ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการ ทำยาโด๊ปกบ เพื่อการผสมพันธุ์ได้มากขึ้น 4-6 รอบ/ปี
การเลี้ยง กบ เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันได้ความนิยมอย่างแพร่หลายจากเกษตรกรทั่วไป แต่ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเป็นกบเนื้อ มากกว่า จำหน่ายเป็นลูกอ๊อด เพราะข้อจำกัดในการนำ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ มาผสมกัน เพราะโดยธรรมชาติ กบจะผสมพันธุ์ปีละ 2 ครั้ง แต่มีเกษตรกรหนึ่งท่านที่สามารถคิดค้นสูตรเฉพาะในการกระตุ้นให้พ่อแม่พันธุ์กบ สามารถผสมพันธุ์ได้ 4-6 รุ่นต่อปี
2016-08-30
7,611
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-29
1,559
ป้องกันหอยเชอรี่และปูนากัดกินต้นข้าวง่ายๆ ด้วยหัวกลอย
ปัจจุบันนี้ปัญหาของเกษตรกรชาวนาที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำและต้องหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว หนึ่งในปัญหานั้นก็คือปูนาและหอยเชอรี่ เพราะศัตรูเหล่านี้จะมีผลทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่มีคุณภาพและปริมาณของข้าวก็อาจจะลดลงได้
2016-08-26
3,473
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-26
1,592
น้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยให้พืชผัก สมบูรณ์ แข็งแรง
การปลูกพืชผักรวมถึงผลไม้ ที่มุ่งเน้นทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการลดต้นทุน เช่นเดียวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้บำรุงพืชผักนั้น คุณชาติชายใช้วัสดุจากเศษซากพืชต่าง ๆ ที่หาได้ภายในสวน มาทำการหมักแทนการซื้อ ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตไปได้มากและใช้ได้ผลเป็นอย่างดี ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค
2016-08-26
2,709
เทคนิคป้องกันโรคในเป็ด ไก่ ด้วยน้ำส้มควันไม้
โรคระบาดในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในเป็ด และไก่นั้น เมื่อเกิดขึ้นก็ยากที่จะแก้ไข ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ด และไก่ ปวดหัวไปตามๆกัน การที่จะทำให้เป็ดและไก่ แข็งแรงและต้านทานโรคนั้นอาจจะต้องมีการบำรุงทั้งอาหารและน้ำดื่ม ยิ่งได้ถ้าได้นำเอาน้ำส้มควันไม้มาให้เป็ดไก่กินแล้วจะช่วยให้เป็ดไก่มีความต้านทานโรคต่างๆได้
2016-08-26
8,756
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-25
1,854
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากถั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด
2016-08-25
893
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยที่...รักบ้านเกิด
2016-08-24
661
เทคนิคการทำให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดี
สำหรับเกษตรที่มีปัญหาข้าวสุกแก่ไม่พร้อมกัน ทำให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต และส่งผลทำให้ผลผลิตข้าวด้อยคุณภาพ วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะเรามีเทคนิคดีๆมาฝากกัน ซึ่งเป็นเทคนิคการผลิตข้าวคุณภาพดีของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52 โดยอาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายฯ
2016-08-23
13,936
ปุ๋ยสูตรฟางข้าวปรับปรุงบำรุงดิน
นายโอลี เสมอกิจ หรือ ลุงโอลี ชายวัย 67 ปี เจ้าของบ้านสวนกลางเมืองชลบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ ซึ่งมีบ้านจัดสรร กำแพงอิฐ และถนน เป็นรั้วบ้าน ภายในพื้นที่ได้แบ่งสัดส่วนทำการเกษตรแบบผสมผสาน และมีการทำนาปลูกข้าว ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3 ไร่ เมื่อข้าวออกรวง และถึงฤดูเก็บเกี่ยว โดยลุงโอลี และภรรยาจะช่วยกันลงมือเกี่ยวข้าวด้วยตนเอง โดยข้าวที่ได้นั้นสามารถไว้กินได้ตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยลดรายจ่ายภายในบ้านได้เป็นอย่างดี คุณลุงโอลีได้แนะนำสูตรปุ๋ยฟางข้าวปรับปรุงบำรุงดินในนาแบบง่ายและประหยัดอีกด้วย
2016-08-23
12,039
ราคาพืชผัก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-23
821
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00