ข้อมูลเกษตร
ง่ายและถูกเกินไปแล้ว...กับชุดกับดักแมลงต้นทุนไม่ถึง 20 บาท
แม้เงินจำนวน 20 บาท ในสมัยนี้จะซื้อข้าวได้ไม่พออิ่มในแต่ละมื้อ แต่ด้วยเงินลงทุนเพียง 20 บาทนี่ล่ะ ที่จะมาทำให้เกษตรกรไทยลดต้นทุนจากการตกเป็นทาสเกษตรเคมี ของนายทุนหน้าเลือดทั้งหลาย จนสามารถลืมตาอ้าปากได้ อย่างน้อยงานนี้ 20 บาทของเกษตรกร ก็สามาถนำมาลงทุนปราบปรามแมลงศัตรูพืชไร่, พืชสวน, พืชผัก และในนาข้าวได้อย่างได้ผล มาดูกันเลยค่ะว่า เกษตรกรคนเก่งท่านนี้ มีวิธีการทำให้ได้ผลอย่างไรบ้าง
2015-11-26
7,047
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-11-26
727
กำจัดหญ้าวัชพืชด้วยน้ำส้มควันไม้
\"น้ำส้มควันไม้\" เป็นของเหลวได้จากจากกระบวนการเผาถ่าน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในได้การเกษตรได้หลากหลาย แต่น้ำส้มควันไม้จะมีส่วนประกอบของน้ำมันทาร์ (น้ำมันดิน) ที่เป็นพิษต่อพืชและมีความเป็นกรดสูง ซึ่งตรงส่วนนี้เองที่นำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดหญ้าวัชพืช ระหว่างแถวช่องว่างของยางพารา ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นอื่นๆ ทดแทนการใช้สารเคมี โดยประสบการณ์การนำผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำส้มควันไม้มาใช้ในการปราบวัชพืชนั้นเป็นผลที่ผ่านการทดลองแล้วว่าได้ผลดี จากคุณแพง พวงราช เกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน ต.ผักไหม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ซึ่งพบว่า หลังใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นหญ้าวัชพืชแล้ว หญ้าวัชพืชจะตายภายใน 15-20 วัน
2015-11-26
13,082
โบกาฉิมูลสัตว์
การทำปุ๋ยโบกาฉิมูลสัตว์ เป็นการทำปุ๋ยหมักแห้งอีกแบบหนึ่ง ที่เน้นใช้มูลสัตว์ทุกประเภทเป็นวัสดุหมัก ตามส่วนผสม ดังนี้
2015-11-25
6,627
ฮอร์โมนผลไม้สุก กระตุ้นการเจริญเติบโต
ด้วยประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในอีเอ็มนั้นมีอยู่มาก จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสูตรต่างๆ เพื่อการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดี บำรุงดิน เสริมสร้างความแข็งแรง และกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนสามารถนำจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้ผลิตฮอร์โมน เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยแทบจะไม่ต้องไปหาซื้อฮอร์โมนสังเคราะห์ เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน มาใช้ให้สิ้นเปลืองเงินทอง ซึ่งเกษตรกรสามารถจัดทำฮอร์โมนใช้อย่างได้ผลใกล้เคียงกัน ตามสูตรและวิธีการผลิตดังนี้
2015-11-25
40,429
ปุ๋ยคอกหมัก
ปุ๋ยคอก คือ มูลที่สัตว์ชนิดต่างๆ ขับถ่ายออกมาเป็นของเสีย ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมูลม้า แพะ วัว ควาย แกะ ไก่ เป็ด หมู ช้าง เหล่านี้ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม มูลสัตว์บางประเภทจะมีแอมโมเนีย และความร้อนที่เป็นอันตรายต่อพืชสะสมอยู่มาก และ มูลสัตว์บางชนิด ก็ยังไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นแระโยชน์ให้แก่พืชได้ทันที ดังนั้นการนำมูลสัตว์มาใช้บำรุงดินและพืชจำต้องใช้มูลสัตว์เก่าที่ย่อยสลายตัวและเย็นตัวแล้ว หรือไม่ก็สามารถนำมูลสัตว์มาผ่านขบวนการหมัก เพื่อให้เกิดการย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารได้ง่ายขึ้นด้วยการนำมาหมัก ตามวิธีการดังนี้
2015-11-25
8,105
ปุ๋ยปลาสดเพิ่มไนโตรเจน บำรุงพืชให้มีใบหนา สวย สมบูรณ์
ปุ๋ยปลาสด ช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชใช้ได้กับพืชทุกชนิดทำให้ใบหนาใบสวย สมบูรณ์ มีวิธีการทำดังนี้
2015-11-25
5,105
ความต้องการใช้ปุ๋ยในภาคการเกษตรของประเทศไทย
เนื่องจากความต้องการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด และการต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับราคา ผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ดังนั้นจึงควรแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของดินและพืช
2015-11-25
7,114
การใช้ปุ๋ยหมักที่มีจุลินทรีย์ EM เป็นตัวย่อยสลายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เทคโนโลยี EM เป็นเครื่องมือของการเกษตรกรรมธรรมชาติคิวเซเป็นการเกษตรที่ยึดและดำเนินการตามกฎธรรมชาติ เพื่อให้เกิดวงจรธรรมชาติที่สมบูรณ์ขึ้น หากไม่ได้อาศัยเทคโนโลยี EM แล้วการคืนกลับสู่ความเป็นธรรมชาตินั้นจะประสบผลสำเร็จช้า ทั้งนี้เพราะตัวกำหนดสำคัญของวงจร คือ จุลินทรีย์
2015-11-25
19,462
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยปลาหมัก
การนำปุ๋ยปลาหมักไปใช้กับพืช จะใช้ปุ๋ยปลาหมักผสมน้ำเปล่าในอัตรา 1 ต่อ 100 ส่วน ถึง 1 ต่อ 200 ส่วน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
2015-11-25
4,983
ปุ๋ยปลาหมัก
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่หาได้ทั่วไป การนำมาหมักเป็นปุ๋ยบำรุงพืชจึงได้ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช
2015-11-25
4,056
ปุ๋ยหมักหอยเชอรี่
เนื่องจากหอยเชอรี่มีโปรตีนสูง การนำมาหมักทำเป็นปุ๋ยจึงทำให้ได้ธาตุอาหารค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังทำให้พืชแข็งแรงขึ้นได้อีกด้วย
2015-11-25
9,140
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00