ข้อมูลเกษตร
อาหารหวานจานด่วน 246 เพิ่มรสหวานในไม้ผล
การปลูกไม้ผลและดูแลรักษาให้เติบโต จนกระทั่งให้ผลผลิตนั้น ไม่ว่าใครก็สามารถทำกันได้ไม่ยากนัก แต่การจะผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดีออกสู่ท้องตลาด มีความหวาน กรอบ ได้ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ของไม้ผลนั้นๆ และผลิตผลไม้ออกมาได้คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด กลับไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย เทคนิค ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อันยาวนานในการเรียนรู้และคิดค้นพัฒนาความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งคุณสมา ยะธาตุ เกษตรกรผู้ชำนาญการเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดีจาก จ.สระบุรี กลับสามารถผลิตผลไม้ชนิดต่างๆ ให้ออกมามีทั้งรูปลักษณะและรสชาติดี ด้วยสูตรเด็ด "อาหารหวานจานด่วย 246" ที่นำไปใช้เพิ่มรสหวานให้แก่ไม้ผลได้เป็นอย่างดี ดังวิธีการต่อไปนี้
2015-11-30
4,422
ปุ๋ยหมักเศษอาหาร ใช้บำบัดกลิ่นเหม็นและเพิ่มความหวานไม้ผล
เศษอาหารที่กินเหลือในแต่ละวันล้วยทถูกเททิ้งเป็นอาหารสุนัขหรือไม่ก็ต้องทิ้งเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราสามารถนำเศษอาหารเหลือทื้ง เช่น น้ำแกง ข้าวสุก ผัก เศษไก่ หรือ แม้แต่น้ำเหลือทิ้งจากการทำความสะอาดจานชามในครัวเรือน มาผ่านขบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ จนได้ปุ๋ยน้ำเศาอาหารที่อุดมไปด้วยธาตอาหาร เร่งให้พืชเติบโต เพิ่มรสชาติและคุณภาพของพืชปลูกได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสามารถทำได้ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้
2015-11-30
7,758
ปุ๋ยอัดเม็ดจากผลชมพู่ ใช้เร่งดอกไม้ผล
คุณประสิทธิ์ โสภี เกษตรกรบ้านเขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นผู้นำเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากลูกบ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านที่พัฒนาชุมชนให้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแพะ การปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชนอย่างได้ผลดีอีกด้วย โดยเฉพาะสูตร ปุ๋ยหมักอัดเม็ดจากผลชมพู่ที่ร่วงหล่น ซึ่งให้ผลดีด้านการเร่งดอกและเร่งอายุการเก็บเกี่ยวในไม้ผล ตามสูตรและวิธีการทำดังนี้
2015-11-30
2,985
การเลือกวัสดุหมักปุ๋ย เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก
หัวใจของการทำปุ๋ยหมัก คือ การนำวัสดุที่มีเหลืออยู่มากมายในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร ด้านการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น และ พืชเจริญเติบโตดี ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุหมักปุ๋ย ถือเป็นประการด่านแรกที่ควรคิดคำนึง เพราะถ้าเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายตัวได้ง่าย ก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการหมักได้เร็วขึ้นแต่อาจมีข้อเสียตรงที่การปลดปล่อยธาตุอาหารเร็วเกินไป เกิดการสิ้นเปลือง แต่หากใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ก็อาจส่งผลที่ตรงข้ามกันก็เป็นได้
2015-11-30
6,196
ปุ๋ยจากอุจจาระ แหล่งอาหารชั้นเลิศสำหรับพืชผัก
สูตรนี้ก็มีความแตกต่างจากปุ๋ยหมักสูตรอื่นๆทั่วๆ ไปตรงที่มีวิธีการทำง่ายมาก เพียงแต่ต้องมีการจัดเตรียมท่อบ่อเพื่อทำการพักอุจจาระจากการขับถ่ายแต่ต้องเป็นห้องส้วมและท่อบ่อพักที่ทำขึ้น เพื่อการเก็บอึจจาระไว้ทำปุ๋ยโดยเฉพาะ ด้านขั้นตอนการนำมาย่อยทำปุ๋ยบำรุงพืช นั้นก็ไม่มีอะไร แค่ทำตามวิธีการดังนี้ ก็จะได้ปุ๋ยชั้นเลิศไว้ใช้ในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโตงามได้อย่างไม่น่าเชื่อ
2015-11-30
16,453
สูตรน้ำหมักสมุนไพร ใช้ในการป้องกันหนอนด้วงและหนอนผีเสื้อกลางคืน
ปัญหาเรื่องโรคแมลงเข้าทำลายพืชปลูกให้ได้รับความเสียหาย และกระทบต่อการให้ผลผลิตของพืชปลูก ยังกลายเป็นเรื่องรบกวนใจเกษตรกรเสมอมา ด้วยแมลงศัตรูพืชเหล่านั้นสามารถเข้าทไลยและขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ หากเกษตรกรรายได้เผลอไผล ปล่อยปะละเลยพืชปลูกของตน ก็อาจต้องมานั่งน้ำตาตกใน ในเวลาถัดไปก็เป็นได้ เมื่อพบว่า แมลงศัตรูพืชได้เข้าทำลายพืชปลูกและผลผลิตการเกษตรให้ได้รับความเสียหายจนเกินเยียวยารักษาได้ทัน ซึ่งต่อไปนี้คือเคล็ดวิธีที่สามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทด้วง เพลี้ย และ หนอนผีเสื้อต่างๆ อย่างได้ผลดี โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีจากคุณธนกิจ พุ่มอยู่ เกษตรกร จ.ชัยนาท
2015-11-30
4,405
น้ำหมักสมุนไพรรวมฤทธิ์เบื่อเมา ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชครอบจักรวาล
พืชแต่ละชนิดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติในเรื่องของ รส กลิ่น และ สารออกฤทธิ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป เมื่อนำพืชแต่ละชนิดที่มีฤทธิ์เฉพาะมารวมกัน ก็จะกลายเป็นพลังที่สามารถใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ ได้ดี หากรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ด้านใด
2015-11-30
3,517
กำจัดเพลี้ยไฟและหนอนผีเสื้อด้วยนมสดผสมสารสะเดา
เพลี้ยไฟและหนอนผีเสื้อเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องหาทางแก้ไข ซึ่งสามารถเข้าทำลายผลผลิตการเกษตรในสวนได้ ดังนั้นการดูแลและการจัดการในเรื่องของการกำจัดเพลี้ยไฟและหนอนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่งคุณชนะพล โห้หาญ เกษตรกรบ้านดอกโสน หมู่ที่ 1 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี มีเคล็ดลับในการกำจัดเพลี้ยไฟและหนอนด้วยนมสดผสมสารสะเดามาใช้ และได้ผลดีจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
2015-11-30
7,881
การทำปุ๋ยน้ำพ่อ-ปุ๋ยน้ำแม่เร่งการแตกใบ-ยอด และ เพิ่มขนาดผล
จ่าสิบเอกสุพนธ์ มาลยาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ผู้ชึ่งมีความสนใจในเรื่องการทำอาชีพเกษตรกรรม จึงได้ใช้เวลาว่างจากการรับราชการ ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทำพื้นที่บริเวณบ้านของตน โดยการปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ และทำปุ๋ยชีวภาพรอบ ๆ บ้าน และได้แนะนำสูตรการทำฮอร์โมนเร่งการเติบโตของพืชซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-30
17,399
ฮอร์โมนไข่ใส่น้ำผึ้ง ใช้กระตุ้นและบำรุงดอกผล
อาจารย์แปลก เตชะบุญ อยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่ 6 บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อดีตข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มองเห็นความสำคัญของกระบวนการทำเกษตรในรูปแบบนี้ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยและสารชีวภาพเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต อันนำไปสู่การลดรายจ่ายและสุขภาพที่ดีของเกษตรกร ได้แนะนำปุ๋ยฮอร์โมนไข่ใส่น้ำผึ้ง
2015-11-30
6,417
ปุ๋ยหมักสูตรเข้มข้น ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด
นายอรุณ กวาสมบุญ หมอดินอาสาประจำตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้อุทิศตัวเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ยึดการทำเกษตรแบบผสมผสาน ใช้พื้นที่ของตนเองทำเป็นแปลงเรียนรู้การเกษตร และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรรายใหม่ โดยเน้นให้ความรู้เรื่องการประหยัดอดออม การพึ่งตนเองและใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ซึ่ ง หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดควารู้ให้แก่ผู้มาเยือนอยู่บ่อยครั้งก็คือ กิการลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำปุ๋ยใช้เอง จากวัตถุดิบที่หาง่ายในพื้นที่ และไม่ต้องใช้เวลาหมักปุ๋ยนาน แต่ประสิทธิภาพที่ได้ก็ไม่ด้อยไปกว่าการหมักปุ๋ยด้วยวิธีอื่นเลย ซึ่งหากเกษตรกรทำได้ก็จะช่วย ลดระยะเวลาการหมักปุ๋ยและ ทุ่นค่าใช้จ่ายไปได้มาก
2015-11-30
6,073
ผิวผลไม้สวยเกลี้ยงเกลา ไร้จุดด่างดำ ด้วยน้ำหมักฮอร์โมนขัดผิว
เกษตรกรท่านใดหนักใจและมีปัญหาเกี่ยวกับผิวของไม้ผลหรือพืชผลเป็นกลากหรือว่ามีจุดด่าง ขึ้นตามลูกทำให้ผิวไม่สวยไม่น่ารับประทานและจำหน่ายได้ราคาไม่ดี ลองนำสูตรนี้ใช้ดู เป็นสูตรที่ลุงประนอมคิดค้นมาเพื่อใช้ในการกำจัดผิวขี้กลากหรือจุดด่างบนผิวไม้ผล เช่น มะม่วง, ส้ม, มะละกอ เป็นต้น จนได้สูตรฮอร์โมนขัดผิวผลไม้ และพืชผล ที่มีกรรมวิธีการทำและการนำไปใช้งานดังนี้
2015-11-30
8,994
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00