ข้อมูลเกษตร
มวนลำไย(แมงแกง) ศัตรูลิ้นจี่-ลำไย ช่วงแตกยอด-ติดผลอ่อน
มวนลำไย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำความเสียหายให้กับลำไยและลิ้นจี่โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนทำให้ยอดอ่อนและใบอ่อนแห้งเหี่ยว ดอกเสียหาย ไม่ติดผลหรือทำให้ร่วงหล่น มีการระบาดอยู่ประจำในแหล่งปลูกลำไยและลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำปิง
2016-06-13
13,950
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-10
738
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้มีอัตราการรอดตายสูงตามแบบฉบับของชาวกาฬสินธุ์
กุ้งกามกรามถือเป็นสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เลี้ยงกันมากในเขตพื้นที่ชลประทานจากเขื่อนลำปาว ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพรองจากการทำนา ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 4-6 เดือนถึงจับขาย ราคาจำหน่ายโดยเฉลี่ย 350-500 บาท/กก. การเลี้ยงกุ้งให้มีอัตราการรอดตายสูงมากกว่า 80% จึงถือเป็นเรื่องดีที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดในปัจจุบัน
2016-06-10
9,471
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-09
1,635
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-09
737
ฮอร์โมนเร่งโตสำหรับปลาหมอไทย
ฮอร์โมนเร่งโตสำหรับปลาหมอไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยมีพ่อกี ใจวงศ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เลขที่127 บ้านเหยี่ยน หมู่ 7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นวิธีการทำฮอร์โมนเร่งโตสำหรับปลาหมอไทยอย่างง่าย เป็นสูตรฮอร์โมนที่ใช้ผสมกับอาหารปลาดุก สามารถใช้เลี้ยงปลาหมอไทยได้ตั้งแต่อายุ 2-3 เดือนขึ้นไปจนกระทั่งจับขาย มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอไทยสามารถทำได้ โดยการเตรียมวัสดุ-ส่วนผสม ตามรายละเอียด ดังนี้
2016-06-09
5,753
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจกากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-08
706
สูตรปุ๋ยชีวภาพแห้งโบกาชิสำหรับเลี้ยงปลา
แหล่งเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.แพร่ แห่งนี้ โดยลุงมนูญ? ป้าธีรวรรณ วงศ์อรินทร์ กิจกรรมภายในนอกจากจะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้เข้ามาศึกษาดูงานแล้ว ที่นี่ยังเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์และในสวนหย่อม มีกบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มากว่า200ตัว และถัดไปท้ายสวนยังเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดอีกจำนวนมาก ซึ่งเศษและส่วนที่เหลือจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่นี่จะไม่ถูกทิ้งให้เป็นขยะ ทุกอย่างสามารถนำมาจัดการใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อได้ อย่างเช่น เศษพืชและมูลสัตว์สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งลุงมนูญได้กล่าวถึง สูตรปุ๋ยชีวภาพแห้งโบกาชิสำหรับเลี้ยงกบและปลาที่ใช้อยู่เป็นประจำ อยากแนะนำให้ผู้สนใจได้ใช้ เพราะจะช่วยสร้างอาหารในบ่อปลา บำบัดน้ำเสีย ทั้งในบ่อปลาและกบ
2016-06-08
3,602
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-07
843
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-06
1,741
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-03
509
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-02
2,248
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
62.00
0.00