ข้อมูลเกษตร
ขยายพันธุ์ต้นมะนาวโดยวิธีการตอนกิ่งให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์
มะนาวนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหันมาปลูกกันมาก เนื่องจากปัจจุบัน ผลมะนาวมีราคาแพงและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งการขยายพันธุ์มะนาวส่วนใหญ่จะใช้การตอนกิ่งพันธุ์ แต่เกษตรกรหลายท่านมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการตอนกิ่งพันธุ์มะนาว จึงทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ พี่ภัณฑ์รักษ์จึงมีวิธีการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ใด้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ และเจริญเติบโต ให้ผลผลิตดีมาฝากกัน
2016-08-10
4,565
น้ำยาเร่งรากกิ่งตอนมะนาว กระตุ้นให้แตกรากเร็ว ตัดขายได้ภายใน 45 วัน
ที่ไร่กาญจนา หมู่ที่2 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นอกจากจะขายผลผลิตมะนาวสายพันธุ์ตาฮิติแล้ว ที่นี่ยังจำหน่ายกล้าพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจรายอื่นๆได้นำไปปลูกสร้างรายได้กันอีกด้วย ซึ่งต้นกล้ามะนาวที่นี่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มียอดการสั่งจองจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะอเนก ประสม เจ้าของไร่ ได้ผลิตกล้าพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายจึงได้ลงพื้นที่ค้นหาคำตอบของวิธีผลิตกล้าพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพจากคุณอเนกว่า ทำไม? คนถึงสนใจสั่งซื้อกล้าพันธุ์จำนวนมากและทำอย่างไรถึงสามารถผลิตกล้าพันธุ์ได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน ซึ่งคุณอเนก ได้เผยถึง สูตรตอนกิ่งมะนาวให้ออกรากเร็วและแข็งแรง ดังนี้
2016-08-10
8,781
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-10
475
การกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวด้วยเบียร์
หอยเชอรี่ เป็นศัตรูตัวร้ายในแปลงนาข้าวชนิดหนึ่งที่กำจัดอยากมาก ชาวนาบางรายใช้สารเคมีในการกำจัดซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ควรกระทำ ต้องอาจมีสารพิษตกค้างในผลผลิตและอาจเป็นอันตรายสะสมทั้งต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคได้ แต่มีวิธีที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ เบียร์ เป็นตัวช่วยในการกำจัดหอยเชอรรี่ วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
2016-08-09
1,988
สูตรอาหารสำหรับแพะนม เพื่อคุณภาพน้ำนมที่ดี หอมหวาน มัน
ด้วยนมแพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาหารที่จำเป็นต่อสัตว์ประเภทนี้คือพืชสีเขียว ซึ่งจุลินทรีย์ในตัวแพะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายของแพะ และเกษตรกรก็ต้องพยายามสังเกตุว่าพืชชนิดไหนแพะกินแล้วมีประโยชน์ทางด้านไหน เช่น พืชชนิดนี้กินแล้วให้น้ำนมดี พืชชนิดนี้กินแล้วอิ่ม พืชชนิดนี้กินแล้วแพะชอบไม่ชอบ เป็นต้น เกษตรกรต้องรู้จักธรรมชาติของแพะเป็นอย่างดี เพื่อการเลือกอาหารให้แพะกินได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดทั่งต่อแพะและตัวเกษตรกรเองด้วย
2016-08-09
4,032
การดูแลแม่พันธ์ุแพะในช่วงเป็นสัด วัยตั้งท้อง และคลอด
การเลี้ยงแพะนม ต้องการการดูแลจัดการและความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จะทำให้น้ำนมที่ได้มีคุณภาพสม่ำเสมอ การดูแลพ่อแม่พันธุ์ก็มีความสำคัญเป็นที่สุดต้องดูแลให้พ่อแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ เพื่อที่จะได้ลูกแพะที่มีคุณภาพตามวัยต่อไป แต่การดูแลนั้นต้องดูแลแพะทุกขั้นตอนตั้งแต่เรื่องอาหาร การดูแลป้องกันการเกิดโรค และการสังเกตุอาการของแพะทุกตัวในแต่ละวัน ว่ามีความผิดปรกติหรือไม่อย่างไร จะช่วยให้เกษตรกรได้แพะที่สมบูรณ์แข็งแร็งพร้อมวัยขายพันธุ์ต่อไป
2016-08-09
3,986
สูตรอาหารปลาดุกลดต้นทุนแบบธรรมชาติ
การเลี้ยงปลาใน ทุกวันนี้เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่เลี่ยง ง่ายโตเร็ว ต้นทุนต่ำ ที่สำคัญมีตลาดรองรับแน่นอน แต่ปัญหาที่ยังพบเจอกัน อยู่ก็คือเรื่องหัวอาหารที่ราคาสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ผันผวน แต่ก็มีเกษตรกร หลายคนที่คิดค้นการผสมอาหารให้ปลากินเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา แต่ก็ต้อง คำนึงถึงคุณค่าทางอาหารของปลาด้วยวันนี้คุณสมคิด ก่ำมะเริง ปราชญ์เกษตรกรต้นแบบ 99 หมู่ 14 บ้านหนองเสว ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มาแนะนำการทำอาหารปลาดุกดังนี้
2016-08-09
3,125
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-08
1,548
กำจัดหนอนด้วยเชื้อราเมธาไรเซียม
เกษตรกรอาชีพทำนาข้าวหากพบปัญหาเรื่องหนอน ลุงเหลี่ยงแนะนำให้ใช้วิธีธรรมชาติจัดการธรรมชาติ โดยใช้เชื้อราเมธาไรเซียมกำจัดหนอน อย่างได้ผล
2016-08-04
4,092
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-04
807
สูตรปรามโรคสำหรับป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว
ลุงถวิล สุริยะ ปราชญ์เกษตรผู้นำด้านข้าวอินทรีย์ได้สอนให้เพื่อนเกษตรกร อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ปัญหาโรคและแมลงที่เกิดขึ้นลุงถวิลจะไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลยเพราะรู้ดีว่าสารเคมีทำลายสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ กว่าจะมาเป็นแปลงนาอินทรีย์ 100% ลุงถวิลได้ใช้องค์ความรู้ทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะความรู้จากโรงเรียนชาวนาที่ได้ใช้หัวใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ อีกหนึ่งความรู้ที่ลุงถวิลภูมิใจนำเสนออยากให้เกษตรกรผู้ทำนาข้าวได้นำไปใช้ คือ ''สูตรปรามโรคสำหรับป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว'' ซึ่งมีวิธีในการทำที่ไม่ยากนัก ดังนี้
2016-08-03
6,037
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในสภาพโรงเรือน
ไส้เดือนดิน เป็นสัตว์มากประโยชน์ที่อาศัยอยู่ในดินที่มีอินทรีย์วัตถุที่สมบูรณ์มาช้านาน ในอดีตกาลก่อนยุคเกษตรเคมีจะเข้ามาครองผืนดินของประเทศไทย ดินในเมืองไทยนั้นขึ้นชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์และมากไปด้วยชีวิตน้อยใหญ่หลากหลายที่เกื้อกูลกัอยู่ในชั้นดิน ดินจึงร่วนซุยมีธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเติบโตของพืช จึงทำให้ปลูกอะไรก็งอกงาม ได้ผลผลิตเต็มที่ [1]
2016-08-03
6,861
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.94 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
0.00