ข้อมูลเกษตร
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มมีการศึกษา ค้นคว้า จนก่อเกิดภูมิปัญญาต่างๆมากมายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านชำปลาไหล หมู่12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ได้นำเอาพืชสมุนไพรมาทำเป็นน้ำหมักสมุนไพรแก้โรคทางดิน ซึ่งได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า
2015-11-30
8,168
การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดแมลงปากดูด ตัวการสำคัญที่ทำให้พืชใบหงิก
ปัญหาแมลงเข้าทำลายพืชปลูก ทำให้พืชมีอาการใบอ่อนหรือยอดหงิก เป็นอีกปัญหาหนึ่งของชาวสวนผัก ที่ไม่ว่าจะเป็นในพริกมะกรูด มะนาว มะละกอ เป็นต้องมีอาการใบหงิกให้พบเห็นอยู่ทุกระยะของการเจริฐเติบโต ซึ่งอาการที่พืชใบหงิกนั้นจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่จะตามมา ทำให้พืชให้ผลผลิตได้น้อยลง หรือ ถ้าพบว่ามีการระบาดมากอาจทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตได้ ปัญหาเหล่านี้คุณแดง มูลสาน เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการปลูกผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แนะเคล้ดลับเด็ดๆ ไว้ปราบเจ้าแมลงตัวร้ายทำให้เกิดอาการใบหงิกในพืชแบบไม่ยุ่งยาก แค่เพียงใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดคุมพืชทุกระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2015-11-30
5,934
การใช้สบู่กรดกำจัดแมลงศัตรูพืช
อ.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับสบู่กรดหรือ สบู่ลาย ว่า เป็นสบู่ที่มีคุณสมบัติเป็นเบส(ด่าง) มีคุณสมบัติ คือ มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ นิยมใช้ในการขัดภาชนะ ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นโลหะ แต่สำหรับด้านการเกษตรนั้น สบู่กรด ยังมีฤทธิ์ไล่แมลง และส่งผลกับแมลงศัตรูพืช คือ จะกัดเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จัดเป็นสารไล่แมลงที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป เกษตรกรทั่วไปสามารถนำมาใช้ไล่แมลงกับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิด ซึ่งมีวิธีการนำไปใช้ ดังนี้
2015-11-30
11,455
การใช้ใบน้อยหน่ากำจัดแมลงศัตรูพืช
น้อยหน่า ไม้ผลที่พบเห็นมีปลูกกันทั่วไป ประโยชน์ของน้อยหน่าไม่ใช่มีเพียงผลสุกที่น่ากินแสนอร่อยอย่างเดียว ส่วนอื่นๆของต้นน้อยหน่า เช่น ใบน้อยหน่ายังมีประโยชน์ในการขับไล่และฆ่าแมลงศัตรูพืชได้ดีอีกด้วย ซึ่ง อ.พัฒน์ สันทัด วิทยากรโรงเรียนชาวนา จ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ถึงการใช้ประโยชน์จากใบน้อยหน่าในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยวิธีการง่าย เกษตรกรสามารถทำได้ ดังนี้
2015-11-30
17,035
ห่วงเกษตรกรไทยกว่า 4 ล้านคน เสี่ยงป่วยจาก พิษสารกำจัดศัตรูพืช
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ในปี 2554 มีการนำเข้าสารเคมีป้องกัน-กำจัดศัตรูพืชมากถึง 164 ล้านกว่ากิโลกรัม โดยเฉลี่ยคนไทยที่มีกว่า 64 ล้านคนมีความเสี่ยงได้รับสารเคมีป้องกัน-กำจัดศัตรูพืชมากกว่า 2.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
2015-11-30
2,524
ดักจับแมลงศัตรูพืชด้วยผลไม้สุก
ปัญหาของเกษตรกรที่พบมาก คือ แมลงศัตรูพืชกัดกินผลผลิตการเกษตร ทำให้ผลผลิตเสียหาย ขายไม่ได้ราคา ทำให้เกษตรกรยากจนไม่สามารถสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวได้ แต่เดิมนั้นเกษตรกรจะใช้สารเคมีพ่น เพื่อฆ่าแมลง แต่ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนและมีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค และมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรเองด้วย
2015-11-30
10,400
น้ำหมักสมุนไพรรวม ป้องกันกำจัดเพลี้ย-หนอน
สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ทำง่าย ได้ผลจริง ลดทุน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับปราบปรามหนอน และ เพลี้ยชนิดต่างๆ
2015-11-30
9,539
น้ำหมักหนังวัว ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
คุณรจนา พรมเนตร์ อยู่บ้านเลขที่ 2 บ้านเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำการทำน้ำหมักหนังวัวซึ่งเป็นน้ำหมักชั้นดีที่นำไปใส่ผักแล้วพบว่าช่วยทำให้พืชผักเติบโตเร็วขึ้นและทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยป๋ยสูตรหนังวัวที่มีวิธีการทำ ดังนี้
2015-11-30
4,229
ปุ๋ยน้ำหมักหยวกกล้วยผสมโยเกิร์ต ใช้เพิ่มขนาดผล
ปุ๋ยสูตรนี้จะใช้หยวกกล้วยและโยเกิร์ต มาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งจากประสบการณ์ที่ ผญ.สุนทร พรมฮวด บ้านดอนกระโดน หมู่ 3 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้ลองทำแล้วใช้กับสวนของตนเอง พบว่าจะไปช่วยทำให้มะม่วง/มะปรางผลใหญ่ขึ้น หมักไว้นาน 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ในช่วงติดผลได้ทันที
2015-11-30
8,620
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของ Phytophthora sp. เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งพบได้ในพืชหลายชนิด ทั้งใน ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ยางพารา ฯลฯ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อสาเหตุโรครากเน่า โคนเน่าในพืช เป็นการควบคุมโรคพืชโดยวิธีชีวินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี และ จะให้ผลในการควบคุมโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น หากมีการปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลาง ด้วยปูนขาว ใช้ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
2015-11-30
16,577
ปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย
จากการทำการเกษตรมักประสบปัญหาปุ๋ยยาฆ่าแมลงมีราคาแพง คุณปราณี จันทรา จึงได้นำเอาสิ่งวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปกล้วยตากก็ คือ เปลือกกล้วย มาทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในแปลงนา เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร
2015-11-30
17,505
ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไก่ไข่ ใช้บำรุงต้น-ดอก
เทคนิคการนำอาหารไก่ไข่ มาใช้ในการบำรุงต้นและดอกในไม้ผลนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการ ที่ผู้ใหญ่ บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ ในการทำเกษตรอินทีย์ ได้ทำการทดทดลองจนประสบความสำเร็จ และได้นำเทคนิคดังกล่าว มาบอกต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ไว้ดังนี้
2015-11-30
7,806
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.74 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
64.00
0.00