ข้อมูลเกษตร
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-01
751
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-30
1,734
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-27
806
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-26
1,926
การตัดแต่งใบและหน่อกล้วยเสริมความแข็งแรง เพิ่มผลผลิต
การปล่อยให้มีใบกล้วยติดลำต้นมากเกินไปจะทำให้ใบแผ่ปกคุมดิน คลุมโคนต้น ทำให้แดดส่องไม่ทั่วถึงพื้นดิน เมื่อแดดส่องไม่ถึงพื้นจะมีปัญหาเรื่องความชื้นในดินที่มีมากเกินไป การปฏิบัติงานในสวนก็จะไม่สะดวก สำหรับใบกล้วยที่ตัดออกจากต้นแล้วนั้นจะนำไปขายสร้างรายได้หรือจะกองรวมไว้กลางร่องสวน เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก ใช้บำรุงต้นกล้วยก็ได้
2016-05-26
26,857
ปุ๋ยรองพื้นอ้อยเชื้อเห็ดหมัก 2 in 1 บำรุงทั้งดินและต้นในตัว
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรมักปลูกกัน เพื่อสร้างรายได้ แต่การปลูกอ้อยกว่าเกษตรจะได้ผลผลิตนั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เช่นกันกับการปลูกพืชทุกชนิด อีกทั้งยังต้องดูแล บำรุง และระวังโรคที่จะเกิดตามา จึงทำให้เกษตรกรต้องรับมือ แต่จาการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ได้พบกับเกษตรกรคนเก่งอย่างคุณรัชต์รันดน์ วงษ์วิลัย ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่จะมาแนะนำสูตรปุ๋ยรองพื้นอ้อยเชื้อเห็ดหมัก ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2016-05-26
2,777
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-26
757
การขยายพันธุ์มะละกอด้วยการตอนกิ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อเมล็ดพันธุ์มะละกอที่มีคุณภาพดีจากท้องตลาด มาปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ด แต่หลังจากที่ได้ผลผลิตรุ่นแรกแล้ว เกษตรกรจะไม่สามารถนำเมล็ดจากมะละกอที่ปลูกได้ในรุ่นแรกมาขยายพันธุ์ต่อได้ เนื่องจากทางบริษัทที่เราไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาได้ควบคุมไม่ให้ขยายพันธุ์ได้นั่นเอง หากเกษตรกรจะทำการปลูกใหม่จำต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่มาปลูก ดังนั้นคุณคำนึง นวลมณีย์ และโรงเรียนบ้านหว้าหลัง จึงได้คิดค้นหาวิธีการ ทำให้มะละกอขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องใช้เมล็ดโดยการตอนกิ่ง
2016-05-26
7,657
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-25
806
การปลูกข้าวล้มตอซัง
การปลูกข้าวโดยใช้ตอซังนั้นเป็นวิธีที่ดี จะส่งผลดีต่อดินคือ ฟางข้าวจะเน่าเปื่อยผุพังและเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ทำให้ดินร่วนซุยดีขึ้น และช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ครึ่งต่อครึ่ง ข้อดีอีกประการของการทำนาข้าวล้มตอ คือได้ต้นข้าวที่แข็งแรง และทนทานต่อการรบกวนของศัตรูพืช อย่างหอยเชอรี่และเพลี้ยไฟมากกว่าถ้าเป็นข้าวหว่านนาน้ำตม ไม่ควรทำการปลูกข้าวล้มตอซังเพราะจะทำให้มีน้ำขังและจะทำให้ตอซังเน่า การปลูกข้าวล้มตอซังจะช่วยประหยัดต้นทุน หลายๆ ด้านเช่น พันธุ์ข้าว เวลา ฯลฯ
2016-05-24
5,710
การแกล้งข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยท่อพีวีซี
การทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว เป็นวิธีการที่สุดยอดปรารถนาของโลกมนุษย์ เพราะเป็นการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในขณะนี้ ใช้น้ำน้อย ทำงานง่าย ต้นทุนต่ำ ลดมีเทน ลดภาวะโลกร้อน ศัตรูข้าวน้อย เมื่อใช้แพในการทำนา ยิ่งสะดวกในการจัดการ โดยเฉพาะจัดการกับวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีใช้โรตารี ของชาวนาอินทรีย์ ต้นข้าวจะแตกกอเพิ่มผลผลิตในนาข้าว รากจะขยายมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกจากนาอีกจนกระทั้งข้าวเริ่มออกรวงจึงเปิดน้ำเข้านาอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นการแตกกอของต้นข้าว
2016-05-24
6,651
การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะตอมมิคนาโน บำรุงข้าวอินทรีย์
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นจุลินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้เองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สร้างกรดอะมิโนโปรตีนให้พืชนำไปสร้างคลอโรฟิลล์ได้โดยตรง เกษตรกรสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์ดังกล่าวไว้ในดินในรูปแบบของปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเรียกกันว่า "ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะตอมมิคนาโน" หากนำมาใช้ประโยชน์ด้านการทำนา จะมีส่วนช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ข้าวแตกกอได้ดี รวงข้าวใหญ่และสม่ำเสมอกันทุกต้นโดยไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีใดๆ
2016-05-24
6,726
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ม.ค. พ.ศ.2566