ข้อมูลเกษตร
การใช้ลูกเหม็นไล่ค้างคาว
ในปัจจุบันในการผลิตลำไยต้องใช้ต้นทุนสูง โดยเฉพาะการผลิตลำไยนอกฤดู ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการผลิตลำไยในจังหวัดตาก คือค้างคาวที่เข้ามากัดกินผลลำไย ทำให้เกษตรกรต้องลงทุน ในการกำจัดค้างคาว เช่น การใช้ตาข่ายดักจับแล้วทำลาย หรือใช้ประทัดจุดขับไล่ เป็นต้น
2016-03-25
5,105
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2559
สำรวจราครสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-24
1,754
การป้องกันแมลงศัตรูข้าวด้วยสมุนไพร
ลุงเหลี่ยง มีวิธีการป้องกันแมลง เพลี้ยไฟ และหนอนโดยการใช้สมุนไพรแทนการใช้สารเคมี หรือโดยวิธีธรรมชาติจัดการธรรมชาติ เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคและตัวของเกษตรกรเองแล้ว ยังเป็นการรักษาหน้าดินและระบบนิเวศอีกด้วย
2016-03-24
3,500
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-24
563
ฟักทองติดลูกดก ผลมีขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคการช่วยผสมเกสรและเด็ดยอด
ฟักทอง เป็นพืชที่มีดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ ซึ่งในการปลูกฟักทองให้ได้ผลผลิต จำเป็นต้องอาศัยการผสมเกสรจาก แมลง ลมหรือน้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งบางครั้งการผสมเกสรเองตามธรรมชาติ อาจจะทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่สมบรูณ์หรือได้ผลผลิตน้อย จึงต้องมีการทำการผสมเกสรให้ฟักทองเองโดยตรง ซึ่งต้องทำให้ถูกเวลาและสภาพอากาศที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
2016-03-24
33,092
น้ำซาวข้าวผสมใบมะลิสดลดรอยแผลเป็นอีสุกอีใส
โรคอีสุกอีใส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส วาริเซลลา มีลักษณะอาการเป็นผื่นแดงราบ ตุ่มใส ตุ่มหนอง กระจายตามหน้า ลำตัว และแผ่นหลัง และมีไข้ อาการของโรค เด็กที่เป็นจะมีไข้ต่ำ อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร ส่วนผู้ใหญ่มักจะมีไข้สูง มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัด ขณะเดียวกันก็จะมีผื่นขึ้นพร้อมๆ กับวันที่เริ่มมีไข้ หรือ 1 วันหลังมีไข้ โดยในระยะแรกจะขึ้นเป็นผื่นแดงราบก่อน ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ำใสๆ และคัน ต่อมาอีก 2-3 วันก็จะตกสะเก็ด ผื่นและตุ่มเหล่านี้จะขึ้นตามไรผมก่อนแล้วกระจายไปตามใบหน้าและลำตัว แผ่นหลัง บางคนจะมีตุ่มขึ้นในช่องปากทำให้ปากและลิ้นเปื่อย จะเกิดอาการเจ็บคอ บางคนอาจไม่มีไข้ มีเพียงผื่นและตุ่มขึ้นเท่านั้น ผื่นจะขึ้นมากที่สุดที่ใบหน้าและลำตัว เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่มักจะมีอาการรุนแรงและมีตุ่มขึ้นมากกว่าเด็ก โดยทั่วไปผื่นหายได้โดยไม่มีแผลเป็น ยกเว้นมีเชื้อแบคทีเรียมาแทรกซ้อน โรคนี้เมื่อหายแล้วมักจะมีเชื้อหลบอยู่ที่ปมประสาท ซึ่งอาจจะออกมาเป็น งูสวัด ในภายหลังได้ เนื่องจากผื่นและตุ่มที่ขึ้นนี้จะค่อยๆขึ้นทีละระลอก ไม่ขึ้นพร้อมกันทั่วร่างกาย บางทีจะขึ้นเป็นผื่นแดงราบ บางทีขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสๆ บางทีขึ้นเป็นตุ่มกลัดหนอง และบางทีเริ่มตกสะเก็ด จึงทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่า อีสุกอีใส แต่ถ้าใครเคยเป็นแล้วก็จะไม่เป็นอีก
2016-03-23
5,888
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-23
722
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-22
647
บอระเพ็ดหมักน้ำตาลสูตรเจริญอาหารโค-กระบือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบางรายประสบปัญหา\"โค-กระบือ\"ไม่ค่อยกินหญ้าเบื่ออาหารถึงกินได้ก็ไม่อ้วน ทำให้ผอมโซ ขายก็ไม่ได้ราคา ปัญหาโค-กระบือที่ไม่ค่อยกินหญ้า และผอมโซจะหมดไป เมื่อทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงรายได้ลงพื้นที่พบกับ ลุงชวน หรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ การพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยยินดีเผยสูตรบอระเพ็ดหมักน้ำตาลช่วยให้เจริญอาหารโค-กระบือได้ดีด้วยวิธีง่ายๆดังนี้
2016-03-22
5,478
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-21
1,650
การเลือกตอนกิ่งขยายพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม ให้ประสบผลสำเร็จ
ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนส้มโอทองดี อ.ปากพนังได้หันมาปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามกันมากขึ้นเป็นอาชีพหลัก ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกของชาวปากพนัง แต่ในการขยายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนั้นยากมากในการตอนกิ่งพันธ์ุ เพราะตอนออกมาแล้วตายบ้างเนื่องไม่มีเทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม
2016-03-18
5,726
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-17
1,692
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
64.00
0.00