ข้อมูลเกษตร
ชุดปอกเปลือกและถอดไส้สับปะรด พร้อมส่งโรงงานแปรรูป
อาจารย์ฐานวิทย์ แนมใส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างชุดปอกและถอดไส้สับปะรด ได้ผลผลิตสวย ตัวเครื่องใช้งานง่าย เพียงแค่ 40 วินาทีไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และไม่ต้องเสียเวลากับการนั่งปอกด้วยมืออีกต่อไป ลักษณะของชุดปอกและถอดไส้สับปะรดเป็นการออกแบบที่ทำให้สามารถปอกและถอดไส้สับปะรดที่ใช้สำหรับบรรจุกระป๋องและบริโภคในครัวเรือนในเวลาเดียวกันโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และถูกต้องตามการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้คือเป็นเทคโนโลยีการปอกและถอดไส้สับปะรดพร้อมกันในขั้นตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือนและกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม สับปะรดที่ได้ออกมานั้นจะมีรูปร่างทรงกระบอกกลวงตัน เหมาะสำหรับส่งไปบรรจุกระป๋องในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้บริโภคในครัวเรือน
2016-01-15
7,117
หลุมพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ในหลุมเดียว
ทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่สวนสมุนไพรบ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พบกับปราชญ์เกษตรคนเก่งอย่างคุณประไพ หมายสุข ผู้ที่มีความเชียวชาญในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพร และวันนี้ได้แนะนำถึงองค์ความรู้เกษตร เรื่องหลุมพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ในหลุมเดียว
2016-01-15
22,777
เครื่องปอกก้านตะไคร้ ตอบโจทย์ความต้องการด้วยงานวิจัย
เครื่องปอกก้านตะไตร้ด้วยระบบโรลเลอร์ ผลงานนวัตกรรมของกฤษณะ สุวะมาตย์ และธินนกร สุขเจริญ ทีมนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ที่นำโจทย์ของกลุ่มแม่บ้านผลิตไม้จิ้มฟันสมุนไพร (ตะไคร้) ภายใต้ชื่อ ?ปันฝัน? แห่งบ้านตาลเนิ้ง ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลที่มีความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากและสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่บสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี
2016-01-15
2,432
เครื่องย่อยทางปาล์มน้ำมัน ลดค่าใช้จ่าย-แรงคน
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม วิถีชีวิตคนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งทำสวนทำไร่ ซึ่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีการทำการเกษตรที่แตกต่างกันไป เช่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพในการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยทั่วไปเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันทุกๆ 15-20 วัน เฉลี่ยแล้วทุกเดือนจะมีการตัดทางปาล์มน้ำมันออกอย่างน้อย 2 ทางต่อต้น หรือคิดเป็น 44 ทางต่อไร่ อัตราปลูก 22 ต้นต่อไร่ในหนึ่งปี เกษตรกรจะตัดทางปาล์มน้ำมันประมาณ 18 ครั้ง โดยทางปาล์มน้ำมันหนึ่งทางจะมีน้ำหนักเฉลี่ย 5 กิโลกรัม คิดคำนวณเป็นน้ำหนักของทางปาล์มน้ำมันสดเฉลี่ย 3,960 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จะเห็นได้ว่าทางปาล์มน้ำมันสามารถนำไปเป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค แพะ และอาหารของด้วงสาคูได้ และสำหรับแนวทางการนำทางปาล์มน้ำมันมาใช้เป็นอาหารให้สัตว์นั้น ต้องนำทางปาล์มน้ำมันมาผ่านกระบวนการสับย่อยทางปาล์มเสียก่อน
2016-01-15
5,898
พญาแร้งให้น้ำ นวัตกรรมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงาน
การนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงกว่าเกษตรกรอาจจะต้องใช้ต้นทุนทั้งในเรื่องของเครื่องจักรกล รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ แต่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานดังกล่าวได้ด้วย "พญาแร้งให้น้ำ" เครื่องสูบน้ำแรงดันสุญญากาศ นวัตกรรมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
2016-01-15
50,570
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-01-15
594
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-01-14
1,653
เสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงไม้ผล
\"เสวียนไม้ไผ่\" สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันที่ถูกลืม ซึ่งแต่โบราณนานมาจะนำภูมิปัญญานี้ไปใช้ในการเก็บวัสดุการเกษตรต่างๆ โดยจะสร้างจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่เป็นหลัก ปัจจุบันจัดเป็นภูมิปัญญาที่ถูกลืมจากคนรุ่นใหม่ไปแล้ว ซึ่งคุณสรวิศ ดวงวรรณา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย กลับรับสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มา โดยการดัดแปลงนำเสวียนไม้ไผ่มาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน จนได้รับรางวัลระดับจังหวัดมาแล้ว
2016-01-14
11,218
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารเหลือทิ้ง
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในปัจจุบันส่งผลต่อต้นทุนต่างๆ พากันสูงขึ้น รวมถึงปุ๋ย หรือยาบำรุงต่างๆ ที่ใช้ในนาข้าวก็มีราคาแพงขึ้นเช่นกัน จึงเป็นอีกปัญหาสำคัญของชาวนาไทยผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ
2016-01-12
4,184
ให้ปุ๋ยน้ำทางใบ ลดการยืนต้นตายของข้าวนาดอน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังหรือพื้นที่นาดอนที่ไม่มีน้ำทั่วถึง และที่สำคัญพื้นที่นั้นได้มีการปลูกข้าวไปแล้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ห่างจากชลประทาน จึงทำให้ข้าวที่ปลูกอาจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เพราะขาดน้ำทำให้ต้นข้าวอาจหยุดการเจริญเติบโตไปในช่วงหนึ่งที่ต้นข้าวขาดน้ำ วันนี้เรามีเทคนิคการแก้ปัญหาดังกล่าวมาแนะนำสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำในนาข้าว ซึ่งการนี้ทีมงานได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณชัย วรรณศร เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.จุน จ.พะเยา ได้ให้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ และฮอร์โมนในนาข้าวเพื่อลดอัตราการยืนต้นตายของต้นข้าวในนาที่มีน้ำน้อย ให้กับทีมงานฯ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
2016-01-12
8,697
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-01-12
575
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-01-11
1,354
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00