ข้อมูลเกษตร
เทคนิคป้องกันโรคในเป็ด ไก่ ด้วยน้ำส้มควันไม้
โรคระบาดในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในเป็ด และไก่นั้น เมื่อเกิดขึ้นก็ยากที่จะแก้ไข ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ด และไก่ ปวดหัวไปตามๆกัน การที่จะทำให้เป็ดและไก่ แข็งแรงและต้านทานโรคนั้นอาจจะต้องมีการบำรุงทั้งอาหารและน้ำดื่ม ยิ่งได้ถ้าได้นำเอาน้ำส้มควันไม้มาให้เป็ดไก่กินแล้วจะช่วยให้เป็ดไก่มีความต้านทานโรคต่างๆได้
2016-08-26
9,106
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-25
1,962
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากถั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด
2016-08-25
1,022
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยที่...รักบ้านเกิด
2016-08-24
770
เทคนิคการทำให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดี
สำหรับเกษตรที่มีปัญหาข้าวสุกแก่ไม่พร้อมกัน ทำให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต และส่งผลทำให้ผลผลิตข้าวด้อยคุณภาพ วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะเรามีเทคนิคดีๆมาฝากกัน ซึ่งเป็นเทคนิคการผลิตข้าวคุณภาพดีของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52 โดยอาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายฯ
2016-08-23
14,610
ปุ๋ยสูตรฟางข้าวปรับปรุงบำรุงดิน
นายโอลี เสมอกิจ หรือ ลุงโอลี ชายวัย 67 ปี เจ้าของบ้านสวนกลางเมืองชลบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ ซึ่งมีบ้านจัดสรร กำแพงอิฐ และถนน เป็นรั้วบ้าน ภายในพื้นที่ได้แบ่งสัดส่วนทำการเกษตรแบบผสมผสาน และมีการทำนาปลูกข้าว ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3 ไร่ เมื่อข้าวออกรวง และถึงฤดูเก็บเกี่ยว โดยลุงโอลี และภรรยาจะช่วยกันลงมือเกี่ยวข้าวด้วยตนเอง โดยข้าวที่ได้นั้นสามารถไว้กินได้ตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยลดรายจ่ายภายในบ้านได้เป็นอย่างดี คุณลุงโอลีได้แนะนำสูตรปุ๋ยฟางข้าวปรับปรุงบำรุงดินในนาแบบง่ายและประหยัดอีกด้วย
2016-08-23
12,907
ราคาพืชผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-23
934
การปลูกมะม่วงป่าสำหรับใช้เป็นต้นตอมะม่วงพันธุ์ดี
มะม่วงป่า เป็นมะม่วงสายพันธุ์พื้นบ้าน จัดอยู่ในกลุ่มมะม่วงสายพันธุ์ทะวายที่เจริญเติบโตได้ดีกับสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ดินเลว ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี มีความต้านทานต่อโรคและแมลง ให้ผลผลิตดี ติดผลดกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี อีกทั้งมีอายุยืนยาว
2016-08-23
10,257
การใช้ปุ๋ยหมักบำรุงมะม่วงนอกฤดู
การผลิตมะม่วงนอกฤดูถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เกษตรกรชาวสวนมะม่วงได้ใช้กันมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากผลผลิตสามารถขายได้ในราคาสูงกว่ามะม่วงในฤดูกาลปกติทั่วไป ซึ่งหากเกษตรกรมีสินค้าหมุนเวียนกันกันขายได้ตลอดทั้งปีแล้วนั้น จะมีช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมักจะพบเห็นเกษตรกรบางส่วนได้นำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล
2016-08-23
4,325
ปุ๋ยคอกหมักชีวภาพลดต้นทุน
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโต ก็คือ ธาตุอาหารต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีปุ๋ยเคมีหลายชนิดหลายยี่ห้อที่เป็นตัวช่วยในการทำการเกษตร แต่ปุ๋ยเคมีเหล่านี้มีราคาที่ค่อนข้างสูง บางครั้งเกษตรกรเสียเงินให้กับค่าปุ๋ยค่ายามากกว่ารายรับที่ได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรเสียอีก นอกจากนี้ปุ๋ยเคมียังเป็นตัวการสำคัญที่ทำลายให้ดินเสื่อมคุณภาพลงเรื่อย ๆ นั่นเอง
2016-08-23
3,541
ปุ๋ยหมักสำหรับบำรุงและช่วยในการเจริญเติบโตของสับปะรด
ในช่วงปลูกสับปะรด ระหว่างการเจริญเติบโต เกษตรกรส่วนใหญ่จะบำรุงต้นโดยการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับหว่านต้น กว่าสับปะรดจะเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก ที่ผ่านมาป้าวิรัตน์และครอบครัวได้เห็นชัดกับแปลงปลูกสับปะรดของเพื่อนบ้านโดยใช้ปุ๋ยเคมี ผลที่ตามมาคือดินเสื่อมโทรม ดินตาย เชื่อว่าหากปล่อยทิ้งไว้ต่อไป ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะเสื่อมโทรมและไม่สามารถให้ผลผลิตที่เป็นสายพันธุ์นางแลได้จริง รสชาติของสายพันธุ์นางแลจะเปลี่ยนไปจากดั้งเดิม ป้าวิรัตน์ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว เพราะต้องการอนุรักษ์ความเป็นสับปะรดนางแลดังเดิมเอาไว้ ป้าวิรัตน์จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักขึ้นมาเอง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดผลกระทบที่จะเกิดกับดินให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงได้เกิดสูตร "ปุ๋ยหมักสำหรับบำรุงและช่วยในการเจริญเติบโตของสับปะรด'' มีวิธีการทำ ดังนี้
2016-08-23
3,359
ฮอร์โมนเพื่อความสมบูรณ์ของผลสับปะรด
สับปะรดนางแล'' นับได้ว่าเป็นพืชที่ดูแลไม่ยากนัก เพราะค่อนข้างมีความต้านทานต่อแมลงศัตรูต่างๆ ดังนั้นจะไม่ใช้ยาเคมีเพื่อฆ่าแมลง แต่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมทำสับปะรดอินทรีย์เพราะต้องใช้ปุ๋ยเร่งให้ได้ผลผลิตจำนวนมากและสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติของสับปะรดตามที่ได้กล่าวมานั้น แต่สำหรับป้าวิรัตน์จะเน้นความเป็นธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมของสับปะรดสายพันธุ์นี้ไว้ การดูแลและบำรุงทุกขั้นตอนจะใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นมาเองดังเช่น ?ฮอร์โมนเพื่อความสมบูรณ์ของผลสับปะรด'' ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ป้าวิรัตน์ได้ทดลองและนำมาใช้แล้วพบว่าได้ผลดีจริง
2016-08-23
5,057
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00