ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง หมัก 2 คืน นำไปใช้ได้ทันที
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง ตั้งอยู่บ้าน เนินไทรพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีคุณถนอม จันทร์เงิน เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง กล่าวว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 เริ่มทำการเกษตรประเภทไม้ผล ปลูกส้มเขียวหวานเป็นอันดับแรกจำนวน 9 ไร่ บนพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลยืนต้น เกือบทุกชนิด พืชไม้ผลที่สำคัญๆได้แก่ ส้มโอจำนวน 2 ไร่ ส้มเขียวหวานจำนวน 9 ไร่ ประเภทผักสวนครัวพื้นบ้านอย่างเช่น ผักหวานบ้าน 300 ต้น ผักชะอม 200 ต้น ผักเชียงดา 200 ต้น ผักฮาก 40 ต้น ผักน้ำข้าว 40 ต้น ผักแตก 200 ต้น ผักสะแล 50 ต้น ประเภทผักกินเป็นอาหารและใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคอีกหลายชนิด รวมถึงการทำปุ๋ยสำหรับต้นพืชเหล่านี้ด้วย
2015-11-30
4,237
การทำหมันแมลงวันทอง
ปัจจุบันแมลงวันทองเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและการขยายพันธุ์ที่ได้ปริมาณมากๆ ทำให้ประชากรแมลงวันทองมีมากขึ้นทุกวัน เพราะอัตราการขยายพันธุ์แมลงวันทองต่อตัวเมีย 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ได้ลูก 50 ตัว ต่อ 1 วัน และจะออกมาเป็นเพศผู้และเมียอย่างละครึ่ง และเวลาแค่ 10 วัน หลังจากวันที่ออกมาก็สามารถขยายพันธุ์ได้ ทำให้เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ต่างหาวิธีการกำจัดที่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของคุณชนะพล โห้หาญ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน. ได้ใช้วิธีการทำหมันแมลงวันทอง เป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ ซึ่งได้ผลดีและสามารถพิสูจน์ได้ เข้ามาแก้ไขปัญหาแมลงวันทองในพื้นที่หมู่บ้านของตน
2015-11-30
6,819
สูตรสมุนไพรป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืช
สำหรับโรครานั้นในช่วงที่ต้องระมัดระวัง คือ อากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหรืออากาศหนาวเย็นเข้า ต้องระมัดระวังโรคพืชที่สำคัญ ได้แก่ โรคราน้ำค้าง ที่มักจะพบในพืชผักและไม้ดอก ส่วนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และใกล้เคียงนั้น ต้องระมัดระวังโรคราน้ำค้าง ที่มักพบในกลุ่มพืชจำพวกแตง องุ่น รวมถึงข้าวโพดหวานด้วย หรือในนาข้าวต้องระมัดระวังโรคคอเน่า ที่มักจะพบในช่วงที่ความชื้นยังคงมีอยู่ในขณะที่ข้าวออกรวง และช่วงที่ข้าวใกล้สุกเต็มที่ ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องเมล็ดด่างได้นั้นเอง สำหรับวิธีการป้องกันนั้นสามารถใช้สมุนไพรป้องกันเชื้อราในไม้ผล พืชผัก และนาข้าว มาใช้ได้ โดยทีมงานร่วมด่วย ช่วยกัน จ.สระบุรี ได้ลงพื้นที่ไปยังสวนมะม่วงของคุณลุงพยัพ โสภาน้อย ที่ ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นสวนมะม่วงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรี ในการศึกษาข้อมูลและเทคนิคทางการเกษตร เพื่อนำมาเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ที่สนใจในการใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร และผู้ที่สนใจข้อมูลบน www.rakbankerd.com ซึ่งวันนี้คุณลุงพยัพได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง สมุนไพรป้องกันเชื้อราในไม้ผล พืชผัก และนาข้าว ที่ได้ทดลองทำและใช้ในสวนของตนจนได้ผลดี ไว้ดังนี้
2015-11-27
3,394
สมุนไพรพืชพื้นบ้านกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
คุณดอกรัก อาจบุ้ง เกษตรกรตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดเกษตรกรปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz หลังจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์
2015-11-27
3,813
การใช้กระเทียมปราบโรคพืช
ปัจจุบันการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีเพราะง่ายและสะดวกในการใช้ เนื่องจากเห็นว่า การทำสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพต้องยุ่งยากกับส่วนผสมและวัตถุดิบที่ต้องเตรียมจำนวนมาก แต่สำหรับคุณเถิง ตานัง เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเชียงราย หมูที่5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ได้กล่าวผ่านทางรายการร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า การทำสารชีวภาพป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสำหรับตนแล้วไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนัก มีวิธีการง่ายๆและใช้ได้ผลดีผักพืชผักสวนครัว สามารถรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีวิธีการทำและเตรียมวัตถุดิบง่ายๆดังต่อไปนี้
2015-11-27
9,137
ฮอร์โมนสูตรเด็ดเร่งดอกเร่งผล
ปัจจุบันฮอร์โมนสำหรับบำรุงพืช มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงพืชผลทางการเกษตรให้ได้ผลผลิตดี ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนในการทำการเกษตรโดยไม่ต้องซื้อฮอร์โมนจากท้องตลาดทั่วไปมาใช้ในราคาแพงๆ ผู้ใหญ่บุญชู ปาระมี ผู้ใหญ่บ้านแหนบทอง หมูที่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ถึงวิธีการทำฮอร์โมนสูตรเด็ดเร่งดอกผล มีวิธีการทำง่ายๆ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เกษตรกรสามารถทำได้ โดยมีวิธีการทำ ดังต่อไปนี้
2015-11-27
3,821
การใช้สมุนไพรรสฝาดป้องกันกำจัดเชื้อราศัตรูพืช
ในการปลูกพืชผัก ผลไม้ ในช่วงฤดูฝน โรคที่เกิดขึ้นบ่อยคือโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ การที่จะปลูกไม้ผลเเละพืชผักเเล้วให้ผลผลิตดี ต้องมีการป้องกันที่ดี เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ได้มีการสัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ สารีคำ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 อยู่ที่ ตำบลเนินมะคึด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำการเกษตรเเบบผสมผสาน ปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิด บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ คุณประดิษฐ์เป็นเกษตรกรต้นเเบบกับการทำการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรเเบบชีวภาพ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้เเนะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการป้องกันเเละกำจัดเชื้อราในพืชผักเเละผลไม้ต่างๆ ผ่านทางศูนย์ข้อมูล*1677 ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เพื่อเผยเเพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจด้วย
2015-11-27
2,777
การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยกำจัดหญ้าวัชพืช
\"หญ้า\" หรือ \"วัชพืช\" ถือเป็นศัตรูพืชสำคัญสำหรับเกษตรกรผู้ทำไร่ ทำนา ปลูกผักทั่วไป ซึ่งวัชพืชจะค่อยแย่งอาหารของพืชที่เกษตรกรปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมใช้สารเคมีในการกำจัดหญ้าหรือวัชพืช เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย แต่หากเกษตรกรใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องจะทำให้ดินเป็นกรด และพืชต่างๆ จะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในดินไปใช้ประโยชน์ได้ และยังทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย \"อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา\" ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท FM 105.50 MHz. ช่วง \"ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร\" เวลา 14.40 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เพื่อแนะนำทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผลิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดหญ้าวัชพืชได้ผลชะงัดและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดี
2015-11-27
56,173
น้ำสมุนไพรกำจัดไข่แมลง ป้องกันแมลงเข้ามาวางไข่
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ทีมงานรายการ Farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก สัมภาษณ์คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำหมักป้องกันเเมลงวางไข่ในแปลงพืชผักสวนครัว และแปลงไม้ผล โดยการทำน้ำหมักกำจัดเเมลงวางไข่ขึ้นใช้เอง สามารถทำได้ง่าย โดยการใช้สมุนไพรที่อยู่รอบๆบริเวญบ้านมาทำน้ำหมักสำหรับสูตรป้องกันเเมลงวางไข่ เป็นสูตรที่ต้นทุนในการทำต่ำ เเต่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
2015-11-27
4,224
สารสกัดสมุนไพรกำจัดแมลงประเภทปากดูดและหนอนตัวใส
ศัตรูพืชจำพวกแมลงแบบมีปีก แมลงปากดูดและหนอนตัวใส เป็นศัตรูพืชที่สำคัญของคนทำสวนผลไม้ เนื่องจากศัตรูพืชจำพวกนี้สามารถทำลายและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของชาวสวนได้อย่างมหาศาล เช่น ทำให้ผลผลิตเน่าเสีย ทำให้ผลผลิตแคระแกร็นไม่สมบูรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่เต็มเม้ดเต็มหน่วยและราคาตกต่ำ
2015-11-27
2,811
น้ำหมักผลไม้ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือน
จากการสัมภาษณ์คุณพิชัย เหลือคณาสุพร เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ผลไม้ในช่วงนี้มีปริมาณมากและมีส่วนที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ เปลือกผลไม้ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำสิ่งที่เหลือใช้นี้มาทำน้ำหมักชีวภาพโดยสามารถนำมารดน้ำต้นไม้เพื่อดับกลิ่นเหม็นได้ จึงมีวิธีการ ดังนี้
2015-11-27
2,754
น้ำหมักผลไม้บำรุงสุขภาพสูตรคุณทอง วรรณสุข
จากการลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พบคุณทอง วรรณสุข อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับพืชตลอดจนสมุนไพรที่มาดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะน้ำหมักเพื่อสุขภาพ มากว่า 42 ปี ได้แนะนำการทำน้ำหมักผลไม้ไว้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ ดังนี้
2015-11-27
5,411
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00