ข้อมูลเกษตร
วิธีแกะเนื้อปูอย่างง่าย
ชาวประมงในแถบริมทะเลเมื่อได้ปูม้ามาส่วนหนึ่งจะคัดเลือกปูที่โตได้ขนาดส่งขายให้พ่อค้าเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ส่วนปูที่ไม่สมบูรณ์เช่นก้ามหัก นิ้วไม่ครบ หรือขนาดเล็กเกินไป ชาวประมงจะนำปูเหล่านั้นมาต้มเพื่อแกะเนื้อปูจำหน่าย
2016-09-29
5,943
สูตรสมุนไพรถ่ายพยาธิ บำรุงสุขภาพโค-กระบือในช่วงฤดูฝน
ช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือควรเอาใจเกี่ยวกับการถ่ายพยาธิ เนื่องจากโค-กระบือจะกินหญ้าที่มีตัวอ่อนพยาธิติดตามใบหญ้าในช่วงฤดูฝน เช่นพยาธิปากขอ พยาธิเม็ดตุ่ม มักจะเกิดกับโค-กระบือที่ยังมีอายุน้อย ทำให้โค-กระบือซูบผอม ท้องเสียเรื้อรัง เติบโตช้า ดังนั้นคุณสมัย สาวงษา ปราชญ์ชาวบ้านแห่งสมสมัยฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายจึงได้คิดค้นสูตรสมุนไพรเพื่อถ่ายพยาธิ บำรุงสุขภาพโค-กระบือในช่วงฤดูฝน และบอกต่อผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงวิธีการใช้สมุนไพรดังกล่าว ต้องเตรียมสมุนไพร ดังนี้
2016-09-29
8,064
ซีรั่มน้ำนมบำรุงข้าว
การทำนาเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จำเป็นต้องบำรุงให้ถูกต้องตามความเหมาะสม ซึ่งซีรั่มน้ำนมเป็นสารที่ใช้กับต้นข้าว เพราะเป็นซีรั่มที่สร้างเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตโดยทำให้ข้าวมีการเจริญเติบโตทางด้านต้น ใบ รวง และเมล็ด ได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตทำให้มีกำไร นอกจากนั้นซีรั่มน้ำนมยังสามารถทำได้เองจากวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ต่ำลงอีกด้วย
2016-09-28
3,933
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-09-28
721
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-09-27
778
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-09-26
1,840
หุงข้าวกล้องให้หอมกรุ่นด้วยน้ำกะทิสด
สำหรับผู้ที่นิยมบริโภคข้าวกล้องเพื่อสุขภาพมักจะเจอกับปัญหาซื้อข้าวกล้องมารับประทาน ทั้งข้าวกล้องใหม่ที่บรรจุอยู่ในแพ็คแบบสุญญากาศที่เรียกกันว่าข้าวกล้องสด หรืออาจจะเป็นข้าวกล้องเก่าค้างปีที่หุงแล้วข้าวแข็งเคี้ยวยาก ไม่น่ารับประทาน แต่แก้ไขได้ไม่ยากครับ
2016-09-23
4,967
วิธีการกำจัดไรเห็ดในโรงเรือน
ไรเป็นสัตว์ตัวเล็กกว่าแมลงทั่วไป มีหลายชนิด บางชนิดกินเส้นใยของเห็ดราเป็นอาหาร การเพาะเห็ดที่ทำต่อเนื่องในที่เดิม เช่น ทำในโรงเรือน มีโอกาสสะสมไรมากจนระบาดทำความเสียหาย หากจัดการไม่เหมาะสมจะสูญเสียทั้งผลผลิตและรายได้จำนวนมาก สาเหตุของโรคเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น โรงเรือนไม่สะอาด การผลิตไม่สะอาด หรือได้เชื้อเห็ดที่มีไรเห็ดติดมาด้วย
2016-09-23
14,567
การใช้น้ำส้มควันไม้กระตุ้นการงอกและป้องกันการเกิดเชื้อราในพืชผัก
การใช้เมล็ดพันธุ์พืชผักเกือบทุกชนิดเพื่อใช้หว่านหรือเพาะบนแปลง เกษตรกรมักจะนำไปแช่น้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงก่อนหว่าน เพื่อให้เมล็ดพันธุ์งอกและโตเร็วขึ้น แต่ปัญหาหนึ่งที่ตามมาหลังจากการนำเมล็ดพันธุ์ลงหว่าน จะพบว่ามีศัตรูจำพวกมดหรือแมลงเข้ามารบกวนกัดกินเมล็ดพันธุ์พืช หรือเมล็ดพันธุ์พืชผักอาจติดเชื้อรา ทำให้เมล็ดไม่งอก หรือ งอกมาได้ไม่ทันไรก็ประสบกับปัญหาเชื้อราโรคพืชเข้าทำลาย ซึ่งปัญหาดังกล่าว คุณสมโภช ปานถม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จ.ลำปาง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา เรื่องศัตรูพืชรบกวนเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าพันธุ์พืช หลังหว่านและหลังงอก ด้วยการนำน้ำส้มควันไม้เข้ามาช่วยแก้ไขดังนี้
2016-09-23
10,382
การเลี้ยงเป็ดแบบธรรมชาติ ให้โตเร็ว ได้น้ำหนัก ด้วยอาหารเสริมจากถั่วเขียว
การเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยตามธรรมชาติจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานถึง 6-7 เดือน กว่าจะได้น้ำหนักตามที่ตลาดต้องการ แต่ถ้าเกษตรกรเสริมด้วยถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชที่ให้พลังงานและมีโปรตีนสูงจะช่วยให้เป็ดโตเร็วได้น้ำหนักดีขึ้น
2016-09-23
18,280
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-09-23
645
ใช้ฟางข้าวบำรุงดินนาหลังหมดฤดูเก็บเกี่ยว
ฟางข้าวส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้ที่ได้หลังการเก็บเกี่ยว มักจะถูกนำไปขายต่อเป็นอาหารของสัตว์หรือนำไปทำอย่างอื่น แต่ถ้าเรานำฟางข้าวมาไถกลบพร้อมกับตอซัง ฟางข้าวจะช่วยให้ดินในนาข้าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นแหล่งอาหารธาตุครบถ้วน อีกทั้งยังได้ธาตุอาหารบำรุงแปลงนา เหมาะที่ต้นข้าวในรุ่นถัดไปจะนำไปใช้ และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อีกด้วย
2016-09-21
4,454
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00