ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไก่ไข่ ใช้บำรุงต้น-ดอก
เทคนิคการนำอาหารไก่ไข่ มาใช้ในการบำรุงต้นและดอกในไม้ผลนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการ ที่ผู้ใหญ่ บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ ในการทำเกษตรอินทีย์ ได้ทำการทดทดลองจนประสบความสำเร็จ และได้นำเทคนิคดังกล่าว มาบอกต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ไว้ดังนี้
2015-11-30
7,843
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของ Phytophthora sp. เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งพบได้ในพืชหลายชนิด ทั้งใน ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ยางพารา ฯลฯ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อสาเหตุโรครากเน่า โคนเน่าในพืช เป็นการควบคุมโรคพืชโดยวิธีชีวินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี และ จะให้ผลในการควบคุมโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น หากมีการปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลาง ด้วยปูนขาว ใช้ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
2015-11-30
16,754
การทำกากน้ำตาลใช้เองอย่างง่าย
กากน้ำตาล (Molasses) เป็นของเหลวที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยในขบวนการผลิตที่แยกตัวออกมาเป็นกากน้ำตาล ขี้ตะกอนและกากอ้อย ประโยชน์ของกากน้ำตาลมีมากมายหลายอย่างเนื่องจากมีน้ำตาลและแร่ธาตุชนิดต่างๆ เป็นองค์ประกอบ ซึ่งน้ำตาลเป็นแหล่งอาหารพลังงานที่เหมาะสมจึงมีการนำมาผสมอาหารสัตว์ได้หลายชนิด ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพที่มีองค์ประกอบของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อพืช
2015-11-30
48,053
สารสกัดสมุนไพรจาก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย ใช้ป้องกัน/ขับไล่แมลง
สมุนไพรพื้นบ้านอย่าง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย เหล่านี้ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุงและเพิ่มรสชาติไทยให้อร่อยขึ้นได้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการป้องกันหรือขับไล่แมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวนพืชผลทางการเกษตรได้อีกด้วย แต่หากจะนำมาใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่ให้ผลมากนัก แต่ถ้านำมาหมักรวมกันก็จะกลายเป้นสารป้องกันและขับไล่แมลงที่ทรงประสิทธิภาพชนิดหนึ่ง โดยเกษตรกรแทบจะไม่จำเป็นต้องหาสารเคมีกำจัดแมลงมาใช้ให้สิ้นเปลืองเงินทองแต่อย่างใด
2015-11-30
8,315
แก้ปัญหาดินแห้งแข็ง ด้วยจุลินทรีย์จากดินดีหมัก
ในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรหลายๆท่าน คงเคยประสบกับปัญหาดินที่จะใช้ในการทำการเกษตรนั้นแห้ง และแข็งจนไม่สามารถปลูกพืชได้ คุณลุงสมาน ยะธาตุ เกษตรกรจังหวัดสระบุรีก็เคยประสบปัญหานี้เช่นกัน เพราะพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรนั้นไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร และเป็นพื้นที่บนภูเขา คุณลุงสมาน จึงได้คิดหาวิธีการแก้ไขจนดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน สามารถปลูกพืชให้เจริญงอกงามได้อีกครั้ง จนประสบผลสำเร็จ และนำมาเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานให้แก่คนรุ่นหลัง ดังนี้
2015-11-30
20,796
อาหารหวานจานด่วน 246 เพิ่มรสหวานในไม้ผล
การปลูกไม้ผลและดูแลรักษาให้เติบโต จนกระทั่งให้ผลผลิตนั้น ไม่ว่าใครก็สามารถทำกันได้ไม่ยากนัก แต่การจะผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดีออกสู่ท้องตลาด มีความหวาน กรอบ ได้ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ของไม้ผลนั้นๆ และผลิตผลไม้ออกมาได้คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด กลับไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย เทคนิค ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อันยาวนานในการเรียนรู้และคิดค้นพัฒนาความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งคุณสมา ยะธาตุ เกษตรกรผู้ชำนาญการเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดีจาก จ.สระบุรี กลับสามารถผลิตผลไม้ชนิดต่างๆ ให้ออกมามีทั้งรูปลักษณะและรสชาติดี ด้วยสูตรเด็ด "อาหารหวานจานด่วย 246" ที่นำไปใช้เพิ่มรสหวานให้แก่ไม้ผลได้เป็นอย่างดี ดังวิธีการต่อไปนี้
2015-11-30
4,185
ปุ๋ยหมักเศษอาหาร ใช้บำบัดกลิ่นเหม็นและเพิ่มความหวานไม้ผล
เศษอาหารที่กินเหลือในแต่ละวันล้วยทถูกเททิ้งเป็นอาหารสุนัขหรือไม่ก็ต้องทิ้งเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราสามารถนำเศษอาหารเหลือทื้ง เช่น น้ำแกง ข้าวสุก ผัก เศษไก่ หรือ แม้แต่น้ำเหลือทิ้งจากการทำความสะอาดจานชามในครัวเรือน มาผ่านขบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ จนได้ปุ๋ยน้ำเศาอาหารที่อุดมไปด้วยธาตอาหาร เร่งให้พืชเติบโต เพิ่มรสชาติและคุณภาพของพืชปลูกได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสามารถทำได้ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้
2015-11-30
7,578
ปุ๋ยอัดเม็ดจากผลชมพู่ ใช้เร่งดอกไม้ผล
คุณประสิทธิ์ โสภี เกษตรกรบ้านเขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นผู้นำเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากลูกบ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านที่พัฒนาชุมชนให้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแพะ การปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชนอย่างได้ผลดีอีกด้วย โดยเฉพาะสูตร ปุ๋ยหมักอัดเม็ดจากผลชมพู่ที่ร่วงหล่น ซึ่งให้ผลดีด้านการเร่งดอกและเร่งอายุการเก็บเกี่ยวในไม้ผล ตามสูตรและวิธีการทำดังนี้
2015-11-30
2,855
การเลือกวัสดุหมักปุ๋ย เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก
หัวใจของการทำปุ๋ยหมัก คือ การนำวัสดุที่มีเหลืออยู่มากมายในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร ด้านการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น และ พืชเจริญเติบโตดี ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุหมักปุ๋ย ถือเป็นประการด่านแรกที่ควรคิดคำนึง เพราะถ้าเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายตัวได้ง่าย ก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการหมักได้เร็วขึ้นแต่อาจมีข้อเสียตรงที่การปลดปล่อยธาตุอาหารเร็วเกินไป เกิดการสิ้นเปลือง แต่หากใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ก็อาจส่งผลที่ตรงข้ามกันก็เป็นได้
2015-11-30
6,025
ปุ๋ยจากอุจจาระ แหล่งอาหารชั้นเลิศสำหรับพืชผัก
สูตรนี้ก็มีความแตกต่างจากปุ๋ยหมักสูตรอื่นๆทั่วๆ ไปตรงที่มีวิธีการทำง่ายมาก เพียงแต่ต้องมีการจัดเตรียมท่อบ่อเพื่อทำการพักอุจจาระจากการขับถ่ายแต่ต้องเป็นห้องส้วมและท่อบ่อพักที่ทำขึ้น เพื่อการเก็บอึจจาระไว้ทำปุ๋ยโดยเฉพาะ ด้านขั้นตอนการนำมาย่อยทำปุ๋ยบำรุงพืช นั้นก็ไม่มีอะไร แค่ทำตามวิธีการดังนี้ ก็จะได้ปุ๋ยชั้นเลิศไว้ใช้ในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโตงามได้อย่างไม่น่าเชื่อ
2015-11-30
15,624
สูตรน้ำหมักสมุนไพร ใช้ในการป้องกันหนอนด้วงและหนอนผีเสื้อกลางคืน
ปัญหาเรื่องโรคแมลงเข้าทำลายพืชปลูกให้ได้รับความเสียหาย และกระทบต่อการให้ผลผลิตของพืชปลูก ยังกลายเป็นเรื่องรบกวนใจเกษตรกรเสมอมา ด้วยแมลงศัตรูพืชเหล่านั้นสามารถเข้าทไลยและขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ หากเกษตรกรรายได้เผลอไผล ปล่อยปะละเลยพืชปลูกของตน ก็อาจต้องมานั่งน้ำตาตกใน ในเวลาถัดไปก็เป็นได้ เมื่อพบว่า แมลงศัตรูพืชได้เข้าทำลายพืชปลูกและผลผลิตการเกษตรให้ได้รับความเสียหายจนเกินเยียวยารักษาได้ทัน ซึ่งต่อไปนี้คือเคล็ดวิธีที่สามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทด้วง เพลี้ย และ หนอนผีเสื้อต่างๆ อย่างได้ผลดี โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีจากคุณธนกิจ พุ่มอยู่ เกษตรกร จ.ชัยนาท
2015-11-30
4,251
น้ำหมักสมุนไพรรวมฤทธิ์เบื่อเมา ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชครอบจักรวาล
พืชแต่ละชนิดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติในเรื่องของ รส กลิ่น และ สารออกฤทธิ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป เมื่อนำพืชแต่ละชนิดที่มีฤทธิ์เฉพาะมารวมกัน ก็จะกลายเป็นพลังที่สามารถใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ ได้ดี หากรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ด้านใด
2015-11-30
3,353
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00