ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการทำอาหารเสริม บำรุงไก่สุขภาพดี
สูตรอาหารเสริมที่ทำขึ้นเพื่อให้ไก่หรือสัตว์สุขภาพดีนี้เป็นสูตรอาหารที่มีส่วนผสมด้วยสมุนไพรที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเรา ซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรอะไรบ้างนั้น มีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ซึ่งมีดังนี้เลยค่ะ
2016-08-18
3,227
สูตรน้ำหมักสมุนไพรป้องกันโรคที่จะเกิดกับแพะ
การดูแลสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเราต้องใส่ใจสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เราต้องรักและดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนเพื่อผลผลิตที่ดีในอนาคต การป้องกันดูแลรักษาโรคที่จะเกิดกับแพะก็เช่นเดียวกัน ต้องหมั่นสังเกตุอาการของแพะและโรคที่จะเกิดกับแพะบ่อยๆและควรหาวิธีการป้องกันให้ดีที่สุด
2016-08-18
3,611
เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
การทำนาให้ได้ผลผลิตสูงเกษตรกรควรคำนึงถึงปัจจัยการผลิตหลายๆ อย่าง อาทิ การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยตามสูตรที่เหมาะสม การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ต่างๆ ฯลฯ ที่สำคัญเกษตรกรจะต้องคำนวณต้นทุนการผลิตไม่ให้สูงมากจนเกินความจำเป็น การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเก่าซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญแต่ไร้ประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเห็ดจะสามารถนำมาช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ดีด้วยเช่นกัน
2016-08-17
3,677
วิธีการเตรียมดินสำหรับทำนา
นางอุไร จันจำปา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าการเตรียมดินสำหรับการทำนา ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น น้ำ ภูมิอากาศ ลักษณะพื้นที่ ตลอดจนแบบวิธีการทำนา และเครื่องมือการเตรียมดินที่แตกต่างกัน การเตรียมดินแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ
2016-08-17
4,471
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-17
1,801
การคัดพันธุ์ข้าวยุมหนุน
นางอุไร จันจำปา เกษตรกรทำนา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าการคัดพันธุ์ข้าวเป็นความรู้ที่ชาวนาสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การทำนาแต่ก่อนชาวนาคัดพันธุ์ข้าวให้ตอบสนองต่อการบริโภคในครัวเรือนของตนรวมทั้งการใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสายพันธุ์เม็ดเล็กใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ข้าวสำหรับแปรรูปอาหาร ดังนี้เป็นต้น ตัวอย่างพันธุ์ข้าวดังในอดีตที่มาจากการคัดพันธุ์ของชาวนา เช่น ข้าวยุมหนุน ข้าวยาโค ข้าวกาบดำ ฯลฯ การทำนาแต่เดิมเป็นแบบนาดำ ใช้ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน และใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนไม่มาก แต่เมื่อการทำนาเปลี่ยนไป ข้าวพันธุ์พื้นบ้านไม่ตอบสนองต่อการทำนาแบบสมัยใหม่ที่มุ่งขายเป็นหลัก เมื่อมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นข้าวพันธุ์ส่งเสริม ชาวนาไม่ให้ความสำคัญกับการคัดพันธุ์ข้าวดังที่เคยทำมาในอดีต ซึ่งทำให้คุณภาพของข้าวที่ชาวนาปลูกมีคุณภาพต่ำลง การซื้อเมล็ดพันธุ์และการใช้ข้าวพันธุ์ส่งเสริมยังทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้นอีกด้วย
2016-08-17
4,216
การเพาะกล้านาโยน
ป้าอุไร จันจำปา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ใช้วิธีการทำนาด้วยวิธีโยนต้นกล้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาวิธีใหม่ที่ป้องกันการเกิดของข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไป ได้ผลดี ทำให้สามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้สูงสุด 80% โดยใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4-5 กิโลกรัม/ไร่ ต้นกล้าที่โยนจะตั้งตัวได้ทันที ไม่หยุดชะงักหรือต้นกล้าเหลืองเหมือนนาปักดำด้วยคน ต้นกล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง การแตกกอดีมากและเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ จำนวนต้น/กอ มีมาก กว่านาปักดำ การจัดการด้านโรค-แมลงง่าย ได้ผลดีกว่าการหว่านน้ำตมและใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่าวิธีอื่นในแปลงที่มี ข้าววัชพืชระบาด นอกจากนี้ยังได้ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสำหรับการทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการทำนาข้าวอินทรีย์หรือการทำนา แบบเกษตรพอเพียงหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และป้าอุไรมีวิธีการเพาะต้นกล้านาโยนได้ผลดีสามารถทำได้ดังนี้
2016-08-17
7,996
การเลือกซื้อข้าวกล้อง
\".... ข้าวที่ออกเป็นสีลักษณะนี้ เป็นข้าวที่มีประโยชน์ อย่างข้าวกล้อง คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกัน เพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจน ข้าวกล้องมีประโยชน์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวเม็ดสวยแต่เขา เอาของดีออกไปหมดแล้ว มีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้อง เรากินข้าวกล้องทุกวัน เรานี่ก็คนจน\" (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
2016-08-16
7,617
เทคนิคการเลี้ยงปูนิ่มให้ปลอดโรค
ในปัจจุบันปูนิ่มเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นอย่างมาก แต่การที่จะดูแลปูให้มีชีวิตรอดและลอกคราบเป็นปูนิ่มนั้นถือว่าทำได้ยากเช่นเดียวกัน โดยปกติแล้วปูจะลอกคราบเมื่อเลี้ยงไปได้ประมาณ 35-37 วัน ซึ่งถือว่าใช้เวลานานมาก ยิ่งถ้าหากปูกำลังจะลอกคราบด้วยแล้วเกิดแบคทีเรีย พาราสิตหรือเชื้อโรคต่างๆขึ้นมาและเข้าไปทำลายปูนั้น มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยทีเดียว
2016-08-16
931
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-15
1,817
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-11
1,608
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากถั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด
2016-08-11
696
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566