ข้อมูลเกษตร
ฮอร์โมนเมล็ดข้าวเปลือก บำรุงต้นข้าวให้แข็งแรง
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ 99 หมู่ 7 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้พบกับอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ดีกรีปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 ผู้ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี เน้นการใช้อินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก พร้อมและยินดีที่จะแนะนำทั้งองค์ความรู้ เทคนิคพิเศษ เกร็ดเกษตร ให้กับผู้สนใจได้นำไปปฏิบัติใช้กัน และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆ มาแนะนำ กับการทำฮอร์โมนเมล็ดข้าวเปลือกบำรุงต้นข้าวให้แข็งแรง
2016-08-18
4,927
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่....รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-18
1,566
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่....รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-18
1,456
เทคนิคการปลูกมะละกอให้ติดผลดกด้วยวิธีการเด็ดรากแก้ว
มะละกอเป็นพืชที่หาอาหารในระดับผิวดินด้วยรากฝอย เมื่อปริมาณรากฝอยเพิ่มมากขึ้น มะละกอจะหาอาหารและยึดดินได้มากขึ้น จะได้มะละกอที่สมบูรณ์เพศ ให้ผลดก ด้วยวิธีการเด็ดรากแก้ว
2016-08-18
1,966
องค์ความรู้ การตอนกิ่งแบบเร่งราก เพื่อการขยายพันธุ์มะนาวให้ผลดี
มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันเกษตรกรนิยมหันมาปลูกเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพราะราคามะนาวที่ค่อยๆสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน้าแล้ง สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรอย่างดี
2016-08-18
2,885
เทคนิคการทำอาหารเสริม บำรุงไก่สุขภาพดี
สูตรอาหารเสริมที่ทำขึ้นเพื่อให้ไก่หรือสัตว์สุขภาพดีนี้เป็นสูตรอาหารที่มีส่วนผสมด้วยสมุนไพรที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเรา ซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรอะไรบ้างนั้น มีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ซึ่งมีดังนี้เลยค่ะ
2016-08-18
3,083
สูตรน้ำหมักสมุนไพรป้องกันโรคที่จะเกิดกับแพะ
การดูแลสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเราต้องใส่ใจสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เราต้องรักและดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนเพื่อผลผลิตที่ดีในอนาคต การป้องกันดูแลรักษาโรคที่จะเกิดกับแพะก็เช่นเดียวกัน ต้องหมั่นสังเกตุอาการของแพะและโรคที่จะเกิดกับแพะบ่อยๆและควรหาวิธีการป้องกันให้ดีที่สุด
2016-08-18
3,312
เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
การทำนาให้ได้ผลผลิตสูงเกษตรกรควรคำนึงถึงปัจจัยการผลิตหลายๆ อย่าง อาทิ การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยตามสูตรที่เหมาะสม การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ต่างๆ ฯลฯ ที่สำคัญเกษตรกรจะต้องคำนวณต้นทุนการผลิตไม่ให้สูงมากจนเกินความจำเป็น การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเก่าซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญแต่ไร้ประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเห็ดจะสามารถนำมาช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ดีด้วยเช่นกัน
2016-08-17
3,514
วิธีการเตรียมดินสำหรับทำนา
นางอุไร จันจำปา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าการเตรียมดินสำหรับการทำนา ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น น้ำ ภูมิอากาศ ลักษณะพื้นที่ ตลอดจนแบบวิธีการทำนา และเครื่องมือการเตรียมดินที่แตกต่างกัน การเตรียมดินแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ
2016-08-17
4,105
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-17
1,708
การคัดพันธุ์ข้าวยุมหนุน
นางอุไร จันจำปา เกษตรกรทำนา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าการคัดพันธุ์ข้าวเป็นความรู้ที่ชาวนาสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การทำนาแต่ก่อนชาวนาคัดพันธุ์ข้าวให้ตอบสนองต่อการบริโภคในครัวเรือนของตนรวมทั้งการใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสายพันธุ์เม็ดเล็กใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ข้าวสำหรับแปรรูปอาหาร ดังนี้เป็นต้น ตัวอย่างพันธุ์ข้าวดังในอดีตที่มาจากการคัดพันธุ์ของชาวนา เช่น ข้าวยุมหนุน ข้าวยาโค ข้าวกาบดำ ฯลฯ การทำนาแต่เดิมเป็นแบบนาดำ ใช้ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน และใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนไม่มาก แต่เมื่อการทำนาเปลี่ยนไป ข้าวพันธุ์พื้นบ้านไม่ตอบสนองต่อการทำนาแบบสมัยใหม่ที่มุ่งขายเป็นหลัก เมื่อมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นข้าวพันธุ์ส่งเสริม ชาวนาไม่ให้ความสำคัญกับการคัดพันธุ์ข้าวดังที่เคยทำมาในอดีต ซึ่งทำให้คุณภาพของข้าวที่ชาวนาปลูกมีคุณภาพต่ำลง การซื้อเมล็ดพันธุ์และการใช้ข้าวพันธุ์ส่งเสริมยังทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้นอีกด้วย
2016-08-17
3,965
การเพาะกล้านาโยน
ป้าอุไร จันจำปา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ใช้วิธีการทำนาด้วยวิธีโยนต้นกล้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาวิธีใหม่ที่ป้องกันการเกิดของข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไป ได้ผลดี ทำให้สามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้สูงสุด 80% โดยใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4-5 กิโลกรัม/ไร่ ต้นกล้าที่โยนจะตั้งตัวได้ทันที ไม่หยุดชะงักหรือต้นกล้าเหลืองเหมือนนาปักดำด้วยคน ต้นกล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง การแตกกอดีมากและเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ จำนวนต้น/กอ มีมาก กว่านาปักดำ การจัดการด้านโรค-แมลงง่าย ได้ผลดีกว่าการหว่านน้ำตมและใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่าวิธีอื่นในแปลงที่มี ข้าววัชพืชระบาด นอกจากนี้ยังได้ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสำหรับการทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการทำนาข้าวอินทรีย์หรือการทำนา แบบเกษตรพอเพียงหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และป้าอุไรมีวิธีการเพาะต้นกล้านาโยนได้ผลดีสามารถทำได้ดังนี้
2016-08-17
7,711
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00