิ ผักกวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม ฯลฯ สิ่งที่จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของปุ๋ยและสารเคมี ที่ปัจจุบันมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่ราคาผลผลิตก็ไม่ขยับตาม การผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรเช่นกัน
2015-11-25
13,310
น้ำหมักผักผลไม้ บำรุงต้น
ปัจจุบันเกษตรยังไม่ทราบว่าพืชผักที่เราปลูกอยู่นั้น สามารถนำมาทำปุ๋ยน้ำหมักต่างๆ แล้วนำมาบำรุงพืชผักที่เราปลูกได้ หรือ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการใช้ชิ้นส่วนของพืบชนิดนั้นๆ บำรุงตัวมันเอง ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุน และ ทำให้พืชปลูกนั้นงอกงามได้ด้วย ซึ่งสูตรนี้เป็นการนำชิ้นส่วนเหลือใช้ของพืชชนิดต่างๆ มาหมักรวมกันเพื่อให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหาร บำรุงพืชปลูกให้โตเร็ว ตามวิธีการ ดังนี้
2015-11-25
27,944
น้ำหมักกรดแลคติกหรือกรดอินทรีย์ เสริมความต้านทานโรค
แบคทีเรียในกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติก พบมากในน้ำซาวข้าว น้ำนม ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะถ้านำไปใช้กับพืชผักประเภททานใบ จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืชนั้นๆ เกิดความต้านทานดรคได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังเป็นตัวช่วยเพิ่มขนาดของไม้ผลได้ด้วย ทั้งนี้การทำน้ำหมักกรดแลกติก เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำรุงพืช จึงมักมีน้ำนมหรือน้ำซาวข้าวเป็นวัตถุดิบในส่วนผสมของสูตรน้ำหมักดังกล่าว แต่สำหรับสูตรนี้เป็นการผลิตในระดับภูมิปัญญาชาวบ้านของสุรชาติ พานชัย หมอดิน หมู่ที่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ที่ยินดีเผยแพร่ความรู้และบอกต่อมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเกษตรไทยต่อไป เนื่องจากเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ผลเป็นที่น่ายินดีและลดต้นทุนการผลิตลงได้ ตามสูตรและวิธีการดังนี้
2015-11-25
6,512
ปุ๋ยหมัก 48 ชั่วโมง บำรุงพืชผัก ผลไม้
นายไพรัตน์ ชื่นศรี เจ้าของสวนบ้านแสงจันทร์ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่การเกษตรรวม 34 ไร่ และใช้พื้นที่เป็นการทำการเกษตร เกษตรกรรมธรรมชาติแบบพึ่งพาตนเองไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เน้นเกษตรกรรมธรรมชาติและใช้ธรรมชาติในแปลงไร่นา ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าว ขุดบ่อเลี้ยงปลา ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ แปลงผัก ปลอดสารพิษ ปลูกป่าลดโลกร้อน ปลูกยางนา เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษามาหาความรู้นำไปใช้ปฏิบัติจริง และได้เผยสูตรการทำปุ๋ยแห้งชีวภาพ 48 ชั่วโมง เพื่อบำรุงพืช ไม้ผล ด้วยสูตรของตนเอง โดยมีวิธีการทำ ดังต่อไปนี้
2015-11-25
5,007
น้ำหมักมูลลูกอ๊อดบำรุงพืชผักผลไม้
คุณประสิทธิ์ บุญแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเกษตรกรดีเด่นหลายปี และเป็นผู้นำการเกษตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เป็นเกษตรกรทำสวนที่มีพืชผลทางการเกษตรมากมายหลายชนิด เช่น กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้ายักษ์ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เบญจมาศ และอื่นๆอีกมากมาย โดยการทำการเกษตรส่วนใหญ่ทำด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ การใช้น้ำปุ๋ยหมักรดพืชผลทางการเกษตร ปุ๋ยหมักชีวภาพช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดินและน้ำ ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นอาหารพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย ที่สำคัญช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ซึ่งคุณพ่อประสิทธิ์ บุญแก้ว ก็มีปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ในการเกษตรหลายสูตรเหมือนกัน
2015-11-25
2,470
ปุ๋ยอินทรีย์สูตรประหยัดต้นทุน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุน สูตรจาก คุณจำปา สุวไกร เกษตรกรบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงในการปลูกพืชผักได้ทุกชนิด รวมถึงใช้ในนาข้าวและสวนยางพาราได้ด้วย มีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
2015-11-25
3,491
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
62.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00