ข้อมูลเกษตร
ดักจับแมลงศัตรูพืชด้วยผลไม้สุก
ปัญหาของเกษตรกรที่พบมาก คือ แมลงศัตรูพืชกัดกินผลผลิตการเกษตร ทำให้ผลผลิตเสียหาย ขายไม่ได้ราคา ทำให้เกษตรกรยากจนไม่สามารถสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวได้ แต่เดิมนั้นเกษตรกรจะใช้สารเคมีพ่น เพื่อฆ่าแมลง แต่ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนและมีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค และมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรเองด้วย
2015-11-30
10,540
น้ำหมักสมุนไพรรวม ป้องกันกำจัดเพลี้ย-หนอน
สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ทำง่าย ได้ผลจริง ลดทุน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับปราบปรามหนอน และ เพลี้ยชนิดต่างๆ
2015-11-30
9,814
น้ำหมักหนังวัว ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
คุณรจนา พรมเนตร์ อยู่บ้านเลขที่ 2 บ้านเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำการทำน้ำหมักหนังวัวซึ่งเป็นน้ำหมักชั้นดีที่นำไปใส่ผักแล้วพบว่าช่วยทำให้พืชผักเติบโตเร็วขึ้นและทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยป๋ยสูตรหนังวัวที่มีวิธีการทำ ดังนี้
2015-11-30
4,410
ปุ๋ยน้ำหมักหยวกกล้วยผสมโยเกิร์ต ใช้เพิ่มขนาดผล
ปุ๋ยสูตรนี้จะใช้หยวกกล้วยและโยเกิร์ต มาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งจากประสบการณ์ที่ ผญ.สุนทร พรมฮวด บ้านดอนกระโดน หมู่ 3 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้ลองทำแล้วใช้กับสวนของตนเอง พบว่าจะไปช่วยทำให้มะม่วง/มะปรางผลใหญ่ขึ้น หมักไว้นาน 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ในช่วงติดผลได้ทันที
2015-11-30
8,785
ปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย
จากการทำการเกษตรมักประสบปัญหาปุ๋ยยาฆ่าแมลงมีราคาแพง คุณปราณี จันทรา จึงได้นำเอาสิ่งวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปกล้วยตากก็ คือ เปลือกกล้วย มาทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในแปลงนา เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร
2015-11-30
17,755
ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไก่ไข่ ใช้บำรุงต้น-ดอก
เทคนิคการนำอาหารไก่ไข่ มาใช้ในการบำรุงต้นและดอกในไม้ผลนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการ ที่ผู้ใหญ่ บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ ในการทำเกษตรอินทีย์ ได้ทำการทดทดลองจนประสบความสำเร็จ และได้นำเทคนิคดังกล่าว มาบอกต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ไว้ดังนี้
2015-11-30
8,048
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของ Phytophthora sp. เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งพบได้ในพืชหลายชนิด ทั้งใน ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ยางพารา ฯลฯ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อสาเหตุโรครากเน่า โคนเน่าในพืช เป็นการควบคุมโรคพืชโดยวิธีชีวินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี และ จะให้ผลในการควบคุมโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น หากมีการปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลาง ด้วยปูนขาว ใช้ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
2015-11-30
17,621
การทำกากน้ำตาลใช้เองอย่างง่าย
กากน้ำตาล (Molasses) เป็นของเหลวที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยในขบวนการผลิตที่แยกตัวออกมาเป็นกากน้ำตาล ขี้ตะกอนและกากอ้อย ประโยชน์ของกากน้ำตาลมีมากมายหลายอย่างเนื่องจากมีน้ำตาลและแร่ธาตุชนิดต่างๆ เป็นองค์ประกอบ ซึ่งน้ำตาลเป็นแหล่งอาหารพลังงานที่เหมาะสมจึงมีการนำมาผสมอาหารสัตว์ได้หลายชนิด ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพที่มีองค์ประกอบของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อพืช
2015-11-30
48,341
สารสกัดสมุนไพรจาก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย ใช้ป้องกัน/ขับไล่แมลง
สมุนไพรพื้นบ้านอย่าง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย เหล่านี้ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุงและเพิ่มรสชาติไทยให้อร่อยขึ้นได้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการป้องกันหรือขับไล่แมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวนพืชผลทางการเกษตรได้อีกด้วย แต่หากจะนำมาใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่ให้ผลมากนัก แต่ถ้านำมาหมักรวมกันก็จะกลายเป้นสารป้องกันและขับไล่แมลงที่ทรงประสิทธิภาพชนิดหนึ่ง โดยเกษตรกรแทบจะไม่จำเป็นต้องหาสารเคมีกำจัดแมลงมาใช้ให้สิ้นเปลืองเงินทองแต่อย่างใด
2015-11-30
8,527
แก้ปัญหาดินแห้งแข็ง ด้วยจุลินทรีย์จากดินดีหมัก
ในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรหลายๆท่าน คงเคยประสบกับปัญหาดินที่จะใช้ในการทำการเกษตรนั้นแห้ง และแข็งจนไม่สามารถปลูกพืชได้ คุณลุงสมาน ยะธาตุ เกษตรกรจังหวัดสระบุรีก็เคยประสบปัญหานี้เช่นกัน เพราะพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรนั้นไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร และเป็นพื้นที่บนภูเขา คุณลุงสมาน จึงได้คิดหาวิธีการแก้ไขจนดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน สามารถปลูกพืชให้เจริญงอกงามได้อีกครั้ง จนประสบผลสำเร็จ และนำมาเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานให้แก่คนรุ่นหลัง ดังนี้
2015-11-30
21,689
อาหารหวานจานด่วน 246 เพิ่มรสหวานในไม้ผล
การปลูกไม้ผลและดูแลรักษาให้เติบโต จนกระทั่งให้ผลผลิตนั้น ไม่ว่าใครก็สามารถทำกันได้ไม่ยากนัก แต่การจะผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดีออกสู่ท้องตลาด มีความหวาน กรอบ ได้ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ของไม้ผลนั้นๆ และผลิตผลไม้ออกมาได้คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด กลับไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย เทคนิค ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อันยาวนานในการเรียนรู้และคิดค้นพัฒนาความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งคุณสมา ยะธาตุ เกษตรกรผู้ชำนาญการเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดีจาก จ.สระบุรี กลับสามารถผลิตผลไม้ชนิดต่างๆ ให้ออกมามีทั้งรูปลักษณะและรสชาติดี ด้วยสูตรเด็ด "อาหารหวานจานด่วย 246" ที่นำไปใช้เพิ่มรสหวานให้แก่ไม้ผลได้เป็นอย่างดี ดังวิธีการต่อไปนี้
2015-11-30
4,355
ปุ๋ยหมักเศษอาหาร ใช้บำบัดกลิ่นเหม็นและเพิ่มความหวานไม้ผล
เศษอาหารที่กินเหลือในแต่ละวันล้วยทถูกเททิ้งเป็นอาหารสุนัขหรือไม่ก็ต้องทิ้งเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราสามารถนำเศษอาหารเหลือทื้ง เช่น น้ำแกง ข้าวสุก ผัก เศษไก่ หรือ แม้แต่น้ำเหลือทิ้งจากการทำความสะอาดจานชามในครัวเรือน มาผ่านขบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ จนได้ปุ๋ยน้ำเศาอาหารที่อุดมไปด้วยธาตอาหาร เร่งให้พืชเติบโต เพิ่มรสชาติและคุณภาพของพืชปลูกได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสามารถทำได้ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้
2015-11-30
7,706
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
38.00
0.00